Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45810
   


Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 47005  
Катя запитує:
Добрий день, потрібна література ,,Нормативно?правові акти, які регламентують інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами''. Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Катю! Радимо вам для опрацювання наступні джерела:
Бущак О. О. Теоретичні та нормативні аспекти інклюзивної освіти у закладах дошкільної освіти України [Електронний ресурс] / О. О. Бущак // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2020. — Вип. 39. — С. 35-40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2020_39_7.
Давиденко В. В. Становлення інклюзивної освіти як чинник формування соціальної держави: нормативно-правове забезпечення [Електронний ресурс] / В. В. Давиденко // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна» — 2017. — № 14. — С. 117-121. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2017_14_28.
Діденко Р. М. Лекція «Національне законодавство у сфері інклюзивної освіти» [Електронний ресурс] / Р. М. Діденко // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/lekcia-nacionalne-zakonodavstvo-u-sferi-inkluzivnoi-osviti-192157.html. — Дата звернення : 03.03.2023.
Дубініна О. Нормативно-правова база забезпечення реалізації інклюзивного навчання в системі освіти України [Електронний ресурс] / О. Дубініна, В. Партола, Н. Смолянюк // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2019. — Вип. 24(1). — С. 144-148. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2019_24(1)__27.
Завалко А. М. Нормативно-правовий аспект інклюзивної освіти в Україні [Електронний ресурс] / А. М. Завалко // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 82(1). — С. 211-214. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2018_82(1)__44.
Кравченко Н. Нормативно-правові аспекти інклюзивної загальної середньої освіти [Електронний ресурс] / Н. Кравченко, Д. Венецький // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. — 2021. — Вип. 3. — С. 60-71. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpu_2021_3_9.
Маляр Л. Інклюзія в умовах дошкільної та початкової освіти / Л. Маляр, Г. Шикітка // Український педагогічний журнал. — 2022. — № 1. — С. 63-69.
Мартинчук О. В. Концептуалізація поняття «діти з особливими освітніми потребами» в українській нормативно-правовій базі у сфері інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / О. В. Мартинчук, К. Р. Довга // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. — 2019. — Вип. 72(2). — С. 18-25. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2019_72(2)__6.
[Професійні орієнтири] : [добірка матеріалів] // Дитина з особливими потребами. — 2020. — № 9. — С. 2-7.
Сіренко Н. Є. Законодавчі та нормативно-правові засади інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / Н. Є. Сіренко // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/zakonodavchi-ta-normatyvno-pravovi-zasady-inkliuzyvnoho-navchannia-653922.html. — Дата звернення : 03.03.2023.
Томаля Т. С. Нормативно-правове забезпечення розвитку інклюзивної освіти в Україні [Електронний ресурс] / Т. С. Томаля // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2018. — № 4. — С. 309-313. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2018_4_57.

.: Розділ: Освіта :: 2.03.2023 23.31.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 46987  
Катя запитує:
Добрий день, потрібно знайти лекцію про етику як науку, щоб там було мета і структура, понятійний апарат, завдання і функції.
Наша відповідь:
Добрий день, Катерино! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://studfile.net/preview/5130449/
https://www.kursak.com/predmet-meta-struktura-ta-funktsii-etyky-iak-nauky/
https://osvita.ua/vnz/reports/culture/10192/
https://msn.khmnu.edu.ua/pluginfile.php/246771/mod_resource/content/1/Тема_01л.pdf
https://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/4466/1/Етика.pdf
https://arm.naiau.kiev.ua/books/profesiina_etyka/info/lec1.html
https://studies.in.ua/etic_seminar/2231-predmet-obyekt-etiki.html
https://ukrreferat.com/chapters/kultura/predmet-i-zavdannya-etiki-naukovij-referat.html
https://studfile.net/preview/9009965/
https://studfile.net/preview/7347250/
https://lib.oa.edu.ua/files/funds/vudavnutstvo/Etyka_Malakhov.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/11480/1/курс_лекцій_ЕЕ.pdf

– Скрипченко Н.Ф. Формування понять етики і моралі / Н.Ф.Скрипченко // Педагогіка і психологія. – 1995. – № 2. – С. 55-62.
– Етика : навч. посібник / В. О. Лозовой [та ін.] ; за ред. В. О. Лозового ; Міністерство освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 224 с.
– Малахов В. А. Етика : курс лекцій / В. А. Малахов. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2014. – 214 с.

