Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44057
   


Автор запитання: Анна із міста: Київ :: Запитання: 41414  
Анна запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти літературу про життя і творчість Миколи Вілінського. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анна! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Вілінський Микола Миколайович - https://uk.wikipedia.org/wiki/Вілінський_Микола_Миколайович
Корнійчук В. Як вогненна блискавка... : до 85-річчя від дня народження Олександра Білаша : незабутні / В. Корнійчук // Музика. - 2016. - № 2. - С. 28-31.
Микола Миколайович Вілінський - https://wikivisually.com/lang-uk/wiki/Вілінський_Микола_Миколайович
Миколи Вілінського - http://i-pro.kiev.ua/content/den-narodzhennya-ukrayinskogo-kompozitora-i-pedagoga-mikoli-vilinskogo-0
Назаренко В. Елегія про Миколу Вілінського : легендарний маестро, якому виповнилося б 120 років, стояв біля джерел українського фортепіанного баладного жанру / В. Назаренко // День. - 2008. - 23 квіт. - С. 7.
Назаренко В. Композитор і педагог Микола Вілінський : до 125-річчя від дня народження / В. Назаренко, Ю. Вілінський // Музика. - 2013. - № 6. - С. 8-11.

.: Розділ: Музика :: 4.12.2017 12.37.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 41238  
Катерина запитує:
Інформація на тему: Опера "Тарас Бульба" Миколи Лисенка. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
Антонюк В. Г. Етнокультурний зріз драматургії жіночих образів опери Миколи Лисенка "Тарас Бульба" за однойменною повістю Миколи Гоголя [Електронний ресурс] / В. Г. Антонюк // Українське музикознавство. - 2012. - Вип. 38. - С. 40-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmuz_2012_38_6.
Корчова О. О. Деякі міркування щодо жанрової природи опери Миколи Лисенка "Тарас Бульба" [Електронний ресурс] / О. О. Корчова // Українське музикознавство. - 2012. - Вип. 38. - С. 102-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmuz_2012_38_10.
Кузик В. В. Опера "Тарас Бульба". Микола Лисенко – Левко Ревуцький – Борис Лятошинський [Електронний ресурс] / В. В. Кузик // Українське музикознавство. - 2012. - Вип. 38. - С. 74-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmuz_2012_38_8.
Летичевська О. М. Хорові сцени в опері Миколи Лисенка "Тарас Бульба": виконавський аспект [Електронний ресурс] / О. М. Летичевська // Українське музикознавство. - 2012. - Вип. 38. - С. 89-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmuz_2012_38_9.
Скорульська Р. М. Штрихи до історії створення та перших постановок опери Миколи Лисенка "Тарас Бульба" [Електронний ресурс] / Р. М. Скорульська // Українське музикознавство. - 2012. - Вип. 38. - С. 54-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmuz_2012_38_7.
Шарабар К. В. Українська козацька тематика у творчій спадщині Миколи Гоголя та Миколи Лисенка (на прикладі повісті та однойменної опери "Тарас Бульба") [Електронний ресурс] / К. В. Шарабар // Українське музикознавство. - 2012. - Вип. 38. - С. 19-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmuz_2012_38_5.

.: Розділ: Музика :: 1.11.2017 10.35.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: ЛЬвів :: Запитання: 40163  
Ольга запитує:
Доброго дня! Потрібен матеріал про музичні особливості сербської народної пісні. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго!Пропонуємо матеріал по Вашій темі:
Веревский Ф.
Вук Караджич и его сборник народных сербских песен / Ф. Веревский // Филологические записки. - 1889. - № 1. - С. 25-52

Гароня-Радованац С.
Мотив змії-нареченого в сербській усній поезії / С. Гароня-Радованац ; пер. з серб. І. Маркович // Народна творчість та етнологія. - 2012. - № 2. - С. 50-54. - Бібліогр. в кінці ст.. - Бібліогр. в кінці ст.

Питулич В.
Культ святителя в сербській народній традиції / В. Питулич ; пер. з серб. О. Ковтун // Народна творчість та етнологія. - 2012. - № 2. - С. 71-74. - Бібліогр. в кінці ст.. - Бібліогр. в кінці ст.

