Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45640
   


Автор запитання: Ольга із міста: Львів :: Запитання: 35559  
Ольга запитує:
Доброго вечора! Яку літературу можна знайти з питання україно - сербських культурних відносин, в контексті музичних традицій обох країн.Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо наступні матеріали з Вашої теми:

1. Гуць, М. В. Сербо-хорватська народна пісня на Україні / М. В. Гуць ; АН УРСР, Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. - К. : Наукова думка, 1968. - 206 с.
2. Колибанова, К. В. З історії українсько-сербських культурних зв’язків XVIII-XIX ст. // VIII Всеукраїнська наукова конференція «Історичне краєзнавство і культура». — К.; Х., 1997. — С. 249-251.
3. Колибанова, К. В. Українсько-сербські культурні зв’язки XVIII сторіччя / К.В. Колибанова; АН України. Ін-т історії України. — К., 1993. — 125 с.
4. Корнійчук, В. Серболужицькі та українські гімни XIX століття : (Типологія жанру). // Питання сорабістики. — Львів, 1999. — С. 106-114.
5. Круль П. Ф. Специфіка виникнення та формування народної музично-виконавської культури Галицького регіону Карпат / П. Ф. Круль, І. П. Теуту // Карпатський край . - 2013. - № 1. - С. 190-197. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/kkr_2013_1_25.pdf
6. Микитенко, О. Етнофольклорний аспект діалогу культур: серби в Україні та українці в Сербії. // Міжнародний конгрес україністів. Другий міжнародний конгрес україністів, Львів, 22-28 серпня 1993 р. — Львів, 1994. — С. 269-275.
7. Онищенко А. С. Центр украинско-сербского культурного сотрудничества: аспекты создания, перспективы исследований / А. С. Онищенко, Н. Г. Солонская, Д. В. Айдачич // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития . - 2005. - вып. 3. - С. 335-343. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bnan_2005_3_34.pdf
8. Павлюченко, О. В. Серби та Чорногорці в Україні (XIX – початок XX ст.) : біогр. слов. / О. В. Павлюченко; НАН України, Ін-т укр. археол. та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — К. : Софія, 2009. — 177 с.
9. Пащенко Є.М. Сто років у Подунав’ї: Українсько-сербські зв’язки доби бароко. – К., 1995. – 351 с.
10. Пащенко, Є. М. Українсько-сербські літературні і культурні зв’язки доби бароко. XVII-XVIII ст. (Контакти, типологія, стилістика) : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра іст. наук. 07.00.01 / Є.М. Пащенко; Київ. держ. ін-т культури. — К., 1996. — 48 с.
11. Попович, Л. Становлення і перспективи розвитку українознавчих студій у Сербії. // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи. — К., 2001. — С. 194-197.
12. Сербські фольклор і література в українських перекладах та дослідженнях, 1837–2004: Матеріали до бібліографії / Уклад.: Д. Айдачич та ін. – К., 2005. – 265 с.
13. Сибінович, М. Один погляд на сербсько-українські взаємини. // Слов’янський світ. — К., 1997. — Вип. 1. — С. 110-115.
14. Стеблій Ф.І. Західноукраїнські землі в культурних зв’язках України з південними слов’янами кінця XVIII – першої половини XIX ст. // З історії міжслов’янських зв’язків. – К., 1983. – С. 96–120.
15. Українсько-сербські історико-культурні взаємозв’язки: Каталог книжкової виставки з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Уклад.: І.Д. Войченко та ін. – К., 2005. – 109 с.
16. Устименко-Косоріч О. А. Порівняльний аналіз змісту підготовки баяністів-акордеоністів у вищих мистецьких закладах Сербії й України / О. А. Устименко-Косоріч // Освіта та педагогічна наука . - 2014. - № 1. - С. 57-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/OsDon_2014_1_9.pdf
17. Устименко-Косоріч О. А. Сербська баянно-акордеонна школа: історія та сучасність : монографія / О. А. Устименко-Косоріч; ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". - Луганськ : ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка", 2013. - 351 c. - Визначено освітньо-педагогічні новації сербських колег з перспективою подальшого запровадження їх педагогічного досвіду в систему української музичної освіти.
18. Устименко-Косоріч О. А. Становлення та розвиток сербської баянно-акордеонної школи (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / О. А. Устименко-Косоріч; ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". - Луганськ, 2014. - 44 c. - Виявлено спільні та відмінні характеристики в системах підготовки баяністів-акордеоністів Сербії та України, узагальнено прогресивний досвід у сфері підготовки фахівців до виконавсько-педагогічної діяльності в Сербії, показано можливості його використання в Україні.
19. Художні та наукові картини світу ХХ століття : Моногр. / ред.: І. М. Юдкін; НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського, Укр. ком. славістів. - К., 2006. - 185 c. - (Комплекс. дослідж. духов. культури слов'ян; Вип.2). - Розглянуто міфологічні уявлення, пов'язані з народними музичними інструментами у сербській традиційній художній картині світу, етапи зародження та розвитку кобзарської школи на Волині.

