Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44551
   


Автор запитання: Анна із міста: Кременчук :: Запитання: 38111  
Анна запитує:
Доброго дня! прошу вибачення, та я не можу знайти статтю. Допоможіть будь ласка знайти саму статтю Герман Є.В. "Робота волонтерів в програмі профілактики негативних явищ".// Соціальна робота в Україні: теорія і практика. - К.,2003.-№3 -с.129-135. Дякую!!
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно!
На жаль, дана стаття в доступному сегменті інтернету не знаходиться. Нема її також і в фондах нашої бібліотек

Це видання за даними електронного каталогу є в Національній бібліотеці України імені Вернадського.Отримується з 2002:

Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-метод. журнал

З 2009 року – є електронний варіант цього видання.

Ви можете звернутися також до ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМЕНІ І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО
Полтава, вул. Леніна, 17, Їхня віртуальна довідка за адресою
http://library.pl.ua/poslugi/virtualna_dovidka/

або до
Кременчуцької центральної міської бібліотеки ім. М.Горького.
Віртуальна довідка за адресою:
http://cbsbook.com.ua/virtualna-dovidka.html

.: Розділ: Соціологія :: 13.01.2016 08.56.16 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Кременчук :: Запитання: 38104  
Анна запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка з виконанням практичної роботи. Тема: законспектувати статтю Герман Є.В. "Робота волонтерів в програмі профілактики негативних явищ".// Соціальна робота в Україні: теорія і практика. - К.,2003.-№3 -с.129-135. Так було задано в модулі, але жодного матеріалу я не знайшла. Сподіваюсь на вашу допомогу. ДЯКУЮ!
Наша відповідь:
Анно, добридень! За умовами довідки ми не робимо конспектів користувачам. Прочитайте статтю і виберіть ключові моменти з неї. Радимо також скористатися й додатковими джерелами інформації, як-от6
Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку / Вайнола Р. Х., Капська А. Й., Комарова Н. М. та ін. – К.: Академпрес, 1999. – 112 с.

Ворначева, Людмила.Волонтерство як складник формування активного громадянина : соціальний тренінг // Українська мова і література в школах України. - 2015. - № 6. - С. 53-63.

Добро твориться просто, зі злом жартувати не можна : [добірка матеріалів, що спрямована на виховання мужніх, сміливих, чесних майбутніх громадян, знайомить з подіями в житті підлітків, що призводять до злочину та відповідальності за них, а також містить поради вихователям з профілактики дитячих правопорушень] / тексти та підбір фотоілюстрацій О. Трофімової // Позакласний час. - 2015. - № 5. - С. 55-60.

Історія, теорія і практика соціальної роботи в Україні: навч. посіб. / С. Я. Харченко, М. С. Кратінов, Л. Ц. Ваховський, О. П. Песоцька, В. О. Кратінова, О. Л. Караман. – Луганськ: Альма-матер, 2005. – 408 с.

Каменькова, Тетяна.Позашкільна освіта України і Європи: волонтерський напрям
// Рідна школа. - 2015. - № 5-6. - С. 24-25, 31.

Офіційний портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://iportal.rada.gov.ua.

Словник-довідник для соціальних працівників та соціальних педагогів / за заг. ред. А. Й. Капської, І. М. Пінчук, С. В. Толстоухової. – К.: УДЦССМ, 2000. – 260 с.

Словарь-справочник по социальной работе / под ред. Е. И. Холостовой. – М. 2000. – С. 45

Ткачук, А. О.Творіть добро на радість людям! : життя шкільної родини// Позакласний час. - 2015. - № 5. - С. 5-8.

.: Розділ: Соціологія :: 12.01.2016 12.55.08 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Херсон :: Запитання: 38024  
Наталя запитує:
Доброго дня! Допоможить будь ласка знайти літературу до курсової за темою "Організаційний механізм кар'єрного зростання та самоменеджменту в соціальній роботі"
Наша відповідь:
Наталіє, добрий день! Для вашої курсової роботи підібрано такі джерела інформації:

Албасова Л.Н. Технологии эффективного менеджмента : учебно-практическое пособие / Л.Н. Албасова. – М. : «Издательство Приор», 2010. – 228 с.

