Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44904
   


Автор запитання: любов із міста: тернопіль :: Запитання: 45973  
любов запитує:
література до магістерської роботи на тему "педагогічні умови формування культури доровя в дітей молодшого шкільного віку"
Наша відповідь:
Доброго дня, Любов! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:

Баєва Т. Формування здорового способу життя в особистісно-орієнтованому виховному процесі життя / Т. Баєва. — Житомир : ЖДПУ, 2002. — С. 170-173.
Бондар Т. Здоров’я школярів: практичні матеріали для повсякденної роботи педагога / Т. Бондар. — Харків : Веста, 2009. — 192 с.
Долинський Б. Т. Здоров’язберігаюча діяльність учителя початкової школи / Б. Т. Долинський. Одеса: вид-во вид. М. П. Черкасов. — 2010. — 187 с.
Інформаційні матеріали щодо стану здоров’я дітей в Україні та основних чинників, які впливають на його збереження // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. — 2002. — № 15-16. — С. 23-25.
Культура здоров?я учнів початкових класів [Електронний ресурс] // Наукове мислення : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/73-sorok-druga-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/966-kultura-zdorov-ya-uchniv-pochatkovikh-klasiv. — Назва з екрана.
Матвієнко О. Організаційно-педагогічні умови формування ціннісного ставлення до здоров’я у дітей молодшого шкільного віку / О. Матвієнко // Рідна школа. — 2013. — № 11. — С. 45-48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2013_11_9.
Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина І. / Б. М. Шиян. — Тернопіль: Навч. книга-Богдан, 2001. — 272 с.

.: Розділ: Освіта :: 1.11.2021 18.25.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: любов із міста: тернопіль :: Запитання: 45971  
любов запитує:
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонумо вам переглянути наступні джерела:
Педагогічні умови формування здоров’язбережувальної компетентності молодших школярів
http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/12/part_1/9.pdf
Кондратюк С. М. , Праженик Г. Л. Педагогічні умови формування в молодших школярів здоров’язбережувальної компетентності
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pednauk_2014_9_15.pdf
Качур Б. М., Шеян М. О. Особливості формування навичок здорового способу життя в учнів молодших класів
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/11698/1/ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ.pdf
Мельник Ю. Б. Концептуальні засади формування культури здоров’я
особистості молодшого школяра: монографія /Ю. Б. Мельник. – Х. : ХОГОКЗ, 2012. – 244 с.
https://culturehealth.org/hogokz_knigi/Kn_produkc/Monografa/Konceptual_povna.pdf
ПівненкоЮ. Психолого-педагогічні умови впровадження здоров’язберігаючих технологій у освітній процес початкової школи
https://core.ac.uk/download/pdf/304295495.pdf
Долинський Б.Т. Здоров’язберігаюча діяльність учителя початкової школи: [навчальний посібник] / Долинський Борис Тимофійович. – Одеса: вид-во вид. М. П. Черкасов, 2010. – 187 с.
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/1654/1/Долинський Здоров.pdf
Організаційно-педагогічні особливості побудови здоров’язбережувального освітнього середовища початкової школи
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5153/1/Ващенко О.М. Організаційно-педагогічні особливості.pdf
Педагогічні умови фізичного виховання учнів початкових класів у позакласній роботі
https://lib.iitta.gov.ua/3660/1/47.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/tradyciyi-ta-innovaciyi.pdf

