Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45250
   


Автор запитання: Марія із міста: Київ :: Запитання: 45295  
Марія запитує:
Доброго ранку. Потрібна література по темі управління закладами освіти та інноваційні технології та процеси в управління.
Наша відповідь:
Доброго ранку! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Антонов В. М. Акме-управління інноваційним розвитком закладів освіти [Електронний ресурс] / В. М. Антонов, К. Ю. Голобородько. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. — 2017. — № 1. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2017_1_3
Бодик О. П. Селф-коучинг як ефективний інструмент розвитку управлінської культури керівника закладу освіти [Електронний ресурс] / О. П. Бодик, С. І. Макаренко // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. — 2020. — Вип. 3. — С. 69-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2020_3_8
Бреславець Н. О. Підвищення ефективності інноваційного менеджменту, поліпшення якості освіти – основні напрямки реформування сучасної вищої освіти [Електронний ресурс] / Н. О. Бреславець // Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 138. — С. 59-69. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzped_2018_138_10
Гондарева Г. Стратегічне управління освітнім закладом як умова створення інноваційного середовища [Електронний ресурс] / Г. Гондарева // Директор школи, ліцею, гімназії. — 2018. — № 6. — С. 198-201. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dslg_2018_6_41
Давидова М. Особливості управління процесом формування готовності вихователів закладу дошкільної освіти до інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / М. Давидова // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2019. — Вип. 26(1). — С. 57-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2019_26(1)__11
Докторович В. М. Управління інноваційною діяльністю закладу професійної (професійно-технічної) освіти як педагогічна проблема [Електронний ресурс] / В. М. Докторович // Вісник післядипломної освіти. Серія : Педагогічні науки. — 2021. — Вип. 15. — С. 94-112. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpopn_2021_15_9
Драгунова В. В. Забезпечення реалізації моделі педагогічних умов впровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти [Електронний ресурс] / В. В. Драгунова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 2. — С. 63-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDUP_2018_2_12
Драгунова В. Впровадження інноваційного менеджменту в закладах освіти [Електронний ресурс] / В. Драгунова // Витоки педагогічної майстерності. Серія : Педагогічні науки. — 2016. — Вип. 18. — С. 96-101. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2016_18_18
Драгунова В. Компоненти, критерії та показники оцінювання реалізації моделі педагогічних умов упровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти [Електронний ресурс] / В. Драгунова // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2018. — Вип. 19(1). — С. 155-158. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2018_19(1)__31
Карамушка Л. М. Інноваційні стилі управління менеджерів освітніх організацій у контексті розвитку емоційного інтелекту: зв’язок з психологічними та організаційно-функціональними характеристиками організації [Електронний ресурс] / Л. М. Карамушка, А. О. Клочко // Організаційна психологія. Економічна психологія. — 2019. — № 2-3. — С. 47-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ophep_2019_2-3_7
Клочко А. О. Комплекс методик для дослідження психологічних особливостей традиційних та інноваційних стилів управління менеджерів в освітніх організаціях [Електронний ресурс] / А. О. Клочко // Організаційна психологія. Економічна психологія. — 2018. — № 1. — С. 77-89. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ophep_2018_1_10
Клочко А. О. Традиційні та інноваційні стилі управління менеджерів освітніх організацій (у контексті формування взаємостосунків менеджерів і педагогічного колективу) [Електронний ресурс] / А. О. Клочко // Організаційна психологія. Економічна психологія. — 2018. — № 4. — С. 59-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ophep_2018_4_9
Клочко А. Особливості саморозвитку менеджерів освітніх організацій та його зв'язок із традиційними та інноваційними стилями управління [Електронний ресурс] / А. Клочко // Організаційна психологія. Економічна психологія. — 2020. — № 1. — С. 72-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ophep_2020_1_10
Кондратьєва А. Інноваційна природа освітнього менеджмету [Електронний ресурс] / А. Кондратьєва // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. — 2018. — Вип. 18. — С. 115-120. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2018_18_17
Коннова М. В. Проблема розвитку корпоративної культури в контексті інноваційних перетворень в управлінні закладом освіти [Електронний ресурс] / М. В. Коннова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. — 2018. — Вип. 52. — С. 31-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mitimpt_2018_52_9
Кошечко Н. Фасилітіція як інноваційна технологія управління педагогічними конфліктами у закладах вищої освіти [Електронний ресурс] / Н. Кошечко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка. — 2018. — Вип. 2. — С. 24-29 . — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknutshp_2018_2_8
Максимчук В. В. Роль інновацій у розвитку закладів професійної освіти та в управлінні ними [Електронний ресурс] / В. В. Максимчук // Вісник післядипломної освіти. Серія : Управління та адміністрування. — 2017. — Вип. 3. — С. 49-65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpoupra_2017_3_7
Малая Ю. Професійна компетентність керівників освітніх навчальних закладів як складова інноваційної стратегії управлінської діяльності в умовах інтенсивного розвитку суспільства [Електронний ресурс] / Ю. Малая // Молодь і ринок. — 2015. — № 5. — С. 143-146. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2015_5_32
Малихіна Я. В. Інформаційні технології в управлінні фінансами закладу вищої освіти як компонент взаємодії із зовнішнім середовищем [Електронний ресурс] / Я. В. Малихіна // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. — 2018. — № 2. — С. 169-172. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2018_2_34
Мармаза О. Інновації в управлінні закладом освіти в контексті гуманістичного підходу [Електронний ресурс] / О. Мармаза, Д. Козлов // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2019. — № 4. — С. 289-299. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2019_4_27
Мейко О. В. Дослідження механізмів державного управління інноваціями у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання [Електронний ресурс] / О. В. Мейко, С. П. Павлов // Честь і закон. — 2020. — № 3. — С. 71-76. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chiz_2020_3_12
Нікітіна Н. Інноваційні технології освітнього менеджменту [Електронний ресурс] / Н. Нікітіна, І. Решетова // Гуманізація навчально-виховного процесу. — 2019. — № 5. — С. 101–113. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gnvp_2019_5_12
Оксенюк О. В. Інноваційні практики вдосконалення розвитку управлінської компетентності керівника закладу освіти [Електронний ресурс] / О. В. Оксенюк, О. А. Шевчук // Вісник післядипломної освіти. Серія : Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 14. — С. 106-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpopn_2020_14_9
П’ятаков Е. М. Інноваційні підходи до управління закладом вищої освіти шляхом формування організаційної культури та психологічного мікроклімату [Електронний ресурс] / Е. М. П’ятаков, В. А. Скороходов, І. В. Сокол // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія : Економіка та менеджмент. — 2018. — № 15. — С. 87-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piir_2018_15_10
Полотнянко О. І. Особливості університетської менеджмент-освіти в Україні: елементи системності та інноваційності [Електронний ресурс] / О. І. Полотнянко // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. — 2020. — Т. 19, вип. 2. — С. 340-353 . — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rectpu_2020_19_2_22
Саєнко О. С. Розвиток управління освітніми інноваціми у системі підготовки студентів вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / О. С. Саєнко, А. А. Антохов // Вісник Одеського національного університету. Економіка. — 2013. — Т. 18, Вип. 1. — С. 172-179. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2013_18_1_23
Сбоєва Л. Інновації в управлінській діяльності освітнього закладу [Електронний ресурс] / Л. Сбоєва // Директор школи, ліцею, гімназії. — 2013. — № 5. — С. 113-123. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dslg_2013_5_21
Сипченко В. Управління інноваційними процесами у закладах вищої освіти [Електронний ресурс] / В. Сипченко, В. Климова // Гуманізація навчально-виховного процесу. — 2019. — № 4. — С. 139-154. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gnvp_2019_4_14
Шалімова І. М. Інноваційна модель управління організацією методичної роботи в закладах вищої освіти [Електронний ресурс] / І. М. Шалімова, А. С. Шалімова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. — 2018. — № 60. — С. 71-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pipo_2018_60_10

