Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45252
   


Автор запитання: Ірина із міста: Київ :: Запитання: 46694  
Ірина запитує:
Добрий день. Потрібна література про розвиток творчих здібностей учнів початкової школи. Дякую вам за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день, Ірино! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Вашуленко М. Робота над власним висловлюванням (есе) на уроках української мови : методика навчання / М. Вашуленко, С. Дубовик // Початкова школа. — 2017. — № 10. — С. 10-16.
Веремчук, Р. І. Формування навичок самостійного складання казки як один з етапів розвитку творчої активності учнів початкових класів / Р. І. Веремчук // Початкове навчання та виховання. — 2020. — № 13-15. — С. 34-38.
Ігрові технології : [тематичний номер] // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2020. — № 15-16. — С. 8-61.
Інтегровані уроки : [добірка матеріалів] // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2020. — № 3. — С. 6-65.
Майстер-клас «Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/majster-klas-rozvitok-tvorcih-zdibnostej-ucniv-pocatkovoi-skoli-119600.html. — Дата звернення : 19.09.2022.
Методика розвитку творчих здібностей учнів початкових класів [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/metodika-rozvitku-tvorcih-zdibnostej-ucniv-pocatkovih-klasiv-10294.html. — Дата звернення : 19.09.2022.
Особливості розвитку творчих здібностей учнів початкової школи на уроках української мови [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/osoblivosti-rozvitku-tvorcih-zdibnostej-ucniv-pocatkovoi-skoli-na-urokah-ukrainskoi-movi-392733.html. — Дата звернення : 19.09.2022.
Плигань О. Творчі завдання на уроках української мови : методика навчання / О. Плигань, О. Колісник // Початкова школа. — 2018. — № 5. — С. 19-20.
Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/rozvitok-tvorcih-zdibnostej-ucniv-pocatkovih-klasiv-8609.html. — Дата звернення : 19.09.2022.
Стаття на тему: «Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів НУШ» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/statta-na-temu-rozvitok-tvorcih-zdibnostej-ucniv-pocatkovih-klasiv-nus-187967.html. — Дата звернення : 19.09.2022.
Стеценко І. Активізація пізнавальної діяльності дошкільників та учнів молодших класів засобами мистецтва / І. Стеценко // Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садка. — 2018. — № 3. — С. 56-79.
Уроки з лепбуками : [добірка матеріалів] // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2020. — № 5. — С. 6-65.
Формування пізнавальної діяльності в молодших школярів : [добірка матеріалів] // Початкова освіта. Уроки. — 2020. — № 7. — С. 6-122.
Харченко Н. Креативна педагогіка : методи, прийоми, форми / Н. Харченко // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2019. — № 12. — С. 8-33.
Шуть. М. М. Інтерпретаційно-виконавські музичні ігри: формуємо творчі вміння молодших школярів / М. М. Шуть // Мистецтво та освіта. — 2018. — № 3. — С. 7-11.

.: Розділ: Освіта :: 19.09.2022 09.32.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 46690  
Катя запитує:
Допоможіть знайти сайти та літературу, на тему: Експериментування як засіб розвитку допитливості дитини.
Наша відповідь:
Алєко О. А. Порівняльний аналіз результатів експериментального дослідження з формування соціального досвіду дитини у взаємодії ДНЗ і родини [Електронний ресурс] / О. А. Алєко // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. — 2014. — № 2. — С. 12-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2014_2_4
Васильєва Н. Організація пошуково-дослідницької діяльності дітей в ДНЗ : на допомогу керівникові / Н. Васильєва // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2009. — № 8. — С. 86-93.
Вічалковська Н. Психологічні умови активізації розвитку допитливості школярів-підлітків [Електронний ресурс] / Н. Вічалковська // Проблеми гуманітарних наук. Серія : Психологія. — 2015. — Вип. 35. — С. 287–298. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgn_ps_2015_35_26
Гавриш Н. Стан розвитку дітей у групах раннього віку в закладах дошкільної освіти: результати констатувального експерименту [Електронний ресурс] / Н. Гавриш, С. Васильєва, В. Рагозіна // Український педагогічний журнал. — 2020. — № 4. — С. 69-82. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrpj_2020_4_8
Дослідження : [тематична добірка] // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2021. — № 7-8. — С. 6-43.