.: Розділ: Музика :: 26.11.2014 19.12.46 :.
.: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Львів :: Запитання: 35191  
Ольга запитує:
Характеристика хорового стилю Ірини Алексійчук; рецензії на хорові обробки балканських народних пісень; рецензії на хорові прем'єри. Дякую!
Наша відповідь:
1. http://uk.wikipedia.org/wiki/Алексійчук_Ірина_Борисівна

2. http://umka.com/ukr/catalogue/choral-art/iryna-aleksiychuk-choir-compositions-digi-pack.html

3. http://www.m-r.co.ua/mr/mr.nsf/0/EFBBF275EDD50B71C225780D003C9B9C?OpenDocument

4. http://www.parafia.org.ua/piece/prekrasna-tsarevcheva-lira-iryny-aleksijchuk/

5. http://www.google.com.ua/url?url=http://nakkkim.edu.ua/sites/default/files/documents/page/%5Bsite-date-dd%5D-%5Bsite-date-mm%5D-%5Bsite-date-yy%5D/%5Buser-id%5D/ukr_svit_ch_2.doc&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=g_JNVJGjOcOgyAOetICICA&ved=0CDoQFjAH&usg=AFQjCNEPt2YwcuaMaRY2Hf6k0Caa-saW1A

Українець О., Художня образність хорового твору Ірини Алексійчук "Листи із Мушлі"Україна – С. 91-93. //Світ: від культурної своєрідності до спорідненості культур: Зб. матеріалів Міжнарод. наук.-практ. конф., Київ, 25-26 травня 2006 р. – К.: ДАКККіМ, 2006. – Ч. 2. – 300 с.

6. Морева Є.
Ірина та Юрій : Ірина Алексійчук , Юрко Кот / Є. Морева // Українська культура. - 2007. - № 1. - С. 19

.: Розділ: Музика :: 26.10.2014 17.32.42 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Миколвїв :: Запитання: 35125  
Ольга запитує:
Добрий день шановні.Дуже потрібно знайти оперу,або музичну казку з нотами і текстом для дітей молодшого віку.Бажано в електронному ресурсі.Будемо дуже вдячні.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Дьяковська, Людмила. Як Зайчик Білявчик знову Русявчиком став : музична казка / Дьяковська, Людмила ; мал. М. Пилипенко // Джміль. - 2014. - № 2. - С. 28-32.
Зимина, Ю. "Мы слышим стук игрушечных сердец..." : волшебный мир музыкальных сказок С. П. Баневича : беседа для детей 7 лет / Ю. Зимина // Дошкольное воспитание. - 2012. - № 7. - С. 79-82.
Завальська, Наталія. Метелик і Павучок : мала сцена : [музична вистава] / Завальська, Наталія ; мал. М. Пилипенко // Джміль. - 2012. - № 3. - С. 29-32.
Музичук, О. О. Казка як засіб розвитку особистісних цінностей молодших школярів. // Проблеми сучасної психології. — Кам’янець-Поділ., 2012. — Вип. 17. — С. 317-327.
Павлуненко, Тетяна. У пошуках Синього птаха : музична казка / Павлуненко, Тетяна ; мал. Л. Горошко // Джміль. - 2013. - № 4. - С. 27-31.
Рукавичка - https://www.bohdan-books.com/userfiles/file/books/lib_file_1179078600.pdf
Філь, О. В. Використання музичної казкотерапії в підготовці майбутніх соціальних педагогів у вищому навчальному закладі. // Вісник. — Запоріжжя, 2009. — N1. — С. 167-172.
http://www.kidmusic.ru/
http://svlklaulud.blogspot.com/
http://www.sonata-etc.ru/main.html
http://www.muz-urok.ru/
http://igraj-poj.narod.ru/
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах.

