Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45252
   


Автор запитання: Анна із міста: Кременчук :: Запитання: 43688  
Анна запитує:
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи на тему: "Організаційно-методичні особливості використання елементів ЧЕРЛІДІНГУ в процесі фізичного виховання студентів". Дякую
Наша відповідь:
Анно, добрий день! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Бала, Тетяна Михайлівна. Чирлідинг у фізичному вихованні школярів : метод. посіб. для вчителів фіз. культури загальноосвіт. навч. закл. / Т. М. Бала, І. П. Масляк ; Харків. держ. акад. фіз. культури. — Харків : Бровін О. В., 2014. — 142 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 141–142.

Бачинська Н. В. Історія та загальна характеристика черлідінгу / Н. В. Бачинська // Наука і освіта. - 2013. - № 4. - С. 63-67.

Бачинська, Наталія Василівна. Черліденг : загальна характеристика та методика викладання / Н.В. Бачинська ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Кафедра фізичного виховання та спорту. - Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2013. - 255 с. : іл., табл., фотогр. (деякі кол.)

Боляк А., Боляк Н. Вплив занять чирлідингом на формування лідерських якостей студентів вищих навчальних закладів // Спортивна наука України.- 2016.- № 2 (72). С. 61?67.
Боляк А.А. Чирлідинг: правила змагань / А. А. Боляк, Ю. Ю. Крикун, Е. І. Ауштикальніс, Н. Л. Боляк. Київ.: Всеукр. федерація черлідигу, 2005. - 76 с.

Головченко О. І. Теоретико-методологічний аналіз оцінки рухової активності дітей шкільного віку // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. праць.- Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2008. № 1. С. 31–35.

Джуган Л.Черлідинг як мотивація студентів до занять з фізичного виховання у вищому навчальномц закладі // Актуальні питання вдосконалення системи фізичного виховання і спортивної роботи у вищій школі : збірник наукових праць за матеріалами І науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Ужгород, 19-20 квітня 2018 року). - Ужгород, 2018. – С.12-17.

Долбишева, Ніна. Технічна та фізична підготовленість черлідирів-флаєрів на етапі попередньої базової підготовки [Текст] / Н. Долбишева, А. Михайліченко // Спортивний вісник Придніпров'я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту. - Дніпро, 2018. - № 3. - С. 22-28.

Зинченко И.А. Особенности построения тренировочного процесса спортсменовв черлидинге на этапе специализированной базовой подготовки / И.А. Зинченко, Л.С. Луценко, И.А. Бодренкова //Слобожанський науково-спортивний вісник. – Харків, 2009. - № 3. – 52 с.

Зинченко И.А. Особенности содержания композиций соревновательных программ в черлидинге / И.А. Зинченко, Л.С. Луценко и др. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2012. - № 3. – С. 74-78.

История возникновения черлидинга [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://diletant.media/articles/25221831/

Криворучко Н. В. Вплив вправ чирлідингу на фізичний стан студентів вищих навчальних закладів I?II рівня акредитації: автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту: [спец.] 24.00.02 «Фіз.культура, фіз. виховання різних груп населення». Львів. держ. ун-т фіз. культури. Львів, 2017. 17 с.

Луценко Л.С. Тестовые задания по специально-двигательной и физической подготовленности спортсменов в черлидинге на этапе специализированной базовой подготовки / Л.С. Луценко // Физическое воспитание студентов творческих специальностей. – Харков, 2009. - № 4. – 45 с.

Михайліченко, А. Г.Особливості технічної підготовки черлідерів у номінації «Чер» [Текст] / А. Г. Михайліченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. - Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), Вип. 5 (75). - С. 81-85 . -

Михайліченко, А. Г. Спеціальна технічна підготовленість черлідирів, які виконують "базу" на етапі попередньої базової підготовки [Текст] / А. Г. Михайліченко // Наукові записки : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. - Серія : Педагогічні науки, Вип. 140. - С. 137-145.

Овчиннікова, Наталія Анатоліївна. Основи оздоровчого фітнесу: методичні рекомендації з дисципліни / Н. А. Овчиннікова ; Рец.: В. Г. Арефьєв, О. В. Андреєва ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т фіз. виховання і спорту, Кафедра теорії та методики фізичного виховання і спорту. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2006. - 44 с.

Тимофеева, О. В. Чирлидинг в системе физического воспитания студенток / О. В. Тимофеева // Теория и практика физической культуры. - 2008. - N 11. - С. 36-38.

