Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45065
   


Автор запитання: Ольга із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 38917  
Ольга запитує:
Доброго ранку! Допоможіть, будь ласка, написати есе на тему "Дослідження профорієнтаційних уподобань учнів випускних класів, яке існує в українському суспільстві". Дякую!
Наша відповідь:
Пропонуємо таку інформацію:

1. Александровская Э. М. и др. Психологическое сопровождение школьников. - М.: Академия, 2002. - 208 с.

2. Балл Г. Психолого-педагогічні засади професійної орієнтації школярів// Психолог. - 2004. - № 8 (лютий). - С. 2-11.

3. Варнавських Н. М. Проблеми професійного самовизначення молоді на сучасному етапі ринкових перетворень// Педагогіка і психологія. - 2002. - №4. - С 109-115.

4. Волкова Є. Особистісно орієнтована профорієнтаційна робота в школі// Директор школи. - 2003. - № 4. - С. 9-Ю.

5. Габай Т. В. Учебная деятельность и её средства. - М.: МГУ, 1988. - 256 с.

6. Дружиніна М. Активізуючі методики у профорієнтаційній роботі// Психолог. -2003.-№18-19.-С. 1546.

7. Зеер Э. Ф. Психология профессий. Учебное пособие для студентов вузов. -М.: Академ. Проект, 2003. - 336 с.

8. Кон И. С. Психология старшеклассника. - М.: Просвещение, 1980. - 192 с.

9. Корнієнко І. О. Професійні орієнтації в системі життєвих стратегій старшокласника// Практична психологія і соціальна робота. - 2000. - №5. - С. 35-38.

10. Коробка Л. Особливості психолого-педагогічної підтримки професійного самовизначення старшокласників// Завуч. - 2000. - №16 (червень). - С. 74-76.

11. Литовченко Н. Ф. Професійно-орієнтований тренінг самопізнання та саморегуляції: Навч. метод, матеріали для тренінгових занять студ. пед. вузів. -Ніжин, 2002.-72с.

12. Лоос В. Г. Промышленная психология. -К.: Техніка, 1980. -184 с.

13. Маркова А. К. и др. Формирование мотивации учения. - М.: Просвещение, 1990. -192 с.

14. Муранова Н. Вітчизняний освітній досвід і сучасна допрофесійна підготовка старшокласників// Рідна школа. - 2004. - №11. - С. 62-65.

15. Плотнікова О. Професійне самовизначення учнів// Психолог. - 2004. - №42 (листопад). - С. 21-23.

16. Психологическое сопровождение выбора профессии / Под ред. Митиной И. М. - М.: Флинта, 2003. - 180 с.

17. Рибалка В. В. Підготовка учнівської молоді в системі професійної освіти// Психологічна газета. - 2004. - №2 (січень). - С. 13-17.
18. Самоукина Н. В. Активизация школьников в профессиональном самоопределении// Вопроси психологии. - 1990. - №1. - С. 69-77.
19. Самоукина Н. В. Психология и педагогика профессиональной деятельности. -М.:ЭКМОС, 1999.-352 с.
20. Сарженко И. В., Сарженко О. П. Программа «Психологические основы выбора профессии»// Практична психологія та соціальна робота. - 2003. - №2-3.-С. 64-65.
21. Суворов В. Індивідуальні особливості учнів при виборі професії// Психолог. -2003.-№18-19.-С 19.

22. Тименко М. П. Мельник О. В. Формування готовності старшокласників до професійного самовизначення в умовах ринку праці// Педагогіка і психологія. -1995.-№3.-С. 109-116.