Сербські епічні пісні / пер. із серб. М. Рильського ; авт. передм. Л. Булаховський. - К. : Держполітвидав, 1946. - 128 с.http://www.i-franko.name/uk/LitCriticism/1877/SerbskiNarodniDumyIPisni.html

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Ssv/2008_6/_private/ajdachych.htm

http://krasnopillya.org.ua/news/veleten-clov-039-yanckoyi-folklopictiki.html

.: Розділ: Музика :: 2.02.2017 15.47.55 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: надія із міста: львів :: Запитання: 39697  
надія запитує:
добрий день)допоможіть знайти літературу до курсової на тему:проведення музично-ритмічної діяльності із використанням дитячого фольклорного матеріалу
Наша відповідь:
Доброго дня, Надіє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Аркуша Н. М. Патріотичне виховання дошкільнят засобами дитячого музичного фольклору [Електронний ресурс] / Н. М. Аркуша // Таврійський вісник освіти. - 2016. - № 1. - С. 71-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2016_1_13.
2. Бейзеров В. Педагогічні умови художньо-творчого виховання дітей молодшого дошкільного віку засобами традиційних форм українського музикування у позашкільний час / В. Бейзеров // Рідна шк. - 2006. - № 2. - С. 18-20.
3. Болгарський А. Г. Слухання музики у дошкільному навчальному закладі : навч.-метод. посіб. / А. Г. Болгарський, Т. В. Горобець, В. А. Шкоба ; МОН України. - Луцьк : Твердиня, 2010. - 180 c.
4. Величко О. Б. Організація процесу сприймання на уроці музики в загальноосвітній школі : навч.-метод. посіб. / О. Б. Величко ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів, 2011. - 69 c.
5. Владимирова А. Л. Актуальність проблем естетичного виховання дітей засобами національного пісенного фольклору / А. Л. Владимирова // Наука і освіта. - 2011. - № 4. - С. 71-73.
6. Газіна І. О. Формування першооснов національної самосвідомості у дітей старшого дошкільного віку засобами української народної музики : автореф. дис... канд. пед. наук / І. О. Газіна ; АПН України. Ін-т пробл. виховання. - Київ, 2008. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08giounm.zip.
7. Гребеньова В. Рукописна збірка дитячого музичного фольклору [Електронний ресурс] / В. Гребеньова // Етнічна історія народів Європи. - 2007. - Вип. 23. - С. 76–82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2007_23_14.
8. Коваль В. М. До проблеми мелотипології тридольних щедрівок із висхідним іоніком у музично-ритмічній формі (за матеріалами зимових наспівів з околиць на північний захід від Горган) [Електронний ресурс] / В. М. Коваль. // Проблеми етномузикології. - 2011. - Вип. 6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Petnomuz_2011_6_10.
9. Лісовська Т. А. Індивідуально-диференційований підхід до музичного виховання дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Т. А. Лісовська ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. - О., 2011. - 21 c.
10. Лісовська Т. А. Розвиток чуття ритму в музичній діяльності дошкільників / Т. А. Лісовська // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Пед. науки. - 2010. - Вип. 179. - С. 89-92.
11. Лісовська Т. А. Розвиток чуття ритму в музичній діяльності дошкільників / Т. А. Лісовська // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Пед. науки. - 2010. - Вип. 176. - С. 86-88.
12. Мартиненко О.В. Педагогічні умови формування хореографічних умінь дітей 5 - 6 років у дошкільних закладах : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.08 / О. В. Мартиненко ; Ін-т пробл. виховання АПН України. - К., 2005. - 19 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2005/05movrdz.zip.
13. Мартинова В. П. Формування музично-ритмічних здібностей учнів через розвиток елементів гри на музичних інструментах [Електронний ресурс] / В. П. Мартинова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2013. - № 18(2). - С. 170-174. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2013_18(2)__28.
14. Нечай С. П. Підготовка майбутніх вихователів до поліфункціонального застосування музики в аудіальному розвитку дошкільників: теорія і практика : монографія / С. П. Нечай. - Вид. 2-ге, доопрац. - Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2015. - 459 c.
15. Руденко О. В. Психологічні умови розвитку музичних здібностей у дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис... канд. психол. наук / О. В. Руденко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2008. - 21 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08rovsdv.zip.
16. Садовенко С. М. Методика формування музичних здібностей у дітей дошкільного віку (на матеріалі українського фольклору) : автореф. дис... канд. пед. наук / С. М. Садовенко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2007. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07ssmmuf.zip.
17. Садовенко С. Розвиток музичних здібностей засобами українського фольклору : навч.-метод. посіб. / С. Садовенко. - Київ : Шкіл. світ, 2008. - 128 c. - (Б-ка "Шк. світу". Дит. садок).
18. Торчинська З. К. Вивчення українського дитячого пісенного фольклору у ДНЗ [Електронний ресурс] / З. К. Торчинська // Педагогічна освіта: теорія і практика. - 2015. - Вип. 18. - С. 197-203. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2015_18_37.
19. Шарапанюк А. Педагогічні засади музично-ритмічної діяльності у сучасних вітчизняних дошкільних навчальних закладах [Електронний ресурс] / А. Шарапанюк // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. - 2012. - № 40. - С. 210-214. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2012_40_33.
20. Шевчук А. С. Українські музично-хореографічні традиції як засіб музично-рухового розвитку старших дошкільників : монографія / А. С. Шевчук. - Фастів : Поліфаст, 2005. - 330 c.
21. Ярова М. В. Фольклор у системі музичного виховання учнів молодших класів [Електронний ресурс] / М. В. Ярова // Актуальні питання мистецької педагогіки. - 2015. - Вип. 4. - С. 117-122. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmp_2015_4_25.

