Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45250
   


Автор запитання: Сергій із міста: Київ :: Запитання: 44817  
Сергій запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу за темою: Сучасна дуальна система вищої освіти. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Сергію! Перегляньте наступні джерела:
Вем’ян В. Г. Дуальна форма професійної освіти як умова ефективного рішення завдань модернізації освіти [Електронний ресурс] / В. Г. Вем’ян, В. Г. Тер-Ованес’ян // Психологія: реальність і перспективи. - 2015. - Вип. 5. - С. 29-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prp_2015_5_8.
Дрель В. Ф. Дуальна освіта як інтеграція науково-теоретичної та професійно-практичної підготовки фахівців у закладі вищої освіти [Електронний ресурс] / В. Ф. Дрель, Л. І. Сєногонова, В. С. Володавчик // Вісник Луган. нац. університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагог. науки. - 2018. - № 1(2). - С. 66-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2018_1(2)__11.
Експертна зустріч "Впровадження системи дуальної освіти у підготовку фахівців з маркетингу [Електронний ресурс] // Маркетинг в Україні. - 2016. - № 1-2. - С. 77-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mvu_2016_1-2_15.
Лук'янихін В. Формування ефективних комунікацій у системі "університет - студент- роботодавець" через призму дуальної освіти [Електронний ресурс] / В. Лук'янихін, І. Тесленко // Маркетинг в Україні. - 2018. - № 2. - С. 69-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mvu_2018_2_10.
Мокін Б. І. Освоєння студентами вищих технічних навчальних закладів робітничих професій як один із варіантів реалізації ідеології дуальної освіти [Електронний ресурс] / Б. І. Мокін, О. М. Косарук // Вісник Вінниц. політехн. ін-ту. - 2017. - № 2. - С. 103-109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvpi_2017_2_17.
Розвииток дуальних освітніх програм підготовки фахівців у галузі прикладних наук: досвід Німеччини для української освіти в Україні [Електронний ресурс] // Маркетинг в Україні. - 2016. - № 3. - С. 66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mvu_2016_3_9.
Скляренко І. Упровадження дуальної системи навчання у закладах вищої освіти в процесі підготовки майбутніх фахівців водного транспорту [Електронний ресурс] / І. Скляренко // Наук. вісник Ін-ту професійно-техн. освіти НАПН України. Сер. : Професійна педагогіка. - 2018. - № 15. - С. 73-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvipto_2018_15_13.
Тарадюк Д. О. Тьюторство як складова частина дуальної форми здобуття вищої педагогічної освіти [Електронний ресурс] / Д. О. Тарадюк // Зб. наук. праць [Херсон. держ. ун-ту]. Серія: Педагогічні науки. - 2018. - Вип. 81. - С. 211-215. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2018_81(3)__44.
Шебанін В. С. Дуальна форма освітньої підготовки висококваліфікованих фахівців для аграрної сфери України [Електронний ресурс] / В. С. Шебанін // Економіка АПК. - 2018. - № 7. - С. 5-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2018_7_3.

.: Розділ: Освіта :: 30.10.2020 09.51.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліана із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 44772  
Ліана запитує:
Прошу підібрати літературу до теми: особливості організації індивідуального навчання із дітьми із особливими потребами
Наша відповідь:
Доброго дня, Ліано! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://chortkivskyi-irc.te.sch.in.ua/individualjne_navchannya/metodichni_rekomendacii_schodo_zdijsnennya_individualjnogo_navchannya_u_zagaljnoosvitnih_shkolah/
http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/76129/
https://drive.google.com/file/d/0BxTQRyhVjdHILVhBLUdVV0xrTXc/view
– Туріщева Л. В. Особливості навчання учнів з особливими потребами / Л. В. Туріщева // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2011. - № 32. – С. 7-16 (вкладка).
– Головань Л. Інклюзивна освіта для дітей з особливими освітніми потребами / Л. Головань // Психолог. - 2012. - № 19. - С. 10-17.
– Чорноус Л. В. Дитина з порушеннями інтелекту в сучасній школі: реалізація індивідуального підходу : поради вчителеві української мови та літератури / Л. В. Чорноус // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2014. - № 34-36. - С. 9-13.
– Фісун Т. В. Щодо питання освіти дітей з особливими потребами / Т. В. Фісун // Дитина з особливими потребами. - 2018. - № 6. - С. 2-3.
– Ілляшенко Т. Яка вона - інтеграція дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній школі / Т. Ілляшенко // Початкова школа : наук.-метод. журн. - 2011. - № 5. - С. 47-50.
– Рак Н. О. Індивідуальне навчання як форма організації корекційно-виховного процесу дітей зі складними комбінованими порушеннями / Н. О. Рак // Освіта та наука у вимірах XXI століття : матеріали студ. звітно-наук. конференції, 19-20 квітня 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 135 с.
– Василенко О. М. Особливості застосування індивідуальних програм навчання для молодших школярів з обмеженими можливостями спеціалістами загальноосвітніх шкіл / О. М. Василенко // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського державного університету. Серія: соціально-педагогічна / М-во освіти і науки України, Кам'янець-Подільський держ. ун-т. - Кам'янець-Подільський, 2008. - Вип. 8. - С. 152-155.
– Коваленко В. Є. Особливості змістовного компоненту емоційного розвитку розумово відсталих молодших школярів / В. Є. Коваленко // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2013. - Вип. 23. - С. 324-327.
– Глушенко К.О. Формування графо-моторних навичок у дітей з комплексними порушеннями опорно-рухового апарату, інтелекту та зору / К. О. Глушенко, Н. В. Гладких // Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2013. - Вип. 8 (16). - С. 24-34.
– Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : збірник наукових праць. № 5 (7) / Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна". - Київ : Університет "Україна", 2008. - 512 с.

