Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 45386
   


Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 46675  
Катя запитує:
Добрий день, допоможіть знайти літературу на тему: «Основні особливості марксистської філософії». Дякую!
Наша відповідь:
https://lib.chmnu.edu.ua/pdf/posibnuku/264/13.pdf
Алексєєв В. Анархізм та марксизм: протистояння двох суспільно-політичних течій у питаннях подальшого розвитку держави та суспільства [Електронний ресурс] / В. Алексєєв // Державне управління та місцеве самоврядування. — 2016. — Вип. 1. — С. 8-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2016_1_3
Буряк Н. Б. Вплив марксистської філософії на гуманістичну концепцію релігії Еріха Фромма [Електронний ресурс] / Н. Б. Буряк // Актуальні проблеми філософії та соціології. — 2015. — Вип. 5. — С. 32-35. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprfc_2015_5_9
Вдовиченко Г. В. Культурфілософські здобутки філософів УСРР 20-х–30-х рр. ХХ ст. у галузі дослідження марксизму-ленінізму [Електронний ресурс] / Г. В. Вдовиченко // Політологічний вісник. — 2014. — Вип. 72. — С. 36–46. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pv_2014_72_5
Вілков В. Діалектичний та історичний матеріалізм у структурі марксизму-ленінізму як філософського вчення й політико-ідеологичної доктрини [Електронний ресурс] / В. Вілков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. — 2021. — Вип. 1. — С. 114-141. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNUF_2021_1_14
Залужна А. Людиновимірність культури у філософському дискурсі "пізнього радянського марксизму" [Електронний ресурс] / А. Залужна // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Культурологія. — 2015. — Вип. 16. — С. 307-309. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2015_16_32
Ідеологія і утопія. Спадщина марксизму і сучасна політична реальність [Електронний ресурс] // Філософська думка. — 2018. — № 2. — С. 6-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Philos_2018_2_5
Козій І. В. Вплив марксистської парадигми на формування української філософії першої половини XX століття [Електронний ресурс] / І. В. Козій // Гілея: науковий вісник. — 2016. — Вип. 106. — С. 227-230. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_106_60
Козій І. В. Ідеологічний "наступ" філософії марксизму на західноукраїнських землях в 20–30–ті рр. XX ст. [Електронний ресурс] / І. В. Козій // Гілея: науковий вісник. — 2016. — Вип. 105. — С. 247-250. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_105_66
Кульчицький С. В. Марксизм-ленінізм у реальному вимірі (про природу комуносоціалізму) [Електронний ресурс] / С. В. Кульчицький // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2017. — Вип. 29. — С. 40-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2017_29_7
Окорокова В. В. Система марксистської соціально-філософської парадигми в радянській науці щодо вивчення утопії [Електронний ресурс] / В. В. Окорокова // Наукове пізнання: методологія та технологія. Філософія. — 2011. — Вип. 1. — С. 122-127. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmt_2011_1_25
Параняк П. Співвідношення ідей політичної толерантності та фундаментальних цінностей марксизму [Електронний ресурс] / П. Параняк // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. — 2015. — Вип. 7. — С. 233-242. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2015_7_28
Пилипенко Г. М. Еволюція марксизму в ХХ ст.: гуманістичний радикалізм Е. Фромма [Електронний ресурс] / Г. М. Пилипенко // Економічний вісник Національного гірничого університету. — 2018. — № 2. — С. 16-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2018_2_4
Ряшко О. В. Насильство як політико-правова програма у теоретичних концепціях марксизму та його соціальні наслідки [Електронний ресурс] / О. В. Ряшко, В. І. Ряшко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. — 2014. — № 810. — С. 147-152. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2014_810_26
Сенченко М. Аксіоматична теорія соціальних систем / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 11. — С. 3-11.
Снітько Д. Ю. Діалектика діяльності та бездіяльності людини у філософії К. Маркса [Електронний ресурс] / Д. Ю. Снітько // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. — 2012. — Вип. 4(2). — С. 165-170. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2012_4(2)__34
Стьопін В. С. Доля марксизму та майбутнє цивілізації [Електронний ресурс] / В. С. Стьопін // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. — 2016. — № 3. — С. 283-286. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_2016_3_29
Терещенко Ю. Д. Марксизм: нариси з історії становлення "рецепційного поля" політичної онтології Геґеля [Електронний ресурс] / Ю. Д. Терещенко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філософія. Філософські перипетії. — 2018. — Вип. 58. — С. 59-69. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFLO_2018_58_8
Шалагінов Б. Соцреалізм як нереалізований проект (погляд германіста) / Б. Шалагінов // Всесвіт. — 2012. — № 5-6. — С. 207-220.