Баланс между жизнью и работой // Довідник секретаря та офіс-менеджера. - 2011. - № 1. - С. 63-68.

Глисон К. Оптимизация персональной деятельности. Как организовать свой труд, чтобы делать больше, а работать меньше. - М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2003. - 288 с.

Дєдов Є. Г. Самоменеджмент в соціальній роботі / Є. Г. Дєдов // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2012. - № 16. - С. 25-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlup_2012_16_6.pdf

3айверт Л. Ваше время в ваших руках. - М.: Зкономика, 1995. - 231 с.

Каунт Д. Организуй себя. - С-Пб.: Издательский дом «Нева», 2003.—234 с.

Коблик, Інна. Самоменеджмент соціального педагога в подоланні професійного стресу [Текст] : технологічна розробка / І. Коблик // Соціальний педагог. - 2012. - № 5. - С. 14-17.

Курбатов В.И. Стратегия делового успеха. - Ростов-н/Д: Феникс, 1995. - 416 с.

Макет А. Искусство успевать (61 метод зкономии вашего времени). - М.: Фаир,1996.-236с.

Колпаков В.М. Самоменеджмент : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Колпаков. – К. : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008. – 528 с.

Кредісов А. Менеджмент для керівників / А. Кредісов. – К. : Знання, 2009. – 556 с.

Лукашевич М.П. Теорія і практика самоменеджменту : навч. посібник / М.П. Лукашевич. – К. : МАУП, 2010. – 225 с.

Мазур В.С. Нові підходи і форми менеджменту, як особливого типу управління / В.С. Мазур // Пріоритети економічного розвитку України: історія та сьогодення. – Вінниця, 2009. – С. 178-183.

Огарев Г. 31 закон карьерного роста. - М.: РИПОЛ КЛАССЙК, 2002. - 348 с.

Панкратов В.Н. Искусство управлять собой: Практическое руководство. - М.:Изд-во института психотерапии, 2000. - 256 с.

Поляков В.А. Технология карьеры. - М.: Дело, 1995. - 128 с.

Персональний менеджмент: Учебник / С.Д. Резник й др. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 622 с.

Рубанова, Тетяна. Самоменеджмент управлінця [Текст] / Тетяна Рубанова // Школа. - 2011. - № 3. - С. 58-60

Скворцов Н.Н. Формула делового успеха: економико-психологическое ессе. - К.: МАУП, 1999.-360с.

Снігур, Н. І.Самоменеджмент керівника - шлях підвищення ресурсу закладу / Н. І. Снігур // Управління школою. - 2015. - № 22-24. - С. 85-90

Сперанский, В. И. Умение самоорганизоваться, самоменеджмент [Текст] / В. И. Сперанский // Социально-гуманитарные знания. - 2011. - № 1. - С. 180-188

Штепа, О. Теорія самоменеджменту / О. Штепа // Соціальна психологія. - 2010. - № 3. - С. 111-123 : табл.

Яхонтова Е.С. Зффективность управленческого лидерства. - М.: ТЕИС, 2002. - 501 с.
Яшкіна Н.В. Основні характеристики сучасного менеджменту / Н.В. Яшкіна // Економіка & держава. – 2010. – No 7. – С. 35-36.

