Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45640
   


Автор запитання: Тетяна із міста: Кременчук :: Запитання: 47410  
Тетяна запитує:
Добрий день, допоможіть з питанням по темі "Аплікація, як засіб формування естетичної культури учнів початкової школи". Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Освіта :: 26.09.2023 15.13.32 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 47401  
Катя запитує:
Добрий день, допоможіть знайти літературу, яка буде в інтернеті про В.Сухомлинського та дошкільне виховання. Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Катерино! Радимо Вам використати наступні статті: – Чоповський В. Василь Сухомлинський про вивчення сім’ї і дітей на етапі підготовки до навчання в школі / В. Чоповський // Педагогічна думка. – 2013. – № 4. – С.31-32.
– Стасюк Л. П. Сухомлинський В. О. про домінанти виховання дітей дошкільного віку в сім’ї / Л. П. Стасюк // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : зб. наук. пр. / Ізмаїл. держ. гуманітар. ун-т. – Ізмаїл, 2015. – Вип. 33. – С. 172-174.
– Місюра Л. А. Виховання основ духовно-морального спрямування у дітей дошкільного віку за педагогічною спадщиною В. О. Сухомлинського : (з досвіду роботи ДНЗ № 17 ”Колобок”) / Л.А.Місюра, О.Б.Судіна // В. Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11-12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку. – Донецьк, 2012. – Т. 1. – С. 195-202.
– Стойко О. А. Духовна криниця В. О. Сухомлинського в розвитку особистості дитини дошкільного віку / О.А.Стойко // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11-12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку. – Донецьк, 2012. – Т. 1. – С. 203-206.
– Геша В. В. Використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського у вихованні гуманних почуттів, духовних цінностей у дошкільнят / В.В.Геша // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11-12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку. – Донецьк, 2012. – Т.1. – С. 192-194.
– Губанова Н. В. Внесок В. О. Сухомлинського в теорію вивчення основ здоров’я у дошкільному закладі / Н.В.Губанова // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11-12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку. – Донецьк, 2012. – Т. 1. – С. 177-180.
– Соколовський О. С. Здоровий спосіб життя – пріоритетний напрямок виховання дітей старшого дошкільного віку у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / О.С.Соколовський // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. читань, 11-12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку. – Донецьк, 2012. – Т. 1. – С. 127-129.
– Богуш А.М. Трансформація педагогічної парадигми В. О. Сухомлинського в методиці виховання дітей дошкільного віку / А. М. Богуш // Наука і освіта : наук.-практ. журн. Півд. наук. Центру АПН України. – 2010. – № 8. – С. 62-64.
– Козир М. Педагогічні умови використання казок В. О. Сухомлинського як засобу формування морально-етичних понять у старших дошкільників / М. Козир, А. Мелащенко // Інноватика у вихованні : зб. наук. праць / Міністерство освіти і науки України ; Рівненський державний гуманітарний університет. – Рівне : РДГУ, 2020. – Вип. 12. – С. 146-160.
– Тлостюк О. Спадщина Василя Сухомлинського – невичерпне джерело морально-етичного виховання дітей / О. Тлостюк // Вихователь-методист дошкільного закладу : спеціаліз. журн. – 2014. – № 3. – С. 65-73.
– Просенюк А. І. Ідеї В. Сухомлинського щодо реалізації творчого потенціалу в процесі художньо-естетичного розвитку дітей дошкільного віку / А. І. Просенюк. -// Педагогічний альманах : зб. наук. праць / Херсонська академія неперервної освіти : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – Вип. 27. – С. 52-56.
– Тоцька Т. Твори Василя Сухомлинського для дітей: актуальність в умовах війни / Т. Тоцька // Вихователь-методист дошкільного закладу : Щомісячний спеціалізований журнал. – 2023. – № 3. – С. 50-53.
– Бех І. Плекаємо особистість: у діалозі з В. Сухомлинським / І. Бех // Дошкільне виховання. – 2020. – № 11. – С. 3-5 .
– Тоцька Т. Формуємо в дітей поняття про добро і зло за допомогою творів Василя Сухомлинського / Т. Тоцька // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2023. – № 7. – С. 25-28.
– Тлостюк О. Літературний проект – інструмент формування моральних чеснот у дошкільників / О. Тлостюк // Вихователь-методист дошкіл. закл. – 2015. – № 2. – С. 31-41.
– Суріна Н. Уроки Сухомлинського: про вічне / Н. Суріна, О. Топчій // Вихователь-методист дошк. закл. – 2017. – № 10. – С. 23-29.
– Вашуленко М. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського – першоджерело формування українськомовної особистості дошкільників і молодших школярів / М. Вашуленко // Початкова школа. – 2013. – № 9. – С. 6-8.

