Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45810
   


Автор вопроса: Анна из города: Київ :: Вопрос: 47600  
Анна спрашивает:
Мене цікавить проблема психолого-педагогічного супроводу. Я хочу простежити генезу цього явища: як зі сфери психології (психологічний супровід) це поняття перейшло і у сферу педагогіки, зараз, скоріше, є актуальним для освіти осіб з особливими потребами. Чи не порадите алгоритм пошуку? Як віднайти, коли в українській психології та педагогіці з'явліється це поняття? Дякую за відповідь
Наш ответ:
Алексєєва Н. Психолого-педагогічний супровід дітей із особливими освітніми потребами: поняття та зміст [Електронний ресурс] / Н. Алексєєва // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2021. — Вип. 45(1). — С. 148-152. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2021_45(1)__26
Афузова Г. В. Організація психолого-педагогічного супроводу в інклюзивних загальноосвітніх закладах [Електронний ресурс] / Г. В. Афузова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки. — 2017. — № 2. — С. 11-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdups_2017_2_4
Гапочка Я. О. Теоретико-методологічні засади концепції взаємодії учасників команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами [Електронний ресурс] / Я. О. Гапочка // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Психологія. — 2022. — Т. 33(72), № 6. — С. 46-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sntnvusp_2022_33(72)_6_11
Дасюк Ж. Психолого-педагогічний супровід процесу формування толерантності об'єктів навчання та виховання в умовах розвитку нової школи [Електронний ресурс] / Ж. Дасюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. — 2018. — Вип. 1. — С. 32-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_vsn_2018_1_9
Двіжона В. М. Модель психолого-педагогічного супроводу учнів початкових класів із мовленнєвими порушеннями в загальноосвітній школі міста Києва з інклюзивною формою навчання [Електронний ресурс] / В. М. Двіжона // Молодий вчений. — 2020. — № 10(1). — С. 117-124. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2020_10(1)__27
Дегтяр Г. В. Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами в інклюзивній освіті [Електронний ресурс] / Г. В. Дегтяр // Таврійський вісник освіти. — 2015. - № 1. — С. 250-255. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2015_1_44
Іванова В. В. Сучасний стан проблеми психолого-педагогічного супроводу соціально-особистісного розвитку дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / В. В. Іванова // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Педагогіка та психологія. — 2018. — Вип. 2. — С. 249-252. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdupp_2018_2_76
Кельнер С. C. Модель психолого-педагогічного супроводу формування цілісності особистості у процесі профільного навчання [Електронний ресурс] / С. C. Кельнер // Педагогіка вищої та середньої школи. — 2015. — Вип. 44. — С. 208-216. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2015_44_41
Ковальчук З. Психологічний супровід позашкільної освіти як чинник успішної педагогічної взаємодії [Електронний ресурс] / З. Ковальчук // Молодь і ринок. — 2013. — № 6. — С. 76-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2013_6_15
Лялюк Г. Модель психологічного супроводу становлення професійної ідентичності майбутніх педагогів як психолого-педагогічна проблема [Електронний ресурс] / Г. Лялюк // Проблеми гуманітарних наук. Серія : Психологія. — 2016. — Вип. 39. — С. 105–113. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgn_ps_2016_39_13
Піонтковський-Вихватень Б. Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей у середній освіті України другої половини ХХ століття [Електронний ресурс] / Б. Піонтковський-Вихватень // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2018. — № 1. — С. 54-65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2018_1_8
Помиткін Е. О. Психолого-педагогічний супровід духовно-культурного виховання особистості у ХХІ столітті [Електронний ресурс] / Е. О. Помиткін, Л. В. Помиткіна // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. — 2019. — Вип. 2. — С. 153-167. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2019_2_17
Сасіна І. О. Особливості психолого-педагогічного супроводу дітей з порушеннями зору в умовах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / І. О. Сасіна, Т. М. Гребенюк // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2017. — Вип. 9(2). — С. 177-189. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2017_9(2)__20
Семененко І. Є. Педагогічний супровід як психолого-педагогічна проблема [Електронний ресурс] / І. Є. Семененко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. — 2013. — Вип. 29. — С. 346-351. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2013_29_57
Скрипник Т. В. Алгоритм психолого-педагогічного супроводу учнів молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами [Електронний ресурс] / Т. В. Скрипник, О. В. Мартинчук // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Психологія. — 2021. — Т. 32(71), № 2. — С. 163-168. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sntnvusp_2021_32(71)_2_31
Соколова Г. Б. Проблема психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в наукових дослідженнях [Електронний ресурс] / Г. Б. Соколова // Вісник Одеського національного університету. Серія : Психологія. — 2017. — Т. 22, Вип. 4. — С. 73-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_psi_2017_22_4_10
Супрун М. Інтегративна парадигма як методологічний орієнтир психолого-педагогічного супроводу [Електронний ресурс] / М. Супрун // Психологія і особистість. — 2018. — № 1. — С. 203-207. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psios_2018_1_20
Чобанян А. Актуалізація соціального партнерства у процесі психолого-педагогічного супроводу: понятійно-категоріальний аспект [Електронний ресурс] / А. Чобанян // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2015. — № 4. — С. 52-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DLog_2015_4_8
Шевчишена О. В. Особливості психолого-педагогічного супроводу особистості обдарованої дитини у системі сучасної шкільної освіти [Електронний ресурс] / О. В. Шевчишена // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2015. — Вип. 5. — С. 125-128. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2015_5_26

