Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45520
   


Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 45565  
Лариса запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу про ритмологію як практику розвитку особистості. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Марченко Е. Сам творю : теор. часть / Е. Марченко ; Ин-т ритмологии Евдокии Марченко. - 4-е изд. - СПб. : РАДАТС, 2010. - 283 с. - (Ритмология для каждого ).
Особистість у розвитку: психологічна теорія і практика : моногр. / за ред. С. Д. Максименко, В. Л. Зливкова, С. Б. Кузіко. - Суми, 2015. - 430 с.
Психологічна діагностика особливостей когнітивного розвитку молодших школярів в умовах інформаційного суспільства : [моногр.] / С. А. Гончаренко, А. Й. Ваврик, Є. П. Верещак [та ін.] ; за ред. С. А. Гончаренко, Л. О. Кондратенко. — Київ : Кіровоград : ІмексЛТД, 2014. — 228 с.
Соціальна та життєва практика в структурі професійної підготовки: теорія і практика [Електронний ресурс] : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. (17 травня 2018 року, м. Запоріжжя) / за заг. ред. В. В. Нечипоренко. – Запоріжжя : вид-во Хортицької нац. академії, 2018. - 292 с.
Элбакян Е. С. Ритмология как практика развития личности [Електронний ресурс] / Е. С. Элбакян. - Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/ritmologiya-kak-praktika-razvitiya-lichnosti/viewer.

.: Розділ: Музика :: 25.05.2021 09.23.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 45555  
Олена запитує:
Допоможіть з літературою про С. Воробкевича - українського письменника і композитора. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Ми відповідали на подібний запит, дивіться : Віртуальна довідка - Розширений пошук - Запит за номером - № 12944, 45527. Крім того, перегляньте такий ресурс: Сидор Воробкевич. Музоманія. Вип. 7 [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=ogk9LvwktYM. - Назва з екрана.

.: Розділ: Музика :: 21.05.2021 10.03.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 45316  
Світлана запитує:
Доброго дня, мені потрібна література про розвиток музичної культури джазу. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бессонова І. "Іноді здається, що історія джазу тільки починається!" / І. Бессонова // Шк. світ. - 2010. - № 31. - Музика. - 2010. - № 8. - С. 11-14.
Бєляєва Л. Витоки джазу / Л. Бєляєва // Шкільний світ. - 2012. - № 31. - Музика. - 2012. - № 8. - С. 18-19.
Бєляєва Л. Витоки джазу / Л. Бєляєва // Шк. світ. - 2012. - № 31. - Музика. - 2012. - № 8. - С. 18-19.
Гебберд К. Гаряче аж геть: труба, джаз і американська культура / К. Гебберд ; з англ. пер. О. Гавриленко // Всесвіт. - 2012. - № 11-12. - С. 153-167.
Гебберд К. Гаряче аж геть: труба, джаз і американська культура / К. Гебберд ; з англ. пер. О. Гавриленко // Всесвіт. – 2012. - № 11-12 ; 2013. - № 3-4. - С. 167-184.
Гебберд К. Гаряче аж геть: труба, джаз і американська культура / К. Гебберд ; з англ. пер. Олексій Гавриленко // Всесвіт. – 2012. - № 11-12 ; 2013. - № 3-4 ; № 5-6. - С. 204-218.
Гебберд К. Гаряче аж геть: труба, джаз і американська культура / К. Гебберд ; з англ. пер. О. Гавриленко // Всесвіт. - 2012. - № 11-12. - С. 153-167.
Народження джазу // Шк. світ. - 2006. - № 29-31. - С. 62-65.
Пащук С. В. Розвиток музичної культури США : ("художня культура", 11-й клас) / С. В. Пащук // Мистецтво в шк. (музика, образотворче мистецтво, художня культура). - 2014. - № 3. - С. 15-18.
Пащук С. В. Розвиток музичної культури США : ("художня культура", 11-й клас) / С. В. Пащук // Мистецтво в шк. (музика, образотворче мистецтво, художня культура). - 2014. - № 3. - С. 15-18.
Полянський Т. Традиційний джаз / Т. Полянський. – Київ : Музична Україна, 2015. - 336 с.
Прісич Н. Музичні ритми Америки / Н. Прісич // Мистецтво та освіта. - 2009. - № 3. - С. 49-52.
Рижак О. "Джаз - це не стиль, а настрій". До того ж дуже позитивний : [історія джазу] /О. Рижак // Дніпро. - 2010. - № 6-8. - С. 92-93.
Садыкова М. Душа джаза / М. Садыкова, Б. Козаченко // ЭКЗО. - 2006. - № 3. - С. 65-72.
Тарасюк І. М. Освітній сценарій "Музичне мистецтво й сучасність. Джаз" : курс "Музичне мистецтво", 8 клас : [конспект уроку] / І. М. Тарасюк // Мистецтво в шк. (музика, образотворче мистецтво, художня культура). - 2011. - № 1. - С. 30-34.
Тарасюк І. М. Освітній сценарій "Музичне мистецтво й сучасність. Джаз" : курс "Музичне мистецтво", 8 клас : [конспект уроку] / І. М. Тарасюк // Мистецтво в шк. (музика, образотворче мистецтво, художня культура). - 2011. - № 1. - С. 30-34.
Закус І. М. Джаз в Україні: музиканти та перспективи розвитку імпровізаційної музики [Електронний ресурс] / І. М. Закус, Г. Г. Постой // Молодий вчений. – 2017. – № 11. - С. 565-568. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/137.pdf.
Анохіна Т. Зародження та становлення джазового мистецтва як самостійної галузі [Електронний ресурс] / Т. Анохіна // Наука онлайн. - 2019. - №10. – Режим доступу: https://nauka- online.com/ua/publications/kulturologiya/2019/10/zarodzhennya-ta-stanovlennya-dzhazovogo-mistetstva-yak-samostijnoyi-galuzi/.
Коверза О. Становлення джазового мистецтва як феномену музичної культури 20–30-х рр. 20 століття в Україні [Електронний ресурс] / О. Коверза // Актуальні питання гуманітарних наук. Серія: Мистецтвознавство. – 2015. - Вип. 14. – С. 87-98. - Режим доступу: http://dspu.edu.ua/sites/youngsc/AQGS/2015_14/87-_Коверза.pdf.
Рось З. Український джаз як культурологічна проблема [Електронний ресурс] / З. Рось // Режим доступу: http://www.culturalstudies.in.ua/sekcia_s_s3_6.php.