.: Розділ: Освіта :: 12.09.2022 16.47.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Кременчук :: Запитання: 46666  
Тетяна запитує:
Добрий день!Допоможіть,будь ласка,з інформацією на теми: 1."Лексичні повтори" 2."однорідні члени речення" Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Тетяно! Радимо Вам використати наступні посилання: – http://teg.com.ua/leksichnij-povtor-shho-tse-take-prikladi-v-ukrayinskij-movi-i-literaturi/
https://uaeu.top/tsikave/shcho-take-leksichnij-povtor.html
http://ddpu-filolvisnyk.com.ua/uploads/arkhiv-nomerov/2020/NV_2020_13/22.pdf
https://studfile.net/preview/9121668/page:2/
https://webpen.com.ua/pages/Syntax_and_punctuation/similar_parts_or_sentence.html
https://zno.if.ua/?p=4278
https://lms.e-school.net.ua/asset-v1:UIED Ukrainian-language-8th-grade 2020 type@asset block@8_клас._Украі_нська_мова._Урок_7.pdf
https://ivanna-site.in.ua/syntaksys-5-klas/rechennia-z-odnoridnymy-chlenamy
http://shkolyar.in.ua/odnoridni-cleny-rechennya
https://is.muni.cz/el/1421/jaro2016/UJA_57/um/62016880/1_Nekolikanasobne_v.c..pdf
https://dovidka.biz.ua/rechennya-z-odnoridnymy-chlenamy-rechennya/
https://subject.com.ua/ukrmova/zno/265.html
https://l-ponomar.com/odnoridni-chleny-rechennya/
https://svitslova.com/mova/syntaksys/4783-2018-01-31-12-28-49.html
https://pidru4niki.com/1551061147620/dokumentoznavstvo/odnoridni_chleni_rechennya
https://studfile.net/preview/14500156/page:13/
https://ridnamova.kiev.ua/html/6.6.1.html
https://ukrainskamova.com/publ/chinnij_pravopis/sintaksis_i_punktuacija/ponjattja_pro_odnoridni_chleni_rechennja/7-1-0-193
https://filologukraine.ucoz.ua/publ/mova/sulm/odnoridni_chleni_rechennja/3-1-0-125
https://jak.koshachek.com/articles/odnoridni-chleni-rechennja-studopedija.html

.: Розділ: Освіта :: 9.09.2022 16.20.54 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 46660  
Катя запитує:
Добрий день, допоможіть знайти літературу: Праці дослідників проблем творчості та дитячої творчості за останні 10 років. Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Катерино! Радимо Вам використати наступний список джерел: – Біла І. Феномен дитячої творчості : [психологічна сутність дитячої творчості] / І.Біла // Дошкільне виховання. - 2011. - № 1. - С. 7-11.
– Дубовий С. Роль позакласної роботи у формуванні творчої особистості учня / С.Дубовий // Рідна школа. - 2012. - № 3. - С. 61-63.
– Біла І.М. Проблема розвитку творчості дітей дошкільного віку у сучасних психолого-педагогічних дослідженнях / І.М.Біла // Обдарована дитина. - 2013. - № 8. - С. 2-8.
– Біла І. Творчість як ціннісна потреба дошкільника / І. Біла // Вихователь-методист дошк. закл. - 2017. - № 10. - С. 38–41.
– Кудрявцев В.Т. Феномен дитячої креативності / В. Т. Кудрявцев // Дошкільна освіта. - 2012. - № 3. - С. 30-40.
– Гальченко В. М. Особливості прояву винахідливості та чинники її розвитку в дошкільному віці / В. М. Гальченко // Міжнародний науковий форум : соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2011. - Вип. 5. - С. 14-25.
– Пархоменко О. Особливості розвитку уяви у дошкільників у процесі творчої діяльності / О. Пархоменко // Інноваційні технології в дошкільній освіті України: розвиток дитячої обдарованості та креативності : матеріали Всеукр. наук.-метод. семінару Ін-ту розвитку дитини НПУ ім. М. П. Драгоманова, 19 квітня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Нац. центр "Мала академія наук України". - Київ, 2012. - С. 242-247.
– Силко Р.М. Художньо-естетичний розвиток дошкільників засобами дитячої анімації / Р. М. Силко, Т. М. Шавро // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2016. - Серія : Психолого-педагогічні науки, Вип. 3. - С. 67-70.
– Дуткевич Т. В. Психологічні особливості розвитку дитячої творчості / Т. В. Дуткевич // Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, Ін-т педагогіки НАПН України. - Кам'янець-Подільський, 2013. - Вип. 15. - С. 251-256.
– Радул О. С. Проблема розвитку дитячої активності і творчості у вітчизняних освітніх документах першої третини ХХ століття / О. С. Радул // Нариси з історії педагогічної думки (перша третина ХХ століття) : [монографія] / [О. С. Радул [та ін.]]. - Кіровоград, 2015. - С. 7-37.
