Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45242
   


Автор запитання: Наталія із міста: м. Київ :: Запитання: 46260  
Наталія запитує:
Широ дякую за надану відповідь на запит 46252. Цікавить також список праць Гудзик І. П., Хорошківської О. Н., Першукової О. О., можливо й інших вчених із проблем двомовного / багатомовного навчання; багатомовної/полілінгвальної освіти. Наперед красно дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє! Пропонуємо Вам використати наступний список праць: – Гудзик І.П. Рідна та інші мови у школі / І.П.Гудзик // Початкова школа. - 1994. - № 5. - С. 34-38.
– Гудзик І.П. Моделі застосування мов у шкільному навчанні / І.П. Гудзик // Відродження:часопис з питань культури та освіти нац. меншин України. - 1998. - № 3. - С.16-20.
– Гудзик І.П. Багатомовне суспільство – багатомовна школа : (з практики національно-мовного будівництва в Україні) / І.П. Гудзик // Відродження. - 1995. - № 5-6. - С. 11-14.
– Гудзик І. Про двомовне навчання математики у 1 класі / І. Гудзик // Початкова школа. - 1999. - № 11. - С. 35-38.
– Гудзик И.Ф. Родной язык и двуязычие / И.Ф. Гудзик // Язык и литература в школе. Украинский вестник. - Харьков, 1995. - № 4. - С. 4-8.
– Гудзик І. З досвіду застосування двомовного навчання математики / І.Гудзик, С.Нікітіна // Початкова школа. - 2002. - № 2. - С. 28-30.
– Гудзик І. Проблеми мовної освіти в Україні / І.Гудзик // Рідні джерела. - 2002. - № 4 . - С. 4-8.
– Гудзик І. Багатомовність у шкільній освіті / І. Гудзик // Педагогічна газета. - 2004. - № 8. - С. 4.
– Гудзик И. Ф. Необходимое условие демократизации образования : вопросы учащихся и их роль в обучении языку / И. Ф. Гудзик // Русская словесность в школах Украины. - 2007. - № 5. - С. 5-8.
– Гудзик И. Ф. Быть понятным для других : коммуникативное использование речи в обучении / И. Ф. Гудзик // Русская словесность в школах Украины. - 2009. - № 3. - С. 18-21.
– Гудзик І. Двомовне навчання різних предметів шкільної програми: його сутність і перспективи / І. Гудзик // Українська мова і література в школі. - 2009. - № 4. - С. 55-58.
– Гудзик И. Ф. Понимать сущность материала о языке : об усилении семантического аспекта в работе над языковыми единицами разных уровней / И. Ф. Гудзик // Русская словесность в школах Украины. - 2010. - № 3. - С. 11-14.
– Гудзик І. П. Лінгвонародознавчий компонент змісту навчання у підручниках з мови / І. П. Гудзик // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки АПН України : Педагогічна думка, 2003. - Вип. 4. - С. 172-177 .
– Гудзик И. Ф. Люди не пишут так, как говорят, и наоборот: не говорят "как по писаному" : учет специфики устной и письменной форм речи при обучении языку в школе / И. Ф. Гудзик // Русская словесность в школе. - 2018. - № 4. - С. 8-11.

– Хорошковська О.Н. Методи навчання державної мови як другої / О.Н.Хорошковська // Початкова школа. - 1996. - №8. - С. 8-11.
– Хорошковська О.Н. Тренувальні методи навчання державної мови / О.Н.Хорошковська // Початкова школа. - 1996. - № 10. - С. 39-41.
– Хорошковська О. Проблеми вивчення української мови як державної / О.Хорошковська // Початкова школа. - 1998. - № 6. - С. 42.
– Хорошковська О. Про зміст навчання української мови у школах національних меншин та критерії його відбору / О.Хорошковська // Початкова школа. - 1999. - № 3. - С. 40-41.
– Хорошковська О. Друга, але державна : (про українську мову в школах національних меншин) / О.Хорошковська // Урок української. - 1999. - № 6. - С. 11-12.
