Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44823
   


Автор запитання: Наталя із міста: Херсон :: Запитання: 38687  
Наталя запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка з літературою за темою" Особливості соціальної роботи з дітьми трудових мігрантів"
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє! Радимо Вам попрацювати з наступними матеріалами:– http://ippobuk.cv.ua/images/20121031135609_соц-пед_робота_з_дітьми_трудових_мігрантів.pdf
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/16830/1/39-Pesotska-312-319.pdf
http://psichology.com.ua/psixosocialna-dopomoga-dityam-trudovix-migrantiv-kriza-znachushhix-vidnosin-yuliya-grishhuk/
http://www.niss.gov.ua/articles/825/
http://vuzlib.com.ua/articles/book/38688-Soсіalna_robota_z_dіtmi_tru/1.html
http://mydisser.com/ua/catalog/view/238/824/9806.html
http://www.rusnauka.com/13_EISN_2009/Psihologia/45133.doc.htm
http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/psy/01nov2013/09.pdf
http://prilmmc.at.ua/rekomendaciji_po_ditjakh_trudovikh_migrantiv.doc
http://social-science.com.ua/article/501
http://dspace.uzhnu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/lib/6007/1/СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ДІТЬМИ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/140/14045/Profilaktika.doc
http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/268/1/ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ У ПІДЛІТКІВ,.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/7230/1/Соц¦альн¦_та_психолог¦чн¦_особливост¦_д¦тей_2.pdf
– Гриценко В. В. Социально-психологическая адаптация подростков в условиях трудовой миграции их родителей / В. В. Гриценко, Н. В. Молчанова // Вопр. психологии. - 2010. - № 4. - С. 45-54.
– Дєдов О. А. До проблеми супроводу дітей трудових мігрантів / О. А. Дєдов // Шкіл. психологу. Усе для роботи. - 2011. - № 1. - С. 17-23.
– Перерва І. В. Соціально-педагогічна робота з дітьми трудових мігрантів / Ірина Володимирівна Перерва // Таврійський вісник освіти. - 2015. - № 1. - С. 158-165.
– Ковальчук Л. Діти трудових мігрантів / Л. Ковальчук // Соціальний педагог. - 2008. - № Берез. (№ 3). - С. 56-59.
– Самарська М. Депресивні стани дітей трудових мігрантів / М. Самарська // Директор школи. Україна. - 2011. - № 4. - С. 28-43.
– Гевчук Н. С. Модель діяльності психологічної служби загальноосвітнього навчального закладу по роботі з дітьми трудових мігрантів / Н. С. Гевчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Сер. 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка : [зб. наук. пр.] / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 12. - С. 51-59.
– Зцілюючи рани : психолого-педагогічний супровід дітей трудових мігрантів : навч.-метод. посіб. : [у 2 ч.] / Коміс. УГКЦ у справах освіти та виховання, Коміс. УГКЦ у справах мігрантів, МІграц. служба Карітасу України, Івано-Франків. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [заг. ред. Світлана Стельмах ; підготов. до друку : Галина Василиця, с. Христофора М. Буштин СНДМ ; літ. ред. Оксана Туркевич]. - Львів : Свічадо, 2014. - 450 с.
– Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів : навч.-метод. посіб. / М-во освіти і науки України, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи НАПН України, Міжнар. жін. правозахис. центр "Ла Страда - Україна" ; за заг. ред. : К. Б. Левченко, І. М. Трубавіної, І. І. Цушка ; [авт. кол. : В. Л. Андрєєнкова, Т. Г. Веретено, Т. О. Дорошок та ін.]. - Харків : Чальцев, 2008. - 377 с.
– Таранова А. О. Діти трудових мігрантів: пошук механізмів соціальної адаптації / А. О. Таранова //Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : зб. наук. пр. / Нац. пед. у-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т соціології, психології та управління. - Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012 = International Scientific Forum: Sociology, Psychology, Pedagogy, Management. - Вип. 11. - С. 143-152.
– Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів : навч.-метод. посіб. / [авт. кол.: В. Л. Андрєєнкова, Т. О. Дорошок, М. В. Євсюкова та ін. ; за заг. ред.: К. Б. Левченко, І. М. Трубавіної, І. І. Цушка] ; Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи АПН України, Міжнар. жіноч. правозахис. центр "Ла Страда-Україна". - Київ : [Б. в.], 2007. - 234 с.
– Гевчук Н. С. Соціально-психологічні проблеми виховання дітей трудових мігрантів / Н. С. Гевчук // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2009. Сер. соціально-педагогічна, Вип. 11. - С. 18-24.
– Фещенко Н. Діти трудових мігрантів. Особливості психічного розвитку / Н. Фещенко // Психолог. Шкільний світ. - 2014. - N 24. - С. 33-35.
– Ковальчук Л. Г. Основні напрями соціально-педагогічної роботи з дітьми трудових мігрантів / Л. Г. Ковальчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 11, Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління : сборник / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова : НПУ, 2007. - Вип. 5 (Ч. 1). - С. 260-264.
– Столяренко О. В. Соціально-психологічні технології роботи із сім'ями трудових мігрантів у середньому загальноосвітньому закладі / О. В. Столяренко, В. В. Щорс // Психологічна газета. - 2010. - № 22. - С. 18-25.
– Пігіда В. М. Соціально-педагогічна підтримка осіб,які тимчасово замінюють батьків дітям трудових мігрантів / В. М. Пігіда // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. - 2013. - № 3/4. - С. 58-66.
– Скалецький М. Заробітчанство та проблема соціального сирітства в Україні / М. Скалецький, О. Оробчук //Вісник Національного університету "Львівська політехніка" / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2013. - № 750 : Філософські науки. - С. 98-103.
– Ковязіна К.О. Соціальний захист дітей трудових мігрантів:концептуальні основи та державна політика / Кароліна Олександрівна Ковязіна // Стратегічні пріоритети. - 2013. - № 4. - С. 50-56.

