Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45084
   


Автор запитання: Михайло із міста: Киев :: Запитання: 46091  
Михайло запитує:
Доброго дня. Чи є у вас матеріали на тему "Глобалізація і освіта"?
Наша відповідь:
Доброго дня, Михайло! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Балута Т. П. Проблема оновлення освіти в умовах глобалізації / Т. П. Балута // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 130. — С. 342-344. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_130_92.
Воробйова Л. С. Людський вимір глобалізації освіти / Л. С. Воробйова. — Ірпінь : Вид-во Нац. ун-ту ДПС України, 2015. — 361 с.
Горак В. В. Теоретичні аспекти реформування освітньої галузі України в умовах глобалізації / В. В. Горак // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 82(1). — С. 13-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2018_82(1)__4.
Десятов Т. М. Вища педагогічна освіта України в контексті світових глобалізаційних процесів: порівняльний аналіз / Т. М. Десятов, І. Лещенко. — Київ : Арт Економі, 2014. — 151 с.
Теоріі та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти / А. А. Сбруєва [та ін.]. — Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. — 519 с.
Цимбаленко Н. В. Перспективи розвитку вищої освіти в Україні в умовах глобалізації / Н. В. Цимбаленко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Економічні науки. — 2015. — № 5. — С. 54-60. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknutd_2015_5_8.
Цимбаленко Н. В. Перспективи розвитку вищої освіти в Україні в умовах глобалізації / Н. В. Цимбаленко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Економічні науки. — 2015. — № 5. — С. 54-60. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknutd_2015_5_8.
Чорновол-Ткаченко О. О. Розвиток вищої освіти в умовах глобалізації: проблеми якості / О. О. Чорновол-Ткаченко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. — 2015. — № 48-49. — С. 64-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pipo_2015_48-49_10.
Шматенко О. П. Вплив глобальної інтеграції на розвиток освіти / О. П. Шматенко, Н. І. Хомутецька, А. В. Голуб, Д. С. Волох, Л. А. Устінова, Д. С. Харченко // Військова медицина України. — 2018. — Т. 18, № 1. — С. 114-117. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vmuk_2018_18_1_2.

.: Розділ: Освіта :: 2.12.2021 09.55.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Соломія із міста: Ужгород :: Запитання: 46081  
Соломія запитує:
Підкажіть літературу з теми: Індивідуальний підхід у процесі формування комунікативних умінь підлітків - вихованців інтернатних закладів
Наша відповідь:
Доброго дня, Соломія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Діти державної опіки: проблеми, розвиток, підтримка : навч. посіб. / М. Й. Боришевський [та ін.]. — Київ : Міленіум, 2005. — 283 с.
Кузьміна О. В. Аналіз особливостей життєдіяльності й побуту дітей В умовах інтернатної установи [Електронний ресурс] / О. В. Кузьміна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2014. — № 9. — С. 264-273. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_9_35.
Кузьміна О. В. Концептуальні основи формування соціальної компетентності, як складової життєвої компетентності, учнів інтернатних закладів [Електронний ресурс] / О. В. Кузьміна // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2010. — Вип. 14. — С. 56-62. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2010_14_10.
Мельник О. М. Особливості формування культури побуту молодших підлітків шкіл-інтернатів [Електронний ресурс] / О. М. Мельник // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2011. — Вип. 7. — С. 313-318. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2011_7_61.
Підготовка учнів інтернатних закладів до життєдіяльності у відкритому суспільстві : навч.-метод. посібник [Електронний ресурс] / [Л. В. Канішевська, Л. В. Кузьменко, С. О. Свириденко та ін.]. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. — 336 с. — Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/2226/1/889_KANISEVSKA.pdf.
Розвиток життєвих навичок. Навчально-методичний посібник для роботи зі старшокласниками і випускниками інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / [Л. Дума, Р. Краплич, К. Сіллевіс та ін.]; за заг. ред. І. Звєрєвої; керів. групи авт.-упоряд. Л. Дума / МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я». — Київ : ФОП Шарко, 2011. — 160 с. — Режим доступу: http://www.lhsi.org.ua/images/2015/Dity_ta_molod/Rozvytok_zhyttyevyh_navychok.pdf.
Толкачова А. С. Дослідження проблемиформування комунікативної компетентності учнів молодшого шкільного віку в позаурочній діяльності шкіл-інтернатів [Електронний ресурс] / А. С. Толкачова // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. — 2013. — Вип. 6. — С. 208-215. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2013_6_27.
Толкачова А. С. Особливості формування комунікативної компетентності молодших школярів шкіл-інтернатів [Електронний ресурс] / А. С. Толкачова. // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки. — 2012. — № 7. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2012_7_17.

