Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44830
   


Автор вопроса: Катерина из города: Львів :: Вопрос: 37868  
Катерина спрашивает:
теоретико - методологічна база інституційного забезпечення, збереження та динаміки історичної пам'яті
Наш ответ:
Доброго дня, Катерино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Алексієвець Л. Україна новітньої доби: концепт історичної пам’яті [Електронний ресурс] / Л. Алексієвець, І. Васірук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. - 2013. - Вип. 1(1). - С. 164–168. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/NZTNPU_ist_2013_1_31.pdf.
Бабка В. Л. Історична пам’ять доби Перебудови в Україні: вектори трансформації [Електронний ресурс] / В. Л. Бабка // Література та культура Полісся. Сер. : Історичні науки. - 2014. - Вип. 76. - С. 227-238. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ltkpist_2014_76_22.pdf.
Васірук І. Вплив історичної пам’яті на формування національної ідентичності [Електронний ресурс] / І. Васірук // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини. - 2012. - Вип. 10. - С. 391-394. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ues_2012_10_47.pdf.
Васірук І. Феномен історичної пам’яті: історіографічний аспект [Електронний ресурс] / І. Васірук // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини. - 2012. - Вип. 9. - С. 311-316. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ues_2012_9_37.pdf.
Гон М. М. Українська історична пам’ять: особливості формування в час демократичного транзиту [Електронний ресурс] / М. М. Гон // Панорама політологічних студій. - 2012. - Вип. 8. - С. 103-114. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pps_2012_8_16.pdf.
Двуреченська О. С. Місце історичної пам’яті у розвитку України як суб’єкта сучасних міжнародних відносин [Електронний ресурс] / О. С. Двуреченська // Грані. - 2014. - № 1. - С. 59-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Grani_2014_1_13.pdf.
Денисенко Г. Культурна спадщина України у формуванні історичної пам'яті народу / Г. Денисенко, О. Денисенко // Краєзнавство. - 2014. - № 1. - С. 139-150.
Дудченко В. Історична пам’ять як осмислена духовна спадщина нації [Електронний ресурс] / В. Дудченко // Людинознавчі студії. Сер. : Філософія. - 2012. - Вип. 26. - С. 17-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Lstudf_2012_26_3.pdf.
Євсеєв К. Становлення концепту "історична пам'ять [Електронний ресурс] / К. Євсеєв // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса]. - 2014. - Вип. 3. - С. 347-357. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzipiend_2014_3_33.pdf.
Калакура О. Я. Полікультурний вимір історичної пам’яті України [Електронний ресурс] / О. Я. Калакура // Національна та історична пам’ять. - 2013. - Вип. 8. - С. 70-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ntip_2013_8_12.pdf.
Ковтун Н. Історична пам’ять як основа становлення політичної еліти в контексті політичної трансформації України початку ХХІ ст. [Електронний ресурс] / Н. Ковтун // Studia politologica Ucraino-Polona. - 2012. - Вип. 2. - С. 53-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Spup_2012_2_10.pdf.
Лісничук О. В. Історична пам’ять та національні інтереси: особливості дискусійних інтерпретацій [Електронний ресурс] / О. В. Лісничук // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса]. - 2013. - Вип. 2. - С. 58-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzipiend_2013_2_6.pdf.
Луцишин Г. І. Державна політика історичної пам’яті як чинник консолідації українського суспільства [Електронний ресурс] / Г. І. Луцишин // Грані. - 2015. - № 8. - С. 33-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Grani_2015_8_8.pdf.
Марченко В. В. Історична пам’ять як фактор формування національної свідомості [Електронний ресурс] / В. В. Марченко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2015. - № 2. - С. 210-213. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vdakkkm_2015_2_48.pdf.
Наумова І. Б. Проблеми історичної пам’яті в сучасних українських дослідженнях: дефініції, функції, конструкції [Електронний ресурс] / І. Б. Наумова // Національна та історична пам’ять. - 2011. - Вип. 1. - С. 135-147. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ntip_2011_1_11.pdf.
Позднякова-Кирбят'єва Е. Г. Соціологія соціально-історичної пам'яті: теоретико-методологічні та емпіричні студії : монографія / Е. Г. Позднякова-Кирбят'єва ; ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". - Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2014. - 399 c.
Позднякова-Кирбят’єва Е. Г. Соціальна історична пам’ять: сутністьта значення [Електронний ресурс] / Е. Г. Позднякова-Кирбят’єва // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер. : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. - 2013. - № 4. - С. 143-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnyua_2013_4_18.pdf.
Світленко С. І. Відродження і збереження історичної пам’яті: загальнонаціональний та регіональний аспекти [Електронний ресурс] / С. І. Світленко // Грані. - 2013. - № 8. - С. 27-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Grani_2013_8_4.pdf.
Тимків І. М. Історична пам'ять: історіографічний аспект феномену [Електронний ресурс] / І. М. Тимків // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. - 2014. - Вип. 42. - С. 159-172. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VKhnpu_filos_2014_42_18.pdf.

