Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45805
   


Автор запитання: ЮЛЯ із міста: Виноградово :: Запитання: 34863  
ЮЛЯ запитує:
Добрий день!Допоможіть знайти, будь ласка, реферат на тему:Музичне-ритмічне виховання учнів на уроках музичного мистецтва. Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Музика :: 13.09.2014 10.10.24 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Люда із міста: Луцьк :: Запитання: 34541  
Люда запитує:
Доброго дня! Дуже потрібна мінусовка до пісні "Поклін батькам" для свята Букварика.Буду дуже вдячна за допомогу
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо Вам переглянути такі джереда інформації:
http://iplayer.fm/q/пісня про батьків/
http://plus-music.org/пісня про батьків
http://vmusice.net/mp3/++

.: Розділ: Музика :: 21.05.2014 17.40.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Назар із міста: Рівне :: Запитання: 34536  
Назар запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь-ласка, знайти інформацію : Традиції та новаторство українських композиторів другої половини ХХ ст. (І. Шамо, В. Івасюк, О. Білаш, І. Карабиц, М. Мозговий, Т. Петриненко,). дуже дякую!)
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо наступні матеріали з Вашої теми:
1. Андрієвська Н. Композитор І. Шамо та його пісенна творчість // Наук. вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського: зб. ст. – К., 2007. – Вип. 49: Ігор Наумович Шамо. Сторінки життя та творчості. – С. 107-114.
2. Берегова, О. М. Тенденції постмодернізму в камерних творах українських композиторів 80-90-х років XX століття : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. мистецтвознавства. 17.00.03 / О.М. Берегова; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — К., 2000. — 20 с.
3. Берегова, О. Творча особистість Івана Карабиця та її роль у формуванні сучасних мистецьких шкіл України. // Науковий вісник. — Львів, 2008. — Естетика і практика мистецької освіти. — С. 180-185.
4. Верба, О. О. Варіантність та її композиційні закономірності (на прикладі інструментальної музики українських і російських композиторів 70-90 рр. XX ст.) : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. мистецтвознав. 17.00.03 / Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — К., 2002. — 21 с.
5. Галузевська, О.а М. Діалог слова і музики у співтворчості Івана Карабиця та Бориса Олійника : дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Національна музична академія України ім. П.І.Чайковського. - К., 2005. - 178 арк.: рис.
6. Копиця, М. Іван Карабиць – варіації на тему. // Теоретичні та практичні питання культурології. — Мелітополь, 2005. — Вип. 21. — С. 3-9.
7. Марусик, Т. Володимир Івасюк в культурно-мистецькому житті України. // Матеріали до українського мистецтвознавства. — К., 2002. — Вип. 1. — С. 67-70 .
8. Невенчаная Т.С. Игорь Шамо: творческие портреты украинских композиторов. – К.: Муз. Україна, 1982. – 88 с.
9. Немирович, І. О. Олександр Білаш. - Немирович І.О. / І. О. Немирович. - Сікорська І.М. Дві музи - два крила/ І. М. Сікорська. - К. : Музична Україна, 2001. - 80 с
10. Пісня буде поміж нас : біобібліогр. покажч.: до 55-річчя від дня народж. укр. композитора Володимира Івасюка / авт.-упоряд. Л. І. Щербанюк, Чернівецький меморіальний музей Володимира Івасюка. - Чернівці : Зелена Буковина, 2004. - 179 с.
11. Ревенко, Н. В.. Фортепіанна творчість українських композиторів у контексті розвитку музичної культури України (80-90-ті роки XX століття) : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. мистецтвознавства. 17.00.01 / Київ. нац. ун-т культури і мистецтва. — К., 2004. — 20 с.
12. Рікман, К. Г. Ладоінтонаційна ситуаційність в музиці сучасних українських композиторів : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. мистецтвознав. 17.00.03 / Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — К., 2003. — 17 с.
13. Северинова, М. Ю. Художньо-світоглядні традиції у творчості українських композиторів 80-90-х років XX ст. : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. мистецтвознав. 17.00.01 / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2002. — 20 с.
14. Українські композитори : довід. / [упорядкув. В. Островський]. — Т. : Навч. кн. – Богдан, 2008. — 50 с. : іл.
15. Я з вами був і буду кожну мить...: спогади, статті, матеріали про композитора Ігоря Шамо / упоряд. Т. І. Шамо. - К. : Гроно, 2006. - 248 с.: іл.
****
1. Буковинська рапсодія. Мелодика Володимира Івасюка на десятиліття скерувала розвиток української пісні. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/Culture/18134
2. Гусаченко Т.О. ПІСЕННІ ЦИКЛИ І.ШАМО: ТЕМА – ІДЕЯ – ОБРАЗ // УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: минуле, сучасне, шляхи розвитку : наук. зап. Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту. – 2012. – Вип. 18, Том І. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Uk_msshr_2012_1_18_40.pdf
3. З історії української естради: короткий огляд від 50-х до сьогодення. – Режим доступу: http://uaestrada.org/archives/6875
4. Ісаченко, С. ”Не знаю, як народжуються в мене пісні” : Володимир Івасюк, якому сьогодні було б 65, прожив лише тридцять літ, а слід по собі залишив на кілька життів // Уряд. кур’єр. — 2014. — 4 берез. (№ 41) - С. 11. – Режим доступу: http://ukurier.gov.ua/uk/articles/ne-znayu-yak-narodzhuyutsya-v-mene-pisni/
5. Мозговий М.П. ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ШЛЯГЕРУ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕСТРАДИ // Вісник ХДАДМ. – 2008. - № 10. – С. 72-79. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/had_2008_10_12.pdf
6. Петриненко, Т. Народний артист України Тарас Петриненко: ”Мене збаламутили ”Бітлти” - у цій стихії я і досі” / розмовляла Людмила Яновська // Уряд. кур’єр. — 2013. — 16 берез. (№ 50) - С. 17. – Режим доступу: http://ukurier.gov.ua/uk/articles/narodnij-artist-ukrayini-taras-petrinenko-mene-zba/
7. Поліщук, Т. Маестро, який подарував «Сад божественних пісень» : десять років без Івана Карабиця // День. — 2012. — 5 січ. (№ 5) - С. 1,8. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/taym-aut/maestro-yakiy-podaruvav-sad-bozhestvennih-pisen
8. Яремчук Н. Володимир Івасюк – співець синіх гір (ескізи) // Газета «Чернівці» 2001. - №№ 48, 49. – Режим доступу: http://dyvensvit.org/articles/102961.html