.: Розділ: Освіта :: 30.11.2021 10.23.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Ужгород :: Запитання: 46054  
Тетяна запитує:
Доброго дня! Буду вдячна за підбір літератури з історії використання технології портфоліо в освіті.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Гурова Т. Ю. Значення використання інноваційної технології «мовного портфоліо» для становлення професіоналізму майбутнього вчителя англійської мови [Електронний ресурс] / Т. Ю. Гурова // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. — 2013. — №. 2. — С. 117-121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2013_2_18.
Дацків О. П. Структура і зміст портфоліо студента-практиканта – майбутнього вчителя іноземних мов [Електронний ресурс] / О. П. Дацків // Наукові записки [Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка]. Серія : Педагогіка. — 2014. — № 1. — С. 185-192. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2014_1_34.
Зварич І. М. Оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США (друга половина ХХ - початок ХХІ століття) / І. М. Зварич; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Фенікс, 2014. — 344 c.
Костюк В. В. Портфоліо у професійній журналістській освіті [Електронний ресурс] / В. В. Костюк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2014. — № 3. — С. 240-247. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_3_33.
Кравченко І. М. Портфоліо-технологія у підготовці майбутнього викладача вищої школи [Електронний ресурс] / І. М. Кравченко // Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова]. Сер. : Педагогічні та історичні науки. — 2013. — Вип. 115. — С. 80-86. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzped_2013_115_13.
Нечипорук Л. Портфоліо-технологія як інноваційна особистісно орієнтована технологія навчання у ВНЗ [Електронний ресурс] / Л. Нечипорук // Нова педагогічна думка. — 2014. — № 1. — С. 22-25. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_1_7.
Николаева С. Ю. Технология «Портфолио» в высшем профессиональном образовании [Електронний ресурс] / С. Ю. Николаева // Іноземні мови. — 2013. — № 2. — С. 47-54. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/im_2013_2_9.
Нікітіна Н. П. Мовний портфоліо як гнучка інтерактивна технологія [Електронний ресурс] / Н. П. Нікітіна // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2013. — № 14(2). — С. 140-144. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_14(2)__27.
Сидорук А. В. Використання технології портфоліо в оцінюванні готовності майбутніх учителів фізичної культури [Електронний ресурс] / А. В. Сидорук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2015. — № 8. — С. 186-192. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_8_22.
Шехавцова C. О. Технологія портфоліо як показник самоосвітньої діяльності суб’єктів педагогічного процесу [Електронний ресурс] / C. О. Шехавцова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2013. — № 18(3). — С. 135-144. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2013_18(3)__23.

