Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45737
   


Автор запитання: любов із міста: тернопіль :: Запитання: 45981  
любов запитує:
література до магістерської роботи на тему "педагогічні умови формування культури доровя в дітей молодшого шкільного віку"
Наша відповідь:
Доброго дня, Любове! Радимо Вам використати наступний список літератури:– Горащук В. П. Теоретичні підходи до формування культури здоров"я школярів / В.П. Горащук // Безпека життєдіяльності. - 2005. - № 5. - С. 58-61.
– Загрійчук Л. Формування культури здоров"я молодших школярів шляхом впровадження здоров"язберігаючих освітніх технологій / Л. Загрійчук // Початкова школа. - 2006. - № 11. - С. 1-4.
– Почечуєва І. Формування здорового способу життя : школа здоров"я і розвитку дитини / І. Почечуєва // Початкова освіта. - 2009. - № 2. - С. 3-6.
– Рибальченко С. Є. Формування здоров"язберігальної компетенції учнів початкових класів : технологія збереження здоров"я дітей "Паросток" / С.Є. Рибальченко // Розкажіть онуку. - 2009. - № 11-12. - С. 4-12.
– Балютіна К. Здоров"я дитини - національна проблема / К. Балютіна // Початкова школа. - 2010. - № 9. - С. 29-32.
– Здоров"язберігаюча педагогіка та технології її реалізації // Позакласний час. - 2010. - № 9. - С. 88-102.
– Турбота про здоров"я - це найважливіша праця вчителя // Розкажіть онуку. - 2011. - № 5. - С. 4-9.
– Бережна Т. Створення здорового середовища навчального закладу як шлях збереження і зміцнення здоров"я учнів / Т. Бережна // Рідна школа. - 2012. - № 1-2. - С. 44-47.
– Свириденко С. Технологія формування культури здоров"я школярів / С. Свириденко // Початкова освіта. - 2012. - № 25. - С. 2-3.
– Омельченко С. Здоров"язбережувальна педагогіка: сучасні тенденції та перспективи розвитку / С. Омельченко, Л. Каліберда // Рідна школа. - 2012. - № 7. - С. 25-28.
– Антонець М. Проблема охорони здоров"я школярів у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського / М. Антонець // Початкова школа. - 2012. - № 9. - С. 10-13.
– Баранова Л. Формування навичок здорового і безпечного способу життя / Л. Баранова // Початкова освіта. - 2013. - № 13. - С. 12-16.
– Неізвідська Л. Країна здорових дітей / Л. Неізвідська // Початкова школа. - 2013. - № 5. - С. 30-33.
– Говорун Р. Збереження здоров"я дітей - найважливіший аспект діяльності школи / Р. Говорун // Початкова школа. - 2013. - № 9. - С. 8-9.
– Бабаніна І. Формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров"я / І. Бабаніна // Початкова школа. - 2014. - № 1. - С. 60-61.
– КостюченкоТ. Моніторинг фізичного розвитку молодших школярів / Т. Костюченко // Початкова освіта. - 2015. - № 3. - С. 43-46.
– Лущ Л. В. Формування основ здорового способу життя засобами шкільних дисциплін : на прикладі хімії / Л. В. Лущ // Педагогічна майстерня. - 2015. - № 5. - С. 24-26.
– Гнилицька О. М. Педагогічний простір як фактор реалізації оздоровчої функції освіти / О. М. Гнилицька // Педагогічна майстерня. - 2015. - № 7. - С. 40-42.
– Пустовітенко Н. Здоров"язбережувальний аспект - важливий напрям педагогічної діяльності / Н. Пустовітенко // Початкова школа. - 2018. - № 11. - С. 54-56.
– Матвієнко О. Організаційно-педагогічні умови формування ціннісного ставлення до здоров'я у дітей молодшого шкільного віку / О. Матвієнко // Рідна школа : щомісяч. науково-пед. журн. - 2013. - № 11. - С. 45-48.
– Савлюк С. Визначальні чинники покращення фізичного стану та здоров'я дітей молодшого шкільного віку / С. Савлюк, В. Слюсарчук // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - 2018. - № 4. - С. 83-89.
– Кириленко Л.Г. Самостійна фізкультурно-оздоровча діяльність як засіб зміцнення здоров'я молодших школярів у контексті навчально-виховної роботи / Л. Г. Кириленко, О. К. Борисова // Імідж сучасного педагога. - 2011. - № 6. - С. 46-48.
– Вайнола Р. Х. Роль мотивації у формуванні здорового способу життя у дітей молодшого шкільного віку / Р. Х. Вайнола, А. О. Шаповал // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : збірник наукових праць звітно-наукової конференції викладачів ун-ту за 2011 р., 9-10 лютого 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2012. - Ч. 1. - С. 86-87.
– Івасюк А. М. Здоров'язбережувальні технології для дітей молодшого шкільного віку / А. М. Івасюк // Фізичне виховання в школах України. - 2018. - № 3. - С. 31-33.
– Лисенко Л.Л. Технологія оздоровлення дітей молодшого шкільного віку на основі впровадження дихальних вправ у систему фізичного виховання в загальноосвітній школі / Л. Л. Лисенко, М. М. Огієнко, А. М. Заровна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2011. - Вип. 10. - С. 486-492.
– Дьоміна Ж. Г. Сучасні підходи до фізичного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / Ж. Г. Дьоміна, Д. В. Вернигора, Б. В. Тарасенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2018. - Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), Вип. 5 (99). - С. 87-90.

