Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45734
   


Автор запитання: Катя із міста: Львів :: Запитання: 47123  
Катя запитує:
Добрий день, допоможіть знайти літературу на тему: Діяльність батьківських громадських організацій в Україні та за кордоном. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Гладуш В. До питання професійної підготовки педагога системи інклюзивної освіти / В. Гладуш, М. Пархоменко // Науковий часопис НПУ ім.М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – Вип. 32 Частина 1: зб. наук. праць/ М-во освіти і науки
Данілавічютє, Е. А. Закономірності виникнення, сутність та місце інклюзії у єдиній системі освіти в Україні / Е. А. Данілавічютє // Дефектологія. – 2013. – № 1. – С. 2-8.
Колупаєва А. Інклюзивна освіта як модель соціального устрою / А. Колупаєва // Особлива дитина : навчання і виховання. – 2014. – № 2. – С. 7-18.
Колупаєва А. Програма навчального курсу "Основи інклюзивної освіти" для вищих навчальних закладів та закладів післядипломної педагогічної освіти / А. Колупаєва // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2014. – № 1. – С. 7-11.
Снігульська В. Всеукраїнський круглий стіл "Психолого-соціально-педагогічні аспекти інклюзивної освіти: за і проти " : репортаж із роботи круглого столу / Валентина Снігульська // Соціальний педагог. – 2010. – № 4. – С. 7-14.
Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми : посібник у 2-х ч.; Ч. ІІ. Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми / за заг. ред.: Т. В. Журавель, З. П. Кияниці. Київ : ОБНОВА КОМПАНІ, 2017. — 352 с.
України, НПУ ім. М. П. Драгоманова – Київ, 2016. – С. 44-48.
Шнайдер В. Навчаючись разом, діти вчаться жити разом : [інклюзивне навчання] / В. Шнайдер // Психолог. – 2014. – № 1. – С. 35-37.

.: Розділ: Освіта :: 1.04.2023 23.36.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 47064  
Катя запитує:
Добрий день, допоможіть знайти лекцію на тему: Педагогічна етика як сукупність моральної норми професійної діяльності вихователя закладу дошкільної освіти. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо вам скористатися наступними джерелами:
Кузь В. Г. Нова освітня парадигма – нові освітні технології / В. Г. Кузь // Педагогіка і психологія. 2011. — Вип. 2. — С. 28-35.
Марченко О. Г. Основи педагогічної майстерності / О. Г. Марченко. — Харків : Основа, 2009. — 112 с.
Мовчан В. С. Етика: навч. посібник / В. С. Мовчан. — 3-тє вид. — Київ : Знання, 2007. — 307 с.
Педагогічна етика: текст лекцій / О. Г. Романовський, Н. В. Середа, О. В. Квасник. — Харків : НТУ «ХПІ», 2011. — 60 с.
Пелагейченко В. Ключові компоненти компетентності вчителя [Електронний ресурс] / В. Пелагейченко // Освіта.ua : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://osvita.ua/school/method/9170/. — Назва з екрана.
Поніманська Т. І. Підготовка педагогічних кадрів для системи дошкільної освіти / Т. І. Поніманська (Дошкільна педагогіка). — Київ, 2004. — 456 с.
Султанова Н. В. Педагогічна мораль як чинник формування етичних переконань і потреб соціального педагога / Н. В. Султанова // Таврійський вісник освіти: науково-методичний журнал. — 2011. — № 4 (36). — С. 24-30.
Формування цінностей особистості: теорія і практика: монографія / за заг. ред. М. Чепіль. Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка. — 2016. — 374 с.
Хоружа Л. Л. Етична компетентність учителя як основа реалізації гуманістичної парадигми освіти / Л. Л. Хоружа // Шлях освіти. — 2003. — № 3. — С. 27-33.