.: Розділ: Освіта :: 24.11.2021 08.58.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Кременчук :: Запитання: 46048  
Тетяна запитує:
Добрий день,питання: Шляхи виховання ціннісних орієнтацій молодших школярів засобами дитячої літератури. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://rshu.edu.ua/images/PhD/phd_anot_polischuk_disert.pdf
http://dano.dp.ua/attachments/article/392/Матеріали обласної науково-практичної конференції - 28 березня 2018 року.pdf
https://www.bestreferat.ru/referat-137749.html
https://www.academia.edu/37642755/ДИТЯЧА_ЛІТЕРАТУРА_ЯК_ОСНОВА_МОРАЛЬНОГО_ВИХОВАННЯ_МОЛОДШИХ_ШКОЛЯРІВ
https://msu.edu.ua/educationandscience/wp-content/uploads/2021/05/130-2021-остаточний-варіант-51-55.pdf
https://library.vspu.net/jspui/bitstream/123456789/6467/1/Bilyk Tetyana Olehivna.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/13571/1/Світельська.pdf
https://www.cuspu.edu.ua/ua/konferentsiia-24-25-veresnia-2015-roku/sektsiia-2/3835-formuvannya-tsinnisnykh-oriyentyriv-u-molodshykh-shkolyariv-za-tvoramy-v-o-sukhomlynskoho
https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Zbirnyk-tez-VI-Vseukrainskoi-studentskoi-konferentsii-Lviv.pdf
http://www.shostka-school1.edukit.sumy.ua/Files/downloads/Формування духовних цінностей.pdf

– Світельська-Дірко С. В. Виховання ціннісних орієнтацій молодших школярів засобами казки в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / С. В. Світельська-Дірко ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2017. – 20 с.
– Майзенберг І. Виховний потенціал авторських казок В. О. Сухомлинського / І. Майзенберг // В. О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю : зб. наук. праць / за ред. проф. О. Є. Антонової, доц. В. В. Павленко. – Житомир, 2017. – С. 152-155.
– Ватаманюк Г. Художня література як засіб формування духовного світу дитини / Г. Ватаманюк // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського держ. університету. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. ХІІІ. – С. 237-240.

.: Розділ: Освіта :: 23.11.2021 09.23.50 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Житомир :: Запитання: 46046  
Ірина запитує:
Добрий вечір. Допоможіть знайти літературу з теми "Психологічний супровід педагога в умовах НУШ". Дякую)
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Козлова А. Нова документація : що змінилось та як вести / А. Козлова // Психолог. — 2019. — № 12. — С. 4-25. Мартинюк І. В. Роль психолога в Новій українській школі [Електронний ресурс] / І. В. Мартинюк // Всеосвіта. — Текст. дані. — Київ, 2018. — Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/rol-psihologa-v-novijukrainskij-skoli-97375.html.
Неїжпапа Л. Соціально-педагогічна діяльність психологічної служби закладу загальної середньої освіти [Електронний ресурс] / Л. Неїжпапа // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 11, Соціальна робота. Соціальна педагогіка / МОН України. — 2018. — Вип. 25. — С. 50–57. — Бібліогр.: 10 назв. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_011_2018_25_10.
Нова українська школа [Електронний ресурс] : концепт. Засади реформування серед. шк. : ухвалено рішенням колегії МОН України 27.10.2016 р. / М-во освіти і науки України // Міністерство освіти і науки України. — Текст. дані. — [Київ], 2016. — 33 с. — Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna serednya/nova-ukrainskashkola-compressed.pdf.
Психолог у НУШ: радісно та впевнено руш! : путівник психолога в Новій українській Школі [Електронний ресурс] / Департамент освіти і науки Донец. облдержадмін., Донец. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [авт. кол.: Афоніна Є. В., Головко В. А., Гордієнко І. М. та ін. ; заг. ред: Афоніна Є. В., Заріцький О. О., Міщенко Н. В.]. — Краматорськ : [Витоки], 2018. — 249 с. — Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/posibnyky/navchalyni/4._Афонiна_Психолог__НУШ.pdf.
Рихтер В. Психогігієна відносин, або правила, що їх регулюють... / В. Рихтер // Психолог. — 2020. — № 4. — С. 4-7.
Ящук М. Стратегії психологічного супроводу освітнього процесу на етапі розбудови Нової української школи / М. Ящук, Д. Романовська // Сучасна освіта в контексті Нової української школи : зб. тез за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 11-12 жовт. 2018 р., м. Чернівці / МОН України, Ін-т післядиплом. пед. освіти Чернівец. обл. — Чернівці, 2018. — С. 183-186.

.: Розділ: Освіта :: 22.11.2021 23.35.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.265387 seconds