Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45782
   


Автор запитання: Марія із міста: Київ :: Запитання: 46103  
Марія запитує:
Добрий день. Цікавить література по темі «Управління інноваційними процесами в закладах дошкільної освіти» .Дякую
Наша відповідь:
Марія, добрий день! Перегляньте таку літературу:
Бобир В. Конкурентоспроможність дитсадка – вимога часу / В. Бобир // Дошкільне виховання. — 2015. — № 5. — С. 20-23.
Гой Н. Інноваційний підхід до управління дошкільним навчальним закладом [Електронний ресурс] / Н. Гой, О. Вишневська // Гірська школа Українських Карпат. — 2016. — № 15. — С. 140-144. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2016_15_37.
Дичківська І. М. Принципи управління інноваційними процесами у дошкільних навчальних закладах [Електронний ресурс] / І. М. Дичківська // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2012. — № 22(1). — С. 110-117. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_22(1)__17.
Думитрюк Г. SCRUM-технологія: високі результати за короткий час / Г. Думитрюк // Дошкільне виховання. — 2017. — № 7. — С. 16-19.
Інноваційна діяльність у дошкільному навчальному закладі як педагогічна проблема [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/innovacijna-dialnist-u-doskilnomu-navcalnomu-zakladi-ak-pedagogicna-problema-399662.html. — Дата звернення : 05.12.2021.
«Інноваційні технології в сучасному закладі дошкільної освіти і зарубежем» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/innovacijni-tehnologii-v-sucasnomu-zakladi-doskilnoi-osviti-v-ukraini-i-za-rubezem-403320.html. — Дата звернення : 05.12.2021.
«Інноваційні технології в управлінському та освітньо-виховному процесах дошкільного навчального закладу» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/innovacijni-tehnologii-v-upravlinskomu-ta-osvitno-vihovnomu-procesah-doskilnogo-navcalnogo-zakladu-494991.html. — Дата звернення : 05.12.2021.
Інноваційні технології, що використовуються у закладах дошкільної освіти [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://naurok.com.ua/innovaciyni-tehnologi-scho-vikoristovuyutsya-u-zakladah-doshkilno-osviti-262186.html. — Дата звернення : 05.12.2021.
Омельченко М. Е. Механізм державного управління дошкільною освітою: теоретичні аспекти [Електронний ресурс] / М. Е. Омельченко // Теорія та практика державного управління. — 2020. — Вип. 2. — С. 151-158 — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2020_2_20.
Омельченко М. Управління інноваційними підходами у дошкільній освіті в Україні [Електронний ресурс] / М. Омельченко // Аспекти публічного управління. — 2020. — Т. 8, № 3. — С. 38-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aspulup_2020_8_3_6.
Пєхарєва С. В. Сучасні проблеми управління інноваційним розвитком дошкільного навчального закладу [Електронний ресурс] / С. В. Пєхарєва // Наукові записки кафедри педагогіки. — 2010. — Вип. 24. — С. 131-137. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_2010_24_19.
Пєхарєва С. В. Управління інноваційним розвитком дошкільного навчального закладу: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.06 / С. В. Пєхарєва ; Луган. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Луганськ, 2009. — 20 с.
Пісоцька Л. Сучасні методи управління в контексті діяльності керівника дошкільного навчального закладу [Електронний ресурс] / Л. Пісоцька // Гірська школа Українських Карпат. — 2013. — № 8-9. — С. 64-66. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2013_8-9_21.
Пісоцька Л. С. Соціально-педагогічні умови управління розвитком дошкільної освіти в регіоні [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Л. С. Пісоцька ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. — Київ, 2004. — 268 с.
Презентація «Управління інноваційним процесом в закладі дошкільної освіти» [Електронний ресурс] // На урок: освітній проект [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://naurok.com.ua/prezentaciya-upravlinnya-innovaciynim-procesom-v-zakladi-doshkilno-osviti-20062.html. — Дата звернення : 05.12.2021.
Тристан А. Як вони це роблять: дошкільна освіта Німеччини : ознайомлюємося із зарубіжним досвідом / А. Тристан // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2019. — № 3. — С. 62-65.
Упровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес ЗДО [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/uprovadzenna-innovacijnih-pedagogicnih-tehnologij-v-osvitnij-proces-zdo-179526.html. — Дата звернення : 05.12.2021.
Федорець М. Орієнтовна індивідуальна програма виховання і розвитку дитини-дошкільника 3-7 років з тьюторським супроводом : міжнародний пілотний соціально-педагогічний проект «Освіта ХХІ століття: зміни в контексті розвитку інформаційного суспільства» / М. Федорець, В. Статник // Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садочка. — 2017. — № 11-12. — С. 42-116.
[Цінності дошкілля України та Німеччини] : педагогіка у світі : [добірка матеріалів] / А. Вайсбанд [и др.] // Дошкільне виховання. — 2018. — № 11. — С. 2-29, 32-36.
Шовкопляс О. М. Управління інноваційною оздоровчою діяльністю в закладі дошкільної освіти [Електронний ресурс] / О. М. Шовкопляс // Молодий вчений. — 2018. — № 2(1). — С. 311-314. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_2(1)__76.