.: Розділ: Соціологія :: 28.03.2016 19.12.59 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Ірпінь :: Запитання: 38572  
Аліна запитує:
Волонтерство як феномен громадянського суспільства і чинник формування соціальної відповідальності соціуму
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно, радимо подивитись відповідь на пит. № 33303, 35934, а також скористатися наступними джерелами:

Волонтерство як добра воля нації // Голос України. - 2013. - 24 лип. - С. 8.
Герус О. Рік волонтерства в Україні, або святкувати нічого / Олена Герус // Громадянське суспільство. - 2011. - № 2. - С. 22-24
Плугіна Є. Чи стане волонтерство ще одним шансом поліпшити країну? / Євгенія Плугіна // Голос України. - 2011. - 30 лип. - С. 8
Буй С . "Волонтерство - це стан душі і поклик серця" : "Міс Україна-2013", активна учасниця Революції Гідності, волонтерка А. Заячківська - про те, як зберегти баланс між професійним і духовним / С. Буй // Маршрут № 1 (спеціалізован. додат. до газети "День"). - 2015. - № 3. - С. 20-21.
Жадько О. Волонтерство - шлях до громадянського суспільства / Олена Жадько // Директор школи (Шкільний світ). - 2006.- № 8. - С. 18-20.
Лях Т. Л. Методика організації волонтерських груп : навч. посіб. / Т. Л. Лях. - Київ : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. - 160 с.
Серцем покликані до милосердя: волонтерський рух в Україні та світі : інформаційні матеріали для написання рефератів / уклад. В. І. Матяш. - Полтава, 2014. - 36 с. - (Бібліотечка рефератів). [Електронний ресурс] // http://libgonchar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=257:2014-09-19-13-02-56&catid=214&Itemid=28&lang=uk
Серцем покликані до милосердя : до Міжнародного дня волонтерів
// Календар знаменних і пам'ятних дат. - Київ, 2012. - № 4, 2012. - С. 75-81. - Бібліогр.: с. 80-81.
Волонтером может быть каждый [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.volunteers.com.ua/o-nas/prezident.html
Волонтерський рух: світовий досвід та українські громадянські практики [Електронний ресурс] // http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/volonter-697e4.pdf
Волонтерський рух як соціокультурний феномен [Електронний ресурс] // http://ukrbukva.net/print:page,1,62455-Volontierskoe-dvizhenie-kak-sociokul-turnyiy-fenomen.html
Історія, теорія та практика волонтерського руху в Україні [Електронний ресурс] // http://otherreferats.allbest.ru/history/00039216_0.html
Кто такой волонтер? [Електронний ресурс] // http://volunteers.com.ua/ktotakoi-volonter.html.
Лях Т. Л. Проблеми нормативно-правового забезпечення волонтерської діяльності в Україні [Електронний ресурс] // http://www.volunteer.kiev.ua/pages/287-problemi_normativno-pravovogo_zabezpechennya_volontersko_dyalnost_v_ukran
Сидоренко С. В. Волонтерство як новий суб'єкт глобального громадянського суспільства в контексті сучасних соціополітичних трансформацій / С. В. Сидоренко [Електронний ресурс] //
http://search.ukr.net/?go=http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/2137/1/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%20%D0%BC.%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE..doc.
Сидоренко К. О. Перспективи розвитку регулювання волонтерської діяльності в Україні [Електронний ресурс]
// http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Pis_2012_4_32.pdf
http://spektor.ua/uk/article/pravove-osnov-volonterskoy-deyatelynosti-v-ukraine/
Холєва Є. С. Волонтерство як прояв громадянської діяльності [Електронний ресурс] / Є. С. Холєва, І. А. Трубіцина // https://keui.files.wordpress.com/2015/04/43_holeva_trubicina.pdf