Карук І. В. Гра-експериментування як засіб розвитку дослідницької активності дошкільників [Електронний ресурс] / І. В. Карук // Інноваційна педагогіка. — 2020. — Вип. 20(2). — С. 142-145. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2020_20(2)__32
Карук І. В. Розвиток пізнавальних інтересів у дітей дошкільного віку в процесі експериментальної діяльності [Електронний ресурс] / І. В. Карук // Молодий вчений. — 2018. — № 5.2. — С. 89-92. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_5
Карук І. Дитяче експериментування: організація дослідницької діяльності у початковій школі [Електронний ресурс] / І. Карук // Учитель початкової школи. – 2020. - № 3-4. – С. 16-17. — Режим доступу: file:///C:/Users/User/Downloads/UPSh_2020-3_p16.pdf
Рудик К. Експериментальне дослідження стану мовленнєвого розвитку старших дошкільників [Електронний ресурс] / К. Рудик // Актуальні проблеми психології в закладах освіти. — 2015. — Вип. 5. — С. 73-76. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/akprpzo_2015_5_14
Смольникова Г. Нові відкриття - щодня! : організація пізнавальної діяльності дітей / Г. Смольникова // Дошкільне виховання. — 2013. — № 3. — С. 6-11.
Шпичак І. Експериментальне дослідження розвитку особистості дитини в колективі (на прикладі дитячого будинку-лабораторії "Міжнародна солідарність") [Електронний ресурс] / І. Шпичак // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. — 2016. — Вип. 1. — С. 355-363. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2016_1_43

.: Розділ: Освіта :: 16.09.2022 08.17.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 46675  
Катя запитує:
Добрий день, допоможіть знайти літературу на тему: «Основні особливості марксистської філософії». Дякую!
Наша відповідь:
https://lib.chmnu.edu.ua/pdf/posibnuku/264/13.pdf
Алексєєв В. Анархізм та марксизм: протистояння двох суспільно-політичних течій у питаннях подальшого розвитку держави та суспільства [Електронний ресурс] / В. Алексєєв // Державне управління та місцеве самоврядування. — 2016. — Вип. 1. — С. 8-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2016_1_3
Буряк Н. Б. Вплив марксистської філософії на гуманістичну концепцію релігії Еріха Фромма [Електронний ресурс] / Н. Б. Буряк // Актуальні проблеми філософії та соціології. — 2015. — Вип. 5. — С. 32-35. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprfc_2015_5_9
Вдовиченко Г. В. Культурфілософські здобутки філософів УСРР 20-х–30-х рр. ХХ ст. у галузі дослідження марксизму-ленінізму [Електронний ресурс] / Г. В. Вдовиченко // Політологічний вісник. — 2014. — Вип. 72. — С. 36–46. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pv_2014_72_5
Вілков В. Діалектичний та історичний матеріалізм у структурі марксизму-ленінізму як філософського вчення й політико-ідеологичної доктрини [Електронний ресурс] / В. Вілков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. — 2021. — Вип. 1. — С. 114-141. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNUF_2021_1_14
Залужна А. Людиновимірність культури у філософському дискурсі "пізнього радянського марксизму" [Електронний ресурс] / А. Залужна // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Культурологія. — 2015. — Вип. 16. — С. 307-309. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2015_16_32
Ідеологія і утопія. Спадщина марксизму і сучасна політична реальність [Електронний ресурс] // Філософська думка. — 2018. — № 2. — С. 6-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Philos_2018_2_5
Козій І. В. Вплив марксистської парадигми на формування української філософії першої половини XX століття [Електронний ресурс] / І. В. Козій // Гілея: науковий вісник. — 2016. — Вип. 106. — С. 227-230. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_106_60
Козій І. В. Ідеологічний "наступ" філософії марксизму на західноукраїнських землях в 20–30–ті рр. XX ст. [Електронний ресурс] / І. В. Козій // Гілея: науковий вісник. — 2016. — Вип. 105. — С. 247-250. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_105_66
Кульчицький С. В. Марксизм-ленінізм у реальному вимірі (про природу комуносоціалізму) [Електронний ресурс] / С. В. Кульчицький // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2017. — Вип. 29. — С. 40-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2017_29_7
Окорокова В. В. Система марксистської соціально-філософської парадигми в радянській науці щодо вивчення утопії [Електронний ресурс] / В. В. Окорокова // Наукове пізнання: методологія та технологія. Філософія. — 2011. — Вип. 1. — С. 122-127. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmt_2011_1_25
Параняк П. Співвідношення ідей політичної толерантності та фундаментальних цінностей марксизму [Електронний ресурс] / П. Параняк // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. — 2015. — Вип. 7. — С. 233-242. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2015_7_28
Пилипенко Г. М. Еволюція марксизму в ХХ ст.: гуманістичний радикалізм Е. Фромма [Електронний ресурс] / Г. М. Пилипенко // Економічний вісник Національного гірничого університету. — 2018. — № 2. — С. 16-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2018_2_4
Ряшко О. В. Насильство як політико-правова програма у теоретичних концепціях марксизму та його соціальні наслідки [Електронний ресурс] / О. В. Ряшко, В. І. Ряшко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. — 2014. — № 810. — С. 147-152. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2014_810_26
Сенченко М. Аксіоматична теорія соціальних систем / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 11. — С. 3-11.