.: Розділ: Соціологія :: 27.04.2016 08.15.09 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 38903  
Олена запитує:
Доброго дня допоможіть будь ласка написати одне із питань диплому ЗМІСТ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ДІТЯМ, ХВОРИМ НА ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено!
Пропонуємо наступну інформацію:
1. Бєлкова Т. О.Підготовка дошкільників із ДЦП до інтегрованого навчання засобами самостійних занять фізичними вправами в умовах реабілітаційного центру / Бєлкова Т. О. // № 12 (14).// Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини ”Україна” [та ін.]. — Київ, 2015. — № 12 (14). — С. 86-98.
2. Вознюк Л. М.Проблематика стосунків між фахівцями та батьками дітей з ДЦП / Вознюк Л. М. // Вип. 28.// Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекційна педагогіка та спеціальна психологія / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — Вип. 28. — С. 41-45.
3. Мартынюк Ю. А.Психологические особенности семей, воспитывающих ребенка с диагнозом ДЦП / Мартынюк Ю. А. // Серія: Психологія.// Вісник Одеського національного університету / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2013. — Т. 18, вип. 23. — С. 198-204.
4. Корадіні М. О.Актуальність і соціальна необхідність реабілітації дітей із ДЦП / Корадіні М. О.// Наука і життя: українські тенденції, інтеграція у світову наукову думку. — К., 2009. — Ч. 3. — С. 3-5.
5. Кравчук Л. С.Психофізіологічні аспекти тижневої динаміки розумової працездатності студентів із ДЦП з різним розвитком пізнавальних процесів / Кравчук Л. С.// Науковий часопис / Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — Вип. 16. — С. 99-103. — Серія 19: Корекційна педагогіка та психологія.
6. Гусев А. И.Развитие социальной и личностной идентичности лиц с остаточными явлениями ДЦП / Гусев А.И.// Наука и религия в духовном возрождении общества. — Одесса, 2007. — Т. 2. — С. 41-50.
7. Долинний Ю. О.Методичне забезпечення корекційної роботи з дітьми дошкільного віку хворіючих на ДЦП, методом фізичного виховання.// Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. — Х., 2006. — N1. — С. 32-34.
8. Соколовська І. С.Матері дітей з ДЦП: стратегії подолання кризової ситуації / І.С.Соколовська, І.М.Клещерова.// Соціальна педіатрія. — К., 2005. — Вип. 3. — С. 336-339.
9. Прусс В. П.Професійна реабілітація та соціальна адаптація дітей і підлітків з ДЦП в санаторно-курортних умовах / В.П.Прусс, С.С.Стригіна.// Соціальна педіатрія. — К., 2005. — Вип. 3. — С. 315-317.
10. Марченко, Інна Сергіївна Педагогічні заходи з формування комунікативної поведінки дітей із дизартрією при ДЦП : навч.-метод. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / І. С. Марченко, О. Г. Тюленєва ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т корекц. педагогіки і психології. — 2-ге вид. — Київ : Слово, 2015. — 94 с. : іл., [4] арк. кольор. іл. — Бібліогр.: с. 68–76.
11. Активні форми психокорекційної роботи з підлітками, хворими на ДЦП / [Гриценок Л.І., Ілляшенко Т.Д., Ком’ягіна Г.В. та ін.] ; За ред. Т.Д.Ілляшенко ; Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи та ін. — К. : Ніка-Центр, 2002. — 44 с. : табл. — Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
12. Методичні питання психологічної реабілітації підлітків з ДЦП / [Гриценок Л.І., Ілляшенко Т.Д., Ком’ягіна Г.В. та ін.] ; За ред. Т.Д.Ілляшенко ; Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи та ін. — К. : Ніка-Центр, 2002. — 39 с. : іл. — Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjDksuX46vMAhUqEpoKHRLGDnkQFggaMAA&url=http://www.mlsp.gov.ua/document/100769/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.doc&usg=AFQjCNGPVgn6CFpO4g0la6vGoFaczXY2Og&bvm=bv.120551593,d.bGs&cad=rja
http://ua-referat.com/Соціальна_реабілітація_дітей_з_порушеннями_опорно-рухового_апарату
http://ukrbukva.net/print:page,1,64563-Metodicheskie-osobennosti-social-no-pedagogicheskoiy-raboty-s-bol-nymi-s-narusheniem-oporno-dvigatel-nogo-apparata-na-primere-OGUSO-RC-Sosnovaya-gorka.html
http://pidruchniki.com/10651009/pedagogika/robota_sotsialnogo_pedagoga_molodimi_invalidami_hvorimi_obdarovanimi_uchnyami
http://ebooktime.net/book_156_glava_100_§_5._Зміст_реабіл?.html
http://www.slideshare.net/loolspu/ss-25279400
http://ua-referat.com/Дитячий_церебральний_параліч
file:///C:/Documents and Settings/Вика/Мои документы/VKPI_soc_2013_4_18.pdf