.: Розділ: Соціологія :: 14.03.2016 11.50.42 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Київ :: Запитання: 38567  
Андрій запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти інформацію за темою "Соціальна відповідальність громадян як адресатів державної політики перед державою: основні проблеми та перспективи їх вирішення". Дякую за увагу
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрію!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Алексеєнко Л. М. Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян : монографія : [у 2 т.]. Т. 2 / Л. М. Алексеєнко, Н. М. Андрєєва, О. М. Ащеулова, А. В. Бардась, Ю. М. Барський ; ДВНЗ "Нац. гірн. ун-т", НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи, Ін-т економіки пром-сті, Ін-т економіки та прогнозування. - Дніпропетровськ, 2014. - 408 c.
Балабан Р. В. Держава і суспільство в Україні: історія та сучасність : [монографія] / Р. В. Балабан, Т. А. Бевз, С. В. Білошицький, В. В. Близнюк, С. Г. Брехаря ; ред.: О. М. Майборода ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. - Київ, 2013. - 181 c.
Бондар С. В. Соціальна відповідальність як визначальний фактор існування громадянського суспільства [Електронний ресурс] / С. В. Бондар // Гілея: науковий вісник. - 2013. - № 78. - С. 154-158. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_78_49.
Вітковська І. М. Концептуалізація феномена соціальної відповідальності: основні підходи [Електронний ресурс] / І. М. Вітковська // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Соціологія. - 2012. - Т. 177, Вип. 165. - С. 32-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdusoc_2012_177_165_9.
Гарасимів О. І. Філософсько-правове розуміння соціальної відповідальності у контексті побудови демократичної правової держави [Електронний ресурс] / О. І. Гарасимів // Форум права. - 2010. - № 4. - С. 183-188. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
Залеська Р. О. Поняття соціальної відповідальності особистості та її актуальність у сучасному суспільстві [Електронний ресурс] / Р. О. Залеська // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка. - 2013. - № 2. - С. 49-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKPI_fpp_2013_2_22.
Клочко А. М. Соціальна відповідальність як норма життя сучасного громадянина України [Електронний ресурс] / А. М. Клочко, К. М. Олійник // Правові новели. - 2014. - № 2. - С. 23-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prn_2014_2_7.
Колот А. М. Соціальний діалог як інститут підвищення соціальної відповідальності [Електронний ресурс] / А. М. Колот // Ринок праці та зайнятість населення. - 2013. - № 1. - С. 21-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2013_1_7.
Лібанова Е. М. Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки : колект. моногр. / Е. М. Лібанова, О. В. Макарова, І. О. Курило, Т. М. Калашнікова, В. П. Звонар ; ред.: Е. М. Лібанова ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. - Київ, 2012. - 319 c.
Мануйлов Є. М. Правові аспекти проблеми соціальної відповідальності особистості [Електронний ресурс] / Є. М. Мануйлов // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер. : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. - 2013. - № 2. - С. 3–8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_2013_2_3.
Мануйлов Є. М. Соціальна відповідальність особистості У правовій державі [Електронний ресурс] / Є. М. Мануйлов // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер. : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. - 2013. - № 4. - С. 3-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_2013_4_3.
Оборіна А. М. Сучасне буття людини, становлення соціальної та особистісної відповідальності [Електронний ресурс] / А. М. Оборіна // Грані. - 2013. - № 11. - С. 99-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2013_11_20.
Півняк Г. Г. Соціальна відповідальніст ь влади, бізнесу, громадян : монографія : [у 2 т.]. Т. 1 / Г. Г. Півняк, А. І. Амоша, Т. В. Андросова, Б. М. Андрушкін, К. С. Бабенко ; ДВНЗ "Нац. гірн. ун-т", НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи, Ін-т економіки пром-сті, Ін-т економіки та прогнозування. - Дніпропетровськ, 2014. - 629 c.
Пехник А. В. Соціальна природа відповідальності: сутність та роль в формуванні громадянського суспільства [Електронний ресурс] / А. В. Пехник // Актуальні проблеми політики. - 2014. - Вип. 51. - С. 50-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol_2014_51_8.
Сабадуха О. В. Діалектика розбудови громадянського суспільства і формування почуття відповідальності в суб'єктів соціального простору в епохи Просвітництва та Нового часу [Електронний ресурс] / О. В. Сабадуха // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . - 2012. - Вип. 66. - С. 37-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2012_66_10.
Сиченко О. О. Ситуаційний аналіз стану і можливостей реалізації концепції державного сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні [Електронний ресурс] / О. О. Сиченко // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Державне управління. - 2011. - № 2. - С. 35-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamcudu_2011_2_5.
Ткаченко Н. О. Аналіз визначення поняття "соціальна відповідальність" та його інтегроване розуміння у фармації [Електронний ресурс] / Н. О. Ткаченко // Запорожский медицинский журнал. - 2013. - № 3. - С. 125-128. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zmzh_2013_3_36.
Халецька А. А. Громадський моніторинг органів державного управління та державної влади як одна з форм реалізації громадянської соціальної відповідальності населення [Електронний ресурс] / А. А. Халецька, Д. О. Березовський // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Державне управління. - 2013. - № 2. - С. 99–103. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamcudu_2013_2_17.
Хома Н. М. Корпоративне громадянство як форма взаємодії держави, бізнесу та суспільства [Електронний ресурс] / Н. М. Хома // Панорама політологічних студій. - 2013. - Вип. 11. - С. 122-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pps_2013_11_18.
Шульга М. Уявлення населення про соціальну відповідальність [Електронний ресурс] / М. Шульга // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. - 2014. - Вип. 1(1). - С. 186-195. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrsoc_2014_1(1)__20.

