Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45065
   


Автор вопроса: Наталія из города: Кременець :: Вопрос: 46212  
Наталія спрашивает:
Доброго дня, чи не могли б ви допомогти підібрати літературу для курсової роботи на тему “Педагогічні умови розвитку спостережливості дітей перед дошкільного віку”.Буду вдячна за відповідь
Наш ответ:
Добрий день, Наталіє! Радимо скористатись такими джерелами інформації:
Біла І. М. Розвиток художнього сприймання у дошкільному віці / І. М. Біла // Практична психологія і соціальна робота. - 2014. - № 1. - С. 4-8.
Біла І. Спостережливість - ключ до пізнання / І. Біла // Дошкільне виховання. - 2008. - № 4. - С. 9-11.
Ваганова Н. А. Синергійний характер проявів уяви в процесі сприймання дошкільниками складних об'єктів / Н. А. Ваганова // Актуальні проблеми психології : Психологія творчості.- 2017. -№23. - С. 52-60.
Виховуємо базові якості особистості старшого дошкільника в умовах ДНЗ : метод. посіб. / Г. Бєлєнька та ін.; за заг. Ред.. Н. Гавриш. - Харків : Друкарня Мадрид, 2015. - 220 с.; Режим доступу: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/14739/1/G_V_Belenka_N_V_Gavrush_Vuhovyemo_bazovi_yakosti_starshogo_doskilnuka_v_ymovach_DNZ.pdf
Дивовижний світ тварин : [добірка вправ для дошкільнят і молодших школярів, спрямованих на розвиток пам'яті, уваги, спостережливості, логічного мислення й сенсорно-моторної координації] // Розкажіть онуку. - 2011. - № 2 (січень). - С. 1-16.
Квіти - очі природи : [добірка завдань і вправ для розвитку пам'яті, уваги, уяви, мислення, спостережливості, моторики та емоційного сприйняття дитини]
// Розкажіть онуку. - 2011. - № 4 (лютий). - С. 1-16.
Кошель В. М. Сенсорне виховання дітей раннього віку: навч.-метод. посіб. / В. М. Кошель. - Чернігів: ФОП Баликіна О. В., 2019. - 160 с.
Крутецкий В. А. Розвиток сприйняття і спостережливості у дітей / Крутецкий В. А. Психологія: підручник для учнів пед. Училищ / В. А. Крутецкий. - М.: Просвещеиіе, 1980.; Режим доступу http://ibib.ltd.ua/psihologiya-uchebnik-dlya-uchaschihsya-ped.html
Крючкова В. Формування уявлень про сенсорні еталони у молодших дошкільників засобом дидактичної гри / В. Крючкова // Сучасне дошкілля: актуальні проблеми, досвід, перспективи розвитку: мат. всеукр. наук.-прак. конф. (м. Ніжин, 21-22 лист. 2018 р.). - Ніжин, 2018. - С. 70-73.
Мульти-пульти : [добірка цікавих завдань і вправ для вихователів і батьків, спрямованих на розвиток пам'яті, мислення, уваги, уяви, спостережливості, моторики та емоційного сприйняття в дитини] // Розкажіть онуку. - 2012. - № 11-12 (червень). - С. 81-92.
Павелків Р. В. Вікова психологія: підручник / Р. В. Павелків. - Київ, 2015. - 469 с.
Подорожуємо повітрям, землею, морем... : [добірка завдань і вправ для розвитку пам'яті, уваги, уяви, мислення, спостережливості, моторики та емоційного сприйняття дитини] // Розкажіть онуку. - 2011. - № 17-18 (серпень). - С. 163-178.
Рагозіна В. В. Експериментальне дослідження особливостей розвитку та формування спостережливості у дітей старшого дошкільного віку в умовах ДНЗ. Формування базових якостей дітей старшого дошкільного віку в ДНЗ : монографія / А. Бєлєнька, С. Васильєва, Н. Гавриш та ін.; за заг. ред. О. Рейпольської. - Харків : Друкарня Мадрид, 2015. - С. 59-66.
Токарева Н. М. Вікова та педагогічна психологія: навч. посіб / Н. М. Токарева. - Київ, 2017. 548 с.
Формування базових якостей особистості дітей старшого дошкільного віку в ДНЗ : монографія / Г. Бєлєнька та ін.; за заг. ред. О. Рейпольської. - Харків. : "Друкарня Мадрид", 2015. - 330 с.; Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/706372/1/Монографія_Формування базових якостей особистості дітей старшого дошкільного віку в ДНЗ.pdf
Чумак В. В. Вікова психологія: навч. посіб / В. В. Чумак. - Бердяняськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. - 192 с.
Когут Т. І. Розвиток спостережливості в природі як передумова розвитку творчих здібностей дошкільника // http://tanykogut.blogspot.com/2018/01/blog-post.html
Спостережливість як основний метод ознайомлення дітей з природою // http://zdo31.uz.ua/index.php/2015-02-18-13-43-53/28-sposterezhennya

