Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45249
   


Автор вопроса: Inna из города: Козин :: Вопрос: 45708  
Inna спрашивает:
Добрий день! Пишу наукову статтю фахове видання МОН Тема: НОВАЦІЇ В АРХІТЕКТУРІ ДИТЯЧОЇ ІГРОВОЇ КНИГИ зміст матеріально-конструктивні новації в архітектурі дитячої книги та їх вплив на ефективність сприйняття реципієнтом, стан та тенденції даної галузі дизайну, опис книжки-пазли, книжки з наклейками, арт-розмальовки, книжки з віконцями, книжки-комплекти з додатками (календарі, ростоміри), книжки-качалки, книжки-сумочки, книжки-тунелі, книжки-крутилки тощо, книжкове мистецтво і сучасні ігрові технології – книгу та предметно-іграшкове устаткування та ін. Прошу допомогти із джерельною базою 1-4 роки термін давності. Сердечно дякую!
Наш ответ:
Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:

Аметова Л. Інтерактивна книжкова графіка Євгенії Гапчинської [Електронний ресурс] / Л. Аметова // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Мистецтвознавство. — 2018. — Вип. 28. — С. 82-86. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrkm_2018_28_15
Ватаманюк Г. Розмаїття дитячих книг – передумова формування читацьких інтересів дошкільників [Електронний ресурс] / Г. Ватаманюк // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2017. — Вип. 23(2). — С. 147-154. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2017_23(2)__27
Віговська Ю. С. Книжки-іграшки для дітей раннього віку [Електронний ресурс] / Ю. С. Віговська // Обрії друкарства. — 2014. — № 1. — С. 47-58. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/obdr_2014_1_7
Єфімова М. Видавництва дитячої книги в Україні: новітні видавничі технології [Електронний ресурс] / М. Єфімова // Теорія та практика дизайну. — 2015. — Вип. 7. — С. 53-60. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tprd_2015_7_10
Єфімова М. Дизайн дитячої книги України: аспекти структури [Електронний ресурс] / М. Єфімова // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Мистецтвознавство. — 2017. — Вип. 24. — С. 238-243. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrkm_2017_24_41
Єфімова М. Інноваційні технології проектування і виробництва дитячих книг [Електронний ресурс] / М. Єфімова // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2015. — № 7. — С. 28-31. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2015_7_7
Касьяненко К. Книжка-іграшка як інтеграційна модель [Електронний ресурс] / К. М. Касьяненко // Культура і сучасність. — 2013. — № 1. — С. 166-171. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kis_2013_1_30
Касьяненко К. Природа ігрової дитячої книги. Книжка-іграшка [Електронний ресурс] / К. Касьяненко // Вісник КНУКіМ. Серія : Мистецтвознавство. — 2011. — Вип. 25. — С. 44-54. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknukim_myst_2011_25_7
Касьяненко К. Українська ігрова дитяча книжка: витоки, стан, тенденції : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / К. Касьяненко; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ, 2016. — 16 c.
Кононенко М. Книжка-іграшка як перспективний видавничий продукт на сучасному книжковому ринку [Електронний ресурс] / М. В. Кононенко // Інтегровані комунікації. — 2017. — Вип. 4. — С. 70-74. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/integcommu_2017_4_15
Литвиненко О. Особливості видавничого асортименту мультимедійної дитячої продукції в Україні [Електронний ресурс] / О. Литвиненко // Вісник Книжкової палати. — 2010. — № 12. — С. 10-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2010_12_2
Мельник О. Cлово, образ, форма. Художньо-проектний інструментарій дитячої книжки-іграшки [Електронний ресурс] / О. Мельник // Вісник Львівської національної академії мистецтв. — 2018. — Вип. 35. — С. 187-200. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnam_2018_35_15
Михалевич В. Історія розвитку дитячої книги в сучасній Україні [Електронний ресурс] / В. Михалевич, І. Братусь, А. Гунька // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 138(1). — С. 150-151. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_138(1)__32
Світлична О. Типові ознаки пластичної мови м’якої дитячої книги [Електронний ресурс] / О. Світлична, А. Цебрик // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. — 2017. — Вип. 38. — С. 194-202. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apitphk_2017_38_24
Токар М. Сучасні наукові студії книжкової дитячої графіки [Електронний ресурс] / М. І. Токар // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. — 2019. — Вип. 3. — С. 64-68. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tnvakho_2019_3_11
Токар М. Трансформація образу української дитячої книги в контексті мистецтва графіки початку ХХI ст. [Електронний ресурс] / М. Токар // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. — 2017. — Вип. 4. — С. 111-114. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tnvakho_2017_4_20

