Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45773
   


Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 44170  
Катя запитує:
Підкажіть літературу для написання роботи: види спорту
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Видатний п'ятиборець : 25 березня - 75 років від дня народження Павла Ледньова // Шкільна бібліотека. - 2018. - № 2. - С. 78-79.
Гонтарук О. Д. Sport sn meinet Leben : [урок німецької мови. Тема "Спорт"] / О. Д. Гонтарук // Все для вчителя. - 2015. - № 8. - С. 11-13.
Дружні ми та дужі, до спорту не байдужі! : гра // Дошкілля. - 2018. - № 3. - С. 5.
На start! : незвичайні види спорту // Професор Крейд. - 2013. - № 3. - С. 24-25.
[Педагогічна творчість переможців Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2013"] : [добірка статей]. Вип. 2 : Обличчя школи // Позакласний час. - 2013. - № 15-16. - С. 3-19.
Спортивна студія : [корисна і цікава добірка матеріалів для учителя-предметника з проведення позакласної роботи з учнями] // Позакласний час. - 2016. - № 5. - С. 43-52.
Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту. Про затвердження Положення про Всеукраїнські відкриті змагання із спортивно-технічних видів спорту та інших напрямів технічної творчості серед дітей та учнівської молоді : наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 28 трав. 2012 р. // Офіційний вісник України (зі змінами). - 2012. - № 48. - С. 113-117.
Хаминский М. Паркур : экстрим / М. Хаминский // Привет, ребята!. - 2011. - № 4. - С. 56-58.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 10.05.2020 23.38.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександр із міста: Полтава :: Запитання: 44167  
Олександр запитує:
Доброго дня. Прошу підібрати літературу за темою:"Історія виникнення та розвитку плавання". Дуже вдячний.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександре! Ми вже відповідали на подібне питання: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Номер запиту 40698. Також ви можете переглянути наступні джерела:
Андросова А. Аналіз процесу навчання старшокласників плавання в школах спортивного профілю Луганської області [Електронний ресурс] / А. Андросова // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. — 2012. — № 2. — С. 97–100. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2012_2_26.
Вербицький В. Водний спорт як засіб позашкільної практики фізичного виховання в освітніх закладах Одеського навчального округу (1894 – 1913 рр.) [Електронний ресурс] / В. Вербицький // Емінак. — 2007. — № 2. — С. 98-104. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2007_2_16.
Гончар А. И. Мониторинг результатов достижений выступления сильнейших команд пловцов-призеров на I – XI Олимпийских играх 1896 – 1936 гг. ( I этап) / А. И. Гончар // Наука і освіта. — 2013. — № 4. - С. 98-102.
Гребенюк О. Засоби фізичного виховання стародавніх слов'ян [Електронний ресурс] / О. Гребенюк // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. — 2002. — № 2-3. — С. 116-119.
Довгань Н. Фізичне виховання в Київській Русі / Н. Довгань // Наук. пр. НаУКМА. (Миколаїв. філ.). — 2001. — 10. — С. 25-29.
Дутчак М. Створення умов для розвитку плавання – пріоритетне завдання реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту [Електронний ресурс] / М. Дутчак // Спортивний вісник Придніпров'я. — 2008. — № 2. — С. 4-6. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2008_2_2.
Качуровський Д. Соціально-педагогічні аспекти розвитку сучасного спортивного плавання : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Д. Качуровський ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл.
Клуб Питайлика : [цікавинки про спорт] // Розкажіть онуку. — 2014. — № 8. — С. 42.
Кузь Ю. Біологічні основи спортивного відбору здібних до плавання дітей [Електронний ресурс] / Ю. Кузь // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). — 2016. — Вип. 8. — С. 44-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2016_8_13.
Лукащук В. Індустрія спорту: історія та сучасність / В. Лукащук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. — 479 с.
Ніфака Я. Спортивно-педагогічне вдосконалення з плавання та способи підвищення ефективності його викладання [Електронний ресурс] / Я. Ніфака, О. Швай // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. — 2014. — № 4. — С. 25–29. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2014_4_8.
Оздоровче плавання : навч. посіб. для студентів I–II рівнів вищ. освіти / [Ю. Бріскін, Т. Одинець, М. Пітин, О. Сидорко] ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів : ЛДУФК, 2017. — 199 с. : табл.
Плавання : навчальний посібник / [Ж. Козіна та ін.] ; під заг. ред. Ж. Козіної ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Білоцерков. держ. аграр. ун-т. — Харків : Точка, 2013. — 290 с. : іл.
Савчук С. Плавання і методика навчання : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ / С. Савчук, В. Ковальчук, І. Бакіко ; М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т, Каф. фіз. виховання. — Луцьк : Луц. нац. техн. ун-т, 2015. — 140 с. : іл., табл.
