Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45084
   


Автор запитання: Кирило із міста: Ніжин :: Запитання: 45636  
Кирило запитує:
Доброго дня! Підібрати літературу про С. І. Маслова, українського літературознавця, педагога. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Кирило! Перегляньте наступні джерела:
Воронкова Т. І. Маслов Сергій Іванович / Т. І. Воронкова // Особові архівні фонди Ін-ту рукопису. – Київ, 2000. – С. 354-361.
Ємчук О. І. Сергій Маслов – учений і педагог / О. І. Ємчук // Архіви України. – 2010. – № 5. – С. 200–208.
Ковальчук Г. І. Дослідження С. Маслова в галузі історії книги / Г. І. Ковальчук // Перші книгознавчі читання : зб. наук. праць. – Київ, 1997. – С. 28–32.
Ковальчук Г. І. Книгознавець, бібліограф і бібліотекар Сергій Іванович Маслов : біобібліогр. нарис / Г. І. Ковальчук, Н. Ф. Королевич ; Нац. парламент. б-ка України. - Київ : [s. n.], 1995. – 42 с. - (Видатні діячі української книги ; вип. 4).
Онищенко О. С. Сергій Маслов – вихователь учених / О. С. Онищенко // Перші книгознавчі читання : зб. наук. пр. – Київ, 1997. – С. 6-10.
Педагогічний календар 2020 : постаті // Рідна шк. - 2020. - № 5-6. - С. 24-30.
Рева Л. Сергій Іванович Маслов – основоположник теорії наукового опису українських стародруків та рукописних раритетів / Л. Рева // Ніжинська старовина. – 2010. – Вип. 10 (13). – С. 165–171.
Сергій Маслов // Королевич Н. Ф. Українські бібліографи ХХ століття. – Київ, 1998. – С. 138–169.
Степченко О. П. Особовий архівний фонд С. І. Маслова як джерело вивчення історії Всенародної бібліотеки України / О. П. Степченко // Наук. зап. : зб. пр. молодих учених та аспірантів / Ін-т укр. археографії та джерелознавства. – Київ, 1997. – Т. 2. – С. 396–422.
Гарбар Л. Сергій Іванович Маслов [Електронний ресурс] / Л. Грабар // Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/node/38. - Назва з екрана.
Ковальчук Г. І. Маслов Сергій Іванович [Електронний ресурс] / Г. І. Ковальчук // Українська бібліотечна енциклопедія. - Режим доступу: https://ube.nlu.org.ua/article/Маслов Сергій Іванович.
Міщук С. С. І. Маслов – книгознавець, археограф рукописних книг [Електронний ресурс] / С. Міщук // Волинські істор. записки. - 2009. - Т. 3. - С. 119-124. - Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/4948/1/191564_41811_leshan_v_yu_osnovi_rel_g_znavstva_p_druchnik.pdf.

.: Розділ: Освіта :: 9.06.2021 16.06.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віталій із міста: Рівне :: Запитання: 45613  
Віталій запитує:
Добрий день! Я шукаю науково-дослідницькі статті для виконання наукового реферату по темі "Переїдання як фактор ризику в патології людини, методи профілактики ожиріння". Викладач вимагає з журналів.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Лимар Л. Психологічні аспекти атипового компульсивного переїдання // Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології». - 2018. – Випуск 42. - с. 93–113.
http://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/156445/155809
Ортинська К.В. Компульсивне переїдання як розлад харчової поведінки //Літні наукові дискусії - 2019, ХХXІI Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція. – м. Вінниця, 24 червня 2019 року. – Ч.3, с. 112. . -с.53.
