Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45242
   


Автор запитання: Феодосія із міста: Ужгород :: Запитання: 46336  
Феодосія запитує:
Добрий день. Допоможіть будьласка з пошуком літератури на тему:Місце малих жанрів фольклору у закріпленні правильної звуовимови. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Феодосіє! Радимо Вам використати наступні посилання: – http://bilopillia-zirochka.sumy.sch.in.ua/navchaljno-vihovnij_proces/osvitni_tehnologii/rozvitok_movlennya_doshkiljnikiv/vikoristannya_narodnogo_foljkloru_dlya_rozvitku_movlennya_ditej_rannjogo_viku_z_dosvidu_roboti_vihovatelya_ii_kategorii_malishevoi_l_a/
https://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00326727_0.html
https://repository.moippo.mk.ua/upload/05-05-21_52735255.pdf
http://ekhsuir.kspu.edu/xmlui/bitstream/handle/123456789/11700/Dovhan_ped_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://vseosvita.ua/library/osoblivosti-vikoristanna-malih-folklornih-zanriv-u-roboti-z-rozvitku-zvaznogo-movlenna-111121.html
https://vseosvita.ua/library/folklorni-skarbi-ukrainskogo-narodu-slah-do-rozvitku-movlennevoi-osobistosti-89964.html
https://studfile.net/preview/5512092/page:36/
https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16108238859281.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/5619/1/Zhuravlova.pdf
https://library.udpu.edu.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/50/13.pdf
– Усна народна творчість як засіб розвитку мовлення дітей у спадщині С. Русової // Ідея національної школи у педагогічній спадщині Софії Русової та Степана Сірополка : матеріали всеукр. наук.-практичної конф. - Івано-Франківськ, 1996. - С. 154-155.
– Малі жанри фольклору як засіб виховання правильної звуковимови дітей // Українське дошкілля: проблеми, пошуки, творчі знахідки : матеріали доповідей міжвузівської науково-практичної конф. - Умань, 1996. - С. 1-2.
– Виховання звукової культури мовлення в дітей дошкільного віку // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. - Одеса, 1997. - Вип.1.- с.45-49.
– Богуш А. М. Дошкільна лінгводидактика : теорія і методика навчання дітей рідної мови : підручник, [для студ. вищ. навч. закл.] / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш. - Київ : Вища шк., 2007. - 542 с. : іл.
– Богуш А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі : навч. посібник / А. М. Богуш, Н. В. Лисенко. - Київ : Вища шк., 1994. - 398 с.
– Трифонова О. С. Виховання звукової культури мовлення дітей середнього дошкільного віку : монографія / О. Трифонова. - Одеса : СВД Черкасов М. П., 2008. - 207 с.
– Ватаманюк Г. П. Український дитячий фольклор як засіб мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку / Г. П. Ватаманюк // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Камянець-Подільський, 2016. – Вип. 7. – С. 99-102.
– Журавльова Л. Вплив усної народної творчості на формування культури мовлення дітей дошкільного віку / Л. Журавльова, Т. Кучеренко // Витоки педагогічної майстерності. – 2015. – Випуск 16. – С. 71-77.
– Маліновська Н.В. Формування мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку засобами казки / Н.В.Маліновська // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету : Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти :[зб. наук. пр.].– 2011. – Вип. 1 (44). – С.198-201.
– Маліновська Н. В. Розвиток мовлення дітей засобами фольклору / Н. В. Маліновська // Зб. наук. праць ХІСТУ “Україна”, 2015. - № 11. – С. 11-17.
– Трифонова О. Реалізація ідей А.М. Богуш у вихованні звукової культури мовлення в дошкільників / О.Трифонова // Дошкільна освіта. – 2004. – № 4. – С. 27-32.
– Ісько О. Виховання звукової культури мовлення як проблема дошкільної лінгводидактики / О. Ісько // Вісник інституту розвитку дитини (додаток) : збірник наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - Вип. 4 : Матеріали II Міжнар. студ. наук.-практ. конференції "Дитинство. Освіта. Соціум", 21 лютого 2013 р. - С. 151-158.
– Журавльова А. Є. Домашня логопедія : книга для батьків, які самі хочуть навчити дитину правильно вимовляти звуки / А. Є. Журавльова, В. В. Федієнко . - Харків : Школа, 2008. - 112 с.