.: Розділ: Музика :: 17.10.2014 16.58.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Івана із міста: Нововолинськ :: Запитання: 35020  
Івана запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріал на курсову роботу на тему: Використання сучасної музики в процесі вивчення музики композиторів минулого. план Розділ 1. Особливості сучасної музики в процесі навчання. 1.1.Сучасна музика: стилі, напрямки, жанри,композитори. 1.2. Сучасна музика академічного стилю в програмі музичне мистецтво 7-8 клас. 1.3. Сучасна музика для дітей в програмі музичне мистецтво 5-8 класи. Розділ 2. Використання сучасної музики в 8 класі. 2.1.Академічна музика та її поєднання з композиторами минулого. 2.2.Естрадна музика та її поєднання з композиторами минулого.
Наша відповідь:
Добридень, Іванно! Для вас ми підібрали такі матеріали:

Книги
Безклубенко, С. Д. Мистецтво: терміни та поняття : енцикл. вид. : у 2 т. Т. 1 : А-Л / Безклубенко, Сергій Данилович ; Акад. мистец. України, ін-т культурології ; упоряд. ілюстр. О. Олійник, С. Оляніна ; дизайн обкл. С. Сизоненка. - К. : Казка, 2010. - 239 с. : фотоілюстр.

Левчук, Л. Т. Основи естетики : Навч. посіб. для учнів 10-11 кл. серед. загальноосвіт. закладів / Левчук, Лариса Тимофіївна, Оніщенко, Олена Ігорівна. - 2-е вид., стереотип. - К. : Вища школа, 2006. - 271 с. : іл.

Мєднікова, Г. С. Українська і зарубіжна культура ХХ століття : Навч. посібник / Мєднікова, Галина Сергіївна. - К. : Знання, 2002. - 214 с. : іл.

Мир музыки : энциклопедия / пер. О. Антоновой [и др.]. - М. : АСТ, 2008. - 449 с. : ілюстр.

Музыка наших дней : Современная энцикл. / Вед. ред. Д.Володихин. - М. : Аванта, 2002. - 431 с. : ил.

Пог, Дэвид. Классическая музыка для "чайников" / Пог, Дэвид, Спек, Скотт ; Пер. с англ. А.Варакина; Под ред. А.Варакина и А.Ковалевского. - М.; СПб.; К. : Диалектика, 2004. - 254 с. : ил.

Рок-энциклопедия / авт. и сост. С. Кастальский. - М. : Ровесник, 1997. - 910 с. : ілюстр. -
Сто великих композиторов / авт.-сост. Д. К. Самин. - М. : Вече, 2000. - 623 с. : фот. - (Сто великих).

Художня культура світу : культурні регіони : арабо-мусульманський, африканський, індійський, далекосхідний, латиноамериканський, північноамериканський : навч. посіб. / Н. Є. Миропольська, Є. В. Бєлкіна, Л. М. Масол, О. І. Оніщенко [та ін] ; худож. оформ. І. Г. Хорошого. - К. : Вища школа, 2010. - 191 с. : ілюстр.

Юцевич, Ю. Є. Музика : Словник-довідник / Юцевич, Юрій Євгенович ; Худож. В.Басилага. - Т. : Навчальна книга - Богдан, 2003. - 352 с. : іл.

Періодичні видання

Бессонова, І. "Іноді здається, що історія джазу тільки починається!" / І. Бессонова // Шкільний світ. - 2010. - № 31. - Музика. - 2010. - № 8. - С. 11-14.

Волчок, Ніна. Палітра стилів сучасного музичного мистецтва : урок у 8 кл. / Волчок, Ніна // Шкільний світ. - 2010. - № 15. - Музика. - 2010. - № 4. - С. 7-9.

Гричишин, Л. Наші великі сучасники : (Урок у 8-му кл.) / Л. Гричишин
// Мистецтво та освіта. - 2006. - №4. - С.40-41.

Дереза, Г. Кумири рок-музики : урок-салон / Дереза, Галина
// Шкільний світ. - 2011. - № 35. - Музика. - 2011. - № 9. - С. 16-17.

Дзюра Р. Танцювальний вечір / Р. Дзюра // Шкільний світ. - 2009.- № 42. - Вкл. С.5.

Дзюра, О. Дерево пізнання. КВК для учнів 8-го класу : (курс "Музика" або "Художня культура") [Текст] / О. Дзюра // Шкільний світ. - 2007. - № 42. - Вст. с. 9-10.

Жила, С. Українській народній пісні колись Україна повинна поставити пам'ятник і за зміст, - і за музичні мотиви : фольклорні і методичні матеріали до вивчення ліричної пісні в школі / Жила, Світлана // Українська література в загальноосвітній школі. - 2010. - № 9. - С. 24-26. - Продовж. Початок № 6, № 7-8, 2010.

Іващенко, В. Який ти є, сучасний учителю музичного мистецтва? / В. Іващенко // Шкільний світ. - 2009.- №18. - Вкл.С.1-6.

Качоровська, М. Магія музичної краси : [Виховний захід] / М. Качоровська
// Позакласний час. - 2008. - №9. - С.33-36.

