Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45253
   


Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 46386  
Аліна запитує:
"Модульно-розвивальна система навчання на уроках української мови і літератури" у фахових виданнях ("Дивослово", “Українська мова і література в школі” та ін.) за останні 10 років. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліна! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Вірченко Т. Підготовка вчителя до організації учнівських досліджень / Т. Вірченко // Дивослово. — 2015. — № 10. — С. 14-23.
Зайцева Л. Пізнаємо довкілля разом : модульна організація навчально-пізнавальної діяльності старших дошкільників / Л. Зайцева // Дошкільне виховання. — 2012. — № 8. — С. 16-19.
Омельчук С. Морфологічні вміння в системі навчання української мови за дослідницького підходу / С. Омельчук // // Українська мова і література в школі. — 2015. — № 4. — С. 22-27.
Паньків І. Модульно-рейтингова система організації навчання — засіб підвищення ефективності вивчення української літератури : методична скарбничка / І. Паньків // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2012. — № 14. — С. 23-26.
Чеснокова М. Розділові знаки в складних реченнях : із різними видами зв'язку. Наскрізні лінії в освітньому процесі Нової української школи : 9-й клас / М. Чеснокова // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2018. — № 13-14. — С. 43-48.
Шиліна Г. Звертання. Розділові знаки при звертанні : урок української мови за класно-дистанційною формою навчання у 8 класі / Г. Шиліна // Дивослово. — 2014. — № 10. — С. 5-7.

.: Розділ: Освіта :: 8.05.2022 17.15.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 46385  
Катя запитує:
Допоможіть знайти літературу на тему: Своєрідність дитячої праці, її виховне значення (З.Борисова, Р.Буре, Я.Неверович, В.Нечаєва, та ін.).
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Базовий компонент дошкільної освіти / науковий керівник : А. М. Богуш. — Київ : Видавництво, 2012. — 26 с.
Бєлєнька Г. В. Виховання елементів культури праці у дітей старшого дошкільного віку / Г. В. Бєлєнька // Виховання дошкільника в праці / З. Н. Борисова, Г. В. Бєлєнька, М. А. Машовець та ін. — [2-ге вид.]. — Київ, 2002. — С. 44-59.
Богуш A. M. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку. Підручник для студентів вищих навчальних закладів факультетів дошкільної освіти / A. M. Богуш, Н. В. Гавриш, О. В. Саприкіна. — Київ : Вид. Дім «Слово», 2009. — 408 с.
Кононко О. Особистісне зростання в ранньому віці: суть та умови сприяння / О. Кононко // Дошкільне виховання. — 2006. — № 10. — С. 3-6. Науменко Т. Як активізувати мовлення малят? / Т. Науменко // Дошкілля. — 2007. — № 1. — С. 10-13.
Олійник JI. Комбіновані заняття — оптимальна форма навчання малят / JI. Олійник, І. Романюк // Дошкільне виховання. — 2007. — № 8. — С. 23-26.
Праця дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] // Центр розвитку дитини «Гармонія» : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://www.garmoniya.mk.ua/articles/pracya-ditey-doshkilnogo-viku.html. — Назва з екрана.