– Хорошковська О. Проблеми вивчення української мови як державної у школах національних меншин України / О.Хорошковська // Укр.мова та література. - 1998. - № 4.
– Хорошковська О. Мова і національна свідомість / О.Хорошковська // Освіта. - 1997. - № 31-32. - С. 6.
– Хорошковська О. Теоретичні основи відбору змісту мовного й мовленнєвого матеріалу у шкільному курсі української мови як державної у школах національних меншин України / О. Хорошковська // Початкова школа. - 2005. - № 7. - С. 31-35.
– Хорошковська О. Теоретичні підходи до лінгводидактичного забезпечення змісту навчання української мови як державної в школах з мовами викладання національних меншин України / О. Хорошковська // Українська мова і література в школі. - 2007. - № 7/8. - С. 44-47.
– Хорошковська О. Про підходи до визначення змісту мовної освіти у проекті нової редакції державного стандарту / О. Хорошковська // Українська мова і література в школі. - 2011. - № 1. - С. 41-44.

– Першукова О.О. Вивчення іноземних мов у середніх школах країн Центральної та Східної Європи / О.О.Першукова // Педагогіка і психологія. - 1999. - № 1. - С. 123-128.
– Першукова О.О. З історії розвитку соціокультурних аспектів вивчення іноземних мов у Європі / О.О.Першукова // Іноземні мови. - 1999. - № 4. - С. 16-19.
– Першукова О. Європейська багатомовність в освіті / О.Першукова // Шлях освіти. - 2000. - № 4. - С. 24-26.
– Першукова О.О. Стратегія європейських країн у галузі навчання іноземних мов / О.О.Першукова // Педагогіка і психологія. - 2001. - № 3-4. - С. 175-183.
– Першукова О. Сучасні підходи до формування соціокультурного компонента змісту навчання іноземної мови в країнах Європи / О. Першукова // Шлях освіти. - 2003. - № 3. - С. 19-22.
– Першукова О. О. Концептуальна модель соціокультурної складової змісту навчання іноземної мови в європейських країнах / О.О. Першукова // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2003. - № 3/4. - С. 155-161.
– Першукова О. Переосмислити мету (Розвиток соціокультурного компонента змісту навчання іноземної мови в контексті діалогу культур) / О. Першукова // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2004. - № 3. - С. 116-122.
– Першукова О. Формуючи "європейську свідомість" (Європейський досвід структурування соціокультурного компонента змісту навчання іноземної мови) / О. Першукова // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2005. - № 2. - С. 106-115.
– Першукова О. Знання мов - ключ до спілкування : особливості організації навчання іноземних мов у західноєвропейській школі / О. Першукова // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2005. - № 5. - С. 83-90.
– ПЕршукова О. Особливості змісту навчання іноземної мови в старшій школі у країнах Західної Європи / О. Першукова // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2006. - № 6. - С. 75-82.
– Першукова О.О. Реформи навчання іноземних мов у Європі – відповідь на виклики сучасності / О. О. Першукова // Шлях освіти. - 2007. - № 3. - С. 21-24.
– Першукова О. О. Стратегія європейських країн у галузі навчання іноземних мов / О.О. Першукова // Педагогіка і психологія. - 2001. - № 3/4. - С. 175-183.
– Першукова О. Уникаючи чужих помилок : особливості організації навчання іноземних мов у західноєвропейській старшій школі / О. Першукова // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2007. - N 5/6. - С. 85-92.
– Першукова, О. О.
Імерсійна освіта, або опанування загальноосвітніх предметів з використанням іноземної мови як засобу навчання, в країнах Європи / О. О. Першукова // Педагогіка і психологія. - 2007. - ; 4. - С. 106-113.
– Першукова О. У пошуках "ідеального" підходу : інтеграція сучасних підходів до навчання іноземних мов у країнах Європи / О. Першукова // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2009. - № 1. - С. 37-46.
– Першукова О.О. Соціально-культурні особливості мовної ситуації в Європі / О. О. Першукова // Шлях освіти. - 2010. - № 2. - С. 19-27.