.: Розділ: Соціологія :: 13.03.2016 09.55.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Львів :: Запитання: 38456  
Катерина запитує:
Місце історичної пам’яті у формуванні поколіннєвих ідентичностей сучасної української сім’ї
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
На жаль, конкретної відповіді за запитом нам знайти не вдалося (у доступних нам джерелах). Деяку інформацію можна переглянути:
Безлюдний О. І. Виховання дітей в американській та українській сім'ї : монографія / О. І. Безлюдний ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. - Умань : Жовтий О. О., 2012. - 358 c.
Буковинський А. Й. Сім'я як соціокультурний феномен в Україні : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / А. Й. Буковинський; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2012. - 19 c.
Васірук І. Вплив історичної пам’яті на формування національної ідентичності [Електронний ресурс] / І. Васірук // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини. - 2012. - Вип. 10. - С. 391-394. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2012_10_47.
Клінцова М. М. Трансформація ціннісних основ сучасної української сім'ї (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / М. М. Клінцова ; НАПН України, Ін-т вищ. освіти. - Київ, 2013. - 18 c.
Леонова Л. Педагогічні умови сімейного виховання в сучасних українських родинах / Л. Леонова // Педагогіка і психологія проф. освіти. - 2011. - № 3. - С. 163-170.
Муляр Н. Стан дослідженості проблеми морально-етичних аспектів духовного виховання в українській педагогічній науці [Електронний ресурс] / Н. Муляр // Молодь і ринок. - 2012. - № 8. - С. 93-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2012_8_23.
Пірен М. І. Національна ідентичність сучасної української еліти як чинник консолідації суспільства та релізції демократичних реформ [Електронний ресурс] / М. І. Пірен // Публічне управління: теорія та практика. - 2013. - Вип. 2. - С. 62-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2013_2_12.
Полухтович Т. Національна ідентичність і культурна традиція [Електронний ресурс] / Т. Полухтович // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Культурологія. - 2011. - Вип. 7. - С. 237-240. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2011_7_36.
Потапенко Я. Конфлікт ідентичностей в сучасній Україні: погляд крізь призму амбівалентної історичної пам’яті [Електронний ресурс] / Я. Потапенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. - 2013. - Вип. 1(1). - С. 158–164. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ist_2013_1_30.
Потапчук Т. В. Національна ідентичність: становлення та розвиток у сучасному суспільстві [Електронний ресурс] / Т. В. Потапчук // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки. - 2012. - № 1. - С. 50-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2012_1_13.
Савицька І. М. Проблеми формування національної ідентичності через призму історичної пам’яті в сучасному суспільстві) [Електронний ресурс] / І. М. Савицька, О. І. Смольницька // Гілея: науковий вісник. - 2014. - Вип. 87. - С. 255-257. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_87_69.
Смеречанська О. Історична пам’ять про Другу світову війну та формування української ідентичності у сучасній Україні [Електронний ресурс] / О. Смеречанська // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Культурологія. - 2011. - Вип. 7. - С. 191-201. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2011_7_30.
Черепанова С. О. Філософія родознавства : навч. посіб. / С. О. Черепанова. - Київ : Знання, 2008. - 460 c.
Щербань М. П. Національна свідомість постає з дитинства / М. П. Щербань // Постметодика. - 2014. - № 1. - С. 60-64.

