Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45653
   


Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 47144  
Катя запитує:
Добрий день, допоможіть знайти літературу на тему: зарубіжні фахівці з проблеми розвитку музичних здібностей дітей. Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Ван Лей. Психологічні умови педагогічної творчості викладача вокалу в аспекті розвитку музичних здібностей [Електронний ресурс] / Лей Ван // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. — 2010. — № 42. — С. 16-21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpkov_2010_42_7.
Гринчук І. Проблеми музичного мислення: теорія і методика розвитку : діалектика музичного логосу та ейдосу / І. Гринчук, О. Бурська. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. — 224 с.
Гусар Д. О. Інноваційна методика Василя Куфлюка у контексті вітчизняних та зарубіжних концепцій розвитку музичного слуху [Електронний ресурс] / Д. О. Гусар, Л. М. Опарик // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Педагогіка та психологія. — 2020. — Вип. 1. — С. 20-22. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdupp_2020_1_4.
Лю Чан Розвиток музично-творчих здібностей учнів у КНР [Електронний ресурс] / Лю Чан, Сунь Цзінцю // Педагогіка та психологія. — 2017. — Вип. 58. — С. 274-281. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2017_58_30.
Ляшко М. Теоретичні основи дослідження проблеми розвитку музичних здібностей [Електронний ресурс] / М. Ляшко // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2016. — Вип. 20(2). — С. 80-86. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2016_20(2)__15.
Стефіна Н. В. До проблеми творчого розвитку молодших школярів на уроках музичного мистецтва [Електронний ресурс] / Н. В. Стефіна // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія : Педагогічні науки. — 2016. — Вип. 30. — С. 138-143. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2016_30_21.
Стріхар О. І. Внутрішні детермінанти розвитку музичних здібностей дітей [Електронний ресурс] / О. І. Стріхар // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2013. — № 10(4). — С. 38-45. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_10(4)__7.
Стріхар О. Педагогіко-психологічні проблеми музичного розвитку дітей [Електронний ресурс] / О. Стріхар // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2014. — Вип. 49. — С. 148-153. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2014_49_24.
Фоломєєва Н. А. Педагогічні технології естетичного виховання дітей віком 5 – 10 років засобами музичного мистецтва : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Н. А. Фоломєєва ; АПН України. Ін-т пробл. виховання. — Київ, 2001. — 22 с.
Черкасов В. Ф. Розвиток музично-педагогічної освіти в Україні (друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 / В. Ф. Черкасов ; Ін-т вищ. освіти АПН України. — Київ, 2009. — 36 с.