.: Раздел: Образование :: 25.01.2022 15.26.48 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Юлія из города: Київ :: Вопрос: 46207  
Юлія спрашивает:
Доброго дня! Цікавлять публікації тифлопедагога (педагога сліпих) Мельникова Петра Георгійовича (1882 - 1948) зокрема, українською мовою. Дякую!
Наш ответ:
Добрий день, Юліє! На жаль, нам не вдалося знайти потрібну інформацію з Вашого питання.

.: Раздел: Образование :: 23.01.2022 15.59.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Оксана из города: Бучач :: Вопрос: 46202  
Оксана спрашивает:
Добрий день . Допоможіть з пошуком літератури з курсової на тему : « Особливості розвитку теорії дошкільного навчання в історії педагогіки . Дякую за відповідь
Наш ответ:
Добрий день, Оксано! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 46200. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Зайченко І. Дещо про дослідження проблем дошкільної освіти в сучасній українській педагогічній науці / І. Зайченко // Іст.-пед. альм. — 2010. — Вип. 2. — С. 55-58.
Кудикіна Н. В. Теорія ігрової діяльності дітей : монографія / Н. В. Кудикіна; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. — Київ, 2012. — 235 c.
Попиченко С. С. Розвиток теорії і практики дошкільного виховання в Україні (кінець XIX — початок XX ст.) / С. С. Попиченко. — Київ: Наук. світ, 2001. — 255 c.
Самсонова О. О. Історико-теоретичні засади розвитку професіоналізму вихователів закладів дошкільної освіти [Електронний ресурс] / О. О. Самсонова // Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. — 2020. — № 1. — С. 24-28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_ped_2020_1_5.
Саяпіна С. В. Динаміка змісту дошкільної освіти у вітчизняній педагогіці (20-ті роки ХХ ст.) / С. В. Саяпіна // Пед. освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. — 2011. — № 16 (2). — С. 13-17.
Степанова Т. Трансформації змісту передшкільної освіти в історії розвитку вітчизняної дошкільної педагогіки: методологія, теорія, практика (кінець XIX — XX століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01, 13.00.08 / Т. Степанова ; ДЗ «Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського». — Одеса, 2011. — 44 с.
Теорія і методика навчання й виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: від історії до інновацій : монографія / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [заг. ред., упоряд.: А. А. Сбруєва, С. М. Кондратюк]. — Суми : Мрія, 2015. — 587 с.
Теорія та методика співпраці дитячих навчальних закладів з родинами : навч.-метод. посіб. / уклад.: Н. Г. Каньоса; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. — Кам’янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2015. — 115 c.
Улюкаєва І. Вплив зарубіжного досвіду на становлення вітчизняної дошкільної освіти (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / І. Улюкаєва // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. — 2015. — № 4. — С. 297-303. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2015_4_55.
Улюкаєва І. Історія дошкільної педагогіки : підручник / І. Улюкаєва. — Київ : Слово, 2016. — 423 c.
Улюкаєва І. Нариси з історії суспільного дошкільного виховання в Україні : навч. посіб. / І. Улюкаєва; Бердян. держ. пед. ун-т. — Бердянськ, 2006. — 148 c.
Улюкаєва І. Розвиток дошкільної освіти в Україні в 1960-1990 рр. [Електронний ресурс] / І. Улюкаєва // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. — 2015. — Вип. 3. — С. 330-339. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpu_2015_3_58.
Улюкаєва І. Розвиток суспільного дошкільного виховання в Україні у першій половині ХХ ст. [Електронний ресурс] / І. Улюкаєва // Освітній простір України. — 2016. — Вип. 8. — С. 33-39. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/opu_2016_8_8.
Улюкаєва І. Соціокультурні умови становлення та розвитку дошкільної освіти в Україні наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / І. Улюкаєва // Освітній простір України. — 2014. — Вип. 3. — С. 11-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/opu_2014_3_5.
Фроленкова Н. О. Еволюція науково-методичного забезпечення змісту дошкільної освіти: від радянських часів до незалежної України / Н. О. Фроленкова // Пед. дискурс : зб. наук. пр. — 2013. — Вип. 14. — С. 431-435.

