Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 45632
   


Автор запитання: Мирослава із міста: Львів :: Запитання: 46453  
Мирослава запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, з матеріалами про Вищу освіту в Україні на початку ХХ століття. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Бенера В. Є. Становлення наукових шкіл у вищих закладах освіти: друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст. [Електронний ресурс] / В. Є. Бенера // Педагогічний дискурс. — 2013. — Вип. 14. — С. 58-64. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_14_13.
Бонь О. Викладачі та студенти Вищого інституту народної освіти в Києві початку 1920-х рр. у системі більшовицького ідеологічного контролю [Електронний ресурс] / О. Бонь // Київські історичні студії. — 2021. — № 2. — С. 30-35. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Khs_2021_2_6.
Машкіна С. В. Педагогічна діяльність В. І. Вернадського у вищих закладах освіти (кінець XIX — початок XX століття): автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / С. В. Машкіна ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2000. — 20 с.
Мельник О. В. Історіографія системи вищої жіночої освіти на Україні кінця XIX — початку XX ст.: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / О. В. Мельник // Інтелігенція і влада. Серія : Історія. — 2007. — Вип. 10. — С. 185-199. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2007_10_22.
Микитюк С. О. Організаційно-педагогічні умови викладання правових дисциплін у вищих навчальних закладах України (друга половина XIX — початок ХХ ст.): автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / С. О. Микитюк ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Харків, 2007. — 22 с.
Орищенко І. О. Відображення проблем вищої освіти у рідкісних виданнях ХІХ – початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / І. О. Орищенко // Інноваційна педагогіка. — 2019. — Вип. 12(2). — С. 12-16. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2019_12(2)__4.
Паньок Т. В. Становлення вищої художньої освіти на початку ХХ століття [Електронний ресурс] / Т. В. Паньок // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. — 2013. — Вип. 39(4). — С. 116-123. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspo_2013_39(4)__19.
Приходько Г. І. Діяльність студентських спортивних гуртків і товариств вищих освітніх закладів України на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Г. І. Приходько // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. — 2012. — № 34-35. — С. 311-315. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pipo_2012_34-35_47.
Таранник А. Трансформаційні процеси в системі вищої освіти України в контексті рішень педагогічних з’їздів (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / А. Таранник // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2012. — № 42(2). — С. 321-325. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2012_42(2)__49.
Федосова І. В. Законодавче забезпечення та нормативна регламентація вищої інженерно-технічної освіти в Україні (початок – 30-ті роки XX століття) [Електронний ресурс] / І. В. Федосова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2013. — № 10(3). — С. 285-295. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_10(3)__39.
Чернявська С. М. Впровадження української мови в систему освіти 1923 - 1932 рр.: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / С. М. Чернявська ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Харків, 2003. — 20 с.

.: Розділ: Освіта :: 31.05.2022 15.57.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Настя із міста: м. Львів :: Запитання: 46388  
Настя запитує:
Добрий день, допоможіть знайти літературу на тему: Своєрідність дитячої праці, її виховне значення (З.Борисова, Р.Буре, Я.Неверович, В.Нечаєва, та ін.) Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасія! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 46385.

.: Розділ: Освіта :: 9.05.2022 11.47.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євдокія із міста: Ужгород :: Запитання: 46387  
Євдокія запитує:
Доброго дня. Порадьте буласка літературу на тему:Використання художніх засобів при організації різних видів дитячої праці.
Наша відповідь:
Доброго дня, Євдокіє! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://vo-malin.ucoz.ua/2Garbarchuk/matvienko_khudozhnja_pracja.pdf
https://vseosvita.ua/library/vazlivist-praci-v-ditacomu-zakladi-122057.html
https://msu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/11/Збірник-тез-1.pdf

