Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45734
   


Автор запитання: Аліна із міста: Вінниця :: Запитання: 47342  
Аліна запитує:
Добрий день. Шукаю будь-яку інформацію про дошкільну освіту в діаспорі. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Аліно! Радимо вам для опрацювання такі джерела:
Бигар Г. П. Українська педагогічна преса Канади як фактор розвитку рідномовного шкільництва в діаспорі (друга половина ХХ ст.) : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Г. П. Бигар ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2006. - 217 с.
Глушко О. З. Виховання національних цінностей в українському шкільництві США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / О. З. Глушко; Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки. — Київ, 2021. — 20 c.
Джус О. Розвиток української педагогічної думки другої половини ХХ ст. в західній українській діаспорі / О. Джус // Наук. зап. [Нац. ун-ту «Острозька академія»]. Сер. Історичні науки. — Острог, 2013. — Вип. 21. — С. 156-161.
Диба О. П. Педагогічні засади організації дозвілля дітей та молоді української діаспори : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.06 / О. П. Диба ; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — Київ, 2005. — 21 с.
Лебідь Ю. Ф. Виховне значення педагогічних традицій у середовищі української діаспори США / Ю. Ф. Лебідь // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. — 2010. — № 42. — С. 106-108.
Попова І. І. Використання у дошкільному закладі художніх творів для дітей письменників української діаспори / І. І. Попова // Наука і освіта. — 2008. — № 1/2. — С. 225-228.
Рудницька-Юрійчук І. Р. Особливості вивчення рідної мови за зорово-слуховим методом дітьми дошкільного віку в українській діаспорі США та Канади [Електронний ресурс] / І. Р. Рудницька-Юрійчук // Молодий вчений. — 2019. — № 3(1). — С. 97-100. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_3(1)__22.
Рудницька-Юрійчук І. Р. Розвиток особистості дитини дошкільного віку в освітньому просторі української діаспори США і Канади [Електронний ресурс] / І. Р. Рудницька-Юрійчук // Педагогічний дискурс. — 2012. — Вип. 13. — С. 331-336. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2012_13_77.
Рудницька-Юрійчук І. Українська сім’я та національне дошкілля — провідні чинники формування національної свідомості дітей дошкільного віку в українській діаспорі США і Канади [Електронний ресурс] / І. Рудницька-Юрійчук // Естетика і етика педагогічної дії. - 2013. - Вип. 6. - С. 107-116. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2013_6_11.
Рудницька-Юрійчук І. Українська сім’я та національне дошкілля — провідні чинники формування національної свідомості дітей дошкільного віку в українській діаспорі США і Канади / І. Рудницька-Юрійчук // Естетика і етика педагогічної дії. —2013. —Вип. 6. — С. 107-116.
Руснак І. С. Педагогічна преса української діаспори як джерело дослідження розвитку педагогічної думки й національної освіти закордонних українців / І. С. Руснак, Г. П. Бигар, С. З. Романюк // Педагогічний дискурс: зб. наук. праць. — Хмельницький, 2013. — Вип. 15. — С. 610-616.
Цинова М. В. Науково-педагогічна діяльність української діаспори США в історіографії / М. В. Цинова // Інтелігенція і влада. Сер. Історія : громад.-політ. наук. збірник. — Одеса, 2011. — Вип. 22. — С. 199-213.

.: Розділ: Освіта :: 24.07.2023 13.32.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Богдан із міста: Київ :: Запитання: 47332  
Богдан запитує:
Добрий день. Цікавить: професійне самовдосконалення майбутніх вчителів природничих дисциплін. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Богдане! Радимо для опрацювання таку літературу:
Біляковська О. О. Професійна підготовка майбутніх вчителів природничо-математичних дисциплін: якісний вимір [Електронний ресурс] / О. О. Біляковська // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2017. — Вип. 80(2). — С. 125-129. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2017_80(2)__26.
Валько Н. В. Робототехніка як засіб підготовки майбутніх вчителів природничо-математичних дисциплін [Електронний ресурс] / Н. В. Валько // Інформаційні технології в освіті. — 2019. — Вип. 3. — С. 38-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/itvo_2019_3_5.