.: Розділ: Освіта :: 11.04.2022 11.24.18 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 46333  
Катя запитує:
Допоможіть знайти літературу на тему: МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНДЕРУ. Дякую!
Наша відповідь:
Ґендерні дослідження : прикладні аспекти : монографія [Електронний ресурс]
/ [В.П.Кравець, Т.В.Говорун, О.М.Кікінежді та ін.] ; за наук. ред. В.П.Кравця. – Тернопіль : Навчальнакнига–Богдан, 2013. – 448с. – Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/6622/1/Монографія_1З_zbor_18.51.58.pdf

Гербут Н. А. Теоретико-методологічні засади гендерних досліджень [Електронний ресурс] / Н. А. Гербут // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. - 2012. - Вип. 1. - С. 344-361. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2012_1_31

Камбалова Т. С. Дослідження гендерних особливостей формування життєвих сценаріїв особистості в юнацькому віці [Електронний ресурс] / Т. С. Камбалова // Теоретичні і прикладні проблеми психології. - 2013. - № 1. - С. 129-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2013_1_20

Костіна Т. Аналіз стандартизованого психодіагностичного інструментарію у сфері гендерних досліджень [Електронний ресурс] / Т. Костіна // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки. - 2020. - Вип. 9. - С. 81-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_012_2020_9_9

Троценко Л. О. Психологічні чинники та механізми дослідження гендерних особливостей підлітків щодо їх уявлень про щастя [Електронний ресурс] / Л. О. Троценко, Т. В. Комар // Молодий вчений. - 2021. - № 1(1). - С. 33-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2021_1(1)__9

Туриніна О. Л. Методологія та методи психологічного дослідження: навч.- метод. посіб. [Електронний ресурс] / О. Л. Туриніна. — Київ : ДП “Вид. дім “Персонал”, 2018. — 206 с. — Режим доступу: https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/metod_psih_dosl.pdf

Шостак І. В. Використання гендерного аналізу в психологічних дослідженнях: вступ до розвитку проблеми [Електронний ресурс] / І. В. Шостак // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Психологія і педагогіка. - 2009. - Вип. 13. - С. 488-498. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2009_13_49

Щотка О. Гендерна психологія : навч. посіб. : курс лекцій та практикум / О. Щотка О. ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. — Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2019. — 358 с.

https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/gerbut_teoretyko.pdf

.: Розділ: Освіта :: 10.04.2022 14.44.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 46329  
Катя запитує:
Добрий день, допоможіть знайти літературу на тему: Типові граматичні помилки в мовленні дітей. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://studfile.net/preview/5454389/page:49/
https://studopedia.com.ua/1_385058_tipovi-pomilki-v-movlenni-ditey.html
https://adyta.ru/tipichnye-grammaticheskie-oshibki-detei-doshkolnogo-vozrasta-tema.html
https://school.home-task.com/pomilki-v-movlenni-uchniv/
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-najtipovisi-gramaticni-pomilki-v-movlenni-ditej-so-potribno-znati-batka-365783.html
http://www.rusnauka.com/22_APSN_2015/Pedagogica/3_197928.doc.htm
http://um.co.ua/1/1-1/1-139797.html
https://dnmcps.com.ua/sites/default/files/2018-12/5/5-12/Вступ. Пояснювальна. Характеристика..doc
http://www.startpedahohika.com/sotems-1540-1.html
http://eprints.zu.edu.ua/27603/1/9.pdf
http://4ua.co.ua/pedagogics/rb2bd69b5c43a89521206c26_0.html
http://194.44.152.155/elib/local/sk727623.pdf
https://library.udpu.edu.ua/library_files/409473.pdf

– Крутій К.Л. Діагностика мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку / К.Л. Крутій. – Запоріжжя : ТОВ „ ЛІПС” ЛТД, 2001. – 208 с.
– Калмикова Л.О. Формування мовленнєвих вмінь і навичок у дітей: психолінгвістичний та лінгвометодичний аспекти : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л.О. Калмикова. – Київ : НМЦВО, 2003. – 300 с.
– Богуш А. М. Дошкільна лінгводидактика : теорія і практика / А.М. Богуш. – Запоріжжя : Просвіта, 2000. – 348 с.
– Богуш А.М. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти / А.М. Богуш. – 4-те вид., доопр. і доп. – Харків : Ранок, 2013. – 192 с.
– Борова В. Реалізація методичних ідей вчених-логопедів у коригування звукової культури мовлення дітей / В. Борова // Вісник інституту розвитку дитини : збірник наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. Серія: Філософія. Педагогіка. Психологія, Вип. 5. - С. 49-56
– Гордієнко О. А. Словникова робота на уроках української мови в початковій школі / О. А. Гордієнко, Т. О. Шевчук // Педагогічна Житомирщина, 2008. – № 1. – С. 22-25.