.: Розділ: Освіта :: 8.05.2022 17.06.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Феофанія із міста: Нетішин :: Запитання: 46376  
Феофанія запитує:
Доброго дня. Щиро дякую за попередні відповіді на питання. Нове питання: Гендерна психологія спілкування.
Наша відповідь:
Доброго дня, Феофаніє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://kie.dcz.gov.ua/publikaciya/genderne-tolerantne-spilkuvannya
https://academia-pc.com.ua/product/252
https://gestproject.eu/wp-content/uploads/2019/02/Gender_Psychology-ShchotkaFinal-1.pdf
https://stud.com.ua/167824/pedagogika/genderna_psihologiya_osobistosti
http://oldconf.neasmo.org.ua/node/2522
https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/8487/1/NRMSE2017_V3_P715-716.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/5054/1/Atamanchuk6.pdf
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-genderni-osoblivosti-neverbalnogo-spilkuvanna-177443.html
https://studfile.net/preview/5470053/page:18/
https://ff.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2.-SPILKUVANNYa.pdf
http://www.rusnauka.com/4_SND_2012/Philologia/8_100640.doc.htm
– Клещова О. Є. Мовлення чоловіків і жінок у соціолінгвістичному аспекті / О. Є. Клещова // Лінгвістика : зб. наук. праць ЛНУ ім. Тараса Шевченка. – № 3 (24). – Ч. 2. – Луганськ, 2011. – 232 с.
– Орбан-Лембрик Л. Е. Розвиток особистості в комунікативному просторі / Л. Е. Орбан-Лембрик //Актуальні проблеми психології. Т. 1.Ч. 4 . – Київ : Либідь, 2002. – 576 с.
– Корнєва Л. Гендерний аспект комунікації / Л.Корнєва // Філологічні науки : збірник наук. праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. – 2013. – №13. – С. 106-113.
– Мирошник О. Г. Гендерна роль як чинник стильових характеристик спілкування / О. Г. Мирошник // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12, Психологічні науки / М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2009. - Вип. 26 (50) : До 175-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова, Ч. 2. - С. 83-89.
– Препотенська М. Гендерна комунікація. Феномен буденності / М. Препотенська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7, Релігієзнавство. Культурологія. Філософія / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2007. - Вип. 15 (28). - С. 115-123.
– Солодовник Т. Гендерні відмінності особистісних характеристик віртуального спілкування молоді студентського віку / Т. Солодовник, Ж. Богдан, Н. Середа // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - 2019. - № 3. - С. 101-111.
– Кравець В.П. Статева соціалізація дітей і підлітків: закономірності та ґендерні особливості : монографія / В. П. Кравець. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 475 с.
– Волокова Л. О. Гендерна рівність у спілкуванні : заняття з елементами тренінгу / Л. О. Волокова // Шкіл. психологу. Усе для роботи. - 2012. - № 9. - С. 33-34.
– Кікінежді О. М. Формування гендерної культури молоді : науково-методичні матеріали до тренінгової програми / О. М. Кікінеджі, О. Б. Кізь // Практ. психологія та соц. робота. - 2007. - № 8. - С. 64-69 ; № 9. - С. 12-18 ; № 10. - С. 19-36 ; № 11. - С. 22-28 ; № 12. - С. 34-38 ; № 1. - С. 25-30.

.: Розділ: Освіта :: 5.05.2022 09.50.00 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 46370  
Катя запитує:
Допоможіть знайти літературу на тему: ВСТУП ДО ГЕНДЕРНОЇ ПСИХОЛОГІЇ. Дякую!
Наша відповідь:
Говорун Т. Гендерна психологія та педагогіка : навч. прогр. з інтегр. курсу для вчителів та студ. вищих навч. закл. зі спец. "Психологія", "Соціальна педагогіка", "Соціальна робота" / Т. Говорун ; Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. Центр гендерних студій. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2004. — 56 с.
Заграй Л.Теорії гендеру: гендерні дослідження у психології : навч. посіб. / Л. Заграй ; [літ. ред. І. О. Бабій] ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ : Петраш К. Т. [вид.], 2019. — 263 с.
Кравець В. Педагогіка та психологія: гендерний аспект : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / В. Кравець, О. Кікінежді. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2004. — 122 с. — (Серія "Гендерна психологія").
Літвінова О. Гендерна психологія : навч. посіб. / О. Літвінова ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. — Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. — 235 с.
Основи вікової та гендерної психології : навч. посіб. / [Т. В. Петровська та ін.] ; за заг. ред. Т. В. Петровської ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ : Позднишев [вид.], 2021. — 190 с.
Ткалич М.Гендерна психологія : навч. посіб. / М. Ткалич. — 2-ге вид., випр., допов. — Київ : Академвидав, 2016. — 253 с. — (Alma Mater ).
Шостак І.В. Використання гендерного аналізу в психологічних дослідженнях: вступ до розгляду проблеми / І. Шостак // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. – 2009. — Вип. 13. – С. 488-498. — Режим доступу: https://eprints.oa.edu.ua/1049/1/vykorystannja.pdf