.: Розділ: Музика :: 7.11.2016 15.31.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Київ :: Запитання: 38352  
Надія запитує:
Доброго дня! Прошу надати список літератури на тему: Ванесса Мей, її творчий шлях. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Надіє! Інформації про Ванессу Мей ( Мэй, Мае) майже не знайдено. Відсутня навіть у спеціалізованих бібліотеках.
Биография. – Режим доступу:
http://www.peoples.ru/art/music/classical/mae/
http://lichnosti.net/people_220-art_283.html
Ванесса Мэй. – Режим доступу:
http://topomusic.ru/vanessa-mae
Ванесса Мей збирається стати олімпійською спортсменкою. – Режим доступу:
http://golosukraine.com/publication/sport/parent/5901-vanessa-mej-zbirayetsya-stati-olimpijskoyu-sportsm/
Ванесса Мэй. – Режим доступу:
http://polpred.com/?ns=1&searchtext=
Ванесса Мэй: биография. – Режим доступу:
http://24smi.org/celebrity/88-vanessa-mej.html
Ванесса Мэй. – Режим доступу:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ванесса_Мэй
Ванесса Мэй биография, фото. – Режим доступу:
http://www.uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-vanessa-mey.html
Ищите Ванессу Мэй В 6 Поисковых Системах Одним Запросом. . – Режим доступу:
http://ru.zapmeta.ws/ws?q=ванессу мэй&asid=ws_ru_gc2_09&mt=b&nw=g&de=c&ap=4o1
ЗНАМЕНИТА СКРИПАЛЬКА ВАНЕССА МЕЙ ПРАГНЕ ПОЗМАГАТИСЯ НА ОЛІМПІАДІ-2014. – Режим доступу:
: http://tsn.ua/glamur/znamenita-skripalka-vanessa-mey-pragne-pozmagatisya-na-olimpiadi-2014-308531.html
Доступ к полному тексту открыт
ПРИЕМЫ АДАПТАЦИИ КЛАССИЧЕСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ К РЕАЛИЯМ НОВОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ В ТВОРЧЕСТВЕ ВАНЕССЫ МЭЙ / Будагян Р.Р., Зайцева М.Л. В сборнике: Гуманитарные науки: вопросы и тенденции развития Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. Красноярск, 2015. С. 10-12. . – Режим доступу:
http://elibrary.ru/itembox_items.asp?id=539614
Тексты песен Vanessa Mae. – Режим доступу:
http://musicmegabox.net/content/artist/vanessa-mae/
Захаров Л. Ванесса-Мэй: Красота по-тайско-китайски, или «Крадущаяся скрипачка, затаившаяся певица» // Комс. Правда в Украине – 2001.- 14 апр. (№68). – С.14. - Режим доступа: http://www.kp.ru/daily/22533/8853/
Щеткина Е. Миф по имени Ванесса Мэй// Зеркало недели. – 1998. – 21-27 нояб. (№47). – С.15. – Режим доступа: http://gazeta.zn.ua/CULTURE/mif_po_imeni_vanessa-mey.html
Фомина И. Крейслер на коленях [Текст] : кремлевский концерт Ванессы Мэй / Фомина И. // Культура. - 1998. - N 17 (май).- С.13, фото
Скрипачка Ванесса Мэй названа самым богатым молодым музыкантом. – Режим доступа https://lenta.ru/news/2006/04/21/rich/