– Комаровська О. Кардіограма таланту: творчий портрет обдарованої особистості / О. Комаровська // Мистецтво та освіта. - 2013. - № 2. - С. 60-62.
– Деркач Л. Диво дитячої творчості / Л. Деркач // Початкова школа. - 2013. - № 4. - С. 31-33.
– Новицька О. Дитяча творчість починається з казки : українська література, 5 кл. / О. Новицька // Українська мова і література в школах України. - 2014. - № 11. - С. 29-30.
– Розвиток творчих здібностей дитини / Т. Позняк // Наукові записки / Міністерство освіти і науки України, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2014. - Серія : Педагогічні науки, Вип. 125. - С. 153-158.
– Сєрих Л. В. Розвиток креативності дитини / Л. В. Сєрих // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). - 2013. - № 2. - вкладка,1-5.
– Атаманчук Н. М. Творчий розвиток дітей дошкільного віку засобами арт-практик / Н. М. Атаманчук, С. П. Яланська, О. М. Тур // Психологічний часопис = PSYCHOLOGICAL JOURNAL : Науковий журнал. - 2020. – Т. 6, № 10. - С. 17-28.
– Іванець Н. Розвиток творчих здібностей молодших школярів у контексті ідей В. О. Сухомлинського / Н. Іванець // Наукові записки / Міністерство освіти і науки України, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2013. - Серія : Педагогічні науки, Вип. 123 Т.2. - С. 118-121.
– Білохвощенко С. Розвиток творчої особистості в освітньому процесі загальноосвітньої школи / С. Білохвощенко, М. Кальчук, С. Махиня // Наукові записки / Міністерство освіти і науки України, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2013. - Серія : Педагогічні науки, Вип. 123 Т.2. - С. 46-51.
– Перуцька Д. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку в процесі зображувальної діяльності / Д. Перуцька // Вісник інституту розвитку дитини (додаток) : збірник наукових праць / [Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова]. - Київ, 2012. - Вип. 3 : Матеріали I Міжнар. студ. наук.-практ. конференції "Дитинство. Освіта. Соціум", 23 лютого 2012 р. - С. 336-339.
– Нападій Н. Розвиток творчості дітей старшого дошкільного віку в декоративній діяльності / Н. Нападій // Вісник інституту розвитку дитини. Серія: Філософія. Педагогіка. Психологія : Збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2012. - Вип. 22. - С. 103-107.
– Сургаєва В. В. Плекаємо творчу особистість / В. В. Сургаєва // Світ виховання : часопис для вчителів, батьків, дітей. - 2010. - № 5. - С. 17-21.

.: Розділ: Освіта :: 7.09.2022 11.59.13 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 46657  
Катя запитує:
Добрий вечір, допоможіть знайти літературу: '' Міф про глобалізацію як безвихідь людства.''.
Наша відповідь:
Вільчинський В. А. Філософсько-правова інтерпретація глобалізаційних процесів як викликів людству в сучасних умовах розвитку [Електронний ресурс] / В. А. Вільчинський // Митна справа. — 2013. — № 6(2.1). — С. 9-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2013_6(2
Коппель О. Уплив глобалізації на розвиток локальних цивілізацій: ключові аспекти : геополітика / О. Коппель, Ю. Цифра // Віче. — 2010. — № 17. — С. 33-35.
Лелеко, М. С. Поняття інтеграції та глобалізації : громадянська освіта : 10 клас / М. С. Лелеко // Історія та правознавство. — 2020. — № 1-3. — С. 70-74.
Лук'яненко О. Уроки до теми "Глобальні проблеми людства" у 9 класі / О. Лук'яненко // Географія та економіка в рідній школі. — 2020. — № 1-2. — С. 23-42.
Павленко П. Кінець Європи чи західне християнство як інструмент тотальної глобалізації людства [Електронний ресурс] / П. Павленко // Українське релігієзнавство. — 2012. — № 62-63. — С. 157-170. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2012_62-63_18
Павленко П. Римо-католицька церква в координатах сучасних глобалізаційних процесів (католицький проект позаетнічної уніфікації людства) [Електронний ресурс] / П. Павленко // Релігійна свобода. — 2010. — № 15. — С. 115-123. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/religfree_2010_15_17
Павленко П. Ю. Західне християнство як інструмент глобалізації людства: негативний досвід Європи і можливі уроки для України [Електронний ресурс] / П. Ю. Павленко // Релігійна свобода. — 2010. — № Спецвипуск 2. — С. 45-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/relsvobspv_2010_Spetsvipusk2_10
Тарлопов І. О. Глобалізація античного світу: міф чи реальність? (Частина ІІ) [Електронний ресурс] / І. О. Тарлопов // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — № 4. — С. 12-15. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbumb_2012_4_3
Шайгородський Ю. Глобалізація як універсалізація світу: міф чи реальна загроза національним ідентифікаціям? [Електронний ресурс] / Ю. Шайгородський // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України]. — 2007. — Вип. 36. — С. 91-100. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2007_36_11
Шейко В. Медіація як засіб існування особистості в крос-культурному середовищі в умовах глобалізації : соціокомунікаційні технології / В. Шейко, О. Гончар, Є. Трубаєва // Вісник Книжкової палати. — 2021. — № 6. — С. 41-44.