– Бєлєнька Г. В. Види дитячої праці та її вплив на розвиток особистості у дошкільному віці / Г. В. Бєлєнька // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2010. – № 1. – С. 4.
– Бєлєнька Г. В. Зростання дошкільника в праці / Г. В. Бєлєнька. – Київ : Шкільний Світ, 2010. – 112 с.
– Божко Л. М. Виховання дитячої уяви у художніх образах / Л. М. Божко. – Київ : Ін-т змісту і методів навчання, 1997. – 108 с.
– Воропай Т. М. Виховання дітей старшого дошкільного віку засобами художньої праці / Т. М. Воропай // Бібліотечка вихователя дитячого садка. – 2003. – № 11-12, червень. – С. 11-13.
– Калуська Л. В. Художня праця в дитячому садку / Л. В. Калуська. – Київ, 1995. – 72 с.
– Калуська Л. В. Виховний вплив народних ремесел на формування особистості старшого дошкільника / Л. В. Калуська // Проблеми освіти. – 1997. – Вип. 7. – С. 23–24.
– Кириченко Н. Т. Виховує мистецтво : активізація творчості дошкільників засобами мистецтва : метод. посіб. / Н. Т. Кириченко, Т. І. Науменко. – Київ : Гроно, 1998. – 99 с.
– Образцова О. М. Формування творчих здібностей молодших школярів у процесі навчання ручної праці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Образцова О. М. ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – 20 с.
– Пазиненко С. М. Розвиток творчих здібностей. Нетрадиційні заняття з художньої праці в старшій групі / С. М. Пазиненко. – Xарків : Вид. група "Основа" : "Тріада ", 2007. – 112 с. – (Серія "ДНЗ. Розвивайка").
– Козліна О. В. Уроки ручної праці у дитячому садку та початковій школі / О. В. Козліна. – Харків : Ранок, 2007. – 64 с.
– Тягур В. Робота в техніці паперової пластики / В. Тягур // Мистецтво та освіта. – 2005. – № 3. – С. 27-29.
– Борисова З. Н. Виховуємо працелюбність змалку / З. Н. Борисова // Теорія і практика дошкільної освіти в Україні : колективна монографія / [авт. кол.: З. Н. Борисова [та ін.] ; заг. ред.: Г. В. Бєлєнька, М. А. Машовець]. - Київ, 2011. - С. 21-27.
– Виховання дошкільника в праці / Авт. колектив З. Н. Борисова ; ред. З. Н. Борисова. - 2-ге вид., стереотип. - Київ : [б. в.], 2002. - 112 с.

.: Розділ: Освіта :: 9.05.2022 10.35.51 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 46386  
Аліна запитує:
"Модульно-розвивальна система навчання на уроках української мови і літератури" у фахових виданнях ("Дивослово", “Українська мова і література в школі” та ін.) за останні 10 років. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліна! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Вірченко Т. Підготовка вчителя до організації учнівських досліджень / Т. Вірченко // Дивослово. — 2015. — № 10. — С. 14-23.
Зайцева Л. Пізнаємо довкілля разом : модульна організація навчально-пізнавальної діяльності старших дошкільників / Л. Зайцева // Дошкільне виховання. — 2012. — № 8. — С. 16-19.
Омельчук С. Морфологічні вміння в системі навчання української мови за дослідницького підходу / С. Омельчук // // Українська мова і література в школі. — 2015. — № 4. — С. 22-27.
Паньків І. Модульно-рейтингова система організації навчання — засіб підвищення ефективності вивчення української літератури : методична скарбничка / І. Паньків // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2012. — № 14. — С. 23-26.
Чеснокова М. Розділові знаки в складних реченнях : із різними видами зв'язку. Наскрізні лінії в освітньому процесі Нової української школи : 9-й клас / М. Чеснокова // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2018. — № 13-14. — С. 43-48.
Шиліна Г. Звертання. Розділові знаки при звертанні : урок української мови за класно-дистанційною формою навчання у 8 класі / Г. Шиліна // Дивослово. — 2014. — № 10. — С. 5-7.

.: Розділ: Освіта :: 8.05.2022 17.15.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 46385  
Катя запитує:
Допоможіть знайти літературу на тему: Своєрідність дитячої праці, її виховне значення (З.Борисова, Р.Буре, Я.Неверович, В.Нечаєва, та ін.).
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Базовий компонент дошкільної освіти / науковий керівник : А. М. Богуш. — Київ : Видавництво, 2012. — 26 с.
Бєлєнька Г. В. Виховання елементів культури праці у дітей старшого дошкільного віку / Г. В. Бєлєнька // Виховання дошкільника в праці / З. Н. Борисова, Г. В. Бєлєнька, М. А. Машовець та ін. — [2-ге вид.]. — Київ, 2002. — С. 44-59.
Богуш A. M. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку. Підручник для студентів вищих навчальних закладів факультетів дошкільної освіти / A. M. Богуш, Н. В. Гавриш, О. В. Саприкіна. — Київ : Вид. Дім «Слово», 2009. — 408 с.
Кононко О. Особистісне зростання в ранньому віці: суть та умови сприяння / О. Кононко // Дошкільне виховання. — 2006. — № 10. — С. 3-6. Науменко Т. Як активізувати мовлення малят? / Т. Науменко // Дошкілля. — 2007. — № 1. — С. 10-13.
Олійник JI. Комбіновані заняття — оптимальна форма навчання малят / JI. Олійник, І. Романюк // Дошкільне виховання. — 2007. — № 8. — С. 23-26.
Праця дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] // Центр розвитку дитини «Гармонія» : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://www.garmoniya.mk.ua/articles/pracya-ditey-doshkilnogo-viku.html. — Назва з екрана.

.: Розділ: Освіта :: 8.05.2022 17.06.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.331056 seconds