САМОМЕНЕДЖМЕНТ : навчальний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки«Менеджмент»/ А. С. Чкан, С. В. Маркова,Н. М. Коваленко
http://sites.znu.edu.ua/bank/public_files/2014/03/12/9078_1395253175_samomenedzhment_posibnik.pdf

Тарасенко Наталія.РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ В РОБОТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
http://eprints.zu.edu.ua/14954/1/Тарасенко.pdf

1.2.1. Теоретичні витоки менеджменту соціальної роботи
http://buklib.net/books/27271/

Успішна кар’єра в сучасному світі: передумови, складові, етапи реалізації
http://referat-ok.com.ua/ekonomika-praci/uspishna-karjera-v-suchasnomu-sviti-peredumovi-skladovi-etapi-realizaciji

Шевченко Н. В. Вища освіта як механізм формування кар’єрного ресурсу спеціаліста. – Рукопис. Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата соціологічних наук зі спеціальності 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології. Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, 2007.
http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/22.00.04snvkrs.pdf

.: Розділ: Соціологія :: 21.12.2015 10.42.11 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Кременчук :: Запитання: 37995  
Анна запитує:
Доброго дня. допоможіть будь ласка з пошуком матеріалу: добрати мистецтвознавчий матеріал і підготувати бесіду для дітей (молодших школярів, підлітків та молоді) яка б сприяла розвитку емоційної сфери. Дуже прошу про допомогу. Дякую.
Наша відповідь:
Шановна Анна, скористайтеся, будь ласка, наступною інформацією:
1. Грецов А.Г. Практична психологія для підлітків та батьків / А. Грецов.- СПб.: Пітер, 2006
2. Макарченко Л. В. Театр та театралізована діяльність у сучасному дошкільному закладі : монографія / Л. Макарченко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – С. 211
3. Олійник О. Особливості емоційного розвитку та умови формування емоційної культури дітей старшого дошкільного віку засобами театралізованих ігор / О. Олійник// Психолого-педадогічні проблеми сільської школи. – вип. 47, 2013. С. 167 – 173.
4. Цидзіна Т. М. Буквар емоцій / Т. Цидзіна. – Дніпропетровськ : «Дніпрокнига», 2004. - 128
5. Алферов А. Д. Психология развития школьника / А. Алферов// Ростов на Дону : «Феникс», 2000. – С. 312-318
6. Берак О. Л., Туторская Н. В. Пути формирования эмоциональной регуляции личности студента / О. Берак, Н. Туторская. - Вестник высшей школы, 1987.
7. Лафренье П. Эмоциональное развитие детей и подростков / П. Лафренье. – СПб. : прайм – ЕВРОЗНАК, 2004. – С. 256
8. Родари Дж. Грамматика фантазии : Введение в искусство придумывания историй / Дж. Родари. - М, 1978.

http://ua-referat.com/Зміст_і_технологія_розвитку_соціальних_емоцій_у_дітей_старшого_дошкільного_віку
http://oleksandria-osvita.edukit.kr.ua/Files/downloads/Музикотерапія, як засіб корекції та розвитку дошкільників.pdf
http://dnz12.itpark.org.ua/index.php/tvorchij-rozvitok/32-pedagogichnij-dosvid/62-programa-emotsijnogo-rozvitku-ditej-doshkilnogoviku-stezhinka-do-vlasnogo-ya.html
http://ua-referat.com/Роль_музики_в_емоційному_розвитку_дошкільників

