Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45521
   


Автор запитання: Світлана із міста: Бобровиця :: Запитання: 47378  
Світлана запитує:
Добрий вечір. Допоможіть, будь ласка, знайти модифіковану програму та календарне планування з української мови (ЗПР) 6 клас НУШ. Дякую
Наша відповідь:

.: Розділ: Освіта :: 2.09.2023 20.45.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Саша із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 47367  
Саша запитує:
Розвиток комунікативної компетентності в учнів початкової школи засобом театрально-ігрової діяльності
Наша відповідь:
Добрий день, Сашо. Радимо скористатись наступними джерелами інформації:

Абрамян В. Ц. Театральна педагогіка / В. Ц. Абрамян - Київ : Лібра, 2016. - 224 с.
Бойчук А. Г. Театрально-ігрова діяльність молодших школярів : кваліфікаційна робота / Аліна Георгіївна Бойчук. – Чернівці, 2021 . – 93 с.; Бібліогр. : с. 83-89; Режим доступу: https://archer.chnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3615/1/educ_2022_176.pdf
Вишковський І. О. Гра як метод активізації пізнавальної діяльності / І. О. Вишковський // Психолог. – 2014. – № 21-22. – С. 100-114.
Демченко О. П. Ігрові виховні ситуації у формуванні особистості дитини / О.П.Демченко // Організація дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : навч.-метод. посіб. ; за ред. Г. С. Тарасенко. – Київ : Видавничий Дім Слово, 2010. – С. 111-124.
Знобей О. Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами театрального мистецтва / Олексій Знобей, Олексій Клочко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 5 (89). – С. 235-246; Бібліогр. : с. 244-245.; Режим доступу: https://pedscience.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/23.pdf
Комарова Т.С. Колективна творчість дітей / Т. С. Комарова. – Київ: А.С.К, 2015. – 185 с.
Мамчур І.Л. Теорія театралізованої гри та її пізнавальні можливості / І. Л. Мамчур // Рідна школа. – 2018. – № 6. – С. 61-63.
Копосов П. В. Місце начальної гри у методичній системі сучасної дидактики / П.В. Капосов // Рідна школа. – 2017. – № 7. – С. 44– 46.
Кубасова О.В. Розвиток театральних здібностей на уроках / О. В. Кубасова // Сучасний урок. – 2018.– № 9. – С. 28-32.
Мамчур І. Л. Теорія театралізованої гри та її пізнавальні можливості / І. Л. Мамчур // Рідна школа. – 2018. – № 6. – С. 61-63.
Шахрай В. М. Театральне мистецтво як чинник оптимізації взаємодії особистості та соціуму / В. М. Шахрай // Народна освіта : електронне наук. фахове видання. – 2011. – Випуск № 1 (13). – Режим доступу : http://narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/13/statti/shahrai.htm
Шахрай В. М. Теоретико-методичні засади формування соціальної компетентності учнів основної та старшої школи засобами театрального мистецтва : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук / Валентина Михайлівна Шахрай. – Київ, 2016. – 534 с.; Бібліогр.: с. 397-461. – Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/708822/1/Shakrai_dis.pdf
Розвиток комунікативних здібностей дітей засобами театралізованої діяльності // https://vseosvita.ua/library/embed/0100fipc-9cf5.docx.html

Ответ ожидается

.: Розділ: Освіта :: 18.08.2023 16.44.31 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Калуш :: Запитання: 47366  
Оксана запитує:
Прошу підібрати джерела до запитання "Педагогічні умови організації диференційованого навчання в початковій школі в умовах НУШ"
Наша відповідь:
Добрий день Оксано. Радимо скористатись наступними джерелами інформації:

Гоянюк М. В. Диференціація як засіб індивідуалізації навчальної діяльності учнів початкових класів: кваліфікаційна робота / Мирослава Василівна Гоянюк. – Чернівці, 2019. – 93 с. – Бібліогр.: с. 83-88; Режим доступу: https://archer.chnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3715/1/educ_2022_126.pdf

Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 травня 2018 р., м. Київ.— К.: Інститут педагогіки, 2018. — 224 с.; Режим доступу: https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/difertnt_school_2018.pdf

Диференціація роботи учнів початкової школи з навчальними текстами: від читання до текстотворення: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної онлайнконференції, м. Київ, 20-21 квітня 2021 року (електронне видання) / за наук. ред. докт. пед. н., проф. О. В. Малихіна, канд. пед. н., старш. наук. співр. Л. М. Шевчук. Київ – Харків: АССА. 119 с.

Савченко О. Я. Дидактика початкової освіти: підручник для студентів вищих навчальних закладів / О. Я. Савченко. ? Київ : Грамота, 2012. ? 504 с.; Режим доступу: https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/11/ZBIRNYK-MATER-KONF-Dyferents.pdf

Диференційований підхід до навчання на уроках української мови та математики // http://vandrusik.blogspot.com/p/blog-page_1140.html

Диференційований підхід: особливості та етапи навчання // https://op.ua/news/osvita-v-ukraini/diferenciyovaniy-pidhid-osoblivosti-ta-etapi-navchannya
Каськевич Т. І. Використання технології диференційованого навчання на уроках у початкових класах / Тетяна Іванівна Каськевич // http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/45-p-yatnadtsyata-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/281-vikoristannya-tekhnologiji-diferentsijovanogo-navchannya-na-urokakh-u-pochatkovikh-klasakh

Куліш Т. І. Технології впровадження диференційованого підходу у початковій освіті незалежної України / Т. І. Куліш // https://lib.iitta.gov.ua/713776/1/ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ_ СТАТТЯ КУЛІШ_1.pdf