– Першукова О.О. Іноземні мови у формуванні світогляду американських школярів / О. О. Першукова // Шлях освіти. - 2011. - № 2. - С. 20-26.
– Першукова О. О. Погляди зарубіжних учених на двомовну та багатомовну освіту школярів у країнах Європи / О. О. Першукова // Шлях освіти. - 2012. - № 2. - С. 23-27.
– Першукова О. О. Багатомовна освіта школярів Іспанії / О. О. Першукова // Шлях освіти. - 2012. - № 3. - С. 12-16.
– Першукова О. О. Європейський досвід навчання іноземних мов як засіб формування світогляду школярів / О. О. Першукова // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія : Психолого-педагогічні науки : [збірник] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2011. - № 2. - С. 55-58.
– Першукова О. Утвердження багатомовної освіти в Європі / О. Першукова // Педагогічна теорія і практика в контексті інтеграційних проектів : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 25-26 квітня 2014 р. / М-во освіти і науки України, Тернопільський нац. економ. ун-т. - Тернопіль, 2014. - С. 51-58.
– Першукова О.О. Розвиток багатомовної освіти школярів у країнах західної Європи як атрибут епохи постмодерну / О. О. Першукова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету : збірник наукових праць / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2013. Серія: Педагогічні науки, Вип. 111. - С. 234-238.
– ПЕршукова О.О. Тенденції розвитку багатомовної освіти школярів у західноєвропейському контексті / О. О. Першукова // Український педагогічний журнал. - 2016. - № 2. - С. 13-22.
– Першукова О. О. Соціолінгвістичні засади розвитку багатомовності школярів у країнах Західної Європи / О. О. Першукова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2014. - Серія : Педагогічні науки, Вип. 122. - С. 208-212.

.: Розділ: Освіта :: 9.02.2022 11.55.07 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: м. Київ :: Запитання: 46252  
Наталія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка у доборі списку літератури з проблем багатомовної освіти, зокрема висвітлення питань з методики навчання мов з огладу на багатомовну освіту у працях українських і зарубіжних вчених. Також детально цікавить висвітлення даної проблематики у роботах Гудзик І. П., Хорошківської О. Н., та, можливо інших вчених, які працювали / працюють в Інституті педагогіки НАПН України. Щиро Вам вдячна!
Наша відповідь:
Білозір О. С. Полілінгвальна освіта. Досвід країн світу та перспективи впровадження багатомовного навчання в Україні [Електронний ресурс] / О. С. Білозір // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 191. — С. 217-222. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2020_191_54
Котик Т. Вплив багатомовного навчання на розвиток особистості в поліетнічному середовищі України [Електронний ресурс] / Т. Котик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. — 2017. — № 4. — С. 213-219. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2017_4_30
Першукова О. О. Багатомовна освіта школярів Іспанії : європейський контекст / О. О. Першукова // Шлях освіти. — 2012. — № 3. — С. 12-16.
Першукова О. О. Тенденції розвитку багатомовної освіти школярів у західноєвропейському контексті [Електронний ресурс] / О. О. Першукова // Український педагогічний журнал. — 2016. — № 2. — С. 13-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrpj_2016_2_4
Подоляк З. Дидактика багатомовності як методологічна основа сучасної іншомовної освіти [Електронний ресурс] / З. Подоляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. — 2017. — № 4. — С. 207-213. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2017_4_29
Путій Т. Оцінювання мовної компетентності у практиці багатомовної освіти [Електронний ресурс] / Т. Путій // Нова педагогічна думка. — 2019. — № 2. — С. 128-132. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2019_2_35
Талалай Ю. Дидактичні моделі формування багатомовної особистості учня в процесі навчання іноземної мови: модель факторів і динамічна модель [Електронний ресурс] / Ю. Талалай // Молодь і ринок. — 2017. — № 4. — С. 170-173. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2017_4_35
Хоменко О. В. Полілінгвальна освіта у нелінгвістичних вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] / О. В. Хоменко // Ars Linguodidacticae. — 2018. — Вип. 2. — С. 18-28. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/artlin_2018_2_5
Шумицька Г. В. Українська мова в полілінгвальному просторі Закарпаття [Електронний ресурс] / Г. В. Шумицька // Українська мова. — 2021. — № 1. — С. 3-19. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2021_1_3
Яковлева О. В. Багатомовність у системі вищої освіти: чи є неминучим конфлікт між патріотизмом та прагматизмом? [Електронний ресурс] / О. В. Яковлева // Мультиверсум. Філософський альманах. — 2016. — Вип. 9-10. — С. 170-181. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Multi_2016_9-10_16
Яковлєва О. В. Багатомовність в українському суспільстві та вищій освіті України: витоки, специфіка, засади оцінювання [Електронний ресурс] / О. В. Яковлєва // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 118. — С. 302-306. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_118_75

.: Розділ: Освіта :: 8.02.2022 10.55.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 46251  
Катя запитує:
Добрий день, допоміжіть знайти літературу на тему: Живописний ремейк як засіб ознайомлення дошкільників з живописом. Дякую за відповідь!