.: Розділ: Соціологія :: 15.12.2015 12.42.50 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Львів :: Запитання: 37868  
Катерина запитує:
теоретико - методологічна база інституційного забезпечення, збереження та динаміки історичної пам'яті
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Алексієвець Л. Україна новітньої доби: концепт історичної пам’яті [Електронний ресурс] / Л. Алексієвець, І. Васірук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. - 2013. - Вип. 1(1). - С. 164–168. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/NZTNPU_ist_2013_1_31.pdf.
Бабка В. Л. Історична пам’ять доби Перебудови в Україні: вектори трансформації [Електронний ресурс] / В. Л. Бабка // Література та культура Полісся. Сер. : Історичні науки. - 2014. - Вип. 76. - С. 227-238. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ltkpist_2014_76_22.pdf.
Васірук І. Вплив історичної пам’яті на формування національної ідентичності [Електронний ресурс] / І. Васірук // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини. - 2012. - Вип. 10. - С. 391-394. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ues_2012_10_47.pdf.
Васірук І. Феномен історичної пам’яті: історіографічний аспект [Електронний ресурс] / І. Васірук // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини. - 2012. - Вип. 9. - С. 311-316. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ues_2012_9_37.pdf.
Гон М. М. Українська історична пам’ять: особливості формування в час демократичного транзиту [Електронний ресурс] / М. М. Гон // Панорама політологічних студій. - 2012. - Вип. 8. - С. 103-114. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pps_2012_8_16.pdf.
Двуреченська О. С. Місце історичної пам’яті у розвитку України як суб’єкта сучасних міжнародних відносин [Електронний ресурс] / О. С. Двуреченська // Грані. - 2014. - № 1. - С. 59-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Grani_2014_1_13.pdf.
Денисенко Г. Культурна спадщина України у формуванні історичної пам'яті народу / Г. Денисенко, О. Денисенко // Краєзнавство. - 2014. - № 1. - С. 139-150.
Дудченко В. Історична пам’ять як осмислена духовна спадщина нації [Електронний ресурс] / В. Дудченко // Людинознавчі студії. Сер. : Філософія. - 2012. - Вип. 26. - С. 17-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Lstudf_2012_26_3.pdf.
Євсеєв К. Становлення концепту "історична пам'ять [Електронний ресурс] / К. Євсеєв // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса]. - 2014. - Вип. 3. - С. 347-357. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzipiend_2014_3_33.pdf.
Калакура О. Я. Полікультурний вимір історичної пам’яті України [Електронний ресурс] / О. Я. Калакура // Національна та історична пам’ять. - 2013. - Вип. 8. - С. 70-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ntip_2013_8_12.pdf.
Ковтун Н. Історична пам’ять як основа становлення політичної еліти в контексті політичної трансформації України початку ХХІ ст. [Електронний ресурс] / Н. Ковтун // Studia politologica Ucraino-Polona. - 2012. - Вип. 2. - С. 53-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Spup_2012_2_10.pdf.
Лісничук О. В. Історична пам’ять та національні інтереси: особливості дискусійних інтерпретацій [Електронний ресурс] / О. В. Лісничук // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса]. - 2013. - Вип. 2. - С. 58-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzipiend_2013_2_6.pdf.
Луцишин Г. І. Державна політика історичної пам’яті як чинник консолідації українського суспільства [Електронний ресурс] / Г. І. Луцишин // Грані. - 2015. - № 8. - С. 33-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Grani_2015_8_8.pdf.
Марченко В. В. Історична пам’ять як фактор формування національної свідомості [Електронний ресурс] / В. В. Марченко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2015. - № 2. - С. 210-213. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vdakkkm_2015_2_48.pdf.
Наумова І. Б. Проблеми історичної пам’яті в сучасних українських дослідженнях: дефініції, функції, конструкції [Електронний ресурс] / І. Б. Наумова // Національна та історична пам’ять. - 2011. - Вип. 1. - С. 135-147. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ntip_2011_1_11.pdf.
Позднякова-Кирбят'єва Е. Г. Соціологія соціально-історичної пам'яті: теоретико-методологічні та емпіричні студії : монографія / Е. Г. Позднякова-Кирбят'єва ; ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". - Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2014. - 399 c.
Позднякова-Кирбят’єва Е. Г. Соціальна історична пам’ять: сутністьта значення [Електронний ресурс] / Е. Г. Позднякова-Кирбят’єва // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер. : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. - 2013. - № 4. - С. 143-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnyua_2013_4_18.pdf.
Світленко С. І. Відродження і збереження історичної пам’яті: загальнонаціональний та регіональний аспекти [Електронний ресурс] / С. І. Світленко // Грані. - 2013. - № 8. - С. 27-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Grani_2013_8_4.pdf.
Тимків І. М. Історична пам'ять: історіографічний аспект феномену [Електронний ресурс] / І. М. Тимків // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. - 2014. - Вип. 42. - С. 159-172. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VKhnpu_filos_2014_42_18.pdf.

.: Розділ: Соціологія :: 29.11.2015 13.02.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.328999 seconds