Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45626
   


Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 46647  
Катя запитує:
Добрий день, допоможіть знайти літературу про розвиток дошкільної освіти в Польщі. Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Катерино! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://nus.org.ua/articles/vykorystovuvaty-kozhnu-sytuatsiyu-dlya-navchannya-yak-pratsyuyut-dytyachi-sadochky-v-polshhi/
https://migrant.biz.ua/polsha/navchannya/dityachi-sadki-v-polshhi.html
https://present5.com/doshkilna-osvita-v-polshhi-plan-1-upravlinnya/
http://vsetutpl.com/dytyachi-sadky-v-polschi
file:///C:/Users/User/Desktop/Nz_p_2012_107(2)__3.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/24698/1/Бондаренко.pdf
http://mir.dspu.edu.ua/article/view/236346/234855
http://mir.dspu.edu.ua/article/view/228266/227412
https://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/01026104_0.html
http://eprints.cdu.edu.ua/4136/1/mihal.pdf

– Чепіль М. Розвиток теоретичних засад виховання дітей у закладах дошкільної освіти Польщі / М.Чепіль // Молодь і ринок. – 2021. № 1(187). – С. 17-22.
– Деркач С. Освітні реформи в Польщі / С. Деркач // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. - 2007. - № 21. - С. 158-162.
– Лугіна О. Дошкільна освіта Польщі: аналіз змін / О. Лугіна // Наукові Записки. Серія: Педагогічні Науки. - Вип. 107 (2). - C. 1-7.
– Федорик Ю.В. Реформи польської освіти: досягнення й перспективи / Ю.В.Федорик // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ, 2005. - № 1.
– Василюк А. В. Стан і тенденції дошкільної освіти в Польщі / А. В. Василюк // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки, 2006. – № 5. – С. 171-175.
– Толерантність системи освіти в Польщі / за матеріалами migrant.info. // Директор школи. Україна. - 2011. - № 5. - С. 65-69.
– Мажец Б. Моніторинг та аналіз досягнень дітей на основі модифікацій дошкільних виховних програму Польщі / Б. Мажец // Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України. - 2017. - Вип. 22 (1), Ч. 1. - С. 154-160.
Крім того, можете використати за розширеним пошуком відповідь на запитання № 42844.

.: Розділ: Освіта :: 1.09.2022 16.22.07 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Луцьк :: Запитання: 46639  
Аня запитує:
Добрий день. Цікавить питання: Болонський процес в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Аню! Радимо вам таку літературу:
Бастричев В. С. Деякі аспекти розвитку вищої освіти України у світлі Болонського процесу [Електронний ресурс] / В. С. Бастричев // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». — 2016. — № 12. — С. 27-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2016_12_7.
Вавренюк С. А. Проблеми болонського процесу для системи вищої школи України [Електронний ресурс] / С. А. Вавренюк // Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 18. — С. 59-61. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2018_18_13.
Гуріна О. О. Болонський процес як юридична гарантія реалізації права на вищу освіту (зарубіжний досвід та практика України) [Електронний ресурс] / О. О. Гуріна // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. — 2010. — Вип. 12. — С. 30-37. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2010_12_6.
Закревська А. Болонський процес як передумова інтеграції вищої освіти України до європейського освітньо-наукового простору [Електронний ресурс] / А. Закревська // Геополітика України: історія і сучасність. — 2016. — Вип. 1. — С. 251-259. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gpuis_2016_1_23.
Коломієць О. Ю. Болонський процес у контексті інтеграції України в європейський простір вищої освіти: недоліки, переваги та перспективи [Електронний ресурс] / О. Ю. Коломієць, Л. І. Калєніченко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2007. — № 36. — С. 416-419. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2007_36_67.
Мартіросян О. І. Україна і Болонський процес як освітня стратегія і соціокультурний механізм демократичного розвитку [Електронний ресурс] / О. І. Мартіросян, В. Д. Порошина, Т. Г. Купрій // Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 140. — С. 109-116. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzped_2018_140_16.
Пермяков А. А. Вища освіта україни і болонський процес [Електронний ресурс] / А. А. Пермяков, Л. В. Григоренко, Н. І. Зеленкова // Педагогіка вищої та середньої школи. — 2007. — Вип. 17. — С. 234-240. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2007_17_32.
Прилипко С. М. Якість вищої освіти України в контексті Болонського процесу [Електронний ресурс] / С. М. Прилипко, Г. П. Клімова // Право та інновації. — 2014. — № 1-2. — С. 80-87. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apir_2014_1-2_12.
Саковська О. М. Болонський процес в Україні: передумови виникнення та шляхи впровадження [Електронний ресурс] / О. М. Саковська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. — 2012. — Вип. 31. — С. 74-78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mitimpt_2012_31_18.
Теліга С. В. Болонський процес в Україні: тенденції розвитку [Електронний ресурс] / С. В. Теліга // Вісник Закарпатського художнього інституту. — 2015. — Вип. 6. — С. 150-153. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/newtracaar_2015_6_40.
Хан Є. Участь України у Болонському процесі: 12 років на шляху до європейського історичного простору [Електронний ресурс] / Є. Хан // Європейські історичні студії. — 2017. — № 7. — С. 45-63. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eis_2017_7_5.