.: Раздел: Образование :: 13.07.2021 23.59.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Яна из города: Київ :: Вопрос: 45681  
Яна спрашивает:
Доброго дня!Мені потрібна література про перевірку базових знань курсу "Мистецтво" у молодших школярів. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Яно! Перегляньте наступні джерела:
Еманова З. Дитяче виконавство на уроках музичного мистецтва : планування та оцінювання / З. Еманова // Мистецтво та освіта. - 2014. - № 1. - С. 12-18.
Комаровська О. А. Оцінювання навчання мистецтва як засіб особистісного розвитку учня молодшого шкільного віку / О. А. Комаровська, Н. Є. Миропольська // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія: Теорія і методика мистецької освіти : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. - 2013. - Вип. 14. Ч. 1. - С. 190-195.
Комаровська О. А. Мистецькі досягнення учнів: що і як оцінюємо / О. А. Комаровська // Мистецтво та освіта. - 2018. - № 4. - С. 2-7.
Крижик А. Урок мистецтва у 2 класі : очна і дистанційна форми організації освіт. простору / А. Крижик // Початкова шк. - 2020. - № 7. - С. 31-37.
Масол Л. М. Інтегративні технології формування предметних компетентностей учнів початкових класів у процесі навчання інтегрованого курсу "Мистецтво" / Л. М. Масол // Мистецтво та освіта. - 2020. - № 2. - С. 3-9.
Оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів в умовах Нової української школи (НУШ) : анот. рекоменд. бібліогр. список : метод. робота / упоряд. О. В. Литовченко ; Державна науково-педагогічна б-ка України ім. В. О. Сухомлинського // Шк. бібліотека плюс. - 2020. - № 13-14. - С. 7-19.