.: Раздел: Образование :: 19.01.2022 14.23.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Настя из города: м. Львів :: Вопрос: 46199  
Настя спрашивает:
Доброго дня!Допоможіть, будь ласка, із пошуком літератури для курсової роботи на тему: "Засвоєння соціальних ролей у дітей дошкільного віку в ігровій діяльності" Щиро дякую за відповідь!
Наш ответ:
Доброго дня, Анастасіє! Радимо Вам опрацювати наступні посилання: – http://dano.dp.ua/attachments/article/320/Методичні рекомендації.pdf
https://dnz21nizhyn.at.ua/index/socializacija_ditini_doshkilnogo_viku/0-27
https://chess-progress.ru/uk/instrumenty/sbornik-igr-na-socializaciyu-rebenka-v-igre-igry-napravlennye-na-uspeshnuyu-socializaciyu-detei-doshkol.html
http://detkam.in.ua/socializaciya-doshkilenikiv-za-dopomogoyu-syujetno-roleovoyi-g.html
https://makarivskuj.ucoz.net/publ/osvitnij_proces/ditina_v_sociumi/gra_jak_efektivnij_zasib_socializaciji_ditini/11-1-0-13
http://otr.iod.gov.ua/images/pdf/2016/5/06.pdf
https://revolution.allbest.ru/pedagogics/01046021_0.html
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/5/14.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/15519/1/29.pdf
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/article/view/2215/2085
https://drive.google.com/file/d/0BxTQRyhVjdHIVGRQbUZ3Q1RXTUE/view?resourcekey=0-zvE7gmFWQ9HwHmPnLlTO3A
http://ditsad.com.ua/konsultac/info-d0/konsultac2739.html
https://dnz189.dnepredu.com/uk/site/gra-yak-zasib-sotsializat.html
https://ukrbukva.net/102456-Igra-kak-sredstvo-socializacii-i-kommunikacii-deteiy-doshkol-nogo-vozrasta.html

– Вихователю про психологію та педагогіку сексуального розвитку дітей. – Київ, Інститут змісту і методів навчання, 1996.
– Карасьова К. формуємо ціннісні орієнтири у грі / К.Карасьова // Дошкільне виховання. – № 2. – 2015.
– Кононко О.Л. Виховуємо соціально компетентного дошкільника / О.Л.Кононко. – Київ : Світич, 2009. – 201 с.
– Лукашевич М.П. Соціалізація. Виховні механізми і технології : навчально-методичний посібник / М.П.Лукашевич. – Київ, 1998.
– Максимова О.О. Формування соціальної компетентності дитини дошкільного віку як запорука її успішної адаптації до навчання в школі / О.О. Максимова // Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць / Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. В.М. Лабунець]. - Вип. 20 (1-2016). - Ч. 2. - 2016. - С. 229-234.
– Рогальська-Яблонська І.П. Соціалізація дітей в умовах сучасного освітнього середовища ДНЗ на засадах наступності та перспективності / І.П. Рогальська-Яблонська // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В. Сухомлинського: Серія : Педагогічні науки : Вип. 37. Т. 1. - Миколаїв: МНУ, 2012. - С. 351-356.
– Бабіч В. Сюжетно-рольова гра як засіб соціальної адаптації дітей дошкільного віку / В.Бабіч // Дефектолог. – 2013. – № 4. – С. 38-46.
– Туженкова Ю. Колективні творчі ігри як інструмент соціалізації дошкільників / Ю.Туженкова // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2015. – № 5. – С. 13-17. 134.
– Кубата Н. П. Гра як засіб формування соціальної компетентності у дітей старшого дошкільного віку / Н.П.Кубата // Молодий вчений. – 2018. – №5. – С. 53-56.
– Луб’янова А. Вплив гри на процес соціалізації дітей старшого дошкільного віку / А. Луб’янова // Вісник інституту розвитку дитини (додаток) : збірник наук. праць / [Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова]. - Київ, 2012. - Вип. 3 : Матеріали I Міжнар. студ. наук.-практ. конференції "Дитинство. Освіта. Соціум", 23 лютого 2012 р. - С. 246-248.
– Друзяк О.М. Соціалізація дитини у процесі сюжетно-рольових ігор в умовах дошкільного закладу / О. М. Друзяк // Таврійський вісник освіти. – 2012. – № 2. – С. 135-143.