.: Розділ: Освіта :: 25.08.2022 15.36.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: наталія із міста: суми :: Запитання: 46638  
наталія запитує:
Стаття Василя Сухомлинського про політехнізацію школи. Була надрукована в журналі "Партийная жизнь" за 1956 рік
Наша відповідь:
Добрий день, Наталіє! На жаль, нам не вдалося знайти потрібну інформацію з Вашого питання.

.: Розділ: Освіта :: 25.08.2022 10.49.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Полтава :: Запитання: 46588  
Марія запитує:
Цікавить інформація про вищу освіту в Канаді. Загальна характеристика.
Наша відповідь:
Воскобойнікова-Гузєва О. Цифрова гуманітаристика в системі вищої освіти Канади [Електронний ресурс] / О. Воскобойнікова-Гузєва // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. — 2019. — Вип. 2. — С. 58-62. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NPO_2019_2_11
Демченко І. В. Сучасна канадська вища педагогічна освіта та тнеденціїї її розвитку в умовах інформатизації суспільства [Електронний ресурс] / І. В. Демченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2014. — № 7. — С. 10-19. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_7_4
Ігнатова О. М. Система вищої освіти в Канаді [Електронний ресурс] / О. М. Ігнатова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. — 2015. — № 44. — С. 244-249. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_pp_2015_44_59
Козлакова Г. Вища освіта в Канаді: деякі враження про університети Оттави і Торонто [Електронний ресурс] / Г. Козлакова // Вища освіта України. — 2011. — № 1. — С. 114-119. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2011_1_19
Котова А. В. Становлення дистанційної освіти у закладах вищої освіти Канади [Електронний ресурс] / А. В. Котова, В. М. Сердюк // Наукові записки кафедри педагогіки. — 2019. — Вип. 44. — С. 151-158. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_2019_44_16
Огієнко О. І. Полікультурні засади вищої освіти Великої Британії, США, Канади і Австралії [Електронний ресурс] / О. І. Огієнко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2014. — № 10. — С. 173-181. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_10_23
Огієнко О. Полікультурність як провідний принцип функціонування систем вищої освіти США, Канади, Великої Британії і Австралії [Електронний ресурс] / О. Огієнко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2019. — № 7. — С. 254-264. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2019_7_26
Сімак К. В. Етапи розвитку академічної мобільності студентів у системі вищої освіти Канади [Електронний ресурс] / К. В. Сімак // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Психологія і педагогіка. — 2014. - Вип. 30. — С. 107-111. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2014_30_24
Степанець М. Ю. Структурні особливості системи вищої освіти у Канаді [Електронний ресурс] / М. Ю. Степанець // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Педагогіка та психологія. — 2019. — Вип. 1. — С. 213-216. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdupp_2019_1_62
Чирва А. Інтернаціоналізація вищої освіти Канади на національному рівні [Електронний ресурс] / А. Чирва // Педагогічні науки. — 2013. — Вип. 1. — С. 55-60. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pena_2013_1_10
Шийка Ю. Реалізація змішаного навчання в закладах вищої освіти Канади [Електронний ресурс] / Ю. Шийка, Г. Олексів // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2020. — Вип. 34(5). — С. 263-267. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2020_34(5)__43

.: Розділ: Освіта :: 13.07.2022 12.53.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Володимир із міста: Київ :: Запитання: 46571  
Володимир запитує:
Доброго ранку! Мене цікавить інформація про педагога Науменка Володимира Павловича. Дякую!
Наша відповідь:
Албул І. В. Роль Київського університету св. Володимира у формуванні особистості В.П.Науменка (1852–1919) [Електронний ресурс] / І. В. Роль Албул // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. — 2017. — Вип. 32. — С. 239-245. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Ped_2017_32_28
Албул І. Історія педагогіки в персоналіях: Володимир Науменко (1852-1919) : навч. посіб. / І. Албул ; Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. — Умань : Софія, 2007. — 196 c.
Албул І. Роль Володимира Науменка у діяльності "Київського товариства грамотності" [Електронний ресурс] / І. Албул // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. - 2014. - Вип. 3. - С. 15-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2014_3_4
Бондарчук О. В. П. Науменко - вчитель, педагог, просвітній діяч : історія педагогіки, психології, освіти / О. Бондарчук, Р. Палійчук // Педагогіка і психологія. — 2009. — № 4. — С. 134-141.
Кулик Н. Поборник української освіти : визначні постаті / Н. Кулик // Освіта України. — 2019. — № 29, 22 липня. — С. 14-15.
Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина 19-22 ст.) : хрестоматія / упоряд. Л. Березівська та ін. — Київ : Науковий світ, 2003. — 418 с.
Михайлин І. Історія української журналістики 19 століття : підруч. / І. Михайлин ; М-во освіти і науки України. — 2-е вид., допов. і поліпш. — Київ: Центр навчальної літератури, 2003. — 719 с.
Панкова Є. В. Володимир Науменко (1852-1919) / Є. В. Панкова // Укр. іст. журн. — 1998. — № 6. — С. 90-102.
Скоропад І. Бібліографія праць Володимира Науменка [Електронний ресурс] / І. Скоропад // Історико-педагогічний альманах. — 2005. — Вип. 1. — С. 185-192. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ipa_2005_1_15

.: Розділ: Освіта :: 5.07.2022 09.21.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.328709 seconds