.: Розділ: Освіта :: 23.02.2023 11.48.51 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Київ :: Запитання: 46966  
Надія запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про інтегровані уроки з української мови та природознавства для 4 класу. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Надія! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Бахтінова О. В. Інтегрований урок української мови та природознавства в 4 класі «Ліс» [Електронний ресурс] / О. В. Бахтінова // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/integrovanij-urok-ukrainskoi-movi-ta-prirodoznavstva-v-4-klasi-lis-372833.html. — Дата звернення : 16.02.2023.
Використання квесту як засобу активізації пізнавальної діяльності молодших школярів / В. П. Меркотан // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 19-21. — С. 3-94.
Журавель Н. Ф. Григір Тютюнник «Біла мара». Характеристика головних персонажів, визначення головної думки, складання плану : урок літературного читання з міжпредметною інтеграцією у 4-му класі / Н. Ф. Журавель // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 6. — С. 24-26.
Козінцева Т. Критичне мислення як засіб формування та розвитку творчих здібностей молодших школярів : методика навчання / Т. Козінцева // Початкова школа. — 2018. — № 2. — С. 10-13.
Опілат Н. А. Земля — планета сонячної системи. Типи речень за метою висловлювання : інтегрований урок української мови та природознавства у 4-му класі / Н. А. Опілат // Початкове навчання та виховання. — 2020. — № 22-24. — С. 32-33.
Освітнє середовище, що належить дитині : організація та проведення інтелектуального марафону в 3-4-х класах / Н. І. Анікіна [и др.]// Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 16-18. — С. 11-32.
Павлушенко В. В. Спостереження за словами, що належать до різних частин мови, та службовими словами : інтегрований урок у 4-му класі / В. В. Павлушенко // Початкове навчання та виховання. — 2020. — № 25-27. — С. 38-40.
Парамбул Л. М. Інтегрований урок з української мови та природознавства [Електронний ресурс] / Л. М. Парамбул // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/integrovanij-urok-z-ukrainskoi-movi-ta-prirodoznavstva-219223.html. — Дата звернення : 16.02.2023.
Пилипчинець М. В. У пташиному царстві Інтегрований урок: Урок української мови та природознавства 4 клас [Електронний ресурс] / М. В. Пилипчинець // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/u-ptasinomu-carstvi-integrovanij-urok-urok-ukrainskoi-movi-ta-prirodoznavstva-4-klas-17245.html. — Дата звернення : 16.02.2023.
Сугейко Л. Формування комунікативної та природознавчої компетентності учнів у процесі роботи над картинами-загадками / Л. Сугейко, Н. Борисенко // Початкова школа. — 2017. — № 4. — С. 26-28.
Трибуна вчительської майстерності : 4 клас : [творчі доробки вчителів початкових класів] // Розкажіть онуку. — 2019. — № 11. — С. 31-38.

.: Розділ: Освіта :: 16.02.2023 13.19.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Бобровиця :: Запитання: 46912  
Світлана запитує:
Добрий вечір. Для учениці 5 класу із затримкою психічного розвитку треба завдання з української мови для виконування на планшеті. Допоможіть, будь ласка. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Світлано! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 45807. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Мотиль Л. Збірка контрольних робіт з української мови ( інклюзівна освіта) [Електронний ресурс] / Л. Мотиль // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/zbirka-kontrolnih-robit-z-ukrainskoi-movi-inkluzivna-osvita-208702.html. — Дата звернення : 27.01.2023.
Розвивальні ігри та вправи для дітей з затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/rozvivalni-igri-ta-vpravi-dla-ditej-z-zatrimkou-psihicnogo-rozvitku-444523.html. — Дата звернення : 27.01.2023.
Розвивальні ігри та вправи для дітей з затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] // На Урок [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://naurok.com.ua/rozvivalni-igri-ta-vpravi-dlya-ditey-z-zatrimkoyu-psihichnogo-rozvitku-228402.html. — Дата звернення : 27.01.2023.
Ткачук М. Матеріал на тему - Методи дослідження дітей з затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / М. Ткачук // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/material-na-temu-metodi-doslidzenna-ditej-z-zatrimkou-psihicnogo-rozvitku-386096.html. — Дата звернення : 27.01.2023.
Салтовська Ю. Індивідуальна програма розвитку 5 клас історії ЗПР [Електронний ресурс] / Ю. Салтовська // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/individualna-programa-rozvitku-5-klas-istorii-zpr-360194.html. — Дата звернення : 27.01.2023.

.: Розділ: Освіта :: 26.01.2023 20.51.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Бобровиця :: Запитання: 46848  
Світлана запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, знайти підручник "Українська мова" 5 клас для осіб з особливими освітніми потребами. Дякую
Наша відповідь:
Заболотний О. Українська мова : підруч. для 5 кл. спец. загальноосвіт. навч. закл. для дітей зі зниж. зором / О. Заболотний, В. Заболотний. — Київ : Генеза, 2014. — 222 с. : іл.
Кульбіда С. Українська мова : підруч. для 5 кл. спец. закл. заг. серед. освіти (Н 90) / С. Кульбіда. — Київ : Либідь, 2018. — 207 с. : іл.

.: Розділ: Освіта :: 3.12.2022 15.05.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.301166 seconds