Клімчук, Т. Доторкнутися до краси можна тільки серцем : захід у 5-9 класах / Клімчук, Тетяна // Шкільний світ. - 2011. - № 15. - Музика. - 2011. - № 4. - С. 4-5.

Кондратюк, В. М. Пісня - нев’януча окраса української духовної культури : ЗВИЧАЇ ТА ОБРЯДИ / В. М. Кондратюк // Позакласний час. - 2008. - 2. - С.102.

Ласкій, І. Подорожі з Евтерпою / І. Ласкій // Шкільний світ. - 2009. - №2. - Вкл.С.19.

Лепеха, І. У діалозі з сучасністю : уроки у 8 класі / Лепеха, Ірина
// Шкільний світ. - 2010. - № 39. - Музика. - 2010. - № 10. - С. 13-16.

Матюшенко, О. Шедеври оперного жанру : 8 клас / Матюшенко, Оксана
// Шкільний світ. - 2010. - № 23. - Музика. - 2010. - № 6. - С. 13-14.

Мельчаков, В. Альти, тенори, сопрано : Про роботу шкільного хору [Текст] / В. Мельчаков // Шкільний світ. - 2007. - №42. - Вст. с.4-7.

Минувших дней очарованье : Опыт эстетического воспитания учеников
// Позакласний час. - 2007. - №3. - С.70-71.

Морозова, С. Деякі аспекти поп - і рок-музики : [Добірка статей] / С. Морозова // Шкільний світ. - 2007.- №18. - Вкл.С.1-2.

Музична драматургія : [Підбірка сценаріїв уроків музики] // Все для вчителя. - 2009. - №15-16. - С.4-29.

Пилипченко, Ю. Усі види мистецтва рівні : урок у 5 класі / Пилипченко, Юрій // Шкільний світ. - 2012. - № 23. - Музика. - 2012. - № 6. - С. 8-10.

Пономарьова, А. "Минуле в сьогоденні - ось моє завдання" : урок у 7 класі / Пономарьова, Алла // Шкільний світ. - 2011. - № 7. - Музика. - 2011. - № 2. - С. 11-13.

Сергійчук, Н. Знавці музики : Урок-гра для 7 класу / Н. Сергійчук // Шкільний світ. - 2008. - №14. - Вкл.С.17-18.

Сіротіна, Т. Такий необхідний предмет "Музика" : Про загальні тенденції в сучасній музичній педагогіці / Т. Сіротіна // Шкільний світ. - 2009. - №38. - Вкл.с.1-4.

Скнипа, І. Сміється вальс над усіма модами століття / І. Скнипа // Шкільний світ. - 2009. - №34. - Вкл.С.14-17.

Солдаткіна, О. Перлини української музики. Традиції та сучасність : програма курсу за вибором для 8 класу / Солдаткіна, Олена, Базілова, Любов // Шкільний світ. - 2011. - № 11. - Музика. - 2011. - № 3. - С. 1-5.

[Творчі доробки вчителів музики] : [добірка статей] // Все для вчителя. - 2012. - № 19-20. - С. 3-47.

[Творчі доробки вчителів музичного мистецтва, етики та художньої культури] : [добірка статей] // Все для вчителя. - 2011. - № 22-24. - С. 3-31, 61-68.

[Творчі доробки вчителів музичного мистецтва] : [добірка статей]
// Все для вчителя. - 2010. - № 22. - С. 7-34.

Тимощук Т. Що означає сучасність у музиці? / Т. Тимощук // Шкільний світ. - 2007.- №18. - Вкл.с.7-10.

Федоренко В. Так, то був вальс прекрасний, Так, то був дивний вальс... : [Сценарій] / В. Федоренко // Позакласний час. - 2009.- № 17-18. - С.115-117.

Фокшей, В. Романтизм у музиці / Фокшей, Віра // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2012. - № 3. - С. 32-34.

Цунікова, І. Від ренесансу до класицизму : за програмою інтегрованого курсу "Мистецтво" : 7 клас / Цунікова, Ірина // Шкільний світ. - 2012. - № 23. - Музика. - 2012. - № 6. - С. 2-5.

Чігріна, В. Радість творення : Активний розвиток музичних здібностей учнів за допомогою творчих засобів / В. Чігріна // Шкільний світ. - 2009. - №2. - Вкл.С.7-8.

Шкаруба, Л. Высокое искусство классицизма / Л. Шкаруба // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2011. - № 7-8. - С. 2-34.

.: Розділ: Музика :: 4.10.2014 20.13.11 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: ольга із міста: одеса :: Запитання: 34944  
ольга запитує:
Де скачати пісні цікаві для дітей на різні тематики для 3 класу на українській мові?
Наша відповідь:

.: Розділ: Музика :: 24.09.2014 17.48.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.449448 seconds