Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45790
   


Автор запитання: Наталія із міста: Рівне :: Запитання: 47568  
Наталія запитує:
Вітання! Допоможіть, будь ласка, з пошуком матеріалу щодо Оновлення існуючих і розробки нових методів мистецького навчання дітей в контексті розгляду питання в педагогіці мистецької діяльності. Та матеріалів, де автори проводять аналіз мистецьких технологій як засобу навчання та предмет вивчення (звукорежисура, музично-цифрові технології). Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте таку літературу:
Галкіна Л. Плануємо роботу : орієнтовне календарно-тематичне планування [за програмою «Мистецтво»] : 4-й клас / Л. Галкіна // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2021. — № 19-20. — С. 6-49. — відповідно до Масол Л., Гайдамака О., Колотило О. Мистецтво: підручник інтегрованого курсу для 4 класу закладів загальної середньої освіти. — Київ: Генеза, 2021.
Лобач О. Мистецька педагогіка як явище сенсорної культури: соціокультурологічний аналіз [Електронний ресурс] / О. Лобач // Естетика і етика педагогічної дії. — 2017. — Вип. 16. — С. 115-125. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2017_16_12.
Ніколаєнко С. Особливості використання сучасної музики з фольклорними мотивами на уроці мистецтва / С. Ніколаєнко // Мистецтво та освіта. — 2023. — № 1. — С. 29-38.
Олексюк О. М. Динаміка типів наукової раціональності в розвитку мистецької педагогіки [Електронний ресурс] / О. М. Олексюк // Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі. — 2016. — № 1. — С. 3-7. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/maed_2016_1_3.
Олексюк О. М. Динаміка типів наукової раціональності в розвитку мистецької педагогіки [Електронний ресурс] / О. М. Олексюк // Мистецтво та освіта. — 2016. — № 1. — С. 10-13. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mtao_2016_1_4.
Проців Л. Й. Історія музичної педагогіки в Україні: феномен мистецьких династій [Електронний ресурс] / Л. Й. Проців // Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі. — 2020. — № 5. — С. 16-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/maed_2020_5_5.
Степанова Л. В. Наративно-дискурсивний підхід в аспекті мистецької педагогіки [Електронний ресурс] / Л. В. Степанова, Янь Ю // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. — 2019. — № 3. — С. 110-116. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/punpu_2019_3_19.
Тушева В. В. Пошук методологічних орієнтирів у гуманітарному дослідженні в контексті мистецької педагогіки [Електронний ресурс] / В. В. Тушева // Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі. — 2019. — № 4. — С. 29-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/maed_2019_4_7.
Ужинський М. Особливості мистецтва запису художнього мовлення в контексті створення звукового образу [Електронний ресурс] / М. Ужинський // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. — 2013. — Вип. 13. — С. 317-326. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkkarogo_2013_13_25.
Ужинський М. Ю. До визначення сутності професії звукорежисера в сучасному мистецтві [Електронний ресурс] / М. Ю. Ужинський // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. — 2013. — Вип. 19(1). — С. 283-287. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2013_19(1)__61.
Ужинський М. Ю. Історичні етапи розвитку музичного мистецтва в контексті науково-технічного прогресу [Електронний ресурс] / М. Ю. Ужинський, Б. В. Ковалик // Мистецтвознавчі записки. — 2022. — Вип. 42. — С. 79-83. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mz_2022_42_15.
Цимбал Н. У пошуках художньої експресії : «Мистецька мозаїка» : урок мистецтва в 9-му класі / Н. Цимбал // Шкільний світ. — 2022. — № 5-6. — С. 23-31.
Яковлев О. В. Цифрові виміри трансформації музичної культури кінця ХХ – початку ХХІ століття [Електронний ресурс] / О. В. Яковлев // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. — 2019. — № 1. — С. 272-276. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2019_1_53.