.: Розділ: Освіта :: 31.10.2021 23.37.55 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Леся із міста: Житомир :: Запитання: 45960  
Леся запитує:
література про "Глобалізація і освіта"
Наша відповідь:
Доброго дня, Леся! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бабенко Т. Формування гармонійної особистості в умовах глобалізації вищої освіти / Т. Бабенко // Молодь і ринок. — 2013. — № 9. — С. 49-53.
Балута Т. П. Проблема оновлення освіти в умовах глобалізації / Т. П. Балута // Гілея: наук. вісник. — Київ, 2018. — Вип. 130. — С. 342-344.
Войналович О. О. Глобалізація і розвиток сучасної освіти в Україні [Електронний ресурс] / О. О. Войналович. — Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/6932/1/Voynalovych.pdf. — Назва з екрана.
Вплив глобальної інтеграції на розвиток освіти / О. П. Шматенко, Н. І. Хомутецька, А. В. Голуб, Д. С. Волох, Л. А. Устінова, Д. С. Харченко // Військ. медицина України. — 2018. — Т. 18, № 1. — С. 114-117.
Гао В. Трансформація планетарного світу як умова формування глобальної освіти / В. Гао // Гілея: наук. вісник. — 2017. — Вип. 121. — С. 80-84.
Горак В. В. Теоретичні аспекти реформування освітньої галузі України в умовах глобалізації / В. В. Горак // Зб. наук. пр. [Херсон. держ. університету]. Пед. науки. — Херсон, 2018. — Вип. 82(1). — С. 13-17.
Десятов Т. М. Вища педагогічна освіта України в контексті світових глобалізаційних процесів: порівняльний аналіз / Т. М. Десятов, І. Лещенко. — Київ : Арт Економі, 2014. — 151 с.
Лакуша Н. М. Культурна глобалізація вищої освіти:перспектива чи загроза? / Н. М. Лакуша // Totallogy-XXI. Постнеклас. дослідження . — 2016. — № 33. — С. 167-177.
Пожуєв В. І. Вища освіта в умовах глобалізації / В. І. Пожуєв // Гуманіт. вісн. Запоріз. держ. інженер. академії. — Запоріжжя, 2005. — Вип. 20. — С. 5-16.
Пожуєв В. І. Глобалізація сфери вищої освіти / В. І. Пожуєв // Гуманіт. вісн. Запоріз. держ. інженер. академії. — 2006. — Вип. 25. — С. 4-13.
Полякова Ю. В. Виклики глобалізації освітнього простору для вищої освіти / Ю. В. Полякова // Наук. вісн. Міжнар. гуманіт. університету. Сер. Економіка і менеджмент. — 2016. — Вип. 18. — С. 29-32.
Уваркіна О. В. Освіта в глобалізованому світі / О. В. Уваркіна // Політол. вісник. — 2013. — Вип. 70. — С. 133-140.
Цимбаленко Н. В. Перспективи розвитку вищої освіти в Україні в умовах глобалізації / Н. В. Цимбаленко // Вісн. Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну. Сер. Екон. науки. — 2015. — № 5. — С. 54-60.,
Чорновол-Ткаченко О. О. Розвиток вищої освіти в умовах глобалізації: проблеми якості / О. О. Чорновол-Ткаченко // Проблеми інженер.-пед. освіти : зб. наук. праць. — Харків, 2015. — № 48-49. — С. 64-70.

.: Розділ: Освіта :: 28.10.2021 14.46.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 45952  
Людмила запитує:
Прошу підібрати літературу до теми: : Освітня підготовка дитини до навчання в школі
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://vilne.school.org.ua/pidgotovka-ditini-do-shkoli-18-21-01-19-05-2018/
http://goloviatyne-zosh.ck.sch.in.ua/batjkam/pidgotovka_do_shkoli/
http://dnz281.edu.kh.ua/storinka_psihologa/rekomendacii_praktichnogo_psihologa/gotovnistj_ditini_do_shkoli/
https://monster-evo.ru/uk/studentu/teoreticheskie-aspekty-podgotovki-reb-nka-k-shkole-sistema-raboty/
https://studfile.net/preview/5512848/page:21/
https://studfile.net/preview/5721447/page:21/

– Швайченко Т. В. Готуємо дитину до школи / Т.В. Швайченко // Початкове навчання та виховання. - 2007. - № 1. - Вставка.
– Бондаренко Т. Стежинками успіху : досвід підготовки дітей до навчання за системою РН / Т. Бондаренко // Початкова освіта. - 2007. - № 2. - С. 7-9.
– Патрушина Т. Першокласник на порозі школи / Т. Патрушина // Початкова освіта. - 2007. - № 2. - С. 11-12.
– Джемула Г. Не готові знання, а готовність їх здобувати : [батьківська сторінка про готовність дитини до школи] / Г. Джемула // Дошкільне виховання. - 2009. - № 9. - С. 24-25.
– Дусанська Л. Готуйте дитину до школи / Л. Дусанська // Початкова школа. - 2010. - № 4. - С. 75-76.
– Кочерга О. Коли дитина готова до школи? / О. Кочерга // Дошкільне виховання. - 2012. - № 12. - С. 4-9.
– Кочерга О. Дошкільник на порозі школи / О. Кочерга // Палітра педагога. - 2017. - № 3. - С. 3-5.
– Школа майбутніх першокласників // Розкажіть онуку. - 2017. - № 1. - С. 57-64. ; № 2. - С. 57-64. ; № 3. - С. 57-64.
– Левчишена О. Організована підготовка дитини до школи / О. Левчишена // Завуч. Шкільний світ. - 2009. - № 28. - С. 18-19.
– Лаврентьєва Г. Готовність дитини до школи: складові успішного навчання / Лаврентьєва Г. // Дошкільне виховання. - 2000.-N9. - С.3-5.
– Проскура О. Як перевірити ступінь готовності вашої дитини до навчання у школі / Проскура О. // Початкова школа. - 1998. - № 2, 4. - С.48-52, С.58-61.
– Губенко О.В. Розвиваємо математичні здібності дитини, готуючи її до школи / Губенко О.В. // Обдарована дитина. - 1999. - № 4, 5. - С.41-47, С.42-47.
– Матвієнко О. Методика вивчення готовності дитини до шкільного навчання / О. Матвієнко // Початкова школа. - 1999. - № 4. - С.3-4.
– Фадєєва Т. Готовність дитини до шкільного навчання / Т. Фадєєва // Рідна школа. - 2003. - № 12. - С. 14-17 .
– Чейпі Д. Готовність до школи // Дитячий садок (Шкільний світ). - 1999.- № 32. - Вкладка.
– Підготовка дитини до школи : [Добірка статей] // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 1997.- № 3-4, 7-8, 11-12.
– Цікава геометрія : Готуємося до школи : [Добірка статей] // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 1998.- № 19-20. - С.1-62.
– Грединарова О. Формування в шестилітніх дітей готовності до навчання
// Початкова освіта (Шкільний світ). - 2000.- № 20. - С.5.
– Готуємось до школи : [Добірка статей] // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2001.- № 7. - С.2-39.
– Мамцева І. Підготовка до школи майбутніх першокласників // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2002.- № 3. - Вкладка. - С. 1-8.
– Патрушина Т. Першокласник на порозі школи : бесіда четверта. Дитина зустрічається зі школою // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2007.- № 13. - С. 13-16.
– Патрушина Т. Першокласник на порозі школи : бесіда п'ята-шоста. Учимося робити уроки. Як допомогти дитині вчитися // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2007.- № 18. - С.15-21.
– Присяжна Л. Скоро до школи : (заняття з майбутніми першокласниками) // Початкова школа. - 2010. - № 7. - С. 50-53.