Юхимчук Т. Позакласний захід на тему "Глобальні проблеми людства. Шляхи їх розв'язання" : (заняття гуртка з економіки) / Т. Юхимчук// Географія та економіка в рідній школі. — 2018. — № 10. — С. 17-23.
Яроцький П. Католицька концепція інтегрального розвитку людства як вияв взаємовідношення сакрального і секулярного в глобалізованому світі [Електронний ресурс] / П. Яроцький // Українське релігієзнавство. — 2010. — № 54. — С. 49-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2010_54_8

.: Розділ: Освіта :: 6.09.2022 19.54.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 46655  
Катя запитує:
Добрий вечір, допоможіть знайти літературу: '' Творення світу у міфах''.
Наша відповідь:
Добрий день, Катю! Перегляньте таку літературу:
Ковальчук Н. Д. Символічний статус головних космогонічних образів в етногенезі українців [Електронний ресурс] / Н. Д. Ковальчук, В. Якубовська // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 125. — С. 280-284. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_125_71.
Кущ О. Космогонічні уявлення українців у контексті етнонаціональної педагогічної системи [Електронний ресурс] / О. Кущ // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Культурологія. — 2017. — Вип. 18. — С. 226-227. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2017_18_55.
Матюхіна О. А. Міф про створення світу в давньослов’янській міфології [Електронний ресурс] / О. А. Матюхіна // Історія релігій в Україні. — 2018. — Вип. 28(2). — С. 281-297. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/istrelukr_2018_28(2)__20.
Мишанич М. Міф, міфологія, міфологізм, міфокритика, міфопоетика: історія інтерпретації і розмежування понять : Доп. на V Міжнар. конгресі україністів (м. Чернівці, 26 — 29 серп. 2002 р.) / М. Мишанич, С. Мишанич; Міжнар. асоц. україністів. — Донецьк : Норд-Прес, 2002. — 58 c.
Олійник В. В. Космогонічні символи в народних віруваннях і традиціях українців Закарпаття [Електронний ресурс] / В. В. Олійник // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. — 2015. — № 1. — С. 182-186. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2015_1_40.
Петрушко В. М. Космогонічні уявлення у міфології корейського народу [Електронний ресурс] / В. М. Петрушко // Етнічна історія народів Європи. — 2022. — Вип. 67. — С. 123–127. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2022_67_18.
Пирогов В. Л. Архітектоніка ієрогліфічного письма як відображення космогонічної картини світу давніх китайців [Електронний ресурс] / В. Л. Пирогов // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер. Філологія : — 2014. — Т. 17, № 1. — С. 136-145. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknlu_fil_2014_17_1_19.
Прокопова О. П. Методика вивчення української казки з опорою на розкриття її космогонічного походження: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / О. П. Прокопова ; Ін-т педагогіки АПН України. — Київ, 2007. — 20 с.
Таланчук О. М. Українська народна космогонія: Специфіка міфопоетичного мислення / О. М. Таланчук. — Київ : Б-ка українця, 1998. — 309 c.
Тарасенко М. О. Давньоєгипетські міфи про світобудову (за матеріалами 17-ї глави Книги Мертвих): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / М. О. Тарасенко ; НАН України. Ін-т сходознав. ім. А.Кримського. — Київ, 2004. — 20 с.
Тиховська О. Космогонічні міфи у світлі психоаналізу [Електронний ресурс] / О. Тиховська // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. — 2016. — Вип. 1. — С. 101-105. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2016_1_22.
Ткач М. М. Міфологія : курс лекцій / М. М. Ткач. — Київ, 2008. — 279 c.
Янковський С. В. Шляхи соціокультурного світотворення: між історією та «поверненням до світу» [Електронний ресурс] / С. В. Янковський // Актуальні проблеми філософії та соціології. — 2016. — Вип. 10. — С. 198-200. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprfc_2016_10_56.
Ятченко В. Ф. Метафізичні виміри української дохристиянської міфології : автореф. дис... д-ра філософ. наук : 09.00.04 / В. Ф. Ятченко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2002. — 39 c.

.: Розділ: Освіта :: 5.09.2022 20.42.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.626243 seconds