.: Розділ: Музика :: 16.12.2023 10.03.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 47354  
Світлана запитує:
Добрий день! Порадьте літературу про І. Кучугуру-Кучеренка. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Перегляньте наступні джерела:
Кирдан Б. Народні співці-музиканти на Україні / Б. Кирдан, А. Омельченко. - Київ : Муз. Україна, 1980. - 184 с.
Лавров Ф. І. Кобзарі : нариси з історії кобзарства України / Ф. І. Лавров. - Київ : Мистецтво, 1980. - 254 с.
Лясняк В. Останній кобзар Слобожанщини / В. Лісняк // Українознавство. - 2018. - № 1 (66). - С. 142-156.
Останній кобзар : до 140-річчя від дня народження І. Й. Кучугури-Кучеренка // Календар знаменних і пам'ятних дат. - 2018. - N 3. - С. 25-33.
Харківський Кобзар Іван Іович Кучугура-Кучеренко (1878-1937) : ювіл. збірка до 130-річчя від дня народження / Харків. обл. центр народної творчості, Фонд нац.-культ. ініціатив ім. Гната Хоткевича ; упоряд. К. П. Черемський, В. Мішалов, О. О. Савчук. — Харків : Золоті сторінки, 2008. — 98 с.
Черемський К. Повернення традиції: з історії нищення кобзарства / К. Черемський. - Харків, 1999. - 288 с.
Кучугура-Кучеренко Іван Йович [Електронний ресурс] / М. П. Чабан // Енциклопедія Сучасної України / НАН України, НТШ. – Київ : Ін-т енциклопед. досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу: https://esu.com.ua/article-52486.
Мішалов В. Діяч із бандурою [Електронний ресурс] / В. Мішалов // Україна молода : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/1197/163/42533. - Назва з екрана.
Можейко І. Кобзар з Харківщини vs влада: як Іван Кучугура-Кучеренко Україну захищав [Електронний ресурс] / І. Можейко // Слобідський край : вебсайт. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.slk.kh.ua/news/khronograf/kobzar-z-xarkivshchini-vs-vlada-yak-van-kuchugura-kucherenko-ukrayinu-zaxishchav.html. - Назва з екрана.

.: Розділ: Музика :: 3.08.2023 09.37.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анатолій із міста: Суми :: Запитання: 47284  
Анатолій запитує:
Добрий день! Потрібна інформація про композитора Левка Ревуцького.
Наша відповідь:
Азарова А. Короткий огляд аудіозаписів творів Левка Ревуцького [Електронний ресурс] / А. Азарова // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. — 2015. — Вип. 15. — С. 212-214. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmyst_2015_15_31
Бацай Л. Гордість української музики : інформаційний бібліографічний список для організаторів дитячого читання до 130-річчя від дня народження українського композитора Левка Миколайовича Ревуцького / Л. Бацай, В. Красножон // Шкільний світ. — 2019. — № 1. — Музика. — 2019. — № 1. — С. 1-20.
Василик С. Висвітлення мистецького доробку Левка і Дмитра Ревуцьких на сторінках журналу "Народна творчість та етнографія" [Електронний ресурс] / С. Василик // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. — 2015. — Вип. 15. — С. 191-200. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmyst_2015_15_28
Горак Я. Фортепіанна музика Левка Ревуцького у виконанні Марії Крушельницької [Електронний ресурс] / Я. Горак // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. — 2015. — Вип. 15. — С. 163-168. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmyst_2015_15_24
Гречишкіна Н. Інверсія притаманного погляду щодо виконання вокального циклу "Галицькі пісні" Левка Ревуцького на сучасному історичному етапі [Електронний ресурс] / Н. Гречишкіна // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Сценічне мистецтво. — 2023. — Т. 6, № 1. — С. 59-73. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bknucassa_2023_6_1_7
Камертон української музики : до 130-річчя від дня народження Л. М. Ревуцького (1889-1977) // Календар знаменних і пам'ятних дат. — Київ, 2018. — № 1, 2019. — С. 59-68.
Кузик В. "Рукописи не горять… (до 130-річчя українського композитора-класика Левка Ревуцького) [Електронний ресурс] / В. Кузик // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. — 2019. — Вип. 19. — С. 208-217. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmyst_2019_19_23
Кузик В. Борис Лятошинський та Левко Ревуцький: історія взаємин [Електронний ресурс] / В. Кузик // Студії мистецтвознавчі. — 2017. — Число 3. — С. 47-55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/StudM_2017_3_8
Кузик В. В. Роль братів Дмитра та Левка Ревуцьких в утворенні та діяльності Музичного товариства імені Леонтовича (лютий 1921 – лютий 1928) [Електронний ресурс] / В. В. Кузик // Література та культура Полісся. Серія : Філологічні науки. — 2021. — Вип. 102. — С. 186-213. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpfil_2021_102_16
Кушнірук О. Левко Ревуцький та імпресіонізм [Електронний ресурс] / О. Кушнірук // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. — 2015. — Вип. 15. — С. 106-115. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmyst_2015_15_17
Летичевська О. Лев Миколайович Ревуцький і Лев Миколайович Венедиктов: грані творчого спілкування [Електронний ресурс] / О. Летичевська // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. — 2015. — Вип. 15. — С. 123-127. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmyst_2015_15_19
Сікорська І. Максим Рильський і Левко Ревуцький: грані співпраці [Електронний ресурс] / І. Сікорська // Народна творчість та етнологія. — 2020. — № 2. — С. 51-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NTE_2020_2_6
Терещенко А. Становлення в українській музиці першої третини ХХ століття нових векторів стилеутворення (на матеріалі творчості Левка Ревуцького) [Електронний ресурс] / А. Терещенко // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. — 2015. — Вип. 15. — С. 37-48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmyst_2015_15_8
Фільц Б. Левко Ревуцький і митці Галичини [Електронний ресурс] / Б. Фільц // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. — 2015. — Вип. 15. — С. 49-58. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmyst_2015_15_9