.: Розділ: Соціологія :: 28.02.2016 17.07.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Львів :: Запитання: 38418  
Катерина запитує:
Доброго дня! допоможіть підібрати літературу до теми: Історична пам'ять трьох поколінь сучасної української сім'ї
Наша відповідь:
Катерино, добрий день! Спробуйте опрацювати такї джерела інформації:

Артюх В. Зміст поняття «історична пам’ять» на тлі українських реалій. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: soippo.narod.ru/documents/konf_zhuk/artuh.doc

Бабій В. Сімейні традиції та їх виховне значення // Позакласний час.- 2004, - № 7-8, С. 27-31.

Гнатюк О. Прощання з імперією. Українські дискусії про ідентичність / Оля Гнатюк / пер. з польс. – К.: Критика, 2005. – 526 с

Духовні основи сім'ї
http://refs.co.ua/76652-Duhovnye_osnovy_sem_i.html

Єрохіна І. Традиційне родинне виховання в українській сім'ї // Рідна школа.- 1998 . - № 7-8, С. 31.

Залізняк Л. Україна: витоки і пращури // Наука і суспільство. — 1996. - № 3—4. — С. 33.

Каюков В. Духовні ідеали сім'ї - першооснова життя дитини // Рідна школа. - 1998 . - № 7-8, С. 34-37

Кравчук Л. ТРАДИЦИИ УКРАИНСКОГО СЕМЬИ - ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ
http://www.info-library.com.ua/libs/stattya/3466-traditsiyi-ukrayinskoyi-rodini-faktor-vplivu-na-formuvannja-osobistosti.html

ЛОБКО Н. ПАМ'ЯТЬ РОДУ ЯК ВИЯВ ПЕРВИННИХ ФОРМ ЗГУРТУВАННЯ УКРАЇНЦІВ
http://vuzlib.com.ua/articles/book/41094-Pam'jat_rodu/1.html

Нагорна Л.П. Історична пам'ять: теорії, дискурси, рефлексії. – К., ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – 328 с.

ОНУФРІВ С. ЯК ПАМ’ЯТЬ РЕСТАВРУЄ ІСТОРІЮ, або ЗУСТРІЧ ПОКОЛІНЬ
http://universum.lviv.ua/journal/2013/3/solom.htm

Петрова О. Зв'язок поколінь
http://parawoman.ru/rizne-2/6891-zv-jazok-pokolin.html

Сімейні цінності: навчально-методичний посібник до навчальної програми «Сімейні цінності» (35годин) [для педагогічних працівників] / В. І. Прит, С. І. Тесленко, З. В. Охрименко, Л. В. Корецька. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. – 196 с.

Служинська 3., Шамеко М. Генеалогія. — Л., 2000. Ч. 1: Побудова, аналіз та застосування родоводів. — 2000. — С. 4.

Сучасні цінності сімейного виховання
http://ukraine-diplom.com/40/16253-suchasni-cinnosti-simejnogo-vixovannya.html

Семеног О. Використання родинних виховних традицій у навчальних закладах України // Шлях освіти. - 1998. - № 2, С.21-23.

Стельмахович Г. П. Виховний потенціал української родини // Учитель, 1998. - № 6, С.52-55.

Черепанова, С. Родовід – духовний діалог поколінь: метод. рекоменд. для студ. вищ. закл. освіти / С.Черепанова. – Л. : Каменяр, 1998. – 150 с.

Шевчук В. Українські родинні хроніки // Неопалима купина. — 1995. - № 1—2. — С. 155—157.

Яценко Т. О. Історичне коріння українського народного виховання // Українська література в загальноосвітній школ.- 2001. - № 3, С.148-155.

Яценко Т. О. Родинне виховання на засадах народної педагогіки // Педагогіка і психологія, 1997. - № 2, С. 88-94.

.: Розділ: Соціологія :: 23.02.2016 16.05.57 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.270428 seconds