https://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2019/07/3частина_червень.pdf
Нікіфорова Я.В. Взаємозв’язок харчової поведінки з метаболічними чинниками ризику
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/SGastro_2015_3_16.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
Паньків В.І. Ожиріння як медико-соціальна проблема // Практична ангіологія . - 2006. - №4 (5)
https://angiology.com.ua/ua/archive/2006/4(5)/article-55/ozhirinnya-yak-mediko-socialna-problema
Єрмоленко Н. О., Зарудна О. І., Голик І. В. Ожиріння – пробл ема сучасності
https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/download/7385/6940/25716
Корильчук Н. Ожиріння як передумова метаболічного синдрому (огляд літератури)
https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-nauk-dos/article/download/9192/8443/34477
Ваколюк Л.М., Дударенко О.Б. Гігієнічні аспекти проблеми ожиріння
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/11/16.pdf
Гряділь Т. І. Діагностика, лікування та профілактика ожиріння / Т. І. Гряділь, К. І. Чубірко, І. В. Чопей, М. М. Гечко, Я. О. Михалко, О. Р. Пулик // Україна. Здоров'я нації. - 2015. - № 1. - С. 96-100.
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Uzn_2015_1_20.pdf
Абсалямова Л. М. Психологічна допомога при розладах харчової поведінки / Л. М. Абсалямова // Теоретичні і прикладні проблеми психології. - 2017. - №3. - С. 35-43.
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tippp_2017_3_5.pdf
Профілактика та лікування ожиріння як основної складової метаболічного
синдрому у населення
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/PSD_2015_24_3-4_19.pdf
Артеменко А. С. Підліткове ожиріння як фактор ризику низки захворювань
https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/download/9641/9280/
Артеменко А. С. Профілактика ожиріння у підлітків
https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/download/9988/9743/38394
Ожиріння в дітей – визначення, лікування, профілактика: клінічні практичні настанови ендокринологічного товариства (частина 1) // клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. - № 1 (61) 2018.- с.91-115.
http://jcees.endocenter.kiev.ua/article/download/127182/122010/271609
https://harchi.info/articles/hvoroby-yaki-vynykayut-vid-nepravylnogo-harchuvannya
Механізм дії фізичної активності на управління здоров?ям
https://core.ac.uk/download/pdf/229325748.pdf

.: Розділ: Освіта :: 4.06.2021 19.59.41 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 45596  
Світлана запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти матеріали для курсової роботи за темою про психологічну службу в інклюзивній освіті. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Перегляньте наступні джерела:
Адаптація дітей до навчання у школі в діяльності психологічної служби : метод. рекомендації / за наук. ред. В. Г. Панка. – Київ : Укр. НМЦ практ. психології і соціал. роботи, 2013. – 100 c.
Обухівська А. Г. Діяльність психолого-медико-педагогічних консультацій в умовах інтеграції дітей з особливими освітніми потребами / А. Г. Обухівська, Т. Д. Ілляшенко, Т. В. Жук. – Київ : Укр. НМЦ практ. психології і соціал. роботи, 2013. – 140 с.
Панок В. Г. Психологічна служба: [навч.-метод. посіб. для студентів і викладачів] / В. Г. Панок. – [2-е вид.]. – Кам’янець-Подільський : Друкарня Рута, 2013. – 328 с.
Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання : лист МОН України від 2 січ. 2013 № 1/9-1 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. - 2013. - N 4/5/6. - С. 76-79.
Програма «Особлива дитина: для дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень» / авт. кол. за ред. Шульженко Д. І., Островської К. О. – Київ : Нац. педагог. ун-т імені М. П. Драгоманова, 2013. – 250 с.
Атаманчук Н. М. Психологічна готовність дітей з особливими потребами до школи в умовах інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / Н. М. Атаманчук // Наука і освіта. - 2014. - № 6. - С. 11-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2014_6_4.
Василенко О. М. Соціально-педагогічна робота з учнями з особливими потребами в загальноосвітній школі інклюзивної орієнтації [Електронний ресурс] / О. М. Василенко // Зб. наук. пр. Хмельн. ін.-ту соц. технологій Ун-ту «Україна». - 2012. - № 5. - С. 29-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2012_5_8.
Глущенко К. Як психологічно підтримувати батьків дитини з особливими потребами [Електронний ресурс ] / К. Глущенко // Освіторія : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://osvitoria.media/experience/yak-psyhologichno-pidtrymuvaty-batkiv-dytyny-z-osoblyvymy-potrebamy/. - Назва з екрана.