Логачевська Т. А. Диференціація – одна із форм інтерактивного навчання / Тетяна Аркадіївна Логачевська // https://genezum.org/library/dyferenciaciya--odna-iz-form-interaktyvnogo-navchannya
Нарольська С. І. Раціональне зерно «Використання елементів диференційованого навчання на уроках української мови та математики» // http://bnrc-kam-pod.at.ua/Pedagogu/Z_DOSVIDY/dosvid_narolska.pdf
Степанова-Камиш А. Диференційоване навчання: навіщо і як проводити / Анна Степанова-Камиш. – Режим доступу: https://nus.org.ua/articles/dyferentsiojovane-navchannya-navishho-i-yak-provodyty/
Організація диференційованого навчання // https://studfile.net/preview/7433496/page:15/

.: Розділ: Освіта :: 18.08.2023 15.36.49 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 47360  
Лариса запитує:
Добрий день, мені потрібна інформація про віртуальній освітній простір. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Коваленко Н. П. Диджиталізація освіти: ризики й переваги / Н. П. Коваленко, Н. О. Боброва, О. В. Ганчо, С. В. Зачепило // Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки : матеріали навч.?наук. конф. з міжнар. участю, 24 березня 2022 р., м. Полтава. - Полтава, 2022. - С. 139–140.
Сисоєва С. Педагогічні аспекти діджиталізації освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Серія: Педагогічні науки. - 2021. Вип. 4 (69). - С. 24–32.
Андрос М. Віртуальне освітнє середовище: вітчизняні реалії [Електронний ресурс] / М. Андрос // Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній заклад середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти. - 2023. - С. 153-163. - Режим доступу: https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/APSE/article/view/17691/24995.
Лабенко О. В. Діджиталізація та диверсифікація сучасного освітнього простору [Електронний ресурс] / О. В. Лабенко, М. М. Вакерич, О. Ю. Усата // Академічні візії. - 2023. - Вип. 15. - Режим доступу: https://scholar.google.com.ua/scholar?cluster=7341593085793014598&hl=ru&as_sdt=0,5.

.: Розділ: Освіта :: 10.08.2023 08.53.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Вінниця :: Запитання: 47342  
Аліна запитує:
Добрий день. Шукаю будь-яку інформацію про дошкільну освіту в діаспорі. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Аліно! Радимо вам для опрацювання такі джерела:
Бигар Г. П. Українська педагогічна преса Канади як фактор розвитку рідномовного шкільництва в діаспорі (друга половина ХХ ст.) : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Г. П. Бигар ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2006. - 217 с.
Глушко О. З. Виховання національних цінностей в українському шкільництві США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / О. З. Глушко; Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки. — Київ, 2021. — 20 c.
Джус О. Розвиток української педагогічної думки другої половини ХХ ст. в західній українській діаспорі / О. Джус // Наук. зап. [Нац. ун-ту «Острозька академія»]. Сер. Історичні науки. — Острог, 2013. — Вип. 21. — С. 156-161.
Диба О. П. Педагогічні засади організації дозвілля дітей та молоді української діаспори : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.06 / О. П. Диба ; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — Київ, 2005. — 21 с.
Лебідь Ю. Ф. Виховне значення педагогічних традицій у середовищі української діаспори США / Ю. Ф. Лебідь // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. — 2010. — № 42. — С. 106-108.
Попова І. І. Використання у дошкільному закладі художніх творів для дітей письменників української діаспори / І. І. Попова // Наука і освіта. — 2008. — № 1/2. — С. 225-228.
Рудницька-Юрійчук І. Р. Особливості вивчення рідної мови за зорово-слуховим методом дітьми дошкільного віку в українській діаспорі США та Канади [Електронний ресурс] / І. Р. Рудницька-Юрійчук // Молодий вчений. — 2019. — № 3(1). — С. 97-100. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_3(1)__22.
Рудницька-Юрійчук І. Р. Розвиток особистості дитини дошкільного віку в освітньому просторі української діаспори США і Канади [Електронний ресурс] / І. Р. Рудницька-Юрійчук // Педагогічний дискурс. — 2012. — Вип. 13. — С. 331-336. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2012_13_77.
Рудницька-Юрійчук І. Українська сім’я та національне дошкілля — провідні чинники формування національної свідомості дітей дошкільного віку в українській діаспорі США і Канади [Електронний ресурс] / І. Рудницька-Юрійчук // Естетика і етика педагогічної дії. - 2013. - Вип. 6. - С. 107-116. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2013_6_11.
Рудницька-Юрійчук І. Українська сім’я та національне дошкілля — провідні чинники формування національної свідомості дітей дошкільного віку в українській діаспорі США і Канади / І. Рудницька-Юрійчук // Естетика і етика педагогічної дії. —2013. —Вип. 6. — С. 107-116.
Руснак І. С. Педагогічна преса української діаспори як джерело дослідження розвитку педагогічної думки й національної освіти закордонних українців / І. С. Руснак, Г. П. Бигар, С. З. Романюк // Педагогічний дискурс: зб. наук. праць. — Хмельницький, 2013. — Вип. 15. — С. 610-616.
Цинова М. В. Науково-педагогічна діяльність української діаспори США в історіографії / М. В. Цинова // Інтелігенція і влада. Сер. Історія : громад.-політ. наук. збірник. — Одеса, 2011. — Вип. 22. — С. 199-213.

.: Розділ: Освіта :: 24.07.2023 13.32.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.325171 seconds