http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/12/part_1/9.pdf
http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN9/10bviuso.pdf
https://culturehealth.org/hogokz_knigi/Kn_produkc/Monografa/Konceptual_povna.pdf
https://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/73-sorok-druga-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/966-kultura-zdorov-ya-uchniv-pochatkovikh-klasiv
https://naurok.com.ua/referat-formuvannya-kulturi-zdorov-ya-u-shkolyariv-107779.html
https://pedagogy.bdpu.org/wp-content/uploads/2016/10/40-4.pdf

.: Розділ: Освіта :: 2.11.2021 20.34.30 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: любов із міста: тернопіль :: Запитання: 45973  
любов запитує:
література до магістерської роботи на тему "педагогічні умови формування культури доровя в дітей молодшого шкільного віку"
Наша відповідь:
Доброго дня, Любов! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:

Баєва Т. Формування здорового способу життя в особистісно-орієнтованому виховному процесі життя / Т. Баєва. — Житомир : ЖДПУ, 2002. — С. 170-173.
Бондар Т. Здоров’я школярів: практичні матеріали для повсякденної роботи педагога / Т. Бондар. — Харків : Веста, 2009. — 192 с.
Долинський Б. Т. Здоров’язберігаюча діяльність учителя початкової школи / Б. Т. Долинський. Одеса: вид-во вид. М. П. Черкасов. — 2010. — 187 с.
Інформаційні матеріали щодо стану здоров’я дітей в Україні та основних чинників, які впливають на його збереження // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. — 2002. — № 15-16. — С. 23-25.
Культура здоров?я учнів початкових класів [Електронний ресурс] // Наукове мислення : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/73-sorok-druga-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/966-kultura-zdorov-ya-uchniv-pochatkovikh-klasiv. — Назва з екрана.
Матвієнко О. Організаційно-педагогічні умови формування ціннісного ставлення до здоров’я у дітей молодшого шкільного віку / О. Матвієнко // Рідна школа. — 2013. — № 11. — С. 45-48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2013_11_9.
Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина І. / Б. М. Шиян. — Тернопіль: Навч. книга-Богдан, 2001. — 272 с.

.: Розділ: Освіта :: 1.11.2021 18.25.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: любов із міста: тернопіль :: Запитання: 45971  
любов запитує:
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонумо вам переглянути наступні джерела:
Педагогічні умови формування здоров’язбережувальної компетентності молодших школярів
http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/12/part_1/9.pdf
Кондратюк С. М. , Праженик Г. Л. Педагогічні умови формування в молодших школярів здоров’язбережувальної компетентності
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pednauk_2014_9_15.pdf
Качур Б. М., Шеян М. О. Особливості формування навичок здорового способу життя в учнів молодших класів
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/11698/1/ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ.pdf
Мельник Ю. Б. Концептуальні засади формування культури здоров’я
особистості молодшого школяра: монографія /Ю. Б. Мельник. – Х. : ХОГОКЗ, 2012. – 244 с.
https://culturehealth.org/hogokz_knigi/Kn_produkc/Monografa/Konceptual_povna.pdf
ПівненкоЮ. Психолого-педагогічні умови впровадження здоров’язберігаючих технологій у освітній процес початкової школи
https://core.ac.uk/download/pdf/304295495.pdf
Долинський Б.Т. Здоров’язберігаюча діяльність учителя початкової школи: [навчальний посібник] / Долинський Борис Тимофійович. – Одеса: вид-во вид. М. П. Черкасов, 2010. – 187 с.
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/1654/1/Долинський Здоров.pdf
Організаційно-педагогічні особливості побудови здоров’язбережувального освітнього середовища початкової школи
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5153/1/Ващенко О.М. Організаційно-педагогічні особливості.pdf
Педагогічні умови фізичного виховання учнів початкових класів у позакласній роботі
https://lib.iitta.gov.ua/3660/1/47.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/tradyciyi-ta-innovaciyi.pdf