.: Розділ: Музика :: 30.03.2021 09.05.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Ніжин :: Запитання: 45310  
Яна запитує:
Допоможіть підібрати літературу про фортепіанну творчість українських композиторів. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Відповідь на ваш запит шукайте - Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - N 41920.

.: Розділ: Музика :: 29.03.2021 04.49.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Слава із міста: Чернігів :: Запитання: 45207  
Слава запитує:
Доброго дня, підкажіть літературу про музикотерапію для гармонійного розвитку дітей та молоді. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Слава! Перегляньте наступні джерела:
Зязюн І. А. Педагогічна майстерність / Л. В. Крамущенко, І. Ф.Кривонос ; за ред. І. А. Зязюна. – 3-е вид. – Київ : СПД Богданова А.М., 2008. – 376 с.
Малашевська І. А. Методика музичного навчання та виховання дітей
дошкільного віку на засадах музикотерапевтичного підходу / І. А. Малашевська // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». - Переяслав-Хмельницький, 2013. - Вип. 29. - С. 484-489.
Науменко С. І. Психологія музичної діяльності : моногр. / С. І. Науменко. - Чернівці : ПП «Видавничий дім «Родовід», 2015. - 408 с.
Недериця С. Музична терапія як засіб лікувального та розвивального впливу на дітей // Музичний керівник. – 2011. – №5. – С. 4-6.
Савченко О. Я. Виховний потенціал початкової освіти : наук.-метод. посіб. для вчителів і методистів початк. навчання /О. Я. Савченко. – Київ : СПД «Цудзинович Т.І.», 2007. – 204 с.
Федій О. А. Музикотерапія в професійній діяльності сучасного педагога / О. А. Федій // Вісник Луганс. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – 2009. – № 11 (174). – С. 282-292.
Шараєвська І. Мовленнєві та музично-рухові вправи за системою К. Орфа / І. Шараєвська // Музичний керівник. – 2011. – №3. – С.9-10.
Шуть М. Музична гра в сучасному художньо-естетичному процесі / М. Шуть. - Музичний керівник. - 2013. - № 4. - С. 11-18.
Бережнова. Музична терапія – засіб корекційно-лікувального та розвивального впливу на дітей [Електронний ресурс] / Бережнова. - Режим доступу: http://dnz124.edu.kh.ua/Files/downloadcenter/Бєрєжнова - МУЗИЧНА ТЕРАПІЯ – ЗАСІБ КОРЕКЦІЙНО – ЛІКУВАЛЬНОГО ТА РОЗВИВАЛЬНОГО ВПЛИВУ НА ДІТЕЙ.docx.
Гриньова В. Музикотерапія як складова здоров’язбережувальної технології виховання студентської молоді [Електронний ресурс] / В. Гриньова // Витоки педагогічної майстерності. - 2015. - Вип. 16. - С. 20-28.- Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vpm_2015_16_5.pdf.
Дмитрук А. П. Гармонійний розвиток творчої особистості засобами музичної терапії за системою Степана Недериці [Електронний ресурс] / А. П. Дмитрук // Всеосвіта : вебсайт. - Електронні дані. - Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/garmonijnij-rozvitok-ditej-zasobami-muzikoterapii-za-metodikou-stepana-nederici-61521.html. - Назва з екрана.
Зимовець Л. І. Використання музикотерапії як здоров’язбережувальної технології в сучасному дошкільному навчальному закладі [Електронний ресурс] / Л. І. Зимовець // Таврійський вісник освіти. - 2014. - № 3. - С. 85-90. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tvo_2014_3_17.pdf.
Малашевська І. А. Теорія і практика навчання музики дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з використанням музикотерапії [Електронний ресурс] : автореф. дис... докт. педагог. наук : 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання / І. А. Малашевська ; Нац. педагог. ун-т імені М. П. Драгоманова. - Київ, 2017. - 456 с. - Режим доступу: https://npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/dicer/D_26.053.08/dis_Malashevska.pdf.
Методичний посібник з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку [Електронний ресурс] / уклад. Н. Квітка. – Київ , 2013. – 82 с. - Режим доступу: https://emuzker.mcfr.ua/732298.
Музична терапія в розвитку дитини [Електронний ресурс] // Освіта. ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://childdevelop.com.ua/articles/develop/130/. - Назва з екрана.
Сорока О. В. Музикотерапія як інноваційна здоров’язбережувальна технологія для роботи з молодшими школярами [Електронний ресурс] / О. В. Сорока, Л. Д. Банкул // Науковий вісник Ужгород. нац. ун-ту. Серія: "Педагогіка, соціальна робота". - Вип. 27 - С. 192-195. - Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/1896/1/МУЗИКОТЕРАПІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ РОБОТИ З.pdf.

.: Розділ: Музика :: 6.03.2021 17.27.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.353136 seconds