.: Розділ: Освіта :: 8.04.2022 15.25.24 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 46322  
Катя запитує:
Добрий день, допоможіть знайти літературу на тему: Елементи українського народного театру в іграх дітей. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://studfile.net/preview/10085962/page:4/
http://vyshyvanka-vv.dytsadok.org.ua/muzika-i-teatr-23-13-09-04-04-2020/
https://www.pedrada.com.ua/article/2235-teatraln-gri-organzovumo-za-pravilami
http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/1632/Oliinyk-O.M.-Teatralno-ihrova-diialnist-v-umovakh-doshkilnoho-navchalnoho-zakladu.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-vihovateliv-teatralizovana-dialnost-ditej-doskilnogo-viku-409040.html
https://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/23857/1/Лекція тема 1 ОРСХМЗ.pdf
http://vihovateli.com.ua/utrennici/1052-igry-s-elementami-teatralizatsii-dlya-detej-doshkolnogo-vozrasta.html
https://old.honchar.org.ua/p/koza-problema-interpretatsiji-obryadovoji-hry-v-etnohrafichnij-literaturi/
http://oocuk.com.ua/wp-content/uploads/2016/04/Народна-обрядовість-як-першооснова-постановочних-масових-дійств.pdf

– Луцак Н. Народні ігри як засіб збагачення дитячої лексики “Дрібу, дрібу, дрібушечки” : метод. рекомендації / Н.Луцак // Дошкільне виховання. – 1999 - № 4. – С. 5-7.
– Макаренко Л.В. Театр і театралізована діяльність у сучасному дошкільному закладі освіти : монографія / Л.В. Макаренко. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ. – 2011. – 211 с.
– Артемова Л.В. Театр і гра. Вдома, у дитячому садку, в школі / Л.В.Артемова. – Київ : Томіріс. 2002. – 291 с.
– Аматьєва О.П. Театрально-ігрова діяльність як засіб розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку / О.П.Аматьєва, Л.М.Макарова // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави”, 21-25 верес. – Київ, 2010. – С. 6-14.

.: Розділ: Освіта :: 6.04.2022 09.38.50 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 46317  
Катя запитує:
Добрий день, допоможіть знайти літературу на тему: Видатні педагоги та вчені-практики про гру як провідну діяльність дошкільника. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Радимо Вам використати наступні посилання: – http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2020/27/8.pdf
https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2011/4_2011/30.pdf
https://www.cuspu.edu.ua/ua/kafedra-pedahohiky-doshkilnoi-ta-pochatkovoi-osvity/333-naukovi-konferentsii-tsdpu/konferentsiia-2015/sektsiia-6/3862-vasyl-sukhomlynskyy-pro-zastosuvannya-hry-v-pedahohichnomu-protsesi
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2606/1/S_Dovbnya_ТЕТР_9_PED_PI.pdf
http://www.ipedahohika.com/lirefs-1408-2.html
https://studfile.net/preview/5601923/page:29/
https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/321290.pdf
http://www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2016/50/15.pdf
https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova8/subor/Azarova_Franchuk.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/52.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/229858848.pdf
https://ird.npu.edu.ua/files/tumoshevska.pdf
https://ps.journal.kspu.edu/index.php/ps/article/view/3029/2762

– Фесенко Г. Аналіз проблеми фізичного виховання дітей дошкільного віку в педагогічній літературі / Г. Фесенко // Вісник інституту розвитку дитини (додаток) : збірник наукових праць / [Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова]. - Київ, 2012. - Вип. 3 : Матеріали I Міжнар. студ. наук.-практ. конференції "Дитинство. Освіта. Соціум", 23 лютого 2012 р. - С. 448-452.
– Лаврова О. Проблема розумового розвитку дошкільників засобами гри у педагогічній спадщині І.О. Сікорського / О. Лаврова // Рідна школа. - 2006. - № 2. - С. 75-77.
– Год Б. Дитячі ігри та їх педагогічна інтерпретація (ХVI-XVII ст.) / Б. Год // Педагогічні науки : збірник наук. праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава, 2011. - Вип. 3. - С. 68-75.
– Кудикіна Н. В. Ігрова діяльність дітей: теоретичні основи й методика педагогічного керівництва / Н.В.Кудикіна // Її величність ГРА: теорія і методика організації дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: зб. статей / за ред.. Г. С. Тарасенко. – Вінниця, 2009. – С.8-21.
– Каташинська І. Концепція гри у педагогічній системі Ф. Фребеля / І. Каташинська // Рідна школа. - 2004. - № 7/8. - С. 62-65.
– Борисова З. Проблема гри в педагогічній теорії : до 100-річчя від дня народження Рози Жуковської / З. Борисова // Дошкільне виховання. - 2005. - № 12. - С. 6-7.
– Куліш І.М. Проблема гри, ігрової діяльності в психолого-педагогічній теорії та практиці / І.М. Куліш // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. Вип.23. - Київ, 2001. - С.66-72.

.: Розділ: Освіта :: 31.03.2022 18.46.33 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.345943 seconds