.: Розділ: Освіта :: 4.12.2021 16.00.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 46098  
Катерина запитує:
Підберіть літературу "Проєктна діяльність на уроках іноземної мови"
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бей І. Готовність майбутніх учителів іноземних мов до застосування проектних технологій у професійній діяльності: діагностика [Електронний ресурс] / І. Бей // Освітній простір України. — 2018. — Вип. 12. — С. 49-55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/opu_2018_12_9.
Бей І. Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до проектної діяльності в загальноосвітній школі першого ступеня [Електронний ресурс] / І. Бей // Гірська школа Українських Карпат. — 2017. — № 17. — С. 23-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2017_17_10.
Власенко А. О. Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до проектної діяльності в початковій школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / А. О. Власенко ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань, 2017. — 20 с.
Каламаж В. О. Навчальна автономія студентів як передумова ефективності групової проектної діяльності під час вивчення іноземної мови [Електронний ресурс] / В. О. Каламаж // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Психологія. — 2017. — Вип. 5. — С. 40-53. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2017_5_6.
Каламаж В. О. Психологічні чинники ефективності групової проектної діяльності студентів ЗВО у процесі вивчення іноземної мови : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / В. О. Каламаж ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2019. — 23 с.
Каламаж В. О. Психолого-педагогічні умови реалізації групової проектної діяльності під час вивчення іноземної мови [Електронний ресурс] / В. О. Каламаж // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Психологія. — 2016. — Вип. 4. — С. 104-116. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2016_4_12.
Мєдвєдєва Л. І. Проектна методика вивчення іноземної мови в контексті сучасних педагогічних технологій / Л. І. Мєдвєдєва // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Педагогіка. — 2011. — № 4. — С. 129-134.
Розумна Т. С. Активізація пізнавальної діяльності студентів засобами проектної технології на заняттях з іноземної мови у ВНЗ [Електронний ресурс] / Т. С. Розумна // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. — 2015. — № 2. — С. 275-279. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2015_2_48.
Снічук О. Проектна діяльність як одна із форм організації позакласної роботи з іноземної мови в школі / О. Снічук // Нова пед. думка. — 2011. — № 4. — С. 101-103.

.: Розділ: Освіта :: 2.12.2021 16.21.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Михайло із міста: Киев :: Запитання: 46091  
Михайло запитує:
Доброго дня. Чи є у вас матеріали на тему "Глобалізація і освіта"?
Наша відповідь:
Доброго дня, Михайло! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Балута Т. П. Проблема оновлення освіти в умовах глобалізації / Т. П. Балута // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 130. — С. 342-344. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_130_92.
Воробйова Л. С. Людський вимір глобалізації освіти / Л. С. Воробйова. — Ірпінь : Вид-во Нац. ун-ту ДПС України, 2015. — 361 с.
Горак В. В. Теоретичні аспекти реформування освітньої галузі України в умовах глобалізації / В. В. Горак // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 82(1). — С. 13-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2018_82(1)__4.
Десятов Т. М. Вища педагогічна освіта України в контексті світових глобалізаційних процесів: порівняльний аналіз / Т. М. Десятов, І. Лещенко. — Київ : Арт Економі, 2014. — 151 с.
Теоріі та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти / А. А. Сбруєва [та ін.]. — Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. — 519 с.
Цимбаленко Н. В. Перспективи розвитку вищої освіти в Україні в умовах глобалізації / Н. В. Цимбаленко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Економічні науки. — 2015. — № 5. — С. 54-60. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknutd_2015_5_8.
Цимбаленко Н. В. Перспективи розвитку вищої освіти в Україні в умовах глобалізації / Н. В. Цимбаленко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Економічні науки. — 2015. — № 5. — С. 54-60. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknutd_2015_5_8.
Чорновол-Ткаченко О. О. Розвиток вищої освіти в умовах глобалізації: проблеми якості / О. О. Чорновол-Ткаченко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. — 2015. — № 48-49. — С. 64-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pipo_2015_48-49_10.
Шматенко О. П. Вплив глобальної інтеграції на розвиток освіти / О. П. Шматенко, Н. І. Хомутецька, А. В. Голуб, Д. С. Волох, Л. А. Устінова, Д. С. Харченко // Військова медицина України. — 2018. — Т. 18, № 1. — С. 114-117. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vmuk_2018_18_1_2.