.: Розділ: Освіта :: 26.10.2021 16.30.51 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 45948  
Яна запитує:
Прошу підібрати літературу до теми "Стимулювання навчання учнів початкової школи"
Наша відповідь:
Добрий день, Яно! Перегляньте таку літературу:
Баландіна І. Формувальне оцінювання : потенціал використання в навчальному процесі / І. Баландіна // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2020. — № 11-12. — С. 18-23.
Волторніст Н. М. Використання дослідницьких методів у початковій школі / Н. М. Волторніст // Початкове навчання та виховання. — 2020. — № 22-24. — С. 3-7.
Галайдич Л. В. Інноваційні підходи у практиці роботи вчителя початкових класів / Л. В. Галайдич // Початкове навчання та виховання. — 2020. — № 34-36. — С. 7-13.
Драгонер О. Ейдетика в сучасній школі : система впровадження методів ейдетики для розвитку пам'яті, уваги та мислення в освітньому процесі / О. Драгонер // Шкільний світ. — 2021. — № 3-4. — С. 5-23.
Засоби стимулювання навчальної активності молодших школярів [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/zasobi-stimuluvanna-navcalnoi-aktivnosti-molodsih-skolariv-344310.html. — Дата звернення : 25.10.2021.
Кухарчук О. Квести: мандрівка до знань : [добірка матеріалів] / О. Кухарчук // Початкова освіта. Дидактичні матеріали. — 2020. — № 4. — С. 14-122.
Лайфгаки для мотивації учнів та вчителів : [добірка матеріалів] // Початкова освіта. Бібліотека. — 2020. — № 2. — С. 6-94.
Мовчан Н. В. Інтерактивні вправи на уроках : майстер-клас / Н. В. Мовчан // Розкажіть онуку. — 2021. — № 3. — С. 50-52.
Мотивація : [добірка статей] // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2021. — № 11-12. — С. 6-39.
Нєсвєдова О. В. Упровадження інтерактивних методів навчання на уроках української мови в умовах НУШ з метою формування життєвих компетентностей молодших школярів / О. В. Нєсвєдова // Початкове навчання та виховання. — 2020. — № 28-30. — С. 39-45.
Псатій А. Мислимо ширше : розвиток креативності / А. Псатій // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2021. — № 1-2. — С. 6-23.
Презентація «Методи стимулювання пізнавальної мотивації учнів у школі майбутнього» [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/prezentacia-metodi-stimuluvanna-piznavalnoi-motivacii-ucniv-u-skoli-majbutnogo-173071.html. — Дата звернення : 25.10.2021.
Розвиток мислення у молодших школярів : ігри // Розкажіть онуку. — 2021. — № 3. — С. 55-58.
Стимулювання мотивації до навчання — головне завдання сучасного вчителя [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/stimuluvanna-motivacii-do-navcanna-golovne-zavdanna-sucasnogo-vcitela-64874.html. — Дата звернення : 25.10.2021.
Формування пізнавальної діяльності в молодших школярів : [добірка матеріалів] // Початкова освіта. Уроки. — 2020. — № 7. — С. 6-122.
Формування позитивної мотивації [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/formuvanna-pozitivnoi-motivacii-890.html. — Дата звернення : 25.10.2021.
Формування у молодших школярів мотивації до навчання. Методика формування позитивних мотивів в початковій школі [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/formuvanna-u-molodsih-skolariv-motivacii-do-navcanna-metodika-formuvanna-pozitivnih-motiviv-v-pocatkovij-skoli-206640.html. — Дата звернення : 25.10.2021.

.: Розділ: Освіта :: 25.10.2021 09.51.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.24799 seconds