Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45807
   


Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 46822  
Катя запитує:
Добрий день, допоможіть знайти літературу, ``Народні легенди про Стрий``. Дякую!
Наша відповідь:
Жураківський І. Історія Стрийщини і не тільки... [Текст] : [історія України від давніх часів до наших днів] / І. Жураківський. — Стрий : Стрийська міська друкарня, 2017. — 563 с.
Закусов М. Старий Стрий [Текст] / М. Закусов, О. Кравець. — Вид. 2-ге, випр. і допов. — Стрий : Укрпол, 2018. — 174, [1] с. : іл.
Магас Г. До iсторiї фольклористичного дослiдження Стрийщини [Електронний ресурс] / Г. Магас // Народознавчі зошити. — 2009. — № 1-2. — С. 159-166. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2009_1-2_18
Пастух І.Стрийщина крізь віки [Текст] : [енцикл. кн.-альб.] / Р. Пастух. — Дрогобич : Коло, 2011. — 519 с. : фотоіл.
Стрийщина – мій край [Текст] / [авт. ідеї та керівник проекту Р. Козак ; співавт. А. Федорів]. — Дрогобич : Коло, 2017. — 131 с. : фот. кольор.
Стрийщина: історично-мемуарний збірник Стрийшини, Скільшини, Болехівщини, Долинщини, Рожнітівщини, Журавенщини, Жидачівщини і Миколаївщини [Текст] / ред. І. Пеленська, К. Баб'як. — Нью-Йорк [та ін.] : Комітет Стрийщини, 1990 . — (Регіональний збірник ; Т.49, А, Б). Т. 1 / Наукове товариство імені Шевченка. Український збірник. - 1990. - 634 с.
Стрийщина: історично-мемуарний збірник Стрийшини, Скільшини, Болехівщини, Долинщини, Рожнітівщини, Журавенщини, Жидачівщини і Миколаївщини [Текст] / ред. І. Пеленська, К. Баб'як. — Нью-Йорк [та ін.] : Комітет Стрийщини, 1990 . — (Регіональний збірник ; Т.49, А, Б). Т. 2 / Наукове товариство імені Шевченка. Український збірник. - 1990. - 608 с.: іл. - ISBN 0-88054-166-0
Стрийщина: історично-мемуарний збірник Стрийшини, Скільшини, Болехівщини, Долинщини, Рожнітівщини, Журавенщини, Жидачівщини і Миколаївщини [Текст] / ред. І. Пеленська, К. Баб'як. — Нью-Йорк [та ін.] : Комітет Стрийщини, 1990 . — (Регіональний збірник ; Т.49, А, Б). Т. 3 / Наукове товариство імені Шевченка. Український збірник. — 1993. — 635 с.: іл.

.: Розділ: Освіта :: 17.11.2022 10.25.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 46798  
Катя запитує:
Добрий день! Допоможвть знайти літературу, на тему: «Поетапний розвиток проективної діяльності дошкільників: виконавський, повторювально-виконавський та розвиваючий рівні проєктування».
Наша відповідь:
Добрий день, Катю! Ми вже відповідали на подібне питання: Віртуальна довідка — Розширений пошук — Пошук за номером запиту — № 46780.
Андросович К. Проектна діяльність у сучасному дошкільному навчальному закладі [Електронний ресурс] / К. Андросович // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. — 2014. — Вип. 1. — С. 23-30. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ped_in_2014_1_5.
Гарькавець О. М. Особливості розвитку пізнавальної сфери дошкільника під впливом інноваційних педагогічних технологій [Електронний ресурс] / О. М. Гарькавець // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Психологія. — 2011. — № 937, Вип. 45. — С. 39-43. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPC_2011_937_45_11.
Іщенко Л. В. Підготовка педагогів до розвитку у дітей старшого дошкільного віку пізнавального інтересу до предметного світу в проєктній діяльності [Електронний ресурс] / Л. В. Іщенко, І. Ю. Підлипняк, Т. В. Журавко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. — 2021. — Вип. 80(1). — С. 109-113. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2021_80(1)__24.
Козак Л. В. Проектна діяльність як чинник пізнавального розвитку дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / Л. В. Козак, Г. А. Король // Інноваційна педагогіка. — 2019. — Вип. 18(3). — С. 169-174. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2019_18(3)__38.
Коновальчук І. І. Технологія організації інноваційної діяльності закладів дошкільної освіти [Електронний ресурс] / І. І. Коновальчук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 4. — С. 85-91. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDUP_2018_4_16.
Лозинська С. Дидактичні особливості формування життєво-важливих компетентностей дитини засобами проектної діяльності у дошкільному та молодшому шкільному віці [Електронний ресурс] / С. Лозинська, М. Проц // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2020. — Вип. 29(3). — С. 152-157. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2020_29(3)__27.
Луценко Л. В. Проектування індивідуально-орієнтованого середовища обдарованих дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / Л. В. Луценко, І. В. Педько // Освіта та розвиток обдарованої особистості. — 2014. — № 4. — С. 48-51. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2014_4_11.
Мироненко В. П. Комплексний аналіз процесу проектування комплекту для дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / В. П. Мироненко, Я. Г. Кулик // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2011. — № 2. — С. 50-52. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2011_2_15.
Молчанюк О. В. Проєктна діяльність – перспективна складова освітнього процесу [Електронний ресурс] / О. В. Молчанюк, О. О. Пальчик // Вісник післядипломної освіти. Серія : Педагогічні науки. — 2021. — Вип. 15. — С. 206-219. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpopn_2021_15_15.
Руденко Ю. Мовленнєвий розвиток дітей старшого дошкільного віку засобами проєктної діяльності [Електронний ресурс] / Ю. Руденко // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2022. — Вип. 47(4). — С. 179-183. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2022_47(4)__31.
Тарапака Н. В. Психолого-педагогічне проектування як інноваційна технологія в дошкільних навчальних закладах [Електронний ресурс] / Н. В. Тарапака, Н. П. Гагаріна // Наукові записки Малої академії наук України. Серія : Педагогічні науки. — 2012. — Вип. 2. — С. 96-102. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/snjasu_2012_2_14.
Харченко А. Психолого-педагогічні інноваційні технології в реалізації базового компонента дошкільної освіти [Електронний ресурс] / А. Харченко // Нова педагогічна думка. — 2013. — № 3. — С. 135-137. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_3_41.