*************************************************************************
См : Научная библиотека КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/search?q=Ванесса Мэй#ixzz40ELLzyJV
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ-МУЗЫКАНТОВ К МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ/ПОЛЯКОВ О.Г.//Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки
британской скрипачки Ванессы-Мэй «Storm» («Буря»), в который включена техно-версия «Времен года» Антонио Вивальди, и видео-копия фильма канадского
ФРАЗЕОЛОГИЗМ-ЗАГОЛОВОК ГАЗЕТНОГО ТЕКСТА В АСПЕКТЕ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ/СИДОРЕНКОВ В.А.//ВЕСТНИК НОВГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. ЯРОСЛАВА МУДРОГО
в Кремле. Москву на вестили Патрисия Каас и Ванесса Мэй («Новые Из -вестия», 10.03.2005
ОБЩАЯ СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНСКИХ НИКНЕЙМОВ-ПСЕВДОНИМОВ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬНИЦ ICQ/КАЗЯБА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА//Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки
, что псевдоним составлен из имени китайской скрипачки Ванессы-Мэй и фамилии итальянского виртуоза Никколо Паганини; б) зоонимы (названия животных
ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ПЕРИФРАЗ ИЗВЕСТНЫХ ЛИЦ В СОВРЕМЕННЫХ МЕДИЙНЫХ ТЕКСТАХ /ЕСЬКОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА//Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Филология. Журналистика
да Винчи обувного искусства (Сальваторе Феррагамо), Народный «грузин» России (В.М. Зельдин), Новая инкарнация Николо Паганини (Ванесса Мэй), Райкин
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МУЗЫКАЛЬНОЙ И АРТ-ТЕРАПИИ В КОРРЕКЦИИ ПОВЕДЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ/МУРЗИН АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ//Психопедагогика в правоохранительных органах Клайдермана, Поля Мориа, Ванессы Мэй, Фаусто Лалетти, Фрэнсиса Гойя; коллективов Era, Ocarina, Enigma, Sacred Spirit и пр. ОСОБЕННОСТИ ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ БУРЯТ И ИХ ТРАНСФОРМАЦИЯ В СОВРЕМЕННУЮ КУЛЬТУРУ ПРИБАЙКАЛЬЯ/ШАМЕС ЛЮДМИЛА ЯКОВЛЕВНА//Вестник Челябинского государственного университета
Ванесса Мэй. В мире её знают как китаянку, в Китае -как монголку, а в Монголии - как бурятку.
АНТРОПНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ЭВРИСТИКИ И МЕТАФОРИЗАЦИИ МЫШЛЕНИЯ/ДМИТРИЕВ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ//ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
. Совершенно различна артпластика движений у скрипачек Акико Суванди (японская школа исполнения) и Ванессы Мэй (южнокорейская артистка-шоумен

.: Розділ: Музика :: 15.02.2016 09.56.55 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.501596 seconds