Жорова І. Я. Інтернет-технології як засіб професійного розвитку вчителів природничих дисциплін [Електронний ресурс] / І. Я. Жорова // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. — 2014. — Вип. 2. — С. 32-35. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyptp_2014_2_12.
Ігрові технології : [тематичний номер] // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2020. — № 15-16. — С. 8-61.
[ІКТ в освітньому процесі] : [добірка матеріалів] // Школа (Шкільний світ). — 2019. — № 9. — С. 10-44.
Іщенко В І. Підготовка майбутнього вчителя природничих дисциплін до самоосвітньої діяльності : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.04 / В. І. Іщенко ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2009. — 20 с.
Китайська О. Стимулювання саморозвитку майбутніх учителів як педагогічна умова формування професійної мобільності / О. Китайська // Наука і освіта. — 2009. — № 4. — С. 70-73.
Лаврентьєва О. О. Фундаментальна підготовка вчителя природничих дисциплін: стан, проблеми і тенденції [Електронний ресурс] / О. О. Лаврентьєва // Педагогіка вищої та середньої школи. — 2015. — Вип. 45. — С. 52-58. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2015_45_12.
Москалюк Н. В. Актуальні проблеми підготовки майбутніх вчителів природничих дисциплін [Електронний ресурс] / Н. В. Москалюк // Фізико-математична освіта. — 2015. — Вип. 3. — С. 41-49. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2015_3_7.
Оніпко В. В. Розвиток творчої індивідуальності майбутнього вчителя природничих дисциплін профільної школи [Електронний ресурс] / В. В. Оніпко // Педагогіка та психологія. — 2012. — Вип. 41. — С. 42-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2012_41_7.
Рудишин С. Д. Екологічна компетентність як загальна компетентність вчителів природничих дисциплін [Електронний ресурс] / С. Д. Рудишин, І. М. Коренева, В. І. Самілик // Український педагогічний журнал. — 2016. — № 3. — С. 74-83. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrpj_2016_3_10.
Северіна Т. Педагогічна практика в системі особистісного самовдосконалення майбутнього вчителя [Електронний ресурс] / Т. Северіна // Вісник Інституту розвитку дитини. Сер. : Філософія, педагогіка, психологія. — 2013. — Вип. 28. — С. 128-133. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2013_28_27.
Трубчаніна О. Формування соціальної компетентності: 7 порад Ейнштейна : майстер-клас для вчителів предметів природничого циклу / О. Трубчаніна // Хімія (Шкільний світ). — 2018. — № 8. — С. 50-58.
Фаст О. Л. Формування педагогічної самоефективності майбутніх учителів початкових класів у професійній підготовці : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.04 / О. Л. Фаст ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — Київ, 2012. — 22 c.
Федюк Г. З. Модель розвитку педагогічної майстерності вчителів природничих предметів у процесі неперервного професійного самовдосконалення [Електронний ресурс] / Г. З. Федюк // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. — 2018. — № 17. — С. 162-168. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vldubzh_2018_17_25.
Федюк Г. З. Модель розвитку педагогічної майстерності вчителів природничих предметів у процесі неперервного професійного самовдосконалення [Електронний ресурс] / Г. З. Федюк // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. — 2018. — № 17. — С. 162-168. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vldubzh_2018_17_25.
Хатунцева С. М. Самореалізація майбутнього вчителя у процесі формування готовності до самовдосконалення [Електронний ресурс] / С. М. Хатунцева // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. — 2016. — Вип. 13(2). — С. 50-55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2016_13(2)__17.
Хитра З. М. Використання інтерактивних технологій навчання в процесі підготовки майбутнього вчителя початкової школи до формування в учнів природничо-наукової картини світу [Електронний ресурс] / З. М. Хитра // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. — 2016. — Вип. 137. — С. 293-297. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2016_137_72.