.: Розділ: Музика :: 6.06.2023 09.52.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Київ :: Запитання: 47242  
Надія запитує:
Добрий ранок! Чи є у бібліотеці книга Хорова Шевченкіана.
Наша відповідь:
Добрий день, Надіє! Книжка Пісенна Шевченкіана. Хорова Шевченкіана [Ноти] : до 200-річчя від дня народж. Т. Г. Шевченка / упоряд. О. М. Івасюк ; передм. С. В. Майданської ; обкл. В. Гіндича. - Чернівці : Букрек, 2013. - 318 с. : іл., портр., ноти знаходиться у відділі мистецтв Національної бібліотеки України для дітей. Чекаємо на вас!

.: Розділ: Музика :: 16.05.2023 07.07.30 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Діана із міста: Київ :: Запитання: 46769  
Діана запитує:
Добрий день. Цікавить фортепіанна творчість Миколи Колесси. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Діано! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Бондар Б. Микола Колесса: «Я обіцяв собі віддати музиці все, що маю в житті» / Б. Бондар // Музика. — 2011. — № 4-6. — С. 24-27.
Мартинюк А. Диригентська школа Миколи Колесси як феномен української музичної культури ХХ століття [Електронний ресурс] / А. Мартинюк // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2017. — Вип. 22(2). — С. 68-73. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2017_22(2)__13.
Попович Н. М. Значення постаті Миколи Колесси у становленні Львівської диригентської школи [Електронний ресурс] / Н. М. Попович, Л. М. Сухацька, С. М. Буркало // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Педагогіка та психологія. — 2016. — Вип. 1. — С. 26-28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdupp_2016_1_7.
Рудницький О. М. Неоромантичні риси фортепіанної творчості Миколи Колесси як звернення до традиції композиторських шкіл ХІХ сторіччя [Електронний ресурс] / О. М. Рудницький // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2012. — № 9. — С. 173-177. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2012_9_35.
Рудницький О. М. Риси імпресіонізму у формуванні нового фортепіанного мислення (на прикладі творчості Миколи Колесси) [Електронний ресурс] / О. М. Рудницький // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2011. — № 2. — С. 201-204. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2011_2_48.
Рудницький О. М. Фортепіанна творчість Миколи Колесси в контексті стильових напрямків XX сторіччя : автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.03. / О. М. Рудницький — Львів, 2009. — 16 с.
Самотос-Баєрлє Н. Сторінки біографії Миколи Колесси: камерноінструментальна музика – виконавська практика і компонування (За «Спогадами» М. Колесси) [Електронний ресурс] / Н. Самотос-Баєрлє // Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. — 2015. — Вип. 34. — С. 418-424. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlnma_2015_34_69.
Чабан Т. І. Стильові засади композиторської творчості Миколи Колесси (на прикладі сонатини для фортепіано) [Електронний ресурс] / Т. І. Чабан // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. — 2018. — № 1. — С. 133-140. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUm_2018_1_22.

.: Розділ: Музика :: 24.10.2022 20.07.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.274203 seconds