.: Розділ: Соціологія :: 24.04.2016 20.45.14 :.
.: ЦБС Оболонського району м. Києва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Київ :: Запитання: 38796  
Андрій запитує:
Доброго дня допоможіть знайти інформацію по темі: "Форми соціального діалогу та їх характеристика". Дуже дякую за допомогу
Наша відповідь:

.: Розділ: Соціологія :: 12.04.2016 13.19.36 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Настя із міста: Харків :: Запитання: 38702  
Настя запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка з літературою за темою"Роботодавці як суб’єкт соціальної відповідальності у системі соціального партнерства". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасіє. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Роботодавці як суб'єкти трудових правовідносин
http://radnuk.info/pidrychnuku/tryd-pravo/646-pulupenko/19644-3-4-robotodavci-yak-sub-yekti-trudovix-pravovidnosin.html
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2862-17
http://jvestnik-c.donnu.edu.ua/article/download/437/454
http://studme.com.ua/138410286330/ekonomika/sotsialno-trudovye_otnosheniya_osobennosti_regulirovaniya_usloviyah_ekonomicheskogo_krizisa.htm
Розвиток соціального партнерства в Україні
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvuuec_2014_2_49.pdf
Формування механізму соціального партнерства
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2007-2/doc/3/03.pdf
Соціальне партнерство як інструмент регулювання соціально-трудових відносин в Україні
http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2013_28/zb28_34.pdf
http://ied.kpi.ua/wp-content/uploads/2015/10/Socialna-vidpovidalnist.pdf
Правовий статус об'єднань роботодавців як суб'єктів соціального партнерства
http://mego.info/матеріал/33-правовий-статус-обєднань-роботодавців-як-субєктів-соціального-партнерства?page=3