Шиян О. Історичні аспекти становлення та розвитку черлідингу у світі та Україні // Спортивний вісник Придніпров’я. - 2013. - № 2. - С. 196?199.
Шушпанова Ю. В. Черлідинг як дієва форма підвищення рухової активності студентів у період навчання у ВНЗ / Ю.В. Шушпанова // Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія». – Харків, 2017. – Вип. 58. – С. 71-78.

Янович, Юрий Адамович. Интеграция общеподготовительного и спортивного направлений в учебной дисциплине "Физическая культура" (на примере чирлидинга) : автореферат дис. ... кандидата педагогических наук : по специальности 13.00.04 Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры / Янович Юрий Адамович ; Учреждение образования "Белорусский государственный университет физической культуры". - Минск, 2018. – 32 с.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 17.12.2019 07.33.45 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тамара із міста: Київ :: Запитання: 43576  
Тамара запитує:
Добрий день! Підберіть літературу до реферату за темою Вплив фізичного навантаження на організм школяра. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Тамаро! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — №№ 39750; 39932; 43131.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 18.11.2019 16.00.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрій із міста: Чернівці :: Запитання: 43335  
Юрій запитує:
дОБРОГО ДНЯ ДОПОМОЖІТЬ ЗНАЙТИ ДЖЕРЕЛА НЕ ТЕМУ: "ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ ЗАСОБАМИ РУХЛИВИХ ІГОР"
Наша відповідь:
Доюрого дня, Юрію! Радимо Вам познайомитися з наступними посиланнями: – http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/2563/1/2010+маг_артимюк.pdf
http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/fazis/article/view/96/90
https://studfiles.net/preview/5593167/
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/17675/1/Shevchenko_Boichenko.pdf
http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/20864/1/КОМПЛЕКСНА ПІДГОТОВКА ФУТБОЛІСТІВ.doc
http://eprints.zu.edu.ua/12561/1/Островський__(2).pdf
https://ukrbukva.net/114326-Tehnicheskaya-podgotovka-futbolistov.html
http://library.vspu.net/bitstream/handle/123456789/2572/Янівський Віталій Федорович Дипломна робота.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.academia.edu/36043387/ВИКОРИСТАННЯ_РУХЛИВИХ_І_НАВЧАЛЬНИХ_ІГОР_У_СПОРТИВНІЙ_ПІДГОТОВЦІ_ЮНИХ_ФУТБОЛІСТІВ
http://oaji.net/articles/2017/755-1521451858.pdf
https://vunivere.ru/work13826
https://naurok.com.ua/metodichni-nastanovi-ruhlivi-igri-u-futboli-yak-zasib-zdorov-yazberigayucho-kompetentnosti-uchniv-59678.html
http://3w.ldufk.edu.ua/files/avtoreferaty/2007/zhurid_s_n.PDF
– Веселовська Л. Розвиток прудкості в учнів 7-9 років на уроках футболу / Л. Веселовська, І. Чорнобай // Актуальні проблеми розвитку руху “Спорт для всіх” у конспекті європейської інтеграції України : матеріали міжнар.наук.-практ. конф. – Тернопіль, 2004. – С. 315-318.
– Вихров К. Разминка футболистов : метод. пособ. / К. Вихров, А. Дулибский. – Киев : Комби ЛТД, 2005. – 192 с.
– Віхров К. Основи методики навчання й тренування юних футболістів / К. Віхров // Фізичне виховання в школі. – 2007. – № 2. – С. 10-13.
– Гриндлер К. Физическая подготовка футболистов / К. Гриндлер, Х. Пальке, Х. Хеммо. - Москва: Физкультура и спорт, 1976.- 230 с.
– Коломоєць Г. Футбол у школі – розвиток рухових якостей та джерело здоров’я школярів / Г. Коломоєць // Футбол в Україні : витоки, традиції, перспективи : матеріали наук. конф. – Львів –Київ, 2004. – С. 271–275.
– Монаков Г. В. Подготовка футболистов : теория и практика / Г. В Монаков. – Москва : Советский спорт, 2005. – 288 с.
– Техніко-тактична підготовка юних футболістів / [А. В. Дулібський, Й. Г. Фалес.] – Київ, 2001. – 61с.
– Фалес Й. Г. Ігри та ігрові вправи техніко-тактичного характеру в підготовці футболістів : метод. посіб./ Й. Г. Фалес, О. Ф. Огерчук, О. В. Колобич, А. В. Дулібський //. – Львів: ВКП ф. ВМС, 1998. – 112 с.
