Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45242
   


Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 46308  
Катя запитує:
Добрий день! Допоможіть знайти літературу на тему: Розвиток мовлення та мовленнєвого спілкування у дітей раннього віку.
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні дерела:
Земцова О. Від слова - до розповіді : Розвиваємо мовлення: Для дітей 2-3 років / О. Земцова ; худож. І. Дорошенко. — Київ : Махаон-Україна, 2005. — 18 с. : іл. — (Розумні книжки).
Земцова О. Від слова - до розповіді : Розвиваємо мовлення: Для дітей 3-4 років / О. Земцова ; худож. О. Кулькова, І. Дорошенко. — Київ : Махаон-Україна, 2005. — 18 с. : іл. — (Розумні книжки).
Інтегрована освіта : [добірка матеріалів] // Дошкільне виховання. — 2021. — № 2. — С. 16-19.
Калмикова Л. Формування у дітей дошкільного віку мовленнєвої діяльності: діагностико-розвивальний комплекс : навч.-метод. посіб. / Л. Калмикова. — Київ : Видавничий Дім "Слово", 2016. — 383 c. : іл., фотоіл., табл.
Компанець Н. Читанка Забавлянка : 5-7 років : Читаю швидко і правильно / Н. Компанець ; іл. К. Хорошечка. — Х. : Основа, 2008. — 128 с. : іл. — (Авторська школа Н. Компанець).
Мамаєва В. Мовлення : першоклас. вправи : 4-5 років / В. Мамаєва ; іл. М. Ілюхіної, С. Ємельянової. — Київ : Махаон Україна, 2010. — 29, [2] с. : іл. — (А-клас / оформ. М. Ілюхіної).
Подуфалова Л. Г. Розвиток активного мовлення дітей раннього віку [Електронний ресурс] / Л. Г. Подуфалова, Н. М. Скорбатюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. — 2013. — № 39. — С. 403-406. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_pp_2013_39_95.
Розвивальні завдання // В гостях у казки. — 2021. — № 8. — С. 14-29.
Розвиток мовлення. 3-4 роки : [метод. рек. для батьків : для спіл. роботи батьків і дітей : 3 ] / [голов. ред. О. С. Кандиба]. — Харків : Віват, 2020. — 47 с. : кольор. іл. — (Школа раннього розвитку).
Цимбал В. Батькам на замітку : рекомендації щодо розвитку мовлення / В. Цимбал // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2021. — № 9-10. — С. 68-73.

.: Розділ: Освіта :: 25.03.2022 16.32.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іванка із міста: м. Львів :: Запитання: 46303  
Іванка запитує:
Добрий день, допоможіть знайти літерату на тему: Усвідомлення та значення норм і правил поведінки і засвоєння способів їх виконання дитиною. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Іванно! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://ru.osvita.ua/vnz/reports/pedagog/14574/
https://shron1.chtyvo.org.ua/Dutkevych_Tetiana/Dytiacha_psykholohiia.pdf
https://www.vnmu.edu.ua/downloads/pdf/OSKI_osobl-rozv_med-ps-2020.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/32304553.pdf
https://pidru4niki.com/13680807/psihologiya/umovi_moralnogo_rozvitku_osobistosti_ditini
https://psr-chnu.com.ua/docs/Манчуленко Методика соціально-виховної роботи.pdf
https://www.lvduvs.edu.ua/en/documents_pdf/visnyky/nvsp/01_2010/zivudv.pdf