.: Розділ: Освіта :: 31.10.2021 23.37.55 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Леся із міста: Житомир :: Запитання: 45960  
Леся запитує:
література про "Глобалізація і освіта"
Наша відповідь:
Доброго дня, Леся! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бабенко Т. Формування гармонійної особистості в умовах глобалізації вищої освіти / Т. Бабенко // Молодь і ринок. — 2013. — № 9. — С. 49-53.
Балута Т. П. Проблема оновлення освіти в умовах глобалізації / Т. П. Балута // Гілея: наук. вісник. — Київ, 2018. — Вип. 130. — С. 342-344.
Войналович О. О. Глобалізація і розвиток сучасної освіти в Україні [Електронний ресурс] / О. О. Войналович. — Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/6932/1/Voynalovych.pdf. — Назва з екрана.
Вплив глобальної інтеграції на розвиток освіти / О. П. Шматенко, Н. І. Хомутецька, А. В. Голуб, Д. С. Волох, Л. А. Устінова, Д. С. Харченко // Військ. медицина України. — 2018. — Т. 18, № 1. — С. 114-117.
Гао В. Трансформація планетарного світу як умова формування глобальної освіти / В. Гао // Гілея: наук. вісник. — 2017. — Вип. 121. — С. 80-84.
Горак В. В. Теоретичні аспекти реформування освітньої галузі України в умовах глобалізації / В. В. Горак // Зб. наук. пр. [Херсон. держ. університету]. Пед. науки. — Херсон, 2018. — Вип. 82(1). — С. 13-17.
Десятов Т. М. Вища педагогічна освіта України в контексті світових глобалізаційних процесів: порівняльний аналіз / Т. М. Десятов, І. Лещенко. — Київ : Арт Економі, 2014. — 151 с.
Лакуша Н. М. Культурна глобалізація вищої освіти:перспектива чи загроза? / Н. М. Лакуша // Totallogy-XXI. Постнеклас. дослідження . — 2016. — № 33. — С. 167-177.
Пожуєв В. І. Вища освіта в умовах глобалізації / В. І. Пожуєв // Гуманіт. вісн. Запоріз. держ. інженер. академії. — Запоріжжя, 2005. — Вип. 20. — С. 5-16.
Пожуєв В. І. Глобалізація сфери вищої освіти / В. І. Пожуєв // Гуманіт. вісн. Запоріз. держ. інженер. академії. — 2006. — Вип. 25. — С. 4-13.
Полякова Ю. В. Виклики глобалізації освітнього простору для вищої освіти / Ю. В. Полякова // Наук. вісн. Міжнар. гуманіт. університету. Сер. Економіка і менеджмент. — 2016. — Вип. 18. — С. 29-32.
Уваркіна О. В. Освіта в глобалізованому світі / О. В. Уваркіна // Політол. вісник. — 2013. — Вип. 70. — С. 133-140.
Цимбаленко Н. В. Перспективи розвитку вищої освіти в Україні в умовах глобалізації / Н. В. Цимбаленко // Вісн. Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну. Сер. Екон. науки. — 2015. — № 5. — С. 54-60.,
Чорновол-Ткаченко О. О. Розвиток вищої освіти в умовах глобалізації: проблеми якості / О. О. Чорновол-Ткаченко // Проблеми інженер.-пед. освіти : зб. наук. праць. — Харків, 2015. — № 48-49. — С. 64-70.