.: Розділ: Освіта :: 4.11.2022 14.12.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 46768  
Катя запитує:
Добрий день, допоможіть знайти літературу, на тему: ''Методика організації та проведення етичних бесід з дітьми дошкільного віку''. Дякую!
Наша відповідь:
Бєлєнька Г. В. Роль казок В. О. Сухомлинського в процесі виховання морально-етичних якостей дітей старшого дошкільного віку [Електронний ресурс] / Г. В. Бєлєнька, П. В. Рухницька // Молодий вчений. — 2018. — № 8.1. — С. 18-21. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_8
Каплуновська О. Моральні бесіди: діяльнісний підхід / О. Каплуновська // Дошкільне виховання. — 2015. — № 10. — С. 11-14.
Лозинська С. В. Моральне виховання дошкільників засобом етичної бесіди за Василем Сухомлинським [Електронний ресурс] / С. В. Лозинська, Л. В. Капусняк // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Сер. : Педагогічні науки. — 2017. — Вип. 2. — С. 204-213. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2017_2_23
Михасюк Т. Система етичних бесід Василя Сухомлинського як джерело розвитку мовленнєво-творчих здібностей молодшого школяра [Електронний ресурс] / Т. Михасюк // Нова педагогічна думка. — 2018. — № 3. — С. 188-192. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2018_3_43
На допомогу вихователеві : [добірка статей] // Дошкільний навчальний заклад. — 2019. — № 10. — С. 20-31.
Петрук О. М. Виховання старших дошкільників у процесі проведення бесід про мир [Електронний ресурс] / О. М. Петрук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. — 2018. — Вип. 2. — С. 150-156. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppog_2018_2_22
Поніманська Т. Моральність має бути свідомою : [виховання моральних норм у дошкільнят] / Т. Поніманська // Дошкільне виховання. — 2013. — № 8. — С. 3-5.
Соцька О. П. Морально-етичне виховання дітей старшого дошкільного віку у процесі ознайомлення з природою [Електронний ресурс] / О. П. Соцька, Г. Шельменко // Наука і освіта. — 2015. — № 6. — С. 115-119. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2015_6_24