– Колядіна А. Виховання безпечної поведінки дітей з раннього віку / А. Колядіна // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2014. - № 2. - С. 44-50.
– Облаухова О. Формування громадянської компетентності молодшого школяра / О. Облаухова // Початкова освіта. Шкільний світ. - 2016. - № 6. - С. 4-8.
– Казмірук О. Подолання негативних проявів поведінки у дітей : консультативно-корекційна робота / О. Казмірук // Психолог. - 2010. - № 9. - С. 18-20.
– Ковальчук Л. Формування свідомої поведінки: тренінг для молодших і середніх школярів / Л. Ковальчук // Психолог. - 2010. - № 25. - С. 3-13.
– Гресь А. Некерована поведінка, або Дещо про екстремальні ситуації у вихованні / А. Гресь // Зростаємо разом. - 2012. - № 1. - С. 4-7.
– Вороніна О. Погана поведінка дитини: як розпізнати мету і що робити : виступ на батьківських зборах / О. Вороніна // Психолог. - 2012. - № 15-16. - С. 85-90.
– Ілляшенко Т. Проблеми розладів поведінки дітей : у роботі психолого-медико-педагогічної консультації / Т. Ілляшенко // Психолог. - 2012. - № 24. - С. 40-44.
– Цепецауєр О. Різні діти - різні підходи : психолого-педаг. семінар / О. Цепецауєр // Психолог дошкілля. - 2013. - № 10. - С. 36-39.
– Холод І. Дослідження проблеми емоційного розвитку молодших школярів / І. Холод // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди : науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2000. - Вип. 1 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. - С. 148-153.
– Федорова М. Культура поведінки дітей: становлення / М. Федорова // Збірник наукових праць / Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. - Київ, 2002. - Спеціальний випуск. - С. 327-330.
– Фасолько Т. Технологічний аспект виховання відповідальної поведінки у дітей дошкільного віку / Т. Фасолько // Вісник інституту розвитку дитини. Серія : Філософія. Педагогіка. Психологія : Збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2011. - Вип. 16. - С. 137-143.
– Федорченко Т. Є. Рання профілактика негативних проявів у поведінці дітей : навчально-методичний посібник / Т. Є. Федорченко ; Акад. пед. наук України, Ін-т пробл. виховання. - Київ : ХІК, 2003. - 128 с.
– Савчин М.В. Психологія відповідальної поведінки : монографія / М.В. Савчин. – Ів.-Франківськ : Місто НВ, 2008. – 280 с.

.: Розділ: Освіта :: 24.03.2022 11.55.53 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 46302  
Катя запитує:
Добрий день, допоможіть знайти літературу на тему: . Дослідження особливостей формування гуманних проявів особистості в дошкільному віці.
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Із доступних на сьогодні джерел нам вдалося знатий наступні: – https://lib.iitta.gov.ua/706372/1/Монографія_Формування базових якостей особистості дітей старшого дошкільного віку в ДНЗ.pdf
http://appsychology.org.ua/data/jrn/v4/i8/11.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/104.pdf
https://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0b65635a2ad79b5d43b89521216c37_0.html
https://nenc.gov.ua/doc/autoref/vrochinska.pdf
https://dspu.edu.ua/youngsc/AQGS/2013_6-2/pedagogy/171-177.pdf
http://www.ndu.edu.ua/storage/2018/2018_11_27_zbirnuk.pdf
https://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0b65625a2bd78b5c43a89521216d26_0.html
https://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0b65625a2bd78b5c43a89521216d26_2.html
https://sites.google.com/site/droiravppv/psihologicni-osoblivosti-rozvitku-gumannosti-u-ditej-doskilnogo-viku
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/14332/1/ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ВЗАЄМОДІЇ З СОЦІАЛЬНИМ.pdf