.: Розділ: Освіта :: 2.12.2021 09.55.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Соломія із міста: Ужгород :: Запитання: 46081  
Соломія запитує:
Підкажіть літературу з теми: Індивідуальний підхід у процесі формування комунікативних умінь підлітків - вихованців інтернатних закладів
Наша відповідь:
Доброго дня, Соломія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Діти державної опіки: проблеми, розвиток, підтримка : навч. посіб. / М. Й. Боришевський [та ін.]. — Київ : Міленіум, 2005. — 283 с.
Кузьміна О. В. Аналіз особливостей життєдіяльності й побуту дітей В умовах інтернатної установи [Електронний ресурс] / О. В. Кузьміна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2014. — № 9. — С. 264-273. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_9_35.
Кузьміна О. В. Концептуальні основи формування соціальної компетентності, як складової життєвої компетентності, учнів інтернатних закладів [Електронний ресурс] / О. В. Кузьміна // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2010. — Вип. 14. — С. 56-62. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2010_14_10.
Мельник О. М. Особливості формування культури побуту молодших підлітків шкіл-інтернатів [Електронний ресурс] / О. М. Мельник // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2011. — Вип. 7. — С. 313-318. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2011_7_61.
Підготовка учнів інтернатних закладів до життєдіяльності у відкритому суспільстві : навч.-метод. посібник [Електронний ресурс] / [Л. В. Канішевська, Л. В. Кузьменко, С. О. Свириденко та ін.]. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. — 336 с. — Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/2226/1/889_KANISEVSKA.pdf.
Розвиток життєвих навичок. Навчально-методичний посібник для роботи зі старшокласниками і випускниками інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / [Л. Дума, Р. Краплич, К. Сіллевіс та ін.]; за заг. ред. І. Звєрєвої; керів. групи авт.-упоряд. Л. Дума / МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я». — Київ : ФОП Шарко, 2011. — 160 с. — Режим доступу: http://www.lhsi.org.ua/images/2015/Dity_ta_molod/Rozvytok_zhyttyevyh_navychok.pdf.
Толкачова А. С. Дослідження проблемиформування комунікативної компетентності учнів молодшого шкільного віку в позаурочній діяльності шкіл-інтернатів [Електронний ресурс] / А. С. Толкачова // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. — 2013. — Вип. 6. — С. 208-215. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2013_6_27.
Толкачова А. С. Особливості формування комунікативної компетентності молодших школярів шкіл-інтернатів [Електронний ресурс] / А. С. Толкачова. // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки. — 2012. — № 7. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2012_7_17.

.: Розділ: Освіта :: 30.11.2021 10.23.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Ужгород :: Запитання: 46054  
Тетяна запитує:
Доброго дня! Буду вдячна за підбір літератури з історії використання технології портфоліо в освіті.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Гурова Т. Ю. Значення використання інноваційної технології «мовного портфоліо» для становлення професіоналізму майбутнього вчителя англійської мови [Електронний ресурс] / Т. Ю. Гурова // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. — 2013. — №. 2. — С. 117-121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2013_2_18.
Дацків О. П. Структура і зміст портфоліо студента-практиканта – майбутнього вчителя іноземних мов [Електронний ресурс] / О. П. Дацків // Наукові записки [Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка]. Серія : Педагогіка. — 2014. — № 1. — С. 185-192. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2014_1_34.
Зварич І. М. Оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США (друга половина ХХ - початок ХХІ століття) / І. М. Зварич; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Фенікс, 2014. — 344 c.
Костюк В. В. Портфоліо у професійній журналістській освіті [Електронний ресурс] / В. В. Костюк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2014. — № 3. — С. 240-247. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_3_33.
Кравченко І. М. Портфоліо-технологія у підготовці майбутнього викладача вищої школи [Електронний ресурс] / І. М. Кравченко // Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова]. Сер. : Педагогічні та історичні науки. — 2013. — Вип. 115. — С. 80-86. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzped_2013_115_13.
Нечипорук Л. Портфоліо-технологія як інноваційна особистісно орієнтована технологія навчання у ВНЗ [Електронний ресурс] / Л. Нечипорук // Нова педагогічна думка. — 2014. — № 1. — С. 22-25. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_1_7.
Николаева С. Ю. Технология «Портфолио» в высшем профессиональном образовании [Електронний ресурс] / С. Ю. Николаева // Іноземні мови. — 2013. — № 2. — С. 47-54. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/im_2013_2_9.
Нікітіна Н. П. Мовний портфоліо як гнучка інтерактивна технологія [Електронний ресурс] / Н. П. Нікітіна // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2013. — № 14(2). — С. 140-144. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_14(2)__27.
Сидорук А. В. Використання технології портфоліо в оцінюванні готовності майбутніх учителів фізичної культури [Електронний ресурс] / А. В. Сидорук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2015. — № 8. — С. 186-192. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_8_22.
Шехавцова C. О. Технологія портфоліо як показник самоосвітньої діяльності суб’єктів педагогічного процесу [Електронний ресурс] / C. О. Шехавцова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2013. — № 18(3). — С. 135-144. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2013_18(3)__23.

.: Розділ: Освіта :: 24.11.2021 08.58.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.292363 seconds