.: Раздел: Образование :: 22.01.2024 14.33.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Анна из города: Київ :: Вопрос: 47593  
Анна спрашивает:
Шукаю книгу Г. Бардієр, В. Ромазан, Т. Чередниченко Психологічний супровід природного розвитку маленьких дітей Мову видання та рік не знаю Дякую за відповідь
Наш ответ:
Доброго ранку! Книга має назву "Я хочу!" : психологічний супровід природного розвитку маленьких дітей. Російською мовою, рік видання 1996

.: Раздел: Образование :: 17.01.2024 14.26.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Тетяна из города: Кременчук :: Вопрос: 47569  
Тетяна спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть з питанням : "Робота зі словами на уроках української мови та читання в початкових класах".Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Тетяно. Радимо скористатися відповіддю на питання № 37996 та джерелами інформації

Гордієнко О. А. Словникова робота на уроках української мови в початковій школі / О. А. Гордієнко, Т. О. Шевчук // Педагогічна Житомирщина. – 2008. – № 1. – С. 22 – 25; Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/8796/1/Словникова робота на уроках української мови.pdf
Грішина Л. Тяжко-важко в світі жити сироті без роду : читання. 3-й клас / Людмила Грішина // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2011. - № 6. - С. 23-25. - Бібліогр.: с. 25.
Губенко О. О. Рідна мова. Розмова про слово. Робота над словниковими словами. 4 клас [Текст] : посіб. для вчит. / О. О. Губенко. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2009. - 80 с. - (Чарівний світ рідної мови).
Лавренова М. В. Робота над словниковими словами в початкових класах. Цікаві вправи та ігри для їх засвоєння : [метод. посіб.] / Лавренова М. В. - Львів : Бадікова Н. О. [вид.], 2015. - 89 с. : іл. - Бібліогр.: с. 86.
Мещерякова К. Робота над словниковими словами в 1 класі. Початкова школа : [зошит] / Клавдія Мещерякова. - Харків : Весна, 2020. - 64 с. : іл. - (Нова українська школа).
Мещерякова К. Робота над словниковими словами в 2 класі. Початкова школа / Клавдія Мещерякова. - Харків : Весна, 2019. - 80 с. : іл. - (Нова українська школа).
Мещерякова К. Робота над словниковими словами в 3 класі. Початкова школа : [посібник] / Клавдія Мещерякова. - Харків : Весна, 2020. - 80 с. : іл. - (Нова українська школа).
Мещерякова К. Робота над словниковими словами в 4 класі. Початкова школа : [посібник] / Клавдія Мещерякова. - Харків : Весна, 2020. - 96 с. : іл.
Пасічник М. Словникові слова : нестандартні прийоми роботи : 4-й клас / Марія Пасічник // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2015. - № 5. - С. 41-49. - Бібліогр.: с. 49.
Скумін Н. Стан природи і настрій людини в поезіях Лесі Українки : читання. 4-й клас / Наталя Скумін // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2011. - № 6. - С. 26-28.
Словознайки : [словникова робота на уроках української мови в початкових класах] // Розкажіть онуку. - 2011. - № 3 (лютий). - С. 31-38.
Федосюк Т. Формування навички свідомого читання / Тетяна Федосюк
// Початкова освіта (Шкільний світ). - 2014. - № 1. - С. 47-50. - Бібліогр.: с. 50.
Донєва Л. М. Добірка практичних завдань і вправ «Щоденні 5» «Робота зі словами» (1 клас) // https://naurok.com.ua/dobirka-praktichnih-zavdan-i-vprav-schodenni-5-robota-zi-slovami-1-klas-311856.html
Робота над словом на уроках української мови в початкових класах // https://studentam.net.ua/content/view/8415/97/
Словникова робота на уроках в початковій школі // https://vseosvita.ua/library/embed/001cxd-ee59.docx.html
Словникова робота на уроках української мови в початковій школі // https://allreferat.com.ua/uk/pedagogika_metoduka_vukladanny/referat/4133

.: Раздел: Образование :: 20.12.2023 09.20.30 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Катя из города: м. Львів :: Вопрос: 47529  
Катя спрашивает:
Добрий день, потрібна література на тему: техніка липлення з глини.Дякую!
Наш ответ:
Добрий день, Катю. Радимо скористатись наступними джерелами інформації:
Герус Л. Українська народна іграшка = UKRAINIAN FOLK TOY / Л. Герус ; худож. оформ. Л. Андрощук ; фото В. Хмари. – Київ : Балтія-Друк, 2007. – 63 с. : фотоілюстр.