Снітько Д. Ю. Діалектика діяльності та бездіяльності людини у філософії К. Маркса [Електронний ресурс] / Д. Ю. Снітько // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. — 2012. — Вип. 4(2). — С. 165-170. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2012_4(2)__34
Стьопін В. С. Доля марксизму та майбутнє цивілізації [Електронний ресурс] / В. С. Стьопін // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. — 2016. — № 3. — С. 283-286. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_2016_3_29
Терещенко Ю. Д. Марксизм: нариси з історії становлення "рецепційного поля" політичної онтології Геґеля [Електронний ресурс] / Ю. Д. Терещенко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філософія. Філософські перипетії. — 2018. — Вип. 58. — С. 59-69. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFLO_2018_58_8
Шалагінов Б. Соцреалізм як нереалізований проект (погляд германіста) / Б. Шалагінов // Всесвіт. — 2012. — № 5-6. — С. 207-220.

.: Розділ: Освіта :: 12.09.2022 16.47.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Кременчук :: Запитання: 46666  
Тетяна запитує:
Добрий день!Допоможіть,будь ласка,з інформацією на теми: 1."Лексичні повтори" 2."однорідні члени речення" Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Тетяно! Радимо Вам використати наступні посилання: – http://teg.com.ua/leksichnij-povtor-shho-tse-take-prikladi-v-ukrayinskij-movi-i-literaturi/
https://uaeu.top/tsikave/shcho-take-leksichnij-povtor.html
http://ddpu-filolvisnyk.com.ua/uploads/arkhiv-nomerov/2020/NV_2020_13/22.pdf
https://studfile.net/preview/9121668/page:2/
https://webpen.com.ua/pages/Syntax_and_punctuation/similar_parts_or_sentence.html
https://zno.if.ua/?p=4278
https://lms.e-school.net.ua/asset-v1:UIED Ukrainian-language-8th-grade 2020 type@asset block@8_клас._Украі_нська_мова._Урок_7.pdf
https://ivanna-site.in.ua/syntaksys-5-klas/rechennia-z-odnoridnymy-chlenamy
http://shkolyar.in.ua/odnoridni-cleny-rechennya
https://is.muni.cz/el/1421/jaro2016/UJA_57/um/62016880/1_Nekolikanasobne_v.c..pdf
https://dovidka.biz.ua/rechennya-z-odnoridnymy-chlenamy-rechennya/
https://subject.com.ua/ukrmova/zno/265.html
https://l-ponomar.com/odnoridni-chleny-rechennya/
https://svitslova.com/mova/syntaksys/4783-2018-01-31-12-28-49.html
https://pidru4niki.com/1551061147620/dokumentoznavstvo/odnoridni_chleni_rechennya
https://studfile.net/preview/14500156/page:13/
https://ridnamova.kiev.ua/html/6.6.1.html
https://ukrainskamova.com/publ/chinnij_pravopis/sintaksis_i_punktuacija/ponjattja_pro_odnoridni_chleni_rechennja/7-1-0-193
https://filologukraine.ucoz.ua/publ/mova/sulm/odnoridni_chleni_rechennja/3-1-0-125
https://jak.koshachek.com/articles/odnoridni-chleni-rechennja-studopedija.html

.: Розділ: Освіта :: 9.09.2022 16.20.54 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 46660  
Катя запитує:
Добрий день, допоможіть знайти літературу: Праці дослідників проблем творчості та дитячої творчості за останні 10 років. Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Катерино! Радимо Вам використати наступний список джерел: – Біла І. Феномен дитячої творчості : [психологічна сутність дитячої творчості] / І.Біла // Дошкільне виховання. - 2011. - № 1. - С. 7-11.
– Дубовий С. Роль позакласної роботи у формуванні творчої особистості учня / С.Дубовий // Рідна школа. - 2012. - № 3. - С. 61-63.
– Біла І.М. Проблема розвитку творчості дітей дошкільного віку у сучасних психолого-педагогічних дослідженнях / І.М.Біла // Обдарована дитина. - 2013. - № 8. - С. 2-8.