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Радимо Вам опрацювати наступні посилання: – https://vmk-dnz28.jimdofree.com/педагогічна-майстерня/скарбничка-вихователя/образотворча-майстерня/
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/9657/1/8.pdf
https://ua.waykun.com/articles/oznajomlennja-doshkilnjat-z-portretnim-zhivopisom.php
https://vseosvita.ua/library/persi-kroki-v-svit-mistectva-187849.html
https://allref.com.ua/uk/skachaty/Metodika_oznaiyomlennya_doshkil-nikiv_z_janrami_obrazotvorchogo_mistectva
http://conf.kubg.edu.ua/index.php/courses/ksdpounush/paper/viewFile/320/314
http://ditsad.com.ua/konsultac730.html
http://okhtyrka-strumochok.sumy.sch.in.ua/metodichna_storinka/konsuljtacii/metodika_oznajomlennya_ditej_iz_hudozhnjoyu_kartinoyu/
https://student.zoomru.ru/pedagog/metodika-oznajomlennya-dtej-doshklnogo-vku/62630.504216.s1.html
http://vihovateli.com.ua/cons/5330-oznakomleniya-detej-doshkolnogo-vozrasta-s-raznymi-zhanrami-zhivopisi.html
https://www.myunivercity.ru/Искусство/Ознайомлення_дтей_старшого_дошкльного_вку/173548_2279393_страница1.html
http://4ua.co.ua/pedagogics/qa3ad79a4d43b88421306d37_0.html
https://ukrbukva.net/page,5,94986-Znakomstvo-deteiy-starshego-doshkol-nogo-vozrasta-s-zhivopis-yu.html
http://referatu.net.ua/referats/27/32392
http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN11/10knomsr.pdf
http://www.ipedahohika.com/lirefs-809-1.html
https://studfile.net/preview/10099866/page:4/

– Бєлкіна Е. В. Вчимося бачити прекрасне : метод. рекомендації по ознайомленню дітей молодшого шкільного та старшого дошкільного віку з творами образотворчого мистецтва / Е. В. Бєлкіна. – 2-е вид., доп. – Київ, 1996. – 32 с.
– Котляр В. П. Основи образотворчого мистецтва і методика художнього виховання дітей : навч. посібник / В. П. Котляр . – Київ : Кондор, 2006. – 200 с.
– Масол Л. Виховний потенціал мистецтва – джерело освітніх інновацій / Л. Масол // Мистецтво та освіта. – 2001. – № 1. – С. 2-5.
– Програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку “Радість творчості”. – Тернопіль : Мандрівець, 2013. – 72 с.
– Половина О.А. Формування у старших дошкільників естетичного ставлення до природи засобами ознайомлення з пейзажним живописом / О. А. Половина // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2006. – Т. 56. – С. 124-136.
– Зайцева Л. І. Розкриваємо таємниці довкілля : метод. посібник / Л. І. Зайцева ; рецензент: К. Й. Щербакова, І. Г. Улюкаєва, С. А. Пасичниченко. – Мелітополь : ТОВ Видавничий будинок ММД, 2012. – 110 с.
