Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 45520
   


Автор запитання: Олександра із міста: Чернігів :: Запитання: 44135  
Олександра запитує:
Добрий вечір. Допоможіть, будь ласка, дібрати літературу на тему "Методичні прийоми розкриття лексичного значення слів як один із шляхів збагачення мовлення учнів 5-6 класів".
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела інформації:
Голуб Н. Збагачення мовлення учнів 5–7 класів власне українською лексикою (система вправ і завдань) // Українська мова і література в школі. – 2000. – №1. – С. 4–8.
Левченко Т. Система завдань і вправ щодо збагачення мовлення учнів 5–7 класів етнокультурознавчою лексикою // Українська мова і література в школі. – 2000. – № 1. – С. 20–23.

Россихіна О. Збагачення словникового запасу учнів на уроках української мови з огляду на їх профільне самовизначення та майбутню професійну орієнтацію
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/rsh_2011_1-2_19.pdf
Лебідь Н. Використання лексичних вправ на етнокультурознавчій основі при вивченні шкільного курсу української мови
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/6075/1/Lebid.pdf
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/drugie-yazyki/library/2017/01/29/stattya-vivchennya-leksikologiyi-u-5
Особливості вивчення лексикології
https://filologukraine.ucoz.ua/publ/metodika/mova/osoblivosti_vivchennja_leksikologiji/5-1-0-277
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/9965/1/Stroganova.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/13833/1/шевцова.pdf

.: Розділ: Освіта :: 6.05.2020 17.43.44 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ілона із міста: Ірпінь :: Запитання: 44114  
Ілона запитує:
Добрий день, підкажіть де можна знайти і почитати про навчальні заклади і їх спеціальності
Наша відповідь:
Доброго дня, Ілоно! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 43946
Також пропонуємо переглянути наступні джерела Освітніх закладів України:
http://allosvita.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=28
http://fromatoz.com.ua/book.php?sprav=navchzak&firm=1194&rubr=5
http://turbiz.turistua.com/learning/chnu-im.-yu.-fedkovicha.htm
http://www.geo.univ.kiev.ua/
http://www.geo.univ.kiev.ua/?d_id=7&lang=ru
http://www.gotostudy.com.ua/articles/88.html
http://www.itfpu.kiev.ua/index/index.php
http://www.knukim-edu.kiev.ua/inst_culture.htm
http://www.kutep.kiev.ua/abitur.shtml
http://www.kutep.kiev.ua/page_tehnikum/pravoznavstvo.shtml
http://www.chl.kiev.ua/Osvita.aspx?razdel=Вища освіта

.: Розділ: Освіта :: 5.05.2020 08.15.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Максим із міста: Львів :: Запитання: 44075  
Максим запитує:
Порадьте будь ласка літературу на тему " Повторність злочинів ".
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
http://radnuk.info/komentar/kruminal/zagal-chact/278-roz7/4324--32--.html
Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-10
http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/literatura/krim_pravo/064.php
Повторність злочинів
https://lawbook.online/page/ugpravo/ist/ist-5--idz-ax315--nf-63.html
https://lawcollege.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Lektsiia-15-Povtornis-zlochyniv.pdf
Судова практика з питань кваліфікації повторності та сукупності злочинів (статті 32, 33, 35 Кримінального кодексу України)
http://www.viaduk.net/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/9998DC9C06A6F434C2257B7C004712AE
Устрицька Н. І. Кваліфікація повторності злочинів: монографія /
Н. І. Устрицька. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 216 с.
http://www.nbuviap.gov.ua/images/dorobku_partneriv/Ystrucka.pdf
Устрицька Н. І. Кримінально-правовий зміст поняття повторності злочинів
http://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/03_2012/12unippz.pdf
Колос О.В. Специфічні ознаки повторності злочинів у теорії кримінального права
http://kul.kiev.ua/images/chasop/2013_2/336.pdf

.: Розділ: Освіта :: 29.04.2020 18.47.38 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Микола із міста: Кропивницький :: Запитання: 44046  
Микола запитує:
Книги по созданию учебных програм для школ, в частности с физики.
Наша відповідь:
Доброго дня, Миколаю! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Благодаренко Л. Ю. Теоретико-методичні засади навчання фізики в основній школі : монографія / Л. Ю. Благодаренко. – Київ : Вид.-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 427 с.
Головко М. В. Невідомі імена в історії вітчизняної дидактики фізики: внесок Григорія Холодного та Олександра Яницького у формування змісту курсу фізики Єдиної школи (1917-1920 рр.) / М. В. Головко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; гол. ред. М. О. Носко. – Чернігів : ЧНПУ, 2012. – Вип. 99. – С. 23-27.
Жук Ю. Викладання фізики і нові інформаційні технології навчання / Ю. Жук // Фізика і астрономія в школі. – 1997. - № 1. – С. 13-15.
Ковтуцька І. Ігрові програми як засіб актуалізації пізнавальної діяльності учнів під час вивчення фізики / І. Ковтуцька, О. Куракова, О. Немченко // Шляхи підвищення ефективності природничо-математичної освіти в середніх загальноосвітніх навчальних закладах. Зб. матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. – Херсон : Айлант, 2000. – С. 72-74.
Кодес Е. Компьютерные игры по физике / Е. Кодес, Ф. Сидоренко // Физика в школе. – 1997. - № 1. – С. 19-23.
Сосницька Н. Л. Фізика як навчальний предмет у середній загальноосвітній школі України: історикометодологічні і дидактичні аспекти. Монографія / Н. Л. Сосницька. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – 399 с.
Сосницька Н. Л. Формування і розвиток змісту шкільної фізичної освіти в Україні (історико-методологічний контекст) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 13.00.02 / Н. Л. Сосницька ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2008. – 40 с.

.: Розділ: Освіта :: 27.04.2020 11.27.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Київ :: Запитання: 44031  
Софія запитує:
Дистанційне навчання перших класів
Наша відповідь:
Доброго дня, Софія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Богачков Ю. М. Про результати дослідження науково-методичних засад організації середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах : комп'ютерні технології навчання / Ю. М. Богачков, О. П. Пінчук // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2011. - № 8. - С. 16-19.
Васюк О. Теоретико-методичні аспекти організації дистанційної освіти / О. Васюк, Т. Скумін // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 2. - С. 30-32.
Дистанційне навчання у початковій школі: технології та особливості [Електронний ресурс] // На урок : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://naurok.com.ua/post/distanciyne-navchannya-u-pochatkoviy-shkoli-tehnologi-ta-osoblivosti. — Назва з екрана.
Добровольська О. М. Навчання за технологією on-line : [проблема запровадження дистанційної освіти дітей з обмеженими можливостями] / О. М. Добровольська // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2010. - № 4. - С. 5-8.
Коровайченко Ю. Дистанційне навчання - це сучасно / Ю. Коровайченко, А. Васильєв // Освіта України. - 2013. - 17 черв. - С. 6.
Практичні завдання джерело [Електронний ресурс] // Розвиток дитини : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://childdevelop.com.ua/worksheets/8390/. — Назва з екрана.

.: Розділ: Освіта :: 24.04.2020 17.51.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.276586 seconds