.: Розділ: Освіта :: 9.04.2023 22.09.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 47143  
Катя запитує:
Добрий день, допоможіть знайти літературу на тему: Наукові статті сучасних фахівців з проблеми музичного виховання дітей раннього та дошкільного віку. Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо для опрацювання таку літературу:
Боднарук І. М. Педагогічна практика з музики : навч.-метод. посіб. / І. М. Боднарук; МОНМС України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці : Рута, 2012. — 279 c.
Велігура О. О. До проблеми наступності в музично-естетичному вихованні дошкільників та молодших школярів [Електронний ресурс] / О. О. Велігура // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки. — 2013. — № 1. — С. 12-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2013_1_4.
Горбенко С. С. Історія гуманізації музичної освіти дітей шкільного віку : навч. посіб. / С. С. Горбенко; Нац. пед. ун-т ім. М.Драгоманова. — Кам’янець-Поділ. : Вид. Зволейко Д. Г., 2007. — 347 c.
Дівнич Н. П’ять сходинок Реджіо : крокуємо разом на музичних заняттях / Н. Дівнич // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2021. — № 1-2. — С. 46-51.
Дмитруха А. В. Філософія музичного виховання у дошкільному навчальному закладі [Електронний ресурс] / А. В. Дмитруха // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. — 2013. — Вип. 41(2). — С. 150-157. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_filos_2013_41(2)__17.
Ігрові практики : [добірка матеріалів] // Палітра педагога. — 2021. — № 5-6. — С. 3-31.
Інтегрована освіта : [добірка матеріалів] // Дошкільне виховання. — 2021. — № 2. — С. 16-19.
Куркіна С. Виховання емоційної чутливості до музичного мистецтва у дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / С. Куркіна // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2016. — Вип. 143. — С. 40-45. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2016_143_11.
Лісовська Т. А. Використання ідей В. О. Сухомлинського в музичному вихованні старших дошкільників [Електронний ресурс] / Т. А. Лісовська // Педагогічний дискурс. — 2011. — Вип. 10. — С. 293-297. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2011_10_73.
Половіна О. Дитина у світі мистецтва : впроваджуємо Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) / О. Половіна // Дошкільне виховання. — 2021. — № 2. — С. 3-8.
Стефіна Н. В. Перспективні педагогічні технології музичного виховання дітей молодшого шкільного віку на уроках музичного мистецтва: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / Н. В. Стефіна // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 170. — С. 114-117. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2018_170_26.
Турчин Т. Застосування осучаснених форм музичного навчання молодших школярів як передумова їх творчого розвитку / Т. Турчин // Рідна шк.. — 2011. — № 7. — С. 64-68.
Черніка М. Дослідження рівня музично-естетичного виховання учнів молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / М. Черніка // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2014. — Вип. 48. — С. 234-239. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2014_48_39.
Шевельова О. Нові програми і технології навчання музичного виховання дошкільників [Електронний ресурс] / О. Шевельова // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2008. — № 25. — С. 87-91. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2008_25_15.
Штремель С. Естетичне виховання дошкільників засобами музичного мистецтва [Електронний ресурс] / С. Штремель // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2015. — Вип. 52. — С. 210-214. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2015_52_37.
Штремель С. Інноваційні технології естетичного виховання дітей дошкільного віку засобами музичного мистецтва [Електронний ресурс] / С. Штремель // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2011. — № 37. — С. 139-144. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2011_37_22.

.: Розділ: Освіта :: 9.04.2023 21.03.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 47140  
Катя запитує:
Добрий день, потрібна література на тему: наукові праці про значення музичного фольклору у всебічному розвитку дошкільників. Дякую!
Наша відповідь:
Аркуша Н. М. Патріотичне виховання дошкільнят засобами дитячого музичного фольклору [Електронний ресурс] / Н. М. Аркуша // Таврійський вісник освіти. — 2016. — № 1. — С. 71-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2016_1_13
Ляшко М. Музично-естетичне виховання як один з найважливіших факторів формування духовної культури особистості засобами фольклору [Електронний ресурс] / М. Ляшко // Молодий вчений – 2017. - № 12 (52). – С. 171-175. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/12/42.pdf
Мазур К. В. Організація патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку засобами українського музичного фольклору [Електронний ресурс] / К. В. Мазур // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. — 2018. — Вип. 52. — С. 89-93. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mitimpt_2018_52_22
Савчук Е. Музичне виховання дошкільників засобами фольклору : методичні рекомендації для вихователів / Е. Савчук // Дитячий садок. Мистецтво (Шкільний світ). — 2019. — № 5. — С. 11-16.
Садовенко С. Світ фольклору : укр. дит. муз. фольклор як засіб формування муз. здібностей дітей дошк. віку : наук.-метод. посіб. / С. Садовенко ; Київський міський центр народної творчості та культурологічних досліджень. — Київ : Київська нотна фабрика, 2007. — 331 с.
Теорія та методика музичного виховання дітей дошкільного віку : навч. посіб. [Електронний ресурс] / С. І. Матвієнко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. – 297 с. — Режим доступу: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/75/3/Матвієнко_ посібник_теорія_ та_методика_музичного_виховання.pdf
Човрій М. Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами українського музичного фольклору [Електронний ресурс] / М. Човрій, Л. Сухацька // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2016. — Вип. 1. — С. 323-326. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2016_1_82