.: Розділ: Освіта :: 19.10.2020 17.31.07 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таїсія із міста: Вінниця :: Запитання: 44666  
Таїсія запитує:
доброго вечорва, підберіть англійську літературу для курсової роботи на тему "The sociolinguistic aspect of Estuary English and Cockney". дякую)))
Наша відповідь:
Доброго дня, Таїсіє! Ми виконуємо довідки російською і українською мовою. Читайте правила "Віртуальної бібліографічної довідки"

.: Розділ: Освіта :: 6.09.2020 17.46.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віка із міста: Ніжин :: Запитання: 44660  
Віка запитує:
Доброго дня! Порекомендуйте матеріали сценарії до міжнародного дня щастя. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня! Перегляньте наступні джерела:
[Творчі доробки вчителів музики, етики, художньої культури, образотворчого мистецтва, трудового навчання, креслення] : [добірка статей] // Все для вчителя. - 2013. - № 8. - С. 24-110.
[Творчі доробки вчителів музики, етики, художньої культури, образотворчого мистецтва, трудового навчання, креслення] : [добірка статей] // Все для вчителя. - 2014. - № 7. - С. 3-78.
Базиленко Л. І. "Що таке щастя" / Л. І. Базиленко // Обдарована дитина. - 2005.- №7. - С.28-34.
Байцим О. Я. На добро добром спіши воздати / О. Я. Байцим // Позакласний час. - 2010. - № 5. - С. 116-118.
Владика Л. С. Відверта розмова про щастя : виховний захід / Л. С. Владика // Шк. бібліотека плюс. - 2016. - № 1-2. - С. 20-22.
Гайдай Л. М. Щастя: реальність чи ілюзія? : [бесіда в бібліотеці] / Л. М. Гайдай // Шк. б-ка. - 2012. - № 21-22. - С. 116.
Головницька А. Життя - це мить, зумій його прожити : виховна година з елементами тренінгу для учнів 6-го класу / А. Головницька // Шк. світ. - 2013. - № 19. - С. 23-27.
Грабовська С. Кому щастя служить, той ніколи не тужить : сценарій родинного свята для учнів 7-9 класів / С. Грабовська // Укр. літ. в загальноосвітній шк. - 2011. - № 4. - С. 45-46.
Карпенко Л. І. Веселкове життя : [сценарій бібліотечного заходу] / Л. І. Карпенко // Шк. б-ка. - 2012. - № 17-18. - С. 89-90.
Кашуба Є. Хто сказав, що щастя - це... : літературна композиція / Є. Кашуба // Всесвітня літ. та культура в навч. закладах України. - 2014. - № 7-8. - С. 56-59.
Кашуба Є. Хто сказав, що щастя - це... : літературна композиція : [сценарій] / Є. Кашуба // Зарубіжна літ. в шк. України. - 2013. - № 6. - С. 46-49.
Людські чесноти : виховуємо особистість : [добірка матеріалів] / за матеріалами творчих доробок Т. І. Базилевської [та ін.] // Розкажіть онуку. - 2016. - № 10. - С. 39-52.
Макаревич М. Ключ до щасливого життя : інтелектуальна гра для старшокласників / М. Макаревич // Шк. світ. - 2011. - № 16. - С. 15-17.
Ничипоренко С. Твій вибір : вечір для старшокласників : виховні заходи / С. Ничипоренко // Шк. психологу. Усе для роботи. - 2013. - № 1. - С. 32-34.
Нотатник учителя : [добірка матеріалів] / упоряд. С. Шевчук // Розкажіть онуку. - 2015. - № 3. - С. 15-26.
Пустовгар Н. М. "Воістину великий той, хто має велике милосердя" : літ.- музич. композиція / Н. М. Пустовгар, Л. Г. Коломієць // Зарубіж. літ. в шк. України. - 2011. - № 5. - С. 49-51.
Соколовська В. В. . Реалізація програми "Нова українська школа" у поступі до цінностей у діяльності шкільної бібліотеки : проєкт / В. В. Соколовська // Шк. бібліотекар. - 2020. - № 7. - С. 21-27.
Хлановська Н. В. "Веселка твого щастя" : літературно-музична програма / Н. В. Хлановська, І. Г. Андріянова // Шк. бібліотекар. - 2019. - № 3. - С. 28-32.
Хочеш бути щасливим - будь ним! : виховний захід // Шк. світ. - 2010. - № 4. - С. 4-7.
Шевченко Т. Лише краса врятує світ... : виховний захід / Т. Шевченко // Шк. світ. - 2010. - № 16. - С. 13.

.: Розділ: Освіта :: 4.09.2020 14.37.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 44647  
Лариса запитує:
Доброго дня! Намагалась щось знайти у попередніх відповідях про внесок Х. Алчевської у освіту, але, на жаль, не знайшла. Можливо підібрати літературу за цією темою. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Матеріали на ваш запит можете знайти таким чином: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - Запит № 44585.

.: Розділ: Освіта :: 2.09.2020 08.53.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.27709 seconds