Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45520
   


Автор запитання: Ліда із міста: Ніжин :: Запитання: 45286  
Ліда запитує:
Підкажіть онлайн-уроки з предметів фізики хімії
Наша відповідь:
Доброго дня, Ліда! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 37639, 44169, 45117.

.: Розділ: Освіта :: 24.03.2021 07.29.30 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Харків :: Запитання: 45210  
Марія запитує:
Доброго дня! Підкажіть будь ласка літературу з теми "Передумови появи та впровадження шкільного підручника з інформатики"
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє! Перегляньте наступні джерела:
Ершов А. П. Школьная информатика в СССР. От грамотности - к культуре / А. П. Ершов // Информатика и компьютерная грамостность. - М.: Наука,1988. – С. 6-23.
Жалдак М. І. Інформатика – фундаментальна наукова дисципліна. Вона має
вивчати закони природи, інформаційні процеси і відповідні технології / М. І. Жалдак // Комп’ютер у школі та сім’ї. ? 2010. ? № 1. ? С. 49?55.
Львов М. С. Тенденції розвитку освітніх інформаційно-комунікативних технологій / М. С. Львов // Інформаційні технології в освіті. ? 2008. ? № 1. ? С. 107?114.
Основы информатики и вычислительной техники: проб. учеб. пособие для сред. учеб. заведений. В 2-х ч. / А. П. Ершов, В. М. Монахов, С. А. Бешенков и др.; под ред. А. П. Ершова, В. М. Монахова. - М.: Просвещение, Ч. 1. - 1985. - 96 с.
Барболіна Т. М. Шкільний курс інформатики та методика його викладання [Електронний ресурс] : Ч. 1: Загальна методика / Т. М. Барболіна ; Полтав. держ. педагог. ун-т імені В. Г. Короленка. - Полтава, 2007. - 124 с. - Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/3982/1/Barbolina1.pdf.
Донченко Я. До проблеми впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес вивчення інформатики в загальноосвітніх школах в Україні [Електронний ресурс] / Я. Донченко // Педагогіка вищої та середної школи. – 2014. – Вип. 41. - С. 139-145.
Донченко Я. А. До проблеми впровадження курсу інформатики в загальноосвітніх закладах України : основні віхи розвитку [Електронний ресурс] / Я. А. Донченко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. - 2013. - № 39. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pspo_2013_39(3)__24.pdf.
Жалдак М. І. 20 років становлення і розвитку методичної системи навчання інформатики в школі та педагогічному університеті [Електронний ресурс] / М. І. Жалдак, Н. В. Морзе, Ю. С. Рамський // Наук. часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія: Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання. - 2006. - № 4. - С. 3-13. - Режим доступу: https://sj.npu.edu.ua/index.php/kosn/issue/view/27.
Мойко О. С. Історія формування інформатики як навчального предмета і фундаментальної науки в Україні [Електронний ресурс] / О. С. Мойко // Наук. записки [Нац. педагог. ун-ту імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні та історичні науки : [зб. наук. ст.]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. СXХV (125). – С. 99-108. - Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/24404/1/Moyko.pdf.
Теплицький І. О. Застосування дидактичних можливостей використання штучного інтелекту в курсі інформатики [Електронний ресурс] / І. О. Теплицький // Наук. часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія: Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання. - 2006. - № 4. - С. 114-119. - Режим доступу: https://sj.npu.edu.ua/index.php/kosn/issue/view/27.

.: Розділ: Освіта :: 6.03.2021 20.43.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ульяна із міста: Київ :: Запитання: 45195  
Ульяна запитує:
Доброго дня, підкажіть літературу до Курсової роботи "Формування ефективної зайнятості молоді" Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ульяно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Дарморіс О. М. Європейська стратегія зайнятості молоді / О. М. Дарморіс // Актуал. проблеми політики: зб. наук. праць. — Одесса, 2013. — Вип. 49. — С. 257-264.
Ковальська Н. М. Ефективність державної політики зайнятості населення: працевлаштування молоді / Н. М. Ковальська // Ефективність держ. управління: зб. наук. праць. — Львів, 2013. — Вип. 35. — С. 141-148.
Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституалізації і перспективи розвитку : зб. наук. пр. V Міжнар. наук.-практ. конф. / упоряд.: М. П. Лукашевич, М. В. Туленков, С. П. Барматова; Держ. служба зайнятості України, Ін-т підготов. кадрів Держ. служби зайнятості України. — Київ : ІПК ДСЗУ, 2014. — 156 c.
Федоренко Н. І. Статус і функції вторинної зайнятості студентської молоді : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.04 / Н. І. Федоренко; НАН України, Ін-т соціол. — Київ, 2014. — 16 c
Чуб О. В. Чинники ефективної зайнятості молоді в сучасних умовах / О. В. Чуб // Соц.-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. праць. — Київ, 2014. — № 2. — С. 319-324.
Якимова Н. С. Забезпечення продуктивної зайнятості через регулювання професійно-освітніх траєкторій молоді : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Н. С. Якимова; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. — Харків, 2014. — 20 c.
Янішевська А. В. Організаційно-економічний механізм забезпечення зайнятості молоді в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / А. В. Янішевська; Кіровогр. нац. техн. ун-т. — Кіровоград, 2015. — 20 c.