.: Раздел: Образование :: 19.01.2022 12.24.47 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Тетяна из города: Кременчук :: Вопрос: 46197  
Тетяна спрашивает:
Добрий день, питання : "Аналіз сучасного етапу та перспективи розвитку спортивного туризму". Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Тетяно! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://otherreferats.allbest.ru/sport/00074801_0.html
https://otherreferats.allbest.ru/sport/00212109_0.html
https://vuzlit.ru/348651/analiz_stanu_perspektivi_rozvitku_sportivnogo_turizmu_ukrayini
https://ua-referat.com/uploaded/istoriya-rozvitku-ta-viniknennya-sportivnogo-turizmu/index1.html
https://tourlib.net/statti_ukr/chernenko2.htm
http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/01/27-18.pdf
http://geography.tnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/02/16.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/9.1/16.pdf
https://thelib.info/sport/164537-istoriya-rozvitku-sportivnogo-turizmu-suchasnij-stan-sportivnogo-turizmu/
http://www.investplan.com.ua/pdf/24_2013/22.pdf
http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_6_2/103-107.pdf

– Мацука В. М. Сучасні тенденції та перспективи розвитку туризму в Україні / В. М.Мацука // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка. – 2016. – Вип. 1. – С. 43-49.
– Остапчук В.В. Сучасний стан розвитку спортивного туризму в Україні / В.В. Остапчук // Фізичне виховання, спорт і туристсько-краєзнавча робота в закладах освіти : збірник наукових прац. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 379-386.
– Андрєєв А. О. Розвиток спортивного туризму: сучасний стан та перспективи : дипломна робота : 242 “Туризм” / А. О. Андрєєв. – Чернігів, 2021. – 73 с.
– Грабовський Ю.А. Спортивний туризм : навч. посібник / Ю.А.Грабовський, О.В.Скалій, Т.В.Скалій. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2009. – 304 с.
– Щур Ю.В. Спортивно-оздоровчий туризм : навч. посібник / Ю.В. Щур. – Київ : ТОВ "Альтерпрес", 2003. – 230 с.
– Грех В. І. Впровадження інновацій в туристичну діяльність України на основі останніх наукових досліджень у туристичній галузі / В. І. Грех // Гілея : науковий вісник / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Українська АН. – Київ, 2019. – Вип. 145 (6), Ч. 2 : Філософські науки. – С. 45-49.
– Годя І. М. Спортивно-оздоровчий туризм у світі й Україні: соціальний та економічний аспекти / І. М. Годя // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : наук. вісник : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Українська АН. – Київ, 2016. – Вип. 114 (11). – С. 378-380.
– Колотуха О. Понятійний апарат дослідження спортивного туризму / О. Колотуха // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2014. - № 4. – 1-3 (вкл.).
– Іванова Л. О. Маркетингові та соціальні орієнтири розвитку ринку спортивного туризму / Л. О. Іванова, О. М. Вовчанська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2019. – № 5. – С. 121-125.
– Остапчук В. В. Сучасні особливості розвитку спортивного туризму як виду спорту в Україні / В. В. Остапчук // Молодий вчений. – 2019. – № 4.1 (спецвипуск). – С. 127-131.
– Стельмах О. А. Імітаційна модель прогнозування динаміки розвитку активного спортивного туризму / О. А. Стельмах // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – Т.2, № 6. – С. 103-107.

.: Раздел: Образование :: 18.01.2022 15.46.24 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 1.012396 seconds