Севрюк М. Історія фізичної культури і спорту : навч. посіб. / М. Севрюк ; М-во освіти і науки України, Кремен. нац. ун-т ім. М. Остроградського. — Кременчук : Олексієнко В. В., 2015. — 114 с.
Солопчук М. Всесвітня історія фізичної культури і спорту : [навч.-метод. посіб.] / М. Солопчук, А. Бондар, Д. Солопчук. — Кам’янець-Подільський : Друк. ”Рута”, 2016. — 131 с. : іл., табл.
Стрельников Г. Проблеми розвитку плавання серед ветеранів спорту України [Електронний ресурс] / Г. Стрельников, А. Пронь // Спортивні ігри. — 2016. — № 2. — С. 77-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sporihry_2016_2_22.
Томашевський В. Історія і тенденції розвитку програми сучасних олімпійських ігор : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. наук з фіз. виховання і спорту. 24.00.01 / В. Томашевський ; Держ. НДІ фіз. культури і спорту. — Київ, 2002. — 19 с.
Шульга Л. Плавання: методика навчання : [навч. посіб. для студентів ВНЗ фіз. виховання і спорту] / Л. Шульга. — Київ : Олімпійська література, 2019. — 215 с. : іл., табл.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 10.05.2020 13.36.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Бровари :: Запитання: 44166  
Андрій запитує:
Доброго дня! Підберіть інформацію за темою Формування спортивного руху осіб з особливими потребами в Україні. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрій! Перегляньте наступні джерела:
Байкіна Н. Г. Індивідуальні методики адаптивної фізичної культури для осіб із сенсорними порушеннями : навч. посіб. для студ. ВНЗ. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – 699 с.
Бріскін Ю. А. Класифікаційні стратегії Паралімпійського спорту / Ю. А. Бріскін, А. В. Передерій // Оздоровча і спортивна робота з неповносправними. – Львів : Видавець Тарас Сорока. – 2004. – С. 22-29.
Бріскін Ю. А. Вступ до теорії спорту інвалідів: [навч. посіб. для студ. ВНЗ фіз. виховання і спорту] / Ю. Бріскін, А. Передерій. – Львів : Апріорі, 2008. – 68 с.
Бріскін Ю. А. Спорт інвалідів : [підруч. для студ. ВНЗ фіз. виховання і спорту] / Ю. А. Бріскін. – Київ : Олімпійська література, 2006. – 263 с.
Бріскін Ю. А. Адаптивний спорт. Спеціальні Олімпіади : навч. посіб. – Львів : Ахіл, 2003. - 128 с.
Історичні, організаційні та соціальні аспекти розвитку спорту інвалідів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. вих. і спорту / [С. Ф. Матвєєв, Ю. А. Бріскін, І. О. Когут та ін.] – Київ : Асконіт, 2011. – 250 с.
Колишкін О. В. Теоретико-практичні основи адаптивної фізичної культури : навч. посіб. / О. В. Колишкін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка. – 425 с.
Бовсунівський А. Паралімпійський спорт в Україні [Електронний ресурс] / А. Бовсунівський, Г. Міщук. – Pежим дocтупу: http://eprints.zu.edu.ua/25930/1/Бовсунівський_А.__Міщук_К.PDF.
Бріскін Ю. Л. Спорт інвалідів у міжнародному олімпійському русі [Електронний ресурс] : моногр. – Львів : Край, 2006. – 346 с. – Pежим дocтупу: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/7246/1/Спорт інвалідів.pdf.
Передерій А. В. Адаптивний спорт. Паралімпійський спорт в Україні [Електронний ресурс] : окр «спеціаліст» (додаткова спеціалізація) : лекція з навч. дисц. / Кафедра олімп., профес. та адаптив. спорту ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів, 2015. – 20 с. – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/9559/1/Тема №7 Паралімпійський спорт в Ук.pdf.
Круцевич Т. Передумови виникнення та розвитку адаптивного спорту [Електронний ресурс] / Т. Круцевич, І. Когут // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. праць. – 2013. - № 1. – С. 336-342. – Режим доступу: https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/download/540/510/.
Матвєєв С. Ф. Педагогічні засади проведення тренувальних занять зі спортсменами, які мають відхилення розумового розвитку [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. Ф. Матвєєв, І. О. Когут, Є. В. Гончаренко. – Київ : ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2013. – 122 с. – Режим доступу: http://reposit.uni-sport.edu.ua/bitstream/handle/787878787/308/1matvieiev_s_f_kogut_i_o_goncharenko_ie_v_pedagogichni_zasadi.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Петров Д. О. Паралімпійський спорт: історія, проблеми, методики [Електронний ресурс] / Д. О. Петров // Студентська спортивна наука. – 2016. – С. 93-101. – Pежим дocтупу: http://eprints.zu.edu.ua/24126/.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 10.05.2020 13.07.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: Ковель :: Запитання: 44163  
Христина запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання реферату на тему "Принципи правильного харчування". Наперед вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня, Христино! Перегляньте наступні джерела:
Безпека харчування: сучасні проблеми / А. Бабюк, О. Макарова, М. Рогозинський та ін. – Чернівці, 2005. – 454 с.