– Біла І. Творчість як ціннісна потреба дошкільника / І. Біла // Вихователь-методист дошк. закл. - 2017. - № 10. - С. 38–41.
– Кудрявцев В.Т. Феномен дитячої креативності / В. Т. Кудрявцев // Дошкільна освіта. - 2012. - № 3. - С. 30-40.
– Гальченко В. М. Особливості прояву винахідливості та чинники її розвитку в дошкільному віці / В. М. Гальченко // Міжнародний науковий форум : соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2011. - Вип. 5. - С. 14-25.
– Пархоменко О. Особливості розвитку уяви у дошкільників у процесі творчої діяльності / О. Пархоменко // Інноваційні технології в дошкільній освіті України: розвиток дитячої обдарованості та креативності : матеріали Всеукр. наук.-метод. семінару Ін-ту розвитку дитини НПУ ім. М. П. Драгоманова, 19 квітня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Нац. центр "Мала академія наук України". - Київ, 2012. - С. 242-247.
– Силко Р.М. Художньо-естетичний розвиток дошкільників засобами дитячої анімації / Р. М. Силко, Т. М. Шавро // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2016. - Серія : Психолого-педагогічні науки, Вип. 3. - С. 67-70.
– Дуткевич Т. В. Психологічні особливості розвитку дитячої творчості / Т. В. Дуткевич // Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, Ін-т педагогіки НАПН України. - Кам'янець-Подільський, 2013. - Вип. 15. - С. 251-256.
– Радул О. С. Проблема розвитку дитячої активності і творчості у вітчизняних освітніх документах першої третини ХХ століття / О. С. Радул // Нариси з історії педагогічної думки (перша третина ХХ століття) : [монографія] / [О. С. Радул [та ін.]]. - Кіровоград, 2015. - С. 7-37.
– Комаровська О. Кардіограма таланту: творчий портрет обдарованої особистості / О. Комаровська // Мистецтво та освіта. - 2013. - № 2. - С. 60-62.
– Деркач Л. Диво дитячої творчості / Л. Деркач // Початкова школа. - 2013. - № 4. - С. 31-33.
– Новицька О. Дитяча творчість починається з казки : українська література, 5 кл. / О. Новицька // Українська мова і література в школах України. - 2014. - № 11. - С. 29-30.
– Розвиток творчих здібностей дитини / Т. Позняк // Наукові записки / Міністерство освіти і науки України, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2014. - Серія : Педагогічні науки, Вип. 125. - С. 153-158.
– Сєрих Л. В. Розвиток креативності дитини / Л. В. Сєрих // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). - 2013. - № 2. - вкладка,1-5.
– Атаманчук Н. М. Творчий розвиток дітей дошкільного віку засобами арт-практик / Н. М. Атаманчук, С. П. Яланська, О. М. Тур // Психологічний часопис = PSYCHOLOGICAL JOURNAL : Науковий журнал. - 2020. – Т. 6, № 10. - С. 17-28.
– Іванець Н. Розвиток творчих здібностей молодших школярів у контексті ідей В. О. Сухомлинського / Н. Іванець // Наукові записки / Міністерство освіти і науки України, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2013. - Серія : Педагогічні науки, Вип. 123 Т.2. - С. 118-121.
– Білохвощенко С. Розвиток творчої особистості в освітньому процесі загальноосвітньої школи / С. Білохвощенко, М. Кальчук, С. Махиня // Наукові записки / Міністерство освіти і науки України, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2013. - Серія : Педагогічні науки, Вип. 123 Т.2. - С. 46-51.
– Перуцька Д. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку в процесі зображувальної діяльності / Д. Перуцька // Вісник інституту розвитку дитини (додаток) : збірник наукових праць / [Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова]. - Київ, 2012. - Вип. 3 : Матеріали I Міжнар. студ. наук.-практ. конференції "Дитинство. Освіта. Соціум", 23 лютого 2012 р. - С. 336-339.
– Нападій Н. Розвиток творчості дітей старшого дошкільного віку в декоративній діяльності / Н. Нападій // Вісник інституту розвитку дитини. Серія: Філософія. Педагогіка. Психологія : Збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2012. - Вип. 22. - С. 103-107.
– Сургаєва В. В. Плекаємо творчу особистість / В. В. Сургаєва // Світ виховання : часопис для вчителів, батьків, дітей. - 2010. - № 5. - С. 17-21.

.: Розділ: Освіта :: 7.09.2022 11.59.13 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 2.284259 seconds