.: Розділ: Соціологія :: 30.03.2016 07.41.13 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Київ :: Запитання: 38698  
Андрій запитує:
Доброго дня, допоможіть , будь ласка, знайти інформації по темі "Безробіття як ризико - утворюючий чинник в системі соціальної відповідальності держави". Дуже дякую за допомогу
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрію!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Агарков О. А. Безробіття як соціальна проблема та об’єкт соціальної роботи: регіональний аспект [Електронний ресурс] / О. А. Агарков // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. - 2013. - Вип. 59-60. - С. 77-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stapttp_2013_59-60_11.
Безусий В. В. До вивчення закордонного досвіду в сфері забезпечення зайнятості населення [Електронний ресурс] / В. В. Безусий // Форум права. - 2010. - № 4. - С. 54-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
Білан Ю. В. Державна політика у сфері зайнятості населення [Електронний ресурс] / Ю. В. Білан, П. Г. Байдецький // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2015. - Т. 21, № 1. - С. 60-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2015_21_1_10.
Бріль М. С. Проблеми реформування ринку праці в Україні [Електронний ресурс] / М. С. Бріль, Т. Є. Калашник // Інноваційна економіка. - 2013. - № 2. - С. 182-185. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_2_41.
Галицький В. М. Інститут зайнятості в умовах трансформації соціальної політики в Україні: автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 / В. М. Галицький ; Ін-т соціол. НАН України. - Київ, 2008. - 16 с. . – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2008/08gvmspu.zip.
Геєць В. М. Інститути зайнятості та безробіття: сучасні тенденції та виклики для України : наук. доп. / В. М. Геєць, А. А. Гриценко, О. М. Бородіна, В. В. Близнюк, О. М. Балакірєва; ред.: В. М. Геєць, А. А. Грищенко ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. - Київ, 2013. - 247 c.
Денисюк М. Щодо питання про законодавче поняття безробіття [Електронний ресурс] / М. Денисюк // Вісник Львівського університету. Сер. : Юридична. - 2014. - Вип. 59. - С. 250-257. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_yu_2014_59_37.
Зайцев Ю. К. Системна організація соціально відповідальної діяльності партнерів у сфері зайнятості [Електронний ресурс] / Ю. К. Зайцев, Я. В. Ільніцький // Соціально-трудові відносини: теорія та практика . - 2013. - № 1. - С. 72-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2013_1_12.
Іванченко А. В. Оцінювання дії механізмів державного регулювання зайнятості населення в Україні [Електронний ресурс] / А. В. Іванченко // Держава та регіони. Сер. : Державне управління. - 2013. - № 1. - С. 77-82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drdu_2013_1_16.
Коваленко С. О. Державна політика України у сфері соціального захисту безробітних: поняття та загальна характеристика [Електронний ресурс] / С. О. Коваленко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Державне управління. - 2011. - Т. 165, Вип. 153. - С. 35-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2011_165_153_8.
Коваленко С. Розвиток державної політики України у сфері соціального захисту безробітних: можливості впровадження зарубіжного досвіду [Електронний ресурс] / С. Коваленко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2013. - № 1. - С. 231-239. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2013_1_31.
Літинська В. А. Державне регулювання зайнятості населення в Україні / В. А. Літинська // Екон. вісн. Донбасу. - 2013. - № 3. - С. 260-263.
Логвинчук К. В. Безробіття в Україні та напрями його подолання [Електронний ресурс] / К. В. Логвинчук // Управління розвитком. - 2014. - № 8. - С. 50-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_8_22.
Маршавін Ю. М. Ринок праці України і державна служба зайнятості в умовах динамічних змін: матеріали досліджень / Ю. М. Маршавін. - КИЇВ : Альтерпрес, 2011. - 483 c.
Машика Ю. В. Зайнятість та безробіття в постіндустріальній економіці [Електронний ресурс] / Ю. В. Машика // Науковий вісник НЛТУ України. - 2015. - Вип. 25.3. - С. 278-282. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2015_25.
Машика Ю. В. Стан та проблеми безробіття в Україні [Електронний ресурс] / Ю. В. Машика, О. І. Бобруйко // Економічний простір. - 2013. - № 74. - С. 122-130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2013_74_15.
Мельник О. Г. Маркетингові дослідження ринку праці України / О. Г. Мельник, Н. І. Горбаль, А. В. Гривнак // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2014. - № 789. - С. 92-99.
Могильний О. М. Інституціональні ознаки сільського безробіття в контексті невідкладних завдань державної політики зайнятості [Електронний ресурс] / О. М. Могильний // Ринок праці та зайнятість населення. - 2013. - № 3. - С. 5-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2013_3_3.
Москаленко О. В. До питання про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття [Електронний ресурс] / О. В. Москаленко // Актуальні проблеми держави і права. - 2012. - Вип. 63. - С. 356-361. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_63_53.
Нікулін В. В. Дослідження основних проблем безробіття в Україні та можливих шляхів їх вирішення [Електронний ресурс] / В. В. Нікулін // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2015. - № 5(1). - С. 63-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2015_5(1)__14.
Пастухова А. А. Фактори, що впливають на безробіття в Україні [Електронний ресурс] / А. А. Пастухова // Управління розвитком. - 2013. - № 16. - С. 36-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_16_16.
Рожко В. І. Безробіття в Україні як показник соціального розвитку країни [Електронний ресурс] / В. І. Рожко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Технічний прогрес та ефективність виробництва. - 2013. - № 20. - С. 70-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpitp_2013_20_13.
Собченко В. В. Наукові засади реформування управління соціальним захистом населення в сучасних умовах [Електронний ресурс] / В. В. Собченко // Актуальні проблеми державного управління. - 2012. - № 1. - С. 54-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2012_1_9.
Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації і перспективи розвитку : зб. наук. пр. VI Міжнар. наук.-практ. конф. / ред.: М. П. Лукашевич, М. В. Туленков ; Держ. служба зайнятості України, Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2015. - 351 c.
Стадник А. Г. Безробіття як соціальна проблема [Електронний ресурс] / А. Г. Стадник // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. - 2013. - Вип. 58. - С. 183-187. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stapttp_2013_58_25.
Чепурко Г. І. Зайнятість населення України: зміни і тенденції : монографія / Г. І. Чепурко; Ін-т соціол. НАН України. - Київ, 2007. - 411 c.
Шабанов Р. І. Концептуальні засади соціального захисту від безробіття : монографія / Р. І. Бабанов ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків : ХНАДУ, 2015. - 359 c.
Янченко Н. В. Проблема безробіття в Україні та шляхи її вирішення [Електронний ресурс] / Н. В. Янченко, Л. В. Юрченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2014. - Вип. 47. - С. 168-172. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2014_47_36.

.: Розділ: Соціологія :: 29.03.2016 19.52.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.906657 seconds