Годовнікова Л. В. Психореабілітаційна робота з підлітками, які мають обмежені можливості здоров’я в умовах інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / Л. В. Годовнікова // Зб. наук. пр. Кам’янецьПоділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія: Соціально-педагогічна. - 2012. - Вип. 20 (1). - С. 58-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2012_20(1)__9.
Григоренко В. Л. Соціокультурна динаміка суспільства щодо соціального виховання дітей з інвалідністю: шлях до інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / В. Л. Григоренко, О. І. Рассказова // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2015. - Вип. 48. - С. 190-202. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/znpkhnpu_ped_2015_48_23.
Діти з особливими потребами в освітньому просторі України [Електронний ресурс ] : бібліогр. покаж. / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР ; [уклад.: Ю. Щеглова, М. Маслова, Г. Мацієвська]. – Запоріжжя : ФОП Мокшанов В. В., 2017. – 256 с. - Режим доступу: http://old.zounb.zp.ua/sites/default/files/pdf/2017/pdzop.pdf.
Психологічна служба в системі освіти : курс лекцій / уклад. І. С. Загурська. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 166 с. – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/83535097.pdf.
Савицький А. М. Особливості просторового орієнтування дітей молодшого шкільного віку з синдромом Дауна [Електронний ресурс] / А. М. Савицький // Актуальні питання корекційної освіти : зб. наук. пр. / МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам’янець-Подільський, 2014. - Вип. 4. - С. 303-313. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2014_4_36.

.: Розділ: Освіта :: 2.06.2021 09.03.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Альона із міста: Бориспіль :: Запитання: 45581  
Альона запитує:
Добрий день! Допоможіть знайти літературу про формування у учнів уміння вчитися засобами електронних освітніх ресурсів. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Альоно! Перегляньте наступні джерела:
Биков В. Ю. Методологічні та методичні основи створення і використання електронних засобів навчального призначення / В. Ю. Биков, В. В. Лапінський. - Комп’ютер у школі та сім’ї. - 2012. - № 2. - С. 3–6.
Гуржій А. М. Взаємозв’язок інформатизації суспільства й системи освіти / А. М. Гуржій, В. В. Лапінський // Комп’ютер у школі та сім’ї. - 2015. - № 8(128). – С. 5–9.
Гуржій А. М. Електронні освітні ресурси як основа сучасного навчального середовища загальноосвітніх навчальних закладів / А. М. Гуржій, В. В. Лапінський // Інформаційні технології в освіті. - 2013. - № 5. - С. 30–37.
Буртовий С. В. Організаційно-педагогічні умови формування готовності вчителів до використання електронних засобів навчання : дис... канд. педагог. наук / С. Буртовий. - Київ, 2013.
Заріцька С. І. Дидактичні аспекти використання мультимедійних технологій в шкільній освіті / С. І. Заріцька, Н. І. Литвиненко, М. І. Савченко // Нові інформаційні технологіі в освіті для всіх: досвід та перспективи : збю матер. 11-ої міжнар. конф. (29 листопада 2016 р., м. Київ). - Київ : МННЦ ІТ і С НАНУ та МОНУ, 2016.- С. 514-518.
Биков В. Ю. Ефективність навчання з використанням електронних освітніх ігрових ресурсів у початковій школі [Електронний ресурс] / В. Ю. Биков, С. Г. Литвинова, О. М. Мельник // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2017. - Т. 62. №6. - С. 34-45. - Режим доступу: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/1937/1289/.
Воротникова І. П. Використання е-підручників і електронних засобів навчального призначення в умовах цифровізації загальної середньої освіти України [Електронний ресурс] / І. П. Воротникова // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2019. - № 3 (71). - С. 23–39. - Режим доступу: https://doi.org/10.33407/itlt.v71i3.2552.
Заріцька С. І. Методичні аспекти впровадження електронного навчання в закладах загальної середньої освіти [Електронний ресурс] : метод. посіб. / С. І. Заріцька, Н. І. Литвиненко, М. І. Савченко , О. Ю. Сліпченко. - Київ, 2019. - Режим доступу: http://www.irtc.org.ua/dep105/publ/2019/METOD_POSIBNYK_ZARITSKA_LITVINENKO_SAVCHENKO_SLIPCHENKO_2019_SCHOOL132.pdf.