.: Розділ: Освіта :: 14.03.2023 18.23.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Маряна із міста: Тячів :: Запитання: 47037  
Маряна запитує:
Добрий вечір. Цікавлять матеріал на педраду "Організація виховної роботи в умовах дистанційного навчання" Дякую
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам скористатися такими джерелами:
Ахунова Л. Дистанційний виклик : програми для створення онлайн-уроків / Л. Ахунова // Історія України (Шкільний світ). — 2021. — № 7-8. — С. 8-9.
Балютіна К. Перспективний план виховної роботи вчителя початкових класів : методика навчання / К. Балютіна, С. Гончарова, О. Жихарєва // Початкова школа. — 2017. — № 11. — С. 12-16.
Білик С. В. Календарний план виховної роботи пришкільного дитячого табору з денним перебуванням / С. В. Білик // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 13-15. — С. 79-91.
Григораш О. В. Інформаційне забезпечення управління виховною роботою педагогів / О. В. Григораш // Виховна робота в школі. — 2019. — № 5. — С. 30-31.
Григораш О. В. Управлінська діяльність із формування системи інформаційного забезпечення управління виховною діяльністю педагогів / О. В. Григораш // Виховна робота в школі. — 2020. — № 9. — С. 2-8.
Грищук Т. О. Організація виховної роботи в умовах дистанційного навчання [Електронний ресурс] / Т. О. Грищук // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/orhanizatsiia-vykhovnoi-roboty-v-umovakh-dystantsiinoho-navchannia-599485.html. — Дата звернення :10.03.2023.
Дуденко С. В. Алгоритм розробки дистанційних курсів при організації навчально-виховного процесу за дистанційною формою навчання [Електронний ресурс] / С. В. Дуденко, В. В. Калачова, В. А. Пудов // Системи обробки інформації. — 2006. — Вип. 9. — С. 148-152. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2006_9_43.
Кравченко О. Соціально-виховна робота зі студентською молоддю в умовах дистанційного навчання, зумовленого воєнним станом [Електронний ресурс] / О. Кравченко // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. — 2022. — Вип. 2. — С. 99-108. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2022_2_15.
Мар’єнко М. Організація навчального процесу у ЗЗСО засобами цифрових технологій під час воєнного стану [Електронний ресурс] : актуальні теорії – ефективна практика / М. Мар’єнко, А. Сухіх // Український педагогічний журнал. — 2022. — № 2. — С. 31-37.
Менделюк Т. Професійне зростання педагога : освітянам / Т. Менделюк // Профтехосвіта. — 2022. — № 1-2. — С. 28-33.
Рибалка О. Перевага фотоквестів над іншими ігровими формами роботи під час дистанційної освіти / О. Рибалка // Зарубіжна література в школах України. — 2021. — № 11. — С. 49.
Столбов В. Ф. Організація навчально-виховного процесу за дистанційною формою навчання [Електронний ресурс] / В. Ф. Столбов, І. В. Рубан, В. В. Калачова // Системи обробки інформації. — 2006. — Вип. 8. — С. 121-123. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2006_8_30.
Цибулько Л. Г. Реалізація виховної діяльності в умовах дистанційного навчання [Електронний ресурс] / Л. Г. Цибулько, О. А. Білецький, С. П. Мартинова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2022. — № 1(1). — С. 213-221. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2022_1(1)__24.
Черняк О. Є. Організація виховного процесу учнів під час дистанційної освіти [Електронний ресурс] / О. Є. Черняк // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/orhanizatsiia-vykhovnoho-protsesu-uchniv-pid-chas-dystantsiinoi-osvity-565234.html. — Дата звернення :10.03.2023.
Шевцова О. С. Матеріал на тему: «Виховна робота з використанням форми змішаного навчання» [Електронний ресурс] / О. С. Шевцова // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/material-na-temu-vihovna-robota-z-vikoristannam-formi-zmisanogo-navcanna-412114.html. — Дата звернення :10.03.2023.