.: Розділ: Освіта :: 25.03.2021 07.56.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліда із міста: Ніжин :: Запитання: 45286  
Ліда запитує:
Підкажіть онлайн-уроки з предметів фізики хімії
Наша відповідь:
Доброго дня, Ліда! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 37639, 44169, 45117.

.: Розділ: Освіта :: 24.03.2021 07.29.30 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Харків :: Запитання: 45210  
Марія запитує:
Доброго дня! Підкажіть будь ласка літературу з теми "Передумови появи та впровадження шкільного підручника з інформатики"
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє! Перегляньте наступні джерела:
Ершов А. П. Школьная информатика в СССР. От грамотности - к культуре / А. П. Ершов // Информатика и компьютерная грамостность. - М.: Наука,1988. – С. 6-23.
Жалдак М. І. Інформатика – фундаментальна наукова дисципліна. Вона має
вивчати закони природи, інформаційні процеси і відповідні технології / М. І. Жалдак // Комп’ютер у школі та сім’ї. ? 2010. ? № 1. ? С. 49?55.
Львов М. С. Тенденції розвитку освітніх інформаційно-комунікативних технологій / М. С. Львов // Інформаційні технології в освіті. ? 2008. ? № 1. ? С. 107?114.
Основы информатики и вычислительной техники: проб. учеб. пособие для сред. учеб. заведений. В 2-х ч. / А. П. Ершов, В. М. Монахов, С. А. Бешенков и др.; под ред. А. П. Ершова, В. М. Монахова. - М.: Просвещение, Ч. 1. - 1985. - 96 с.
Барболіна Т. М. Шкільний курс інформатики та методика його викладання [Електронний ресурс] : Ч. 1: Загальна методика / Т. М. Барболіна ; Полтав. держ. педагог. ун-т імені В. Г. Короленка. - Полтава, 2007. - 124 с. - Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/3982/1/Barbolina1.pdf.
Донченко Я. До проблеми впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес вивчення інформатики в загальноосвітніх школах в Україні [Електронний ресурс] / Я. Донченко // Педагогіка вищої та середної школи. – 2014. – Вип. 41. - С. 139-145.
Донченко Я. А. До проблеми впровадження курсу інформатики в загальноосвітніх закладах України : основні віхи розвитку [Електронний ресурс] / Я. А. Донченко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. - 2013. - № 39. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pspo_2013_39(3)__24.pdf.
Жалдак М. І. 20 років становлення і розвитку методичної системи навчання інформатики в школі та педагогічному університеті [Електронний ресурс] / М. І. Жалдак, Н. В. Морзе, Ю. С. Рамський // Наук. часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія: Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання. - 2006. - № 4. - С. 3-13. - Режим доступу: https://sj.npu.edu.ua/index.php/kosn/issue/view/27.
Мойко О. С. Історія формування інформатики як навчального предмета і фундаментальної науки в Україні [Електронний ресурс] / О. С. Мойко // Наук. записки [Нац. педагог. ун-ту імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні та історичні науки : [зб. наук. ст.]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. СXХV (125). – С. 99-108. - Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/24404/1/Moyko.pdf.
Теплицький І. О. Застосування дидактичних можливостей використання штучного інтелекту в курсі інформатики [Електронний ресурс] / І. О. Теплицький // Наук. часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія: Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання. - 2006. - № 4. - С. 114-119. - Режим доступу: https://sj.npu.edu.ua/index.php/kosn/issue/view/27.