.: Розділ: Освіта :: 8.04.2023 18.05.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Львів :: Запитання: 47123  
Катя запитує:
Добрий день, допоможіть знайти літературу на тему: Діяльність батьківських громадських організацій в Україні та за кордоном. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Гладуш В. До питання професійної підготовки педагога системи інклюзивної освіти / В. Гладуш, М. Пархоменко // Науковий часопис НПУ ім.М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – Вип. 32 Частина 1: зб. наук. праць/ М-во освіти і науки
Данілавічютє, Е. А. Закономірності виникнення, сутність та місце інклюзії у єдиній системі освіти в Україні / Е. А. Данілавічютє // Дефектологія. – 2013. – № 1. – С. 2-8.
Колупаєва А. Інклюзивна освіта як модель соціального устрою / А. Колупаєва // Особлива дитина : навчання і виховання. – 2014. – № 2. – С. 7-18.
Колупаєва А. Програма навчального курсу "Основи інклюзивної освіти" для вищих навчальних закладів та закладів післядипломної педагогічної освіти / А. Колупаєва // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2014. – № 1. – С. 7-11.
Снігульська В. Всеукраїнський круглий стіл "Психолого-соціально-педагогічні аспекти інклюзивної освіти: за і проти " : репортаж із роботи круглого столу / Валентина Снігульська // Соціальний педагог. – 2010. – № 4. – С. 7-14.
Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми : посібник у 2-х ч.; Ч. ІІ. Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми / за заг. ред.: Т. В. Журавель, З. П. Кияниці. Київ : ОБНОВА КОМПАНІ, 2017. — 352 с.
України, НПУ ім. М. П. Драгоманова – Київ, 2016. – С. 44-48.
Шнайдер В. Навчаючись разом, діти вчаться жити разом : [інклюзивне навчання] / В. Шнайдер // Психолог. – 2014. – № 1. – С. 35-37.

.: Розділ: Освіта :: 1.04.2023 23.36.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 47064  
Катя запитує:
Добрий день, допоможіть знайти лекцію на тему: Педагогічна етика як сукупність моральної норми професійної діяльності вихователя закладу дошкільної освіти. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо вам скористатися наступними джерелами:
Кузь В. Г. Нова освітня парадигма – нові освітні технології / В. Г. Кузь // Педагогіка і психологія. 2011. — Вип. 2. — С. 28-35.
Марченко О. Г. Основи педагогічної майстерності / О. Г. Марченко. — Харків : Основа, 2009. — 112 с.
Мовчан В. С. Етика: навч. посібник / В. С. Мовчан. — 3-тє вид. — Київ : Знання, 2007. — 307 с.
Педагогічна етика: текст лекцій / О. Г. Романовський, Н. В. Середа, О. В. Квасник. — Харків : НТУ «ХПІ», 2011. — 60 с.
Пелагейченко В. Ключові компоненти компетентності вчителя [Електронний ресурс] / В. Пелагейченко // Освіта.ua : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://osvita.ua/school/method/9170/. — Назва з екрана.
Поніманська Т. І. Підготовка педагогічних кадрів для системи дошкільної освіти / Т. І. Поніманська (Дошкільна педагогіка). — Київ, 2004. — 456 с.
Султанова Н. В. Педагогічна мораль як чинник формування етичних переконань і потреб соціального педагога / Н. В. Султанова // Таврійський вісник освіти: науково-методичний журнал. — 2011. — № 4 (36). — С. 24-30.
Формування цінностей особистості: теорія і практика: монографія / за заг. ред. М. Чепіль. Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка. — 2016. — 374 с.
Хоружа Л. Л. Етична компетентність учителя як основа реалізації гуманістичної парадигми освіти / Л. Л. Хоружа // Шлях освіти. — 2003. — № 3. — С. 27-33.

.: Розділ: Освіта :: 14.03.2023 18.23.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 2.420828 seconds