Возіанов О. Ф. Харчування та здоров’я населення України : (концептуальні основи раціонального харчування) // Журнал Академії медичних наук України. – 2002. – Т. 8. – № 4. – С. 647–657.
Зубар Н. Основи фізіології та гігієни харчування. – Київ, 2010. – 330 с.
Павлоцька Л. Основи фізіології, гігієни харчування та проблеми безпеки харчових продуктів / Л. Павлоцька, Н. Дуденко, Л. Димитрієвич. – Суми, 2007. – 440 с.
Радько М. Вплив харчування на здоров’я людини / М. Радько, А. Бабюк, В. Пішак. – Чернівці, 2006. – 499 с.
12 правил здорового харчування [Електронний ресурс] // Зелений туризм (Вінницька обл.) : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Pежим дocтупу: http://www.zeleniyturizm.com.ua/ua/ozdorovchi_fitnes_prohramy/12_pravyl_zdorovoho_kharchuvannya/. – Назва з екрану.
Афанасюк О. І. Принципи раціонального харчування [Електронний ресурс] / О. І. Афанасюк, О. О. Яковець // Новини медицини та фармації. – 2018. - № 1. – С. 12-13. - – Режим доступу: https://dspace.vnmu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3952Раціональне харчування-афанасюк.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Береговий В. К. Основи наукової організації здорового харчування [Електронний ресурс] / В. К. Береговий // Ефективна економіка. – 2011. – № 11. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=775.
Гребенюк М. Сучасна концепція здорового та раціонального харчування–складова системи забезпечення продовольчої безпеки України [Електронний ресурс] / М. Гребенюк // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 6. . – С. 41-45. – Режим доступу: http://www.pgp-journal.kiev.ua/archive/2013/06_2013.pdf#page=41.
Здорове харчування – запорука здоров’я! [Електронний ресурс] : презентація. – Режим доступу: https://www.ifnmu.edu.ua/images/biblioteka/nashi_resursi/medichni_vistavki/2019/zdorove_kharchuvannya.pdf.
Кузьмінська О. В. Принципи здорового харчування [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмінська // Молодь за здоров’я: ресурсний центр : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Pежим дocтупу: https://mzz.com.ua/principi-zdorovogo-kharchuvannya.html. – Назва з екрану.
Півень Н. Рекомендації щодо здорового харчування дорослих [Електронний ресурс] / Н. Півень // Міністерство охорони здоров’я : [вебсайт]. – Електрон. дані. – https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/документи/01122017_Basic_Recommendations-1.pdf. – Назва з екрану.
Принципи сучасного раціонального харчування [Електронний ресурс] // Чугуївська школа : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://chuguiv-school2.edu.kh.ua/organizaciya_harchuvannya/principi_zdorovogo_harchuvannya/. – Назва з екрану.
Раціональне харчування: закони та принципи [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/85492/bzhd/ratsionalne_harchuvannya_zakoni_printsipi. – Назва з екрану.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 9.05.2020 18.20.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрій із міста: Мармарис :: Запитання: 44158  
Юрій запитує:
Допоможіть знайти джерела на тему:"Реалізація програми з футболу в Україні"
Наша відповідь:
Доброго дня, Юрію! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Інструкція про порядок реалізації програми «С»-диплом ФФУ в регіональних федераціях футболу — Режим доступу: http://www.hoff.org.ua/images/01/33.pdf.
Мельник С. "Хочу отношения на всю жизнь!" : в центре внимания / С. Мельник // Отдохни!. - 2015. - № 19. - С. 28-30.
Мельник С. "Я еще никому не говорил "люблю"..." : лицо с обложки / С. Мельник // Отдохни!. - 2015. - № 12. - С. 6-9.
Мельник С. Сергей Мельник и Марина Кищук знакомятся заново : лицо с обложки / С. Мельник, М. Кищук ; разговаривали О. Безсонова и В. Костюченко // Отдохни! Звезды ждут тебя!. - 2015. - № 25. - С. 4-7.
Регламент З атестації футбольних клубів Професіональної футбольної ліги україни. — Режим доступу: http://pfl.ua/docs/17311ab3e0fc56cd6ad8930bf31a7d64.pdf.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 8.05.2020 16.09.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.278341 seconds