– Врочинська Л. І. Педагогічні умови виховання гуманної поведінки у старших дошкільників / Л. І. Врочинська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук, праць // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. - Вип. 9. - Рівне, 2000. - С. 93-97.
– Врочинська Л. І. С.Ф. Русова про формування гуманізму в дітей дошкільного віку / Л. І. Врочинська // Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка (педагогічні науки). - 2006. - № 4 (99). - С. 35-38.
– Врочинська Л. І. В. О. Сухомлинський про виховання гуманності в дітей / Л. І. Врочинська // Наука і освіта. - 2008. - № 6. - С. 21-24.
– Врочинська Л. І. Софія Русова про моральне виховання / Л. І. Врочинська // Проблеми шкільної педагогіки і психології навчання і виховання у творчій спадщині Софії Русової : матеріали Всеукр. пед. читань, присвячених 140-річчю з дня народження С. Ф. Русової. - Чернігів, 1996. - С. 28-31.
– Поніманська Т.І. Теоретико-методичні засади гуманістичного виховання дітей дошкільного віку : монографія / Т.І. Поніманська. – Рівне : РДГУ, 2006. – 352 с.
– Смалько Л. А. Виховання гуманності у дітей старшого дошкільного віку засобами народної казки / Л. А. Смалько // Гуманітарний корпус : збірник наук. статей з актуальних проблем філософії, психології, педагогіки та історії / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Вінниця, 2015. - Вип. 4. - С. 201-204.

.: Розділ: Освіта :: 23.03.2022 10.35.29 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: м.Черкаси :: Запитання: 46269  
Тетяна запитує:
Доброго дня, будь ласка, допоможіть підібрати літературу для написання курсової роботи на тему "Самодіяльні вільні ігри як різновид ігрової діяльності дошкільника"
Наша відповідь:
Гордій Н. М. Гра як засіб розвитку комунікативної компетентності дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / Н. М. Гордій, І. В. Корякіна, А. П. Дмитренко // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 82(3). — С. 91-98. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2018_82(3)__20
Ігрова діяльність дошкільника: молодший дошкільний вік / Т. Піроженко ; обкл. С. М. Железняк. — Київ : Генеза, 2016. — 87 с. : табл. — (Настільна книжка вихователя. Освітня лінія. Гра дитини). - 87 с.
Карасьова К. Самодіяльні ігри дитини / К. Карасьова, Т. Піроженко. — Київ : Шкільний світ, 2011. — 125 с. : табл. — (Бібліотека "Шкільного світу". Дошкілля) (Дитячий садок. Бібліотека).
Лізун О. Розвиток уяви і фантазії дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / О. Лізун, Ю. Мазур // Обдарована дитина. — 2014. — № 8. — С. 45-50.
Лізун О. Розвиток уяви і фантазії дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / О. Лізун, Ю. Мазур // Обдарована дитина. — 2014. — № 9. — С. 45-55.
Лізун О. Розвиток уяви і фантазії дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / О. Лізун, Ю. Мазур // Обдарована дитина. — 2014. — № 7. — С. 25-34.
Пасічник В. М. Сутність ігрової діяльності у формуванні особистості дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / В. М. Пасічник // Спортивні ігри. — 2020. — № 3. — С. 43-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sporihry_2020_3_7
Передерій О. Л. Вільна гра у вальдорфському дошкільному дитячому закладі [Електронний ресурс] / О. Л. Передерій, С. Г. Крамаренко // Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. — 2021. — № 1(2). — С. 76-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_ped_2021_1(2)__13
Піроженко Т. Ігрова діяльність дошкільника : ст. дошк. вік : навч.-метод. посіб. / Т. Піроженко, К. Карасьова. — Київ : Генеза, 2014. — 95 с. : іл., табл. — (Настільна книжка вихователя. Освітня лінія. Гра дитини).
Фартушок Л. Гра та її роль в житті дошкільника [Електронний ресурс] / Л. Фартушок // Молодь і ринок. — 2017. — № 5. — С. 153-158. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2017_5_31