.: Розділ: Освіта :: 12.07.2023 09.01.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ніна із міста: Бровари :: Запитання: 47299  
Ніна запитує:
Добрий день! Мені потрібна література про віртуальний освітній простір. Дякую.
Наша відповідь:
Грінченко М. С. Значення віртуального простору у професійній підготовці майбутнього соціального педагога / М. С. Гінченко // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічна. - 2014. - № 24. - С. 29-36.
Климнюк В. Є. Віртуальна реальність в освітньому процесі / В. Є. Климнюк // Зб. наук. пр. Харків. нац. ун-ту Повітряних Сил. 2018. - № 2. - С. 207-212.
Кивлюк О. Віртуалізація освітнього простору як прагматичний складник розвитку інформаційної педагогіки [Електронний ресурс] / О. Кивлюк // Вища освіта України. - 2012. - № 1. - С. 25-30. - Режим доступу: https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/37589/Kyvliuk_2012_1.pdf?sequence=1.
Кокарєва А. М. Віртуальний освітній простір як основа становлення нової культурної віртуальної комунікації [Електронний ресурс] / А. М. Кокарєва, Л. О. Хоменко-Семенова, О. В. Алпатова // Соціальні комунікації в інноваційному освітньому просторі: теоретичні та прикладні аспекти. - 2020. - С. 6-23. - Режим доступу: https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/43136/1/1.pdf.
Лукащук С. Віртуалізація як феномен освітнього простору [Електронний ресурс] / С. Лукащук // Психологічні перспективи. - 2021. - Вип. 38. - С. 163-176. - Режим доступу: http://psychoprospects.vnu.edu.ua/index.php/psychoprospects/article/view/750/576.
Лукін С. Ю. Віртуальний публічний простір та особливості його функціонування [Електронний ресурс] / С. Ю. Лукін // Публічне управління і адміністрування в Україні. - 2020. - № 5. - С. 66-69. - Режим доступу: http://pag-journal.iei.od.ua/archives/2020/15-2020/15.pdf.
Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід [Електронний ресурс] : моногр. / за заг. ред. С. Чернова, В. Воронкової, В. Банаха, О. Сосніна, П. Жукаускаса та ін. - Запоріджжя : РВВ ЗДІА, 2017. - 608 с. - Режим доступу: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/bitstream/12345/568/1/60347PYA.pdf.
Яремчук Н. Педагогічні умови формування віртуального освітнього простору закладу вищої освіти [Електронний ресурс] / Н. Яремчук, Н. Сениця // Молодь і ринок. - 2021. - № 7. - С. 54-61. - Режим доступу: http://mir.dspu.edu.ua/article/view/242598/240538.

.: Розділ: Освіта :: 12.06.2023 12.04.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Київ :: Запитання: 47288  
Тетяна запитує:
Добрий день. Шукаю літературу на тему: Вища освіта у Фінляндії. Дякую вам.