.: Розділ: Освіта :: 24.10.2022 16.42.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Кременчук :: Запитання: 46761  
Людмила запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу з теми «Полікультурне виховання учнів початкової школи». Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Людмило. Перегялньте таку літературу:
Василинка М. Виховання толерантності у молодших школярів засобами предмету «Музика» в умовах полікультурного простору [Електронний ресурс] / М. Василинка // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2011. — Вип. 20. — С. 19-20. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2011_20_9.
Гайдамака О. Особливості методики поліхудожнього виховання молодших школярів на уроках інтегрованого курсу «Мистецтво» / О. Гайдамака // Початкова школа. — 2015. — № 12. — С. 26-31.
Деснова І. С. Термінологічне поле проблеми полікультурної освіти молодших школярів [Електронний ресурс] / І. С. Деснова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2013. — № 5. — С. 127-135. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2013_5_16.
Кендзьор П. Вікова специфіка реалізації полікультурного виховання у виховній системі школи [Електронний ресурс] / П. Кендзьор // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. — 2016. — № 2. — С. 110-114. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2016_2_19.
Кендзьор П. Проблема сприйняття Іншого у полікультурному вихованні молодших школярів [Електронний ресурс] / П. Кендзьор // Молодь і ринок. — 2015. — № 6. — С. 36-41. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2015_6_9.
Лобова О. Національне та інтеркультурне виховання молодших школярів на уроках музичного мистецтва / О. Лобова // Початкова школа. — 2013. — № 4. — С. 11-14.
Лук’янчук С. Ф. Полікультурне виховання учнів в українській школі: сучасний стан [Електронний ресурс] / С. Ф. Лук’янчук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. — 2012. — Вип. 66. — С. 152-156. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2012_66_35.
Луцан Н. І. Мовленнєвий розвиток учнів початкової школи в умовах полікультурного середовища [Електронний ресурс] / Н. І. Луцан, С. В. Копелюк // ScienceRise. — 2015. — № 6(1). — С. 71-75. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/texc_2015_6(1)__13.
Петренко О. Активні й інтерактивні методи полікультурного виховання учнів різних вікових груп [Електронний ресурс] / О. Петренко // Інноватика у вихованні. — 2020. — Вип. 11(1). — С. 17-24. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2020_11(1)__4.
Розлуцька Г. М. Ранкові зустрічі як засіб формування полікультурного виховання молодших школярів [Електронний ресурс] / Г. М. Розлуцька, М. О. Сокол // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Педагогіка та психологія. — 2020. — Вип. 1. — С. 163-166. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdupp_2020_1_46.
Шоробура І. М. Проблеми полікультурного виховання на сучасному етапі [Електронний ресурс] / І. М. Шоробура, О. О. Шоробура // Педагогічний дискурс. — 2012. — Вип. 13. — С. 411-414. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2012_13_97.
Яценко С. Пізнаємо Європу разом : дослідницько-інформаційний проект для учнів 1-4 класів / С. Яценко, М. Пристінська // Початкова школа. — 2013. — № 10. — С. 41-44.

.: Розділ: Освіта :: 22.10.2022 15.47.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Кременчук :: Запитання: 46700  
Тетяна запитує:
Добрий день! Цікавить роботи Вінтонів, Кобзєва про лексичні повтори. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Вінтонів М. Динаміка структури речень в українських публіцистичних текстах початку XXI ст. [Електронний ресурс] / М. Вінтонів, Т. Вінтонів // Філологічний часопис. — 2016. — Вип. 1. — С. 9-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/filoljour_2016_1_4.
Вінтонів М. О. Комунікативні вияви теми в структурі тексту [Електронний ресурс] / М. О. Вінтонів // Східнослов’янська філологія. Мовознавство. — 2015. — Вип. 27. — С. 58-71. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sfil_2015_27_9.
Вінтонів М. О. Темпоральні детермінанти в сучасній українській мові: структура, функції [Електронний ресурс] / М. О. Вінтонів, М. Г. Баюрова // International journal of philology. — 2020. — Vol. 11, № 4. — С. 19-26. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/intjouph_2020_11_4_5.
Вінтонів М. О. Функційні вияви слабкого синтаксичного зв’язку на рівні словосполучення в сучасній українській мові [Електронний ресурс] / М. О. Вінтонів // Studia philologica. — 2017. — Вип. 9. — С. 23-29. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/stfil_2017_9_6.
Вінтонів М. Повтор як засіб експресивізації в політичному дискурсі [Електронний ресурс] / М. Вінтонів, Ю. Мала // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології. — 2019. — Вип. 8(1). — С. 159-169. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppsf_2019_8(1)__28.
Кобзєв М. В. Лексичний повтор в англійській і українській мовах: структура й семантика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17 / М. В. Кобзєв ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2014. — 20 с.
Кобзєв М. В. Сутність лексичного повтору в англійськомовному та українськомовному дискурсах [Електронний ресурс] / М. В. Кобзєв // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. — 2012. — № 1. — С. 234-241. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2012_1_49.
Кобзєв М. В. Функції лексичного повтору в англійськомовному та українськомовному дискурсах [Електронний ресурс] / М. В. Кобзєв // Нова філологія. — 2012. — № 49. — С. 96-101. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2012_49_26.
Мірошниченко І. Г. Синтаксичні засоби створення стислого тексту (на матеріалі українських мас-медіа) [Електронний ресурс] / І. Г. Мірошниченко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. — 2015. — Вип. 55. — С. 161-163. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_55_59.

.: Розділ: Освіта :: 20.09.2022 13.12.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.411552 seconds