.: Розділ: Освіта :: 6.03.2021 20.43.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ульяна із міста: Київ :: Запитання: 45195  
Ульяна запитує:
Доброго дня, підкажіть літературу до Курсової роботи "Формування ефективної зайнятості молоді" Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ульяно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Дарморіс О. М. Європейська стратегія зайнятості молоді / О. М. Дарморіс // Актуал. проблеми політики: зб. наук. праць. — Одесса, 2013. — Вип. 49. — С. 257-264.
Ковальська Н. М. Ефективність державної політики зайнятості населення: працевлаштування молоді / Н. М. Ковальська // Ефективність держ. управління: зб. наук. праць. — Львів, 2013. — Вип. 35. — С. 141-148.
Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституалізації і перспективи розвитку : зб. наук. пр. V Міжнар. наук.-практ. конф. / упоряд.: М. П. Лукашевич, М. В. Туленков, С. П. Барматова; Держ. служба зайнятості України, Ін-т підготов. кадрів Держ. служби зайнятості України. — Київ : ІПК ДСЗУ, 2014. — 156 c.
Федоренко Н. І. Статус і функції вторинної зайнятості студентської молоді : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.04 / Н. І. Федоренко; НАН України, Ін-т соціол. — Київ, 2014. — 16 c
Чуб О. В. Чинники ефективної зайнятості молоді в сучасних умовах / О. В. Чуб // Соц.-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. праць. — Київ, 2014. — № 2. — С. 319-324.
Якимова Н. С. Забезпечення продуктивної зайнятості через регулювання професійно-освітніх траєкторій молоді : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Н. С. Якимова; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. — Харків, 2014. — 20 c.
Янішевська А. В. Організаційно-економічний механізм забезпечення зайнятості молоді в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / А. В. Янішевська; Кіровогр. нац. техн. ун-т. — Кіровоград, 2015. — 20 c.

.: Розділ: Освіта :: 3.03.2021 11.00.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Каріна із міста: Київ :: Запитання: 45086  
Каріна запитує:
Заняття в виду гри з розвиток мовлення
Наша відповідь:
Доброго дня, Каріно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Авраменко Л. Суперечка двох вокзалів : театр з кишені / Л. Авраменко // Джміль. - 2018. - № 11. - С. 29-32.
Граємося в лікаря : [казки, розмальовки, саморобки, математичні завдання, рольові ігри, логічні завдання, плутанки, судоку] // Мамине сонечко. - 2020. - № 1. - С. 1-24, 1-4-а с. обкл.
Кукуєвицька О. Казка про пінгвіна, який хотів літати : театр з кишені / О. Кукуєвицька // Джміль. - 2018. - № 1. - С. 18-19.
Мандрівка : [ігри-аплікації, вірші, логічні задачі, малюнки, казки] // Мамине сонечко. - 2015. - № 10. - С. 1-24, 2-4-а с. обкл.
Попенова И. В. У бабушки Забавушки : потешки и сказки / И. В. Попенова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2011. - № 11. - С. 60-61.
Розвивальні завдання // В гостях у казки. - 2018. - № 11. - С. 14-29.
Цимбалюк Ю. Дружба змінює світ : театр з кишені : вистава для пальчикового театру за казкою Бориса Заходера / Ю. Цимбалюк // Джміль. - 2018. - № 5-6. - С. 26-29.

.: Розділ: Освіта :: 4.01.2021 20.53.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.308091 seconds