.: Розділ: Освіта :: 21.09.2023 22.03.11 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 47399  
Катя запитує:
Добрий день, допоможіть знайти літературу про В.Сухомлинського та дошкільне виховання. Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Катю.
Радимо скористатись такими джерелами інформації:
Антонець М. Я. Дидактичні проблеми загальноосвітньої школи у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського : монографія / Антонець, Михайло Якович ; Ін-т педагогіки АПН України. - Київ : Вища школа, 2008. - 247 с. - Бібліогр.: с. 224-247.
Бех І. Плекаємо особистість: у діалозі з В. Сухомлинським : педагогічна спадщина : погляд сьогодні / Іван Бех // Дошкільне виховання. - 2020. - № 11. - С. 3-5.
Василь Сухомлинський і сучасність : матеріали Третіх Всеукр. пед. читань. Вип. 3. Ч. 2 / М-во освіти України, Умань. держ. пед. ін-т, Упр. освіти Черкас. облдержадміністрації, Черкас. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників ; упоряд. і відп. ред. М. Я. Антонець. - Черкаси : Редакціонно-видавничий відділ Черкасського інституту післядипломної освіти, 1996. - 88 с.
Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховуємо культуру потреб особистості : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. і ХХІІ Всеукр. пед. читань, 24-25 верес. 2015 р., м. Херсон : у 3 ч. Ч. 3 / Українська Асоціація імені Василя Сухомлинського ; Комунальний вищий навчальний заклад "Херсонська академія неперервної освіти"...; редкол.: А. М. Зубко [та ін.]. - Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2015. - 215 c.
Герої - освітяни і науковці України / упоряд. О. А. Сай [та ін.] ; худож. оформ. В. М. Марущинця. - 2-е вид., допов. - Київ : Генеза, 2012. - 462 с.
Гончарук О. Казки оживають : урок-вистава за творами В. О. Сухомлинського / Олена Гончарук // Шкільна бібліотека плюс. - 2019. - № 13-14 (липень). - С. 7-10. - Бібліогр.: с. 10.
Калуська Л. Соняшникова школа казок : посіб. для роботи з дітьми дошк. та мол. шк. віку за казками В. Сухомлинського / худож. Ю. Литвин. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. - 215 с. : іл. - Бібліогр.: с. 212.
Кремень В. Педагогіка Василя Сухомлинського: відповіді на запити часу : [до 100-ліття від дня народження видатного українського педагога В. Сухомлинського] / Василь
Кремень // Голос України. - 2018. - 20 верес. - С. 4.
Кунцяк Ж. Територія казкового читання з Бібліоfairy: використання казки у вихованні дітей [Електронний ресурс] : вітчизняний та зарубіжний досвід / Жанна
Кунцяк // Бібліотека у форматі Д°. - 2018. - № 4. - С. 46-48; Режим доступу: https://chl.kiev.ua/d0/Content/pdf/115.pdf
Либа О. Лепбук за казками В. Сухомлинського : посібник / Олександра
Либа // Дошкільне виховання. - 2018. - № 10. - С. 20.
Математичні знахідки : [добірка матеріалів] // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2021. - № 3 (березень). - С. 45-64.
Маслюк Н. Завзята праця і веселий сміх врятують хлопчика від чарів злих : комплексне заняття з розвитку мовлення для дітей старшої групи за змістом оповідання В. Сухомлинського "Сніговий дідусь із крижаним серцем" / Наталя Маслюк // Дошкільне виховання. - 2019. - № 10. - С. 27-29.
Михайлова І. Сила родини - в любові : робота з дітьми старшої групи за твором В. Сухомлинського "А серце тобі нічого не наказало?" / Ірина Михайлова, Світлана
Медведєва // Дошкільне виховання. - 2018. - № 8. - С. 18-19.
Молчанова А. В гості зайчика запросимо - горобиною пригостимо : комплексне заняття з розвитку мовлення для дітей середньої групи за змістом казки В. Сухомлинського "Зайчик і горобина" / Альона Молчанова // Дошкільне виховання. - 2019. - № 10. - С. 24-26.
Павленко Ю. Феномен педагогічної казки Василя Сухомлинського : виховна робота / Юлія Павленко // Шкільна бібліотека плюс. - 2021. - № 7-8 (квітень). - С. 2-7. - Бібліогр.: с. 7.
Примоченко М. С. Значення спадщини Василя Сухомлинського в освітньому процесі / М. С. Примоченко // Виховна робота в школі. - 2019. - № 8. - С. 30-32. - Бібліогр.: с. 32.
Проблеми дитинства у контексті сучасної педагогіки : зб. наук. праць на пошану Василя Сухомлинського / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ; за ред. М. Чепіль, М. Ярушак. - Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. - 235 с. : іл., табл.
Самобутній педагог : 28 вересня - 100 років від дня народження Василя Сухомлинського // Шкільна бібліотека. - 2018. - № 8. - С. 86-88.
Скрябіна О. В. Стежинами любові та добра : сценарій музичної розваги до дня народження В. Сухомлинського / О. В. Скрябіна, А. О. Воловик // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2021. - № 4 (липень-серпень). - С. 39.
Скрябіна, О. В. Стежинами любові та добра : сценарій музичної розваги до дня народження В. Сухомлинського / О. В. Скрябіна // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2021. - № 1 (січень). - С. 32.
Слєба Н. Вогнегривий коник : заняття з фізкультури для дітей середньої групи за мотивами однойменного твору В. Сухомлинського / Надія Слєба // Дошкільне виховання. - 2018. - № 8. - С. 28-29.
Смірнова І. Коли на душі важко... : фрагмент заняття для дітей старшої групи за твором В. Сухомлинського "Дівчинка і Ромашка" / Ірина Смірнова // Дошкільне виховання. - 2019. - № 4. - С. 30-31.
Тоцька Т. Виховання серця, розуму і рук : розвиток особистості дитини за літературними творами В. Сухомлинського / Тетяна Тоцька // Дошкільне виховання. - 2019. - № 4. - С. 28-30.
Тоцька Т. Філософія для дітей та дорослих : за творами В. Сухомлинського / Тетяна Тоцька // Дошкільне виховання. - 2018. - № 8. - С. 20-23.