.: Розділ: Освіта :: 9.03.2023 20.18.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 47005  
Катя запитує:
Добрий день, потрібна література ,,Нормативно?правові акти, які регламентують інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами''. Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Катю! Радимо вам для опрацювання наступні джерела:
Бущак О. О. Теоретичні та нормативні аспекти інклюзивної освіти у закладах дошкільної освіти України [Електронний ресурс] / О. О. Бущак // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2020. — Вип. 39. — С. 35-40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2020_39_7.
Давиденко В. В. Становлення інклюзивної освіти як чинник формування соціальної держави: нормативно-правове забезпечення [Електронний ресурс] / В. В. Давиденко // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна» — 2017. — № 14. — С. 117-121. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2017_14_28.
Діденко Р. М. Лекція «Національне законодавство у сфері інклюзивної освіти» [Електронний ресурс] / Р. М. Діденко // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/lekcia-nacionalne-zakonodavstvo-u-sferi-inkluzivnoi-osviti-192157.html. — Дата звернення : 03.03.2023.
Дубініна О. Нормативно-правова база забезпечення реалізації інклюзивного навчання в системі освіти України [Електронний ресурс] / О. Дубініна, В. Партола, Н. Смолянюк // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2019. — Вип. 24(1). — С. 144-148. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2019_24(1)__27.
Завалко А. М. Нормативно-правовий аспект інклюзивної освіти в Україні [Електронний ресурс] / А. М. Завалко // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 82(1). — С. 211-214. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2018_82(1)__44.
Кравченко Н. Нормативно-правові аспекти інклюзивної загальної середньої освіти [Електронний ресурс] / Н. Кравченко, Д. Венецький // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. — 2021. — Вип. 3. — С. 60-71. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpu_2021_3_9.
Маляр Л. Інклюзія в умовах дошкільної та початкової освіти / Л. Маляр, Г. Шикітка // Український педагогічний журнал. — 2022. — № 1. — С. 63-69.
Мартинчук О. В. Концептуалізація поняття «діти з особливими освітніми потребами» в українській нормативно-правовій базі у сфері інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / О. В. Мартинчук, К. Р. Довга // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. — 2019. — Вип. 72(2). — С. 18-25. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2019_72(2)__6.
[Професійні орієнтири] : [добірка матеріалів] // Дитина з особливими потребами. — 2020. — № 9. — С. 2-7.
Сіренко Н. Є. Законодавчі та нормативно-правові засади інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / Н. Є. Сіренко // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/zakonodavchi-ta-normatyvno-pravovi-zasady-inkliuzyvnoho-navchannia-653922.html. — Дата звернення : 03.03.2023.
Томаля Т. С. Нормативно-правове забезпечення розвитку інклюзивної освіти в Україні [Електронний ресурс] / Т. С. Томаля // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2018. — № 4. — С. 309-313. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2018_4_57.

.: Розділ: Освіта :: 2.03.2023 23.31.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 46987  
Катя запитує:
Добрий день, потрібно знайти лекцію про етику як науку, щоб там було мета і структура, понятійний апарат, завдання і функції.
Наша відповідь:
Добрий день, Катерино! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://studfile.net/preview/5130449/
https://www.kursak.com/predmet-meta-struktura-ta-funktsii-etyky-iak-nauky/
https://osvita.ua/vnz/reports/culture/10192/
https://msn.khmnu.edu.ua/pluginfile.php/246771/mod_resource/content/1/Тема_01л.pdf
https://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/4466/1/Етика.pdf
https://arm.naiau.kiev.ua/books/profesiina_etyka/info/lec1.html
https://studies.in.ua/etic_seminar/2231-predmet-obyekt-etiki.html
https://ukrreferat.com/chapters/kultura/predmet-i-zavdannya-etiki-naukovij-referat.html
https://studfile.net/preview/9009965/
https://studfile.net/preview/7347250/
https://lib.oa.edu.ua/files/funds/vudavnutstvo/Etyka_Malakhov.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/11480/1/курс_лекцій_ЕЕ.pdf

– Скрипченко Н.Ф. Формування понять етики і моралі / Н.Ф.Скрипченко // Педагогіка і психологія. – 1995. – № 2. – С. 55-62.
– Етика : навч. посібник / В. О. Лозовой [та ін.] ; за ред. В. О. Лозового ; Міністерство освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 224 с.
– Малахов В. А. Етика : курс лекцій / В. А. Малахов. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2014. – 214 с.

.: Розділ: Освіта :: 23.02.2023 11.48.51 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.869164 seconds