– Шкаріна Л. Шлях до мистецтва : ознайомлення з творами живопису / Л. Шкаріна // Дошкільне виховання. – 1992. – № 8. – С.19-20.

.: Розділ: Освіта :: 8.02.2022 10.27.42 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Київ :: Запитання: 46246  
Ірина запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, із пошуком літератури для курсової роботи « Сенсорний розвиток дітей передшкільного віку засобами дидактичних ігор». Буду дуже Вам вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня, Іро. Радимо скористатись такими джерелами інформації:
Артемова Л.В. Колір. Форма. Величина. Число : для кожної дитини, родини, вихователя, вчителя / Л. В. Артемова. – Київ : Томіріс, 2017. – 176 с.
Власова К. Прості речі для розвитку малечі : [іграшки для сенсорного розвитку дитини, виготовлені власноруч] / Кристіна Власова // Дошкільне виховання. - 2016. - № 6. - С. 30.
Внук О. Д. Сенсорний розвиток дітей раннього віку / О. Д. Внук // Дошкільний навчальний заклад. – 2011. – № 8. – С. 29-32.
Волошина Н. Гра дарує радість пізнання : дидактичні посібники для сенсорного розвитку / Надія Волошина // Дошкільне виховання. - 2013. - № 12. - С. 20-22.
Демченко О. П. Ігрові виховні ситуації у формуванні особистості дитини / О.П.Демченко // Організація дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : [навчально-методичний посібник] ; за ред. Г.С.Тарасенко. – Київ : Видавничий Дім «Слово», 2010. – С. 111-124.
Дошкільна педагогічна психологія / за ред. Д. Ф. Ніколенка. – Київ : «Вища школа», 2007. – 294 с.
Дьяченко О. Дошкільний вік: психологічні підстави освітньої роботи з розвитку здібностей // Дошкільне виховання. – 2015.– № 1. – С. 46-50.

Капитанова Н.Дидактические сюжеты : сенсорное развитие детей раннего возраста в игре // Дошкольное воспитание. - 2012. - № 12. - С. 72-76. - Бібліогр.: с. 76.
Кривоніс М. Л. Сенсорний розвиток дошкільнят. Ранній вік / М. Л. Кривоніс, О. Л. Дроботій. – Харків : Вид-во «Ранок», 2015. – 192 с.
Крутій К. Л. Термінологічне поле дошкільної дидактики: дизайн, сценарій чи все ж таки конспект заняття? // Дошкільна освіта. - 2012. - № 3 (37). – С.21-29.
Мусевич В. С. Феномени сенсорного розвитку дітей: підручник для студ. вузів / В. С. Мусевич. – Київ : Видавничий центр Академія, 2014. – 210 с.
Мухіна В. С. Іграшка як засіб психічного розвитку дитини // Вікова психологія. Дитинство. Отроцтво. Юність. Хрестоматія: навчальний посібник для студентів пед. вузів / упоряд. Мухіна В.С., Хвостов А. А. – Москва : Академія, 2019. – С. 211-218.
Пізнаємо світ граючись : країна дошкілля : [добірка матеріалів] / упоряд. О. В. Ночвінова // Розкажіть онуку. - 2016. - № 3 (березень). - С. 51-62.
Пілюгіна В. А. Сенсорні здібності малюка: ігри на розвиток сприйняття кольору, форми, величини у дітей раннього віку: кн. для вихователів дит. саду і батьків / В.А. Пілюгіна. – Москва : Просвіта: АТ «Учбов. Мет.», 2016. – 112 с.
Поніманська Т. І. Основи дошкільної педагогіки: навч. посіб. / Т.І. Поніманська. – Київ: Абрис, 1998. – 448 с.
Решетило О. Весняні пригоди Білосніжки та гномів : сюжетне заняття з пріоритетом сенсорного розвитку для першої молодшої групи / Оксанка Решетило // Дошкільне виховання. - 2010. - № 4. - С. 20-23.