.: Раздел: Образование :: 25.06.2021 09.08.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Марія из города: Київ :: Вопрос: 45673  
Марія спрашивает:
Добрий день. Потрібна література за темою "Професійний стандарт вчителя як інструмент побудови індивідуальної освітньої траєкторії розвитку"
Наш ответ:
Доброго дня, Маріє! Радимо Вам опрацювати наступні посилання: – Гринько О. В. Професійна компетентність майбутнього вчителя початкової школи в контексті світових тенденцій / О.В.Гринько // Інновац. педагогіка. - 2019. - Вип. 11 т. 1. - С. 75-78.
– Надолинская И.В. Образовательная система "Школа 2100" как среда профессионального саморазвития учителя / И. В. Надолинская, Т. И. Павлова // Нач. шк. плюс До и После. - 2012. - № 4. - С. 13-17.
– Мозирко Г. Який вчитель має працювати в школі: новий профстандарт / Г. Мозирко // Практика управління закладом освіти. – 2021. – № 2. - С.6-10.
– Тихонова Т. Інваріанти професійного саморозвитку вчителя: від наукової спадщини К. Д. Ушинського до вимог сьогодення / Т. Тихонова, М. Домаскіна. - Текст : непосредственный // Вересень. - 2020. - № 1(84). - С. 50-58.
– Сас Н. М. Розробка професійних та освітніх стандартів на засадах компетентнісного підходу / Н. М. Сас // Постметодика. – 2017. – № 2/3. - С.92–96.
– Терешатова Е. Чему не учат в институте? / Е. Терешатова // Директор шк. - 2013. - № 4. - С. 15-17.
– Шевченко Т. Значущість професії вчителя / Т. Шевченко // Зарубіжна література в школах України. - 2016. - № 5. - С. 62-63.
– Семиченко В.А. Психологія педагогічної діяльності : навч. посібник / В. А. Семиченко. - Київ : Вища школа, 2004. - 333 с.
– Ковальчук В. Особистість вчителя: формування та розвиток в умовах глобалізації та інформаційної революції : монографія / В. Ковальчук, І. Табачек . - Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. - 276 с.
– Мозирко Г. Професійний стандарт - для вчителів початкових класів / Г. Мозирко // Практика управління закладом освіти. - 2018. - № 9. - С. 4-7.
– Хомич В.Ф. Професія вчителя в світлі нових освітніх вимірів пореволюційної України / Хомич В.Ф. // Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. – Київ : НПУ, 2000.- Вип.4 . - С.109-116.
– Зязюн І. А. Професія вчителя у вимірі педагогічної майстерності / І. А. Зязюн // Педагогічна і психологічна науки в Україні : збірник наукових праць: в 5 т. / Нац. акад. пед. наук України. - Київ, 2012. - Т. 4 : Професійна освіта і освіта дорослих. - С. 229-245.
– Пуховська Л. Сучасні підходи до професіоналізму вчителя в різних освітніх системах / Пуховська Л. // Шлях освіти. - 2001.-№ 1. - С.20-25.
– Науменко Г.Г. Рівень професіоналізму вчителя - основа реформи школи / Науменко Г.Г. // Початкова школа. - 2001.- № 1. - С.3-5.
– Пєхота О.М. Професійна індивідуальність майбутнього вчителя / О.М.Пєхота // Педагогічна творчість і майстерність : хрестоматія. - Київ, 2000. - С.76-78.
– Куріпка Т. І. Ключові компоненти професійної компетентності вчителя / Т. І. Куріпка, А. О. Бондаренко // Управління школою. - 2014. - № 19/20/21. - С. 63-65.
– Бочелюк В.Й. Професійне становлення педагога / В.Й.Бочелюк // Психологія: зб. наук. праць. Вип.4 (7). - Київ,1999. - С.91-96.
– Сластьонін В.О. Формування особистості вчителя в процесі професійної підготовки / Cластьонін В.О. // Педагогічна творчість і майстерність : хрестоматія. – Київ, 2000. - С.103-107.
– Бадюк І. Мотивація як чинник професійного зростання вчителя / І. Бадюк // Директор школи. Шкільний світ. - 2019. - № 2. - С. 51-55.
https://nus.org.ua/news/zatverdyly-try-profesijni-standart-vchytelya-dokument/
https://husiatyn-osvita.gov.ua/news/11-04-12-17-08-2018/
https://op.ua/news/osvita-v-ukraini/scho-zminit-profesiyniy-standart-vchitelya
file:///C:/Users/User/Desktop/Наказ_2736.pdf
https://nus.org.ua/articles/profesijnyj-standart-vchytelya-liliya-grynevych-pro-jogo-vazhlyvist-i-neobhidnist/
http://vippo.org.ua/files/school/zb1806-1601368156.pdf

.: Раздел: Образование :: 17.06.2021 11.41.08 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Марія из города: Київ :: Вопрос: 45672  
Марія спрашивает:
Добрий день. Потрібні статі за такою тремою: "Професійний стандарт вчителя як інструмент побудови індивідуальної освітньої траєкторії розвитку"
Наш ответ:
Доброго дня, Марія! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 45673.