.: Розділ: Освіта :: 3.05.2022 17.38.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: Шепетівка :: Запитання: 46356  
Христина запитує:
Доброго дня. Допоможіть будь ласка з пошуком літератури на тему: Віммельбухи для раннього віку.
Наша відповідь:
Добрий день, Христино. Радимо скористатись такими джерелами інформації:
Альгрім Ахім Характеристики Нісенітниці. Віммельбух міні / Альхім Альгрім. - 2021, Артбукс. – 12 с.
Великий Віммельбух. Динозаври : [0 ]. - Київ : Кристал Бук, 2021. - [14] с. : кольор. іл. - (Книжка-картонка. Віммельбух).
Великий Віммельбух. Замок принцеси : [0 ]. - Київ : Кристал Бук, 2021. - [14] с.
Великий віммельбух. Мій будинок. – 2018, Кристал Бук. – 14 с. – (Перша кольорова книжка).
Великий Віммельбух. Мікросвіт : [0 ]. - Київ : Кристал Бук, 2021. - [14] с.
Великий Віммельбух. Розумні машини : [0 ]. - Київ : Кристал Бук, 2021. - [14] с. : кольор. іл. - (Книжка-картонка. Віммельбух)
Великий віммельбух. Світ навколо тебе. – 2018, Кристал Бук. – 14 с. – (Перша кольорова книжка).
Великий віммельбух. Тварини. – 2018, Кристал Бук – 14 с. – (Перша кольорова книжка).
Великий віммельбух. Транспорт. – 2018, Кристал Бук – 14 с. – (Перша кольорова книжка).
Великий віммельбух. У місті. – 2018, Кристал Бук – 14 с. – (Перша кольорова книжка).
Віммельбух. На фермі : 173 елементи для пошуку. - Київ : Кристал Бук, 2021. - [10] с.
Віммельбух. Світ навколо тебе : 128 елементів для пошуку. - Київ : Кристал Бук, 2021. - [10] с.
Гьонтґен І. На будівництві / Ізабель Гьонтґен. - 2021, Артбукс. – 10 с.
Єленкович Б. Мій день. Розглядай та шукай : [для читання дорослими дітям : 1 : пер. з нім.] / Барбара Єленкович [іл.] та Сюзанна Гернхейзер. - Дніпро : Абрикос, [2020]. - [22] с. : кольор. іл. - (Віммельбух).
Зоопарк : віммельбух-розмальовка / [іл. К. Гьортлер]. - Київ : АРТБУКС, 2016. - [32] с. : іл.
Книжка звуків секретні віконця : віммельбух : 385 елементів для пошуку, цікаві питання, 38 віконець / [іл. Л. О. Корнєва]. - Київ : Кристал Бук, 2018. - [14] с. : кольор. іл. - (Перша кольорова книжка : 0 ).
Перший віммельбух із віконцями. У джунглях: 28 віконець : цікаві факти / [іл. А. О. Шевела]. - Київ : Кристал Бук, 2019. - [14] с. : кольор. іл. - (Перша кольорова книжка).

Турбаніст Д. С. Твій перший віммельбух. Техніка : учимо англ. слова : [0 ] / [Д. С. Турбаніст ; іл. Ю. Ю. Єршова]. - Київ : Кристал Бук, 2021. - [12] с. : кольор. іл. - (Серія "Книжка-картонка. Віммельбух")
Ферма. Перший віммельбух з багаторазовими наліпками : вивчаємо англ. слова : 50 наліпок : [0 ]. - Київ : Кристал Бук, 2019. - [6] с. : кольор. іл. 2 арк. наліпок. - (Перший віммельбух з багаторазовими наліпками)
Віммельбух - любов з першої ілюстрації // https://bookopt.com.ua/blog/vimmelbuh.html/
Віммельбух: що це і навіщо потрібно? // https://dytpsyholog.com/2018/04/24/віммельбух-що-це-і-навіщо-потрібно/
Єфремова А. Вімельбухи завойовують книжковий ринок / Анастасія Єфремова // https://archive.chytomo.com/issued/vimelbuxi-zavojovuyut-knizhkovij-rinok
Картинки, лабиринты и квесты. Книги-виммельбухы от ВСЛ // http://blog.yakaboo.ua/ru/картинки-лабиринты-и-квесты-книги-вим/
Каспарова Юлія Чому діти обожнюють вімельбухи! // Юлія Каспарова // HTTPS://WWW.RANOK.COM.UA/UA/BLOG/CHOMU-DITY-OBOZHNYUYUT-VIMELBUHY-71.HTML
Книги-вімельбухи // https://book24.ua/ua/catalog/vimmelbukhi/
Малюнки для занять з розвитку мовлення "Віммельбух - книги-картинки" // https://vseosvita.ua/library/malunki-dla-zanat-z-rozvitku-movlenna-vimmelbuh-knigi-kartinki-274777.html
Що таке Віммельбух? // https://kalamar.ua/shho-take-vimmelbuh/

.: Розділ: Освіта :: 18.04.2022 20.52.00 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.282465 seconds