Сенсорний розвиток дошкільнят. 3-4 роки : посіб. / [упоряд.]: М. Л. Кривоніс, О. Л. Дроботій, В. М. Ачкасова. - Харків : Ранок, 2012. - 238 с. : рис., табл. - (Дошкільна освіта) (За програмою "Я у світі". Люди. Культура. Я Сам. Природа). - Бібліогр.: с. 233-235
Христич О. Нетрадиційне ігрове обладнання на майданчика : розвивальне середовище : у фокусі: розвиває гра / Олена Христич // Дошкільне виховання. - 2018. - № 1. - С. 20-23.
Шевченко М. Річечка хлюпоче - малеча гратись хоче! : інтегроване заняття для дітей раннього віку / Марина Шевченко // Дошкільне виховання. - 2017. - № 6. - С. 30-31
Верещагіна І. Використання дидактичних ігор у сенсорному розвитку дітей раннього віку // https://dspace.vspu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6317/Vereshchagina Ivannna.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Використання системи дидактичних ігор і вправ для сенсорного виховання дітей // https://works.doklad.ru/view/in3srJGNQmQ/all.html
Дидактична гра як засіб сенсорно-пізнавального розвитку дітей дошкільного віку //
https://naurok.com.ua/didaktichna-gra-yak-zasib-sensorno-piznavalnogo-rozvitku-ditey-doshkilnogo-viku-156500.html
Каширіна Т. Сенсорний розвиток дітей раннього віку за допомогою дидактичної гри (з досвіду роботи) // https://detkam.in.ua/sensornij-rozvitok-ditej-ranneogo-viku-za-dopomogoyu-didaktich-v2.html
Кравченко Мар’яна Специфіка формування сенсорних еталонів у дітей раннього віку засобами дидактичних ігор // https://ird.npu.edu.ua/files/kravchenko.pdf
Павленко М. Педагогічні умови використання дидактичної гри у сенсорному вихованні дітей дошкільного віку // http://eprints.cdu.edu.ua/4113/1/pavl.pdf
Пінчук І.В. Сенсорний розвиток дітей середнього дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти та сім’ї : кваліфікаційна робота // https://www.cuspu.edu.ua/images/psiholog/kafedra_metodik_doshkiln_ta_pochatk_osviti/derj_atestac/17-03-2021/Pinshuk_DOtaPO_denna.pdf

.: Розділ: Освіта :: 7.02.2022 11.02.24 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антон із міста: Харків :: Запитання: 46244  
Антон запитує:
Використання комп'ютерних ігор у освітніх процесах здо
Наша відповідь:
Андрощук О. В. Розвиток творчої легкості старших дошкільників у процесі комп'ютерних ігор (фрагмент розвивальної програми) [Електронний ресурс] / О. В. Андрощук // Молодий вчений. — 2018. — № 3(1). — С. 273-276. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_3(1)__64
Імбер В. Проблеми упровадження комп'ютерних технологій в освітній процес ДНЗ [Електронний ресурс] / В. Імбер // Освітній простір України. — 2014. — Вип. 3. — С. 146-150. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/opu_2014_3_29
Клак В. О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку мислення дошкільників [Електронний ресурс] / В. О. Клак // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2019. — Вип. 3. — С. 56-65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2019_3_10
Павлюк Т. Підготовка майбутніх вихователів до використання комп'ютерних ігор у педагогічному процесі дошкільних навчальних закладів [Електронний ресурс] / Т. Павлюк // Нова педагогічна думка. — 2015. — № 2. — С. 97-100. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2015_2_25
Стойко О. А. Інформаційно-комунікативні технології – важливий чинник інтелектуального розвитку сучасної дитини дошкільного віку [Електронний ресурс] / О. А. Стойко, Є. І. Ліпанова // Освіта та розвиток обдарованої особистості. — 2013. — № 12. — С. 48-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2013_12_12
Чекан О. Інтегрування інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічний процес дошкільних навчальних закладів [Електронний ресурс] / О. Чекан // Освітній простір України. — 2015. — Вип. 6. — С. 186-189. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/opu_2015_6_32

.: Розділ: Освіта :: 6.02.2022 17.44.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.331211 seconds