.: Раздел: Образование :: 16.06.2021 21.28.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Леся из города: Київ :: Вопрос: 45665  
Леся спрашивает:
Інклюзивна освіта
Наш ответ:
Доброго дня, Леся! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Галка М. Особливості соціальної адаптації дітей з обмеженими можливостями : [формування психологічного здоров'я дітей з функціональними обмеженнями; психологічна служба ПНЗ] / М. Галка // Позашкілля (Шкільний світ). — 2013. — № 9. — С. 32-35.
Ганзикова Г. Сотрудничество плюс сотворчество : [особливості дитячих конкурсів в бібліотеках Примор'я та Карелії]. Ч. 2 / Г. Ганзикова // Библиотека. — 2012. — № 2. — С. 13-16. — Продовж. Початок № 1, 2012.
Грицан М. Очима співробітників ПМПК / М. Грицан // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2010. — № 2-3. — С. 3-4.
Добро творити просто, зі злом миритися не можна : [добірка матеріалів, що спрямована на виховання мужніх, сміливих, чесних майбутніх громадян, знайомить з подіями в житті підлітків, що призводять до злочину та відповідальності за них, а також містить поради вихователям з профілактики дитячих правопорушень] // Позакласний час. — 2017. — № 4 . — С. 59-64.
Добро творити просто, зі злом миритися не можна : [добірка матеріалів, що спрямована на виховання мужніх, сміливих, чесних майбутніх громадян, знайомить з подіями в житті підлітків, що призводять до злочину та відповідальності за них, а також містить поради вихователям з профілактики дитячих правопорушень] // Позакласний час. — 2018. — № 11 . — С. 59-64.
Захист дитини : [добірка статей] // Директор школи (Шкільний світ). — 2008. — № 17-18. — С. 1-64.
Здоров'я через освіту : [добірка статей] // Завуч (Шкільний світ). — 2008. — № 19-20. — С. 1-62.
Іваниця Г. Добродійні календарні дати : матеріали до пролонгованої години спілкування на зимовий період / Г. Іваниця, В. Зарічна // Шкільний світ. — 2012. — № 46. — С. 8-19.
Колупаєва А. Інклюзія — соціальна модель устрою суспільства : освіта вчителя / А. Колупаєва, О. Таранченко // Початкова школа. — 2017. — № 2. — С. 47-50.
Ленда С. Пісочна фантазія : художні проєкти / С. Ленда // Дефектолог (Шкільний світ). — 2020. — № 6. — С. 22-31.
Маланчій В. Організація роботи з дітьми з особливими освітніми потребами / В. Маланчій // Початкова школа. — 2014. — № 4. — С. 62-63.
На крилах творчості : до 55-річчя Будинку дитячої та юнацької творчості Калінінського району міста Горлівки : [добірка статей] // Позашкілля (Шкільний світ). — 2013. — № 11. — Вкладка. — С. 1-36.
Назаркин Н. Н. Верите ли вы в хирурга? : библиотерапия и специальная медицинская литература / Н. Н. Назаркин // Библиотека в школе (Первое сентября). — 2011. — № 17, декабрь. — С. 52-53.
Назаркин Н. Н. Книжка на костылях, или Поговори со мной о Робин Гуде / Н. Н. Назаркин // Библиотека в школе (Первое сентября). — 2011. — 16-30 апр. — С. 30-31.
Неволина Н. Н. Сенсомоторное развитие детей 5-7 лет с ОНР на познавательных занятиях через полифункциональное оборудование / Н. Н. Неволина // Дошкольная педагогика. — 2007.- №1. — С.33-38.
Оденцова В. Арт-терапія у реабілітації дітей-інвалідів : арт-терапія / В. Оденцова // Психолог (Шкільний світ). — 2012. — № 13-14. — С. 92-101.
Робота Сумського обласного центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю : [добірка матеріалів] // Дефектолог (Шкільний світ). — 2020. — № 4. — С. 4-47.
Фурман О. Інклюзивна освіта — потреба часу : досвід / О. Фурман // Педагогічна трибуна. — 2014. — № 12. — С. 7-8.
Ціотова Л. Готуємо до повноцінного життя : формування трудової і комунікативної комтентності дітей з вадами зору / Л. Ціотова // Дошкільне виховання. — 2011. — № 3. — С. 26-29.
Школа як осередок розвитку громади : [добірка статей] // Завуч (Шкільний світ). — 2008. — № 21. — С. 1-47.

.: Раздел: Образование :: 15.06.2021 10.14.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.546134 seconds