.: Розділ: Освіта :: 13.02.2022 10.15.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Габріелла із міста: Ужгород :: Запитання: 46264  
Габріелла запитує:
Добрий день! Допоможіть знайти літературу для написання дипломної роботи на тему: "Основні стратегії профілактики неінфекційних захворювань: медико-соціальне та економічне значення" Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Габріелло! Радимо Вам використати наступні посилання: – Матеріали науково-практичної конференцій з міжнародною участю "Хронічні неінфекційні захворювання: заходи профілактики і боротьби з ускладненнями" 5 листоп., 2015 р. м. Харків / Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України та ін. ; редкол.: Г.Д. Фадєєнко (відп. ред.) та ін. - Харків : Цифра Принт, 2015. - 367 с.
– Москаленко В. Ф. Хронічні неінфекційні хвороби як основа формування глобального тягаря хвороб / В.Ф. Москаленко, Т.С. Грузєва, Л.І. Галієнко // Східноєвропейський журнал громадського здоров'я. - 2013. - № 1. - С. 199-201.
– Грузєва Т. С. Хронічні неінфекційні хвороби як глобальна проблема громадського здоров'я та сучасні стратегії її вирішення / Т. С. Грузєва // Главный врач. - 2014. - № 2. - С. 78-86.
– Дячук Д. Д. Щодо захворюваності дорослого населення України на неінфекційні хвороби / Д. Д. Дячук // Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здоров'я України. - 2011. - № 1. - С. 19-23.
– Шевченко М. В. Неінфекційні захворювання: медико-соціальна значущість, пов'язані з ними медико-соціальні втрати та економічні збитки / М. В. Шевченко // Вісник проблем біології і медицини. - 2015. - Том 1, № 3. - С. 34-39.
– Увага, неінфекційні захворювання! Шляхи вирішення проблеми // Фармацевт-практик. - 2013. - № 10. - С. 68.
– Блавацька О. Б. Здоровий спосіб життя і неінфекційні захворювання: глобальні проблеми і тенденції / О. Б. Блавацька // Провизор. - 2011. - № 11. - С. 18-19.
– Неінфекційні захворювання - нова глобальна загроза. Як спільними зусиллями держави, громадськості та пацієнтів подолати дану проблему? // Голов. мед. сестра. - 2012. - № 9. - С. 3-4.
– Федоренко В. І. Здорове харчування - основа профілактики хронічних неінфекційних захворювань / В. І. Федоренко, Л. М. Кіцула // XII з’їзд ВУЛТ : матеріали, м. Київ, 5-7 верес. 2013 р. / ред. С. Нечаїв. - Київ, 2013. - С .294-295.
– Колесник М. Хронические неинфекционные заболевания: фокус на профилактику и борьбу с осложнениями / М. Колесник // Український медичний часопис. - 2015. - № 6. - С. 29-31.
– Фадєєнко Г. Д. Основні стратегії профілактики неінфекційних захворювань в Україні / Г. Д. Фадєєнко, О. В. Колеснікова // Раціональна фармакотерапія : наук.-практ. вид. для лікарів. - 2017. - № 2. - С. 5-8.
– Профілактика хронічних неінфекційних захворювань в умовах пандемії COVID-19 / О. Т. Єлізарова, С. В. Гозак, Н. С. Полька [та ін.] // Довкілля та здоров’я = Environment & Helth. - 2021. - № 4/6. - С. 4-14.
– Фуштей В. В. Здоров’я українців: чи є вихід? : профілактика хронічних неінфекційних захворювань - реальний шлях поліпшення демографічної ситуації в Україні / В. В. Фуштей // Здоров’я України ХХІ сторіччя : медична газета. - 2018. - № 13/14. - С. 30.
– Дудник С. Боротьба з неінфекційними захворюваннями: як план перетворили на фікцію / С. Дудник // Ваше здоров'я. - 2018. - № 41/42. - С. 6-7.

https://rpht.com.ua/ua/archive/2017/2(43)/pages-5-8/osnovni-strategiyi-profilaktiki-neinfekciynih-zahvoryuvan-v-ukrayini
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/469174/Risk-factors-NCD-Ukraine-summary-ukr.pdf
http://health-ua.com/article/16101-proflaktika-hronchnih-nenfektcjnih-zahvoryuvan--realnij-shlyah-polpshennya-

.: Розділ: Освіта :: 10.02.2022 14.06.09 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.292464 seconds