.: Розділ: Музика :: 20.05.2014 14.15.44 :.
.: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Київ :: Запитання: 33533  
Анна запитує:
Де скачати музику зі словами ой весела дівчинка оленка Філіпенко
Наша відповідь:
Добрий день, Ганна!
Сайти до теми:
Ой весела дівчинка Оленка. Скачати. – Режим доступу:
http://get-tune.net/?a=music&q=
http://www.midi.ru/song/152321/ok.php?savevoice=1&voice=5
http://www.pisni.org.ua/songs/5268106.html
Весёлая девочка Алёна - Филиппенко А. / Кукловская В. : ноты детской песни. — Режим доступа :
http://novaya-beresta.ru/publ/roditeljam_i_vospitateljam/noty_detskikh_pesen/vesjolaja_devochka_aljona_filippenko_a_kuklovskaja_v/22-1-0-820

.: Розділ: Музика :: 6.02.2014 13.12.07 :.
.: Донецька обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: ірина із міста: тячів :: Запитання: 33355  
ірина запитує:
Доброго дня.Будь ласка,допоможіть мені знайти матеріал для написання випускної роботи:"Використання ігор на уроках музичного мистецтва".Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня!
1.Соціо – ігрові методи як спосіб проводити уроки музичного мистецтва
http://skviravo.ucoz.ru/mysika/__.pdf
2.Ігри у навчанні музики.
http://www.zippo.net.ua/index.php?page_id=437
3.Використання музично - дидактичних ігор на уроках музичного мистецтва в основній школі
http://www.bestreferat.ru/referat-181564.html
4.Театралізовані ігри як засіб розвитку творчих здібностей першокласників на уроках музики
http://referat.mirslovarei.com/d/149151/
5.Ігрові хвилинки на уроках музики.
http://obukhivsch1.ucoz.ua/news/igrovi_khvilinki_na_urokakh_muziki/2011-10-20-29
6.Дидактические игры на уроках музыки
http://festival.1september.ru/articles/573436/
7.Играем на уроках музыки
http://www.muz-urok.ru/igraem_na_urokah.htm
8.Использование развивающих игр на уроках музыки
http://www.classicmus.net/ispolzovanie-razvivayushhix-igr-na-urokax-muzyki/
9.Дидактические игры к урокам музыки.
http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/didakticheskie-igry-k-urokam-muzyki
10.Интеграция компьютерных игр на уроках музыки
http://www.rae.ru/use/?section=content&op=show_article&article_id=7797672
11.Методика проведения музыкально-дидактической игры и драматизации на уроке музыки
http://ref.rushkolnik.ru/v32713/?page=2
12.Игра как форма художественной деятельности на уроках музыки
http://gcon.pstu.ac.ru/pedsovet/programm/-section=2_7-4.htm

13.Жорняк Б. Дидактична гра як засіб організації музично-творчої діяльності молодших школярів / Б. Жорняк // Нова пед. думка . - 2011. - № 4. - С. 179-182. - Бібліогр.: 10 назв. - укp.
14.Бриль Г. К. Музично-естетичне виховання молодших школярів засобами творчих ігор / Г. К. Бриль // Наука і освіта . - 2012. - № 1. - С. 96-99. - Бібліогр.: 11 назв. - укp.
Ватаманюк Г. П.
15.Музика в країні Дошкілля: навч.-метод. посіб. / Г. П. Ватаманюк. - Кам'янець-Поділ. : Аксіома, 2008. - 260 с. - Бібліогр.: с. 239-243. - укp.
16. Петрович, Марина Практичне використання ігор на уроках сольфеджіо / Петрович, Марина, Симоненко, Світлана // Початкова школа. - 2011. - № 3. - С. 27-29.
17. Бондаренко, Ірина Я навприсядки скачу: використання ігрових і танцювальних рухів / Бондаренко, Ірина // Шкільний світ. - 2011. - № 47. - Музика. - 2011. - № 12. - С. 2-5. - Бібліогр.: с. 5.
18. Букреєва, Г. Методика роботи з музично-дидактичними іграми / Г. Букреєва, // Мистецтво та освіта. - 2011. - № 4. - С. 41-46. - Бібліогр.: с. 46.

.: Розділ: Музика :: 20.01.2014 16.32.41 :.
.: Севастопольская Центральная библиотека им. Л.Н.Толстого :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.273966 seconds