Лаврентьєва Г. П. Здоров’язбережувальні вимоги до застосування електронних засобів навчального призначення [Електронний ресурс] / Г. П. Лаврентьєва. - Інформаційні технології і засоби навчання. - 2011. - № 2 (22). - Режим доступу: http://www.journal.iitta.gov.ua.
Литвинова С. Модель використання електронних освітніх ресурсів у початковій школі [Електронний ресурс] / С. Литвинова // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвуз. зб. наук. праць молодих вчених Дрогобиц. держ. педагог. ун-ту імені Івана Франка. - 2020. - Т. 6, № 27. - С. 101-105. - Режим доступу: https://op.ua/ru/pedclass/nauchnaya-statya/model-vikoristannya-elektronnih-osvitnih-resursiv-u-pochatkoviy-shkoli.
Морзе Н. В. Концепція навчання учнів інформатиці у 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладах [Електронний ресурс] / Н. В. Морзе, Г. О. Проценко. - Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/18173111.pdf.
Литвинова С. Г. Особливості розробки критеріїв оцінювання електронних освітніх ресурсів // Наук. записки [Кіровоград. держ. педагог. ун-ту імені Володимира Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти]. - 2015. - Вип. 7(3). - С. 70-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nz_pmfm_2015_7(3)__13.

.: Розділ: Освіта :: 29.05.2021 16.49.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 45495  
Лариса запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу про інфографіку для учбового процесу. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Вовк О. В. Інфографіка як ефективний засіб навчання [Електронний ресурс] / О. В. Вовк, Р. А. Черемський // Системи обробки інформації, - 2017. - Вип. 4. - С. 199-205. - Режим доступу: https://openarchive.nure.ua/bitstream/document/5229/1/soi_2017_4_43.pdf.
Гольцова К. В. Інфографіка як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів [Електронний ресурс] / К. В. Гольцова // Informatika.udpu.edu.ua : вебсайт. - Електронні дані. - Режим доступу: https://informatika.udpu.edu.ua/?page_id=2771. - Назва з екрана.
Гутнєва С. В. Застосування інфографіки у навчально-виховному процесі [Електронний ресурс] / С. В. Гутнєва // Шляхи ефективного впровадження освітніх технологій у навчальних закладах Кіровоградської області : обл. інтернет-конф. - Режим доступу: http://konf.koippo.kr.ua/blogs/index.php/blog5/title-295.
Дмитренко Т. А. Використання інфографіки в навчальному процесі [Електронний ресурс] / Т. А. Дмитренко, Т. М. Деркач, А. О. Дмитренко // Розвиток інформаційної компетентності та медіа грамотності керівника Нової української школи в умовах післядипломної педагогічної освіти : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Харків, 2019 р. – Харків : ХАНО, 2019. – С. 82-84. - Режим доступу: http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/6052.
Инфографика. Крупный план [Електронний ресурс] // Инфографика в примерах. – Режим доступу : http://infoanalyze.blogspot.ru/2010/06/blog-post.html.
Копняк Н. Поняття інфографіки та можливості її використання з навчальною метою [Електронний ресурс] / Н. Копняк // Електронні інформаційні ресурси : зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, грудень 2014 р. – Режим доступу: http://conf.vntu.edu.ua/eiron/2014/con1t/18_ПОНЯТТЯ ІНФОГРАФІКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ.pdf.
Нестерович А. В. Инфографика [Електронний ресурс] / А. В. Нестерович. – Режим доступу до ресурсу: https://elibrary.ru/item.asp?id=25014244.
Створення кращих фірмових інфографік [Електронний ресурс] // Adobe.com/ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.adobe.com/ua/creativecloud/business/teams/use-cases/business-infographic.html. - Назва з екрана.

.: Розділ: Освіта :: 6.05.2021 08.40.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.415915 seconds