.: Розділ: Освіта :: 20.09.2023 17.37.35 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Кременчук :: Запитання: 47394  
Юлія запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу до курсової на тему "Розвиток у дітей інтересу до читання та мови засобами освітніх вебквестів". Дякую за відповідь!
Наша відповідь:
ОДобрий день, Юліє.
Радимо скористатись відповіддю на питання 42107(Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – 42107)
та джерелами інформації
Богосвятська А. І. Освітній веб-квест з літератури : фахові проблеми / А. І. Богосвятська
// Зарубіжна література в школах України. - 2015. - № 1. - С.30-35. - Бібліогр.: с. 35.
Богосвятська А.-М. Педагогічний інструментарій учителя зарубіжної літератури : фахові проблеми / Анна-Марія Богосвятська // Зарубіжна література в школах України. - 2016 - № 6. - С. 12-20. - Бібліогр.: с. 20.
Герасенко Н. Використання технології web-квест при вивченні загальноосвітніх предметів / Наталія Герасенко
// Педагогічна трибуна. - 2016. - № 4-5. - С. 20-21.
Горобченко І. Запрошуємо до таверни "Корабельний кіт" : літературний веб-квест / Ірина
Горобченко // Всесвітня література в сучасній школі. - 2018. - № 6. - С. 15-31, 3-я с. обкл.
Груба Т. Самостійна робота у системі формування мовної особистості учнів профільних класів : методика мови / Таміла Груба // Українська мова і література в школі. - 2018. - № 6. - С. 2-6. - Бібліогр.: с. 6.
Квасниця О. Моя стежка до Кобзаря : веб-квест для 5-го класу / Олександра
Квасниця // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2018. - № 3-4. - С. 83-87. - Бібліогр.: с. 88.
Книга О. Ю. Веб-квест як різновид сучасної дидактичної гри / О. Ю. Книга // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2017. - № 19-21. - С. 57-61. - Бібліогр.: с. 61.
Корицька Г. Організація пошукової творчої діяльності учнів у процесі навчання української мови засобами веб-квест технології : (для вчителів української мови та літератури) : навчально-методичний посібник (частина ІІ) / Галина Корицька // Українська мова і література в школі. - 2019. - № 2. - С. 26-39. - Бібліогр.: с. 34. - Вебліогр.: с. 34-35.
Телішевська Л. Веб-квест як одна з форм організації проектної та дослідницької діяльності учнів на уроках словесності : презентації / Лілія Телішевська,// Українська мова та література (Шкільний світ). - 2012. - № 23-24. - С. 71-73.
Яценко Т. Специфіка уроку української літератури в умовах інформатизації навчального процесу / Таміла Яценко // Українська мова і література в школі. - 2016. - № 4. - С. 19-23. - Бібліогр.: с. 22-23
Гарбовська Л. Г. Веб-квест на уроках української мови та літератури як засіб активізації навчальної діяльності учнів / Л. Г. Гарбовська, І. Л. Рожок, Н. В. Сукач, С. С. Степаницька // https://urok.osvita.ua/materials/edu_technology/45861/attachment-download/15924/
Магас М. Застосування веб-квест технології на уроках літературного читання у 3 класі початкової школи / Марія Магас // https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/9050/1/M_Magas_PSHIS_2(6)_2015.pdf

.: Розділ: Освіта :: 19.09.2023 09.18.35 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Бобровиця :: Запитання: 47378  
Світлана запитує:
Добрий вечір. Допоможіть, будь ласка, знайти модифіковану програму та календарне планування з української мови (ЗПР) 6 клас НУШ. Дякую
Наша відповідь:

.: Розділ: Освіта :: 2.09.2023 20.45.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.358941 seconds