Данкевич Е. В. Знакомтесь: глина / Е. В. Данкевич, О. В. Жакова. – СПб. : Кристалл, 1998. – 265 с. : іл. – (От простого к сложному).

Качковська Н. Б. Ліплення із солоного тіста та глини / Наталія Качковська, Людмила Свида. – Київ : Шкільний світ, 2012. – 70 с. : мал. - (Серія "Школа ремесел").

Крутенко Н. Г. Розповіді про кераміку / Н. Г. Крутенко. – Київ : Либідь, 2002. – 250 с.

Малолетков В. А. Керамика : советы начинающим. Ч. 1 / В. А. Малолетков ; худож. Ю. Якушина. – М. : Юный художник, 2000. – 32 с. : іл. – (Библиотечка юного художника).

Овчаренко Л. М. Гончарне шкільництво як визначальний фактор творчого розвитку українського традиційного гончарства (1894 - 1941) : монографія / Людмила Овчаренко ; [відп. ред. О. Пошивайло] ; НАН України, Ін-т керамології - від-ня Ін-ту народознавства НАН України [та ін.] . - Опішне : Українське Народознавство, 2017. - 1294, [1] с. : іл. - (Гончарні школи України : академічна керамологічна серія ; вип. 3). - Бібліогр.: с. 1121-1251.

Решта І. Гончарство. Підручник життя / Іван Решта, Данило Решта. – Житомир : Полісся, 2013. – 149 с. : іл.

Сковронський В. М. Побутові вироби та іграшки з глини / В. М. Сковронський. – Київ : Урожай, 1994. – 48 с. : іл. – (Народні ремесла).

Сологуб-Коцан Т. Гончарство. Абетка для дітей : [для дітей мол. шк. віку] / [Тетяна Сологуб-Коцан ; іл. О. Гаркуша] ; Департамент культури Закарпат. ОДА, КЗ "Закарпат. музей нар. архітектури та побуту" ЗОР. - Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2018. - 35 с. : кольор. іл.

Стовбун В. М. Гончарювання і ліплення : [навч. посіб.] / Стовбун В. М. – Полтава : Полтавський літератор, 2011. – 62 с. : мал. – Бібліогр.: с. 57-62.

Умілі руки : зб. для школярів / В. Ф. Куличенко [и др.]. – Київ : Фірма "Злата", 1996. – 160 c. : іл.

.: Раздел: Образование :: 20.11.2023 15.29.55 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Толік из города: Львів :: Вопрос: 47525  
Толік спрашивает:
Добрий день, потрібна література на тему:Консультування батьків з приводу проблем і складнощів у житті дитини. Дякую.
Наш ответ:
Вольнова Л. Консультативно-психологічна допомога батькам в оптимізації соціального виховання підлітків [Електронний ресурс] / Л. Вольнова, Х. Цьомик // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. — Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. — 2018. — Вип. 61. — С. 37-40. – Режим доступу: https://www.chasopys.ps.npu.kiev.ua/archive/61-2018/11.pdf
Жизномірська О. Я. Консультування батьків і вчителів з питання оптимізації розвитку самоствердження особистості підліткового віку [Електронний ресурс] / О. Я. Жизномірська // Проблеми сучасної психології. — 2014. — Вип. 23. — С. 182-192. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2014_23_18
Ковальчук З. Я. Вплив складних життєвих обставин на психічний розвиток дитини [Електронний ресурс] / З. Я. Ковальчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія психологічна. — 2017. — Вип. 1. — С. 24-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvldu_2017_1_5
Консультування в системі психосоціальної допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій [Електронний ресурс] / авт. кол ; заг. ред. В. Г. Панок, І. І. Ткачук. Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2019. — 144?с. — Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/718798/1/Konsultuvannya_2019.pdf
Краснова Н. П. Методика соціально-педагогічного консультування батьків з вирішення проблем дітей різного шкільного віку [Електронний ресурс] / Н. П. Краснова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. — 2013. — № 3. — С. 20-31. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spttp_2013_3_5
Кузьменко В. У. Психолого-педагогічне консультування батьків з питань родинного спілкування з дошкільниками [Електронний ресурс] / В. У. Кузьменко, А. І. Галігузова // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. — 2012. — Вип. 10. — С. 88-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnf_2012_10_14
Марценюк М. О. Структура та алгоритм індивідуального консультування батьків у практиці психолого-педагогічного консультування [Електронний ресурс] / М. О. Марценюк // Проблеми сучасної психології. — 2016. — Вип. 31. — С. 202-213. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2016_31_18
Психологічна допомога дитині та сім’ї: практикум. [Електронний ресурс] / Л. Магдисюк, М. Замелюк, О. Беспарточна, Н. Борбич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2022. – 280 с. — Режим доступу: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/20887/1/phsykons_2022.pdf

.: Раздел: Образование :: 19.11.2023 20.08.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.325239 seconds