.: Раздел: Социология :: 29.11.2015 13.02.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Катерина из города: Львів :: Вопрос: 37827  
Катерина спрашивает:
механізми збереження та передачі історичної пам’яті на прикладі ставлення жителів сучасного Львова до збереження історичної спадщини.Соціологічний контекст
Наш ответ:
Доброго дня, Катерино!
Перегляньте, будь ласка, наступні посилання:
http://www.istpravda.com.ua/articles/2012/11/5/98954/view_print/
Бондарєва Х. Функціоналізм vs естетика. Що робити з радянським Львовом?
http://www.viche.info/journal/3600
МАРЧУК Л. Хто у Львові не любить його архітектури і не дає та не бере хабарів?
http://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/0/23349f49bc91ba52c225793400489747/$FILE/Сесія2.pdf
Комплексна стратегія розвитку Львова 2012-2025 рр.
http://www.urban-project.lviv.ua/php_uploads/data/articles/ArticleFiles_200_02_Lviv_Integrated_Concept_presentation_UA.pdf
ІНТЕГРОВАНА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ІСТОРИЧНОГО СЕРЕДМІСТЯ ЛЬВОВА (ІКР)
http://disser.com.ua/contents/19915.html
ЛИСЕНКО О. Ю. ФОРМУВАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ АРХІТЕКТУРИ ГРОМАДСЬКИХ ПРОСТОРІВ У СТРУКТУРІ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ЛЬВОВА рубежу XIХ — XX століть.
http://city-institute.org/en/images/stories/files/report_im_brand_book.pdf
Львів. Інститут міста. Річний звіт ІІІ і ІV квартал 2010 - І і ІІ квартал 2011
*********************
1. Вуйцик, В. С. Державний історико-архітектурний заповідник у Львові [Текст] / В. С. Вуйцик ; худож. В. І. Сава. - вид. 2-ге, доп. - Львів : Каменяр, 1991. - 176 с. : іл.
2. Жук, І. Львів Левинського: місто і будівничий [Текст] / І. Жук, П. А. Ричков. - К. : Грані-Т, 2010. - 184 с. : ил.
***
1. Постанова Кабінету Міністрів України № 332 від 30 березня 2011 р. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для паспортизації, інвентаризації та реставрації пам’яток архітектури [Текст] : постанова від 30 березня 2011 р. №332 // Офіційний вісник України. - 2011. - N 24. - С. 54-55
2. Галинская, И. Сохранение культурно-исторического наследия [Текст] / И. Галинская // Культурология. Дайджест. - 2009. - N 2. - С. 118-119.
3. Змієвський, С. Що маємо - не дбаємо, утративши - шкодуємо [Текст] / С. Змієвський // Культура і життя. - 2007. - №29 (18 липня). - С. 3.
4. Кріль, М. Високий замок [Текст] / М. Кріль // Пам’ятки України: історія та культура. - 2014. - N 3. - С. 14-19.
5. Кріль, М. Низький замок [Текст] / М. Кріль // Пам’ятки України: історія та культура. - 2014. - N 3. - С. 20-27.
6. Мельник, В. Євросоюз відновлює свої витоки [Текст] : [про спільний з ЄС проект "Урбаністична стратегія в історичних містах" (COMUS)] / В. Мельник // Урядовий кур’єр. - 2015. - 2 жовтня. - С. 6.
7. Мельник, В. Львівська храмова ікона [Текст] : церкви в селі Дмитре / В. Мельник // Пам’ятки України: історія та культура. - 2015. - N 1. - С. 24-29.
8. Свірзький замок. Львівська область [Текст] // Військо України. - 2010. - N 4. - С. 31.
9. Яремич Г. Охоронні та пам’яткознавчі традиції Львова // Охорона історико-культурної спадщини: історія та сучасність: тези доповідей науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. — К., 1996. — С. 16–18.
Успіхів!