Наша відповідь:
Добрий день, Тетяно! Радимо для опрацювання таку літературу:
Базелюк Н. В. Дослідницька професійна підготовка вчителів у теорії педагогічної освіти Фінляндії [Електронний ресурс] / Н. В. Базелюк // Професійна освіта: проблеми і перспективи. — 2013. — Вип. 5. — С. 49-54. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Profos_2013_5_11
Базелюк Н. В. Розвиток системи педагогічної освіти у Фінляндії в історичній перспективі [Електронний ресурс] / Н. В. Базелюк // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. — 2012. — № 37. — С. 300-306. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pipo_2012_37_51
Герасименко О. Ю. Особливості забезпечення якості вищої освіти у країнах Скандинавії (досвід Швеції та Фінляндії) [Електронний ресурс] / О. Ю. Герасименко // Інноваційна педагогіка. — 2022. — Вип. 44(1). — С. 7-10. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2022_44(1)__3
Гринюк С. П. Мовна освіта у Фінляндії: сучасність, проблеми, перспективи [Електронний ресурс] / С. П. Гринюк // Вісник післядипломної освіти. — 2011. — Вип. 3. — С. 49-55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpo_2011_3_10
Котун К. В. Наукові підходи в освіті дорослих Фінляндії [Електронний ресурс] / К. В. Котун // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. — 2020. — Вип. 1. — С. 131-140. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OD_2020_1_16
Мелешко І. В. Визнання результатів неформальної освіти дорослих у Фінляндії: особливості і механізми [Електронний ресурс] / І. В. Мелешко // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 82(1). — С. 23-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2018_82(1)__6
Мелешко І. В. Неформальна освіта дорослих як фактор соціокультурної модернізації українського суспільства: досвід Фінляндії [Електронний ресурс] / І. В. Мелешко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. — 2018. — Вип. 61. — С. 178-181. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2018_61_46
Огієнко О. Суспільно-державне управління в системі освіти дорослих: досвід Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії [Електронний ресурс] / О. Огієнко // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. — 2019. — Вип. 2. — С. 155-166. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OD_2019_2_20
Плахотнік О. В. Особливості розвитку вищої освіти Фінляндії: автономія, якість, доступність, відкритість [Електронний ресурс] / О. В. Плахотнік, О. О. Мухіна // Педагогічний альманах. — 2017. — Вип. 34. — С. 225-231. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2017_34_38
Родюк Н. Ю. Інноваційні процеси в розвитку вищої освіти Фінляндії [Електронний ресурс] / Н. Ю. Родюк, Н. І. Лазаренко, Чед Доті // Молодий вчений. — 2018. — № 5.2. — С. 38-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_5
Швець О. А. Аспекти дизайн-освіти у Фінляндії [Електронний ресурс] / О. А. Швець, З. Ю. Макар // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. — 2017. — Вип. 48. — С. 194-197. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mitimpt_2017_48_50

.: Розділ: Освіта :: 7.06.2023 16.10.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 47282  
Олена запитує:
Добрий день. Потрібно літературу про крос-культурне навчання учнів-білінгвів. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олено! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за номером запитання — № 45723. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Бондаренко А. І. Основні аспекти вітчизняних лінгвокультурологічних досліджень [Електронний ресурс] / А. І. Бондаренко // Література та культура Полісся. Серія : Філологічні науки. — 2019. — Вип. 96. — С. 115-125. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpfil_2019_96_12
Братусь М. Ф. Лінгвокультурологічний аспект у викладанні української мови як іноземної [Електронний ресурс] / М. Ф. Братусь // Мова і міжкультурна комунікація. — 2017. — Вип. 1. — С. 224-235. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/movmk_2017_1_26
Дороз В. Ф. Крос-культурне навчання учнів-білінгвів української мови : монографія / В. Ф. Дороз ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ : Центр учбової літератури, 2011. — 455 с. : рис., табл.
Завалевська О. Лінгвокультурологічний контекст у навчанні іншомовного говоріння [Електронний ресурс] / О. Завалевська, В. Веретенникова, О. Радіус // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2021. — Вип. 44(2). — С. 119-126. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2021_44(2)__21
Потапенко О. Історія становлення лінгвокультурології як нової лінгвістичної науки [Електронний ресурс] / О. Потапенко // Теоретична і дидактична філологія. — 2015. — Вип. 19. — С. 251-266. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tidf_2015_19_27
Собецька Н. В. Актуальність соціолінгвістичних змін у мові [Електронний ресурс] / Н. В. Собецька // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2016. — Вип. 10. — С. 19-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2016_10_4
Собецький М. Суспільна семіотика та міжкультурна освіта [Електронний ресурс] / М. Собецький // Освітологія. — 2013. — Вип. 2. — С. 131-137. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ocvit_2013_2_18
Торчинська Т. Підготовка майбутніх учителів до формування мовно-мовленнєвої компетентності молодших школярів на основі лінгвокультурологічного підходу [Електронний ресурс] / Т. Торчинська, Л. Роєнко // Проблеми підготовки сучасного вчителя. — 2018. — Вип. 18. — С. 94-104. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2018_18_13

.: Розділ: Освіта :: 5.06.2023 14.34.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.284687 seconds