.: Розділ: Освіта :: 3.03.2021 11.00.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Каріна із міста: Київ :: Запитання: 45086  
Каріна запитує:
Заняття в виду гри з розвиток мовлення
Наша відповідь:
Доброго дня, Каріно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Авраменко Л. Суперечка двох вокзалів : театр з кишені / Л. Авраменко // Джміль. - 2018. - № 11. - С. 29-32.
Граємося в лікаря : [казки, розмальовки, саморобки, математичні завдання, рольові ігри, логічні завдання, плутанки, судоку] // Мамине сонечко. - 2020. - № 1. - С. 1-24, 1-4-а с. обкл.
Кукуєвицька О. Казка про пінгвіна, який хотів літати : театр з кишені / О. Кукуєвицька // Джміль. - 2018. - № 1. - С. 18-19.
Мандрівка : [ігри-аплікації, вірші, логічні задачі, малюнки, казки] // Мамине сонечко. - 2015. - № 10. - С. 1-24, 2-4-а с. обкл.
Попенова И. В. У бабушки Забавушки : потешки и сказки / И. В. Попенова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2011. - № 11. - С. 60-61.
Розвивальні завдання // В гостях у казки. - 2018. - № 11. - С. 14-29.
Цимбалюк Ю. Дружба змінює світ : театр з кишені : вистава для пальчикового театру за казкою Бориса Заходера / Ю. Цимбалюк // Джміль. - 2018. - № 5-6. - С. 26-29.

.: Розділ: Освіта :: 4.01.2021 20.53.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 45085  
Катерина запитує:
Розвивальні ігри з розвитку моторики для діток
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Вусик С. Морські мешканці : цикл міні-занять для дітей молодшої групи / С. Вусик // Дошкільне виховання. - 2017. - № 7. - С. 24-25.
[Досвід одного навчального закладу] : Старобільська гімназія (Луганська область) : [добірка матеріалів] // Початкова школа. - 2016. - № 3. - С. 40-51.
Казковий дивосвіт : і граємося і вчимося : [комплекс вправ на розвиток моторики, мовлення, пам'яті, мислення, уваги, уяви : для розвитку дітей 6-7 років] // Розкажіть онуку. - 2018. - № 9 (вересень). - С. 55-63.
Кочерга О. Як навчання письма впливає на психічне здоров'я учнів початкової школи / О. Кочерга, Л. Назарова // Початкова школа. - 2016. - № 2. - С. 33-37.
Марінова Г. Поміж пісків : інтегроване заняття для старших дошкільнят з використанням технології сендплей / Г. Марінова // Дошкільне виховання. - 2016. - № 4. - С. 23-25.
Матвійчук О. П. Різнобарвні кульки для найменших / О. П. Матвійчук // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2017. - № 1 (січень). - С. 39-41.
[Майстер-класи з виготовлення саморобок] / Г. Кратова [и др.] // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2017. - № 2 (лютий). - С. 103-112.
Фантазії вихователя : [добірка матеріалів]. Вип. 12 // Дитячий садок (Шкільний світ). - 2016. - № 24 (грудень). - С. 3-47. - Бібліогр.: с. 35.
Фантазії вихователя : [добірка матеріалів]. Вип. 3 : Дітям про космос // Дитячий садок (Шкільний світ). - 2020. - № 6 (березень). - С. 6-19.
Харченко О. Ігри для розвитку дрібної моторики : пограймо / О. Харченко // Зростаємо разом. - 2016. - № 9. - С. 18-19.
Харченко О. Пальчикові ігри : пограймо / О. Харченко // Зростаємо разом. - 2016. - № 8. - С. 18-19.
Ходить осінь по діброві : і граємося і вчимося : [комплекс вправ на розвиток моторики, мовлення, пам'яті, мислення, уваги, уяви : для розвитку дітей 6-7 років] // Розкажіть онуку. - 2018. - № 8 (серпень). - С. 53-54.

.: Розділ: Освіта :: 4.01.2021 20.51.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.282126 seconds