– Єрмоленко П. Підготовка футболістів віком 11-15 років з урахуванням ігрового амплуа / П. Єрмоленко, В. Залойло // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - 2012. - № 1. - С. 16-21.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 5.09.2019 17.00.34 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Тернопіль :: Запитання: 43270  
Оксана запитує:
Добрий день! Цікавлять спортивні заходи у дитячому садку.
Наша відповідь:
Добрий день, Оксано! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Абетка цікавих літніх справ : на допомогу вихователю : [добірка матеріалів для роботи з дітьми в літній період] // Позакласний час. — 2018. — № 5. — С. 3-52.
Бойко Н. І. Родина маленьких спортсменів : [сценарій спортивних змагань] / Н. І. Бойко, О. Г. Колісніченко // Розкажіть онуку. — 2014. — № 3. — С. 116-117.
Давидова Н. Спортивні розваги : за сюжетами українських народних казок / Н. Давидова // Дошкілля. — 2018. — № 3. — С. 12-15.
Домрачева Л. Тато, мама і я – спортивна сім’я : сценарій спортивного свята, присвячений сучасним Олімпійським іграм / Л. Домрачева // Здоров’я та фізична культура (Шкільний світ). — 2007. — № 27. — С. 13-14.
Кирилова М. Спортивна родина : свято для дітей старшого дошкільного віку та їхніх батьків / М. Кирилова // Дитячий садок. Мистецтво (Шкільний світ). — 2019. — № 3. — С. 31-33.
Рибалка В. С. Подорож до лісового озера : конспект розваги з фізкультури на свіжому повітрі для дітей старшої групи / В. С. Рибалка // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 1. — С. 12-13.
Спорт – це життя : [добірка матеріалів, сценаріїв, рухливих ігор, змагань, що присвячені історії різних видів спорту, видатним спортсменам, найвизначнішим спортивним рекордам та формуванню здорового способу життя] // Позакласний час. — 2014. — № 7. — С. 3-46.
Шахрай Н. Зимоленд : малі олімпійські ігри для старших дошкільнят : [сценарій] / Н. Шахрай, І. Котовська // Дошкільне виховання. — 2013. — № 12. — С. 30-32.
Шахрай Н. Літоленд : малі олімпійські ігри для старших дошкільнят : [сценарій] / Н. Шахрай // Дошкільне виховання. — 2014. — № 6. — С. 36-39.
Шкопір О. І. Сильними зростаємо, казки полюбляємо : заняття з фізичного виховання для дітей раннього віку : здоровенькі були! / О. І. Шкопір // Дошкільний навчальний заклад. — 2019. — № 3. — С. 10-12.
Янковська С. Спортивні розваги — для розвитку й забави / С. Янковська // Дошкільне виховання. — 2011. — № 2. — С. 27-30.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 2.08.2019 09.21.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрій із міста: Чернівці :: Запитання: 43251  
Юрій запитує:
ВИКОРИСТАННЯ ОЦІНКИ РЕЖИМУ ДНЯ ШКОЛЯРІВ ЯК СКЛАДОВОЇ МОНІТОРИНГУ СТАНУ ЗДОРОВЯ
Наша відповідь:
Доброго дня, Юрію! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Андрющенко Т. К. Формування здоров’язбережувальної компетентності як соціально-педагогічна проблема / Т. К. Андрющенко // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки: Пед. науки. — 2012. — № 7. — С. 123-127. Ващенко О. здоров`язберігаючі технології в загальноосвітніх навчальних закладах / О. Ващенко, С. Свириденко// Директор школи. — 2006. — № 20. — С. 12-15.
Ващенко О. Організація здоров`язберігаючої діяльності початкової школи / О. Ващенко, С. Свириденко // Початкова освіта. — 2005. — № 46. — С. 2-4.
Концепція формування позитивної мотивації та здоровий спосіб життя у дітей та молоді // Основи здоров`я: книга для вчителя. — Київ : Генеза, 2005. — С. 47-57.
Мельник О. Системний підхід до формування культури здоров`я учасників навчально-виховного процесу / О. Мельник // Початкова школа. — 2005. — С. 57-62.
Міжгалузева комплексна програма «Здоров`я нації на 2002-2011 роки» // Основи здоров`я: Книга для вчителя. — Київ : Генеза, 2005. — С. 57-62.
Сучасні технології збереження здоров’я учнів: кращий досвід [Електронні дані] / авт. кол. ; уклад. А. Г. Обухівська, І. І. Цушко. — Київ : Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2015. — 221 с.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 24.07.2019 21.54.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.315495 seconds