.: Розділ: Освіта :: 28.10.2021 14.46.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 45952  
Людмила запитує:
Прошу підібрати літературу до теми: : Освітня підготовка дитини до навчання в школі
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://vilne.school.org.ua/pidgotovka-ditini-do-shkoli-18-21-01-19-05-2018/
http://goloviatyne-zosh.ck.sch.in.ua/batjkam/pidgotovka_do_shkoli/
http://dnz281.edu.kh.ua/storinka_psihologa/rekomendacii_praktichnogo_psihologa/gotovnistj_ditini_do_shkoli/
https://monster-evo.ru/uk/studentu/teoreticheskie-aspekty-podgotovki-reb-nka-k-shkole-sistema-raboty/
https://studfile.net/preview/5512848/page:21/
https://studfile.net/preview/5721447/page:21/

– Швайченко Т. В. Готуємо дитину до школи / Т.В. Швайченко // Початкове навчання та виховання. - 2007. - № 1. - Вставка.
– Бондаренко Т. Стежинками успіху : досвід підготовки дітей до навчання за системою РН / Т. Бондаренко // Початкова освіта. - 2007. - № 2. - С. 7-9.
– Патрушина Т. Першокласник на порозі школи / Т. Патрушина // Початкова освіта. - 2007. - № 2. - С. 11-12.
– Джемула Г. Не готові знання, а готовність їх здобувати : [батьківська сторінка про готовність дитини до школи] / Г. Джемула // Дошкільне виховання. - 2009. - № 9. - С. 24-25.
– Дусанська Л. Готуйте дитину до школи / Л. Дусанська // Початкова школа. - 2010. - № 4. - С. 75-76.
– Кочерга О. Коли дитина готова до школи? / О. Кочерга // Дошкільне виховання. - 2012. - № 12. - С. 4-9.
– Кочерга О. Дошкільник на порозі школи / О. Кочерга // Палітра педагога. - 2017. - № 3. - С. 3-5.
– Школа майбутніх першокласників // Розкажіть онуку. - 2017. - № 1. - С. 57-64. ; № 2. - С. 57-64. ; № 3. - С. 57-64.
– Левчишена О. Організована підготовка дитини до школи / О. Левчишена // Завуч. Шкільний світ. - 2009. - № 28. - С. 18-19.
– Лаврентьєва Г. Готовність дитини до школи: складові успішного навчання / Лаврентьєва Г. // Дошкільне виховання. - 2000.-N9. - С.3-5.
– Проскура О. Як перевірити ступінь готовності вашої дитини до навчання у школі / Проскура О. // Початкова школа. - 1998. - № 2, 4. - С.48-52, С.58-61.
– Губенко О.В. Розвиваємо математичні здібності дитини, готуючи її до школи / Губенко О.В. // Обдарована дитина. - 1999. - № 4, 5. - С.41-47, С.42-47.
– Матвієнко О. Методика вивчення готовності дитини до шкільного навчання / О. Матвієнко // Початкова школа. - 1999. - № 4. - С.3-4.
– Фадєєва Т. Готовність дитини до шкільного навчання / Т. Фадєєва // Рідна школа. - 2003. - № 12. - С. 14-17 .
– Чейпі Д. Готовність до школи // Дитячий садок (Шкільний світ). - 1999.- № 32. - Вкладка.
– Підготовка дитини до школи : [Добірка статей] // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 1997.- № 3-4, 7-8, 11-12.
– Цікава геометрія : Готуємося до школи : [Добірка статей] // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 1998.- № 19-20. - С.1-62.
– Грединарова О. Формування в шестилітніх дітей готовності до навчання
// Початкова освіта (Шкільний світ). - 2000.- № 20. - С.5.
– Готуємось до школи : [Добірка статей] // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2001.- № 7. - С.2-39.
– Мамцева І. Підготовка до школи майбутніх першокласників // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2002.- № 3. - Вкладка. - С. 1-8.
– Патрушина Т. Першокласник на порозі школи : бесіда четверта. Дитина зустрічається зі школою // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2007.- № 13. - С. 13-16.
– Патрушина Т. Першокласник на порозі школи : бесіда п'ята-шоста. Учимося робити уроки. Як допомогти дитині вчитися // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2007.- № 18. - С.15-21.
– Присяжна Л. Скоро до школи : (заняття з майбутніми першокласниками) // Початкова школа. - 2010. - № 7. - С. 50-53.

.: Розділ: Освіта :: 26.10.2021 16.30.51 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.286803 seconds