.: Раздел: Социология :: 24.11.2015 22.33.13 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Катерина из города: Львів :: Вопрос: 37760  
Катерина спрашивает:
ставлення львів'ян до збереження історичної спадщини
Наш ответ:
Доброго дня, Катерино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Буквар І. Ф. 1574 року : путівник / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Благод. фонд "Відродження іст.-культур. спадщини України ім. Б. Г. Возницького" ; [упоряд.: І. Жук, М. Литвин, А. Миронюк]. - Львів : БОНА, 2015.. – 111 с.
«Львів: історична та культурна спадщина» : (до 750-річчя заснування Львова) : Матеріали наук. конф. 14 квіт. 2006 р. / Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності ; [Редкол.: М. Нагірняк (відп. ред.) та ін.]. — Львів, 2006. — 262 с.
Львів - http://map.lviv.ua/statti/lviv_unesco.html
Берест Р. Я. Історико-культурна спадщина чернецтва Прикарпаття та методика її наукового дослідження : метод. посіб. / Р. Берест ; Львів. ін-т економіки і туризму. - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012.. - 167 с.
http://www.jewishheritage.org.ua/ua/3307/sudova-epopeja-vidstojuvannja-istorychnoji-judejskoji-dilnyci-u-lvovi-zavershylasja-peremogoju.html
http://www.istpravda.com.ua/articles/2012/11/5/98954/view_print/
http://www.istpravda.com.ua/articles/2012/11/5/98954/
http://www.viche.info/journal/3600/
http://postup.brama.com/020720/105_1_1.html
http://www.novadoba.org.ua/sites/default/files/files/common_history_book/chapter2.pdf
http://zakarpattya.net.ua/News/87378-Lviviany-vidstoialy-pered-poliakamy-vnesennia-dvokh-zakarpatskykh-tserkov-do-spysku-IuNESKO

.: Раздел: Социология :: 18.11.2015 20.07.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Анна из города: Кременчук :: Вопрос: 37616  
Анна спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка у пошуку матеріалу за темою: Розробити орієнтовний перелік комплексних національних програм для молоді. Розробити зміст та структуру реалізації однієї з цільових регіональних програм щодо здійснення державної молодіжньої політики. ДЯКУЮ!!
Наш ответ:
1.Шиян, О.
Консолідація державних і громадських організацій щодо впровадження молодіжних програм як засіб реалізації державної освітньої політики з питань забезпечення здорового способу життя молоді / О. Шиян // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2008. - № 3. - С. 238-243. - Библиогр. в конце ст.

2. Деякі питання надання молодіжним та дитячим громадськиv організаціям державної підтримки для виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді , жінок та сім’: постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 року №778 [Текст] // Офіційний вісник України. - 2011. - № 56. - С. 14-15

3. Державна програма забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки [Текст] // Офіційний вісник України. - 2002. - № 31. - С. 221-231

4.Україна. Кабінет Міністрів
Про затвердження Державної програми підтримки молодіжного підприємництва на 2002-2005 роки [Текст] : Постанова від 12 квітня 2002 р.№536 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. - 2002. - № 16. - С. 143-148

5. Програма " Підтримка творчої молоді в Україні ( 2005-2006 роки)" [Текст] // Культура і життя. - 2004. - 1 вересня. - С. 1,2-3
6. Державна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки // Офіційний вісник України. - 2007. - № 60. - С. 12-21

7. Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2009-2015 роки // Офіційний вісник України. - 2009. - № 7. - С. 50-64


8. Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2009-2015 роки [Текст] // Офіційний вісник України. - 2013. - № 51. - С. 9-11

9.Кропельницька, Світлана.
Отимізація структури кредитного забезпечення молодіжних житлових програм [Текст] / Світлана Кропельницька, Оксана Кондур // Банківська справа. - 2013. - № 3. - С. 95-104. - Бібліогр.: 15 назв.

10.Петрунько, О. В.
Оцінка ефективності заходів Національної програми "Репродуктивне здоров'я 2001-2005" з формування безпечної сексуальної поведінки молоді [Текст] / О.В. Петрунько // Практична психологія та соціальна робота. - 2005. - № 7. - С. 75-78
11.Капустіна, Н. І.
Регіональний дослідницький проект "Харків - територія читання молоді": підгрунтя формування регіональної програми молодіжного читання [Текст] / Н. І. Капустіна, Ю. В. Ходарєва // Бібліотечна планета. - 2010. - № 1. - С. 18-20 : іл. - Бібліогр. в кінці ст.

.: Раздел: Социология :: 4.11.2015 11.59.21 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Катерина из города: Львів :: Вопрос: 37480  
Катерина спрашивает:
1. дослідження історичної пам'яті соціальних спільнот (жителів сучасного Львова) 2. Історична пам’ять жителів сучасного Львова: проблеми формування, збереження та передачі наступним поколінням
Наш ответ:
Доброго дня, Катерино!
Ми вже відповідали на подібні питання (див. №№ 36967, 36943, 36852). Пропонуємо звернутися до наступних джерел:
1. Позднякова-Кирбят’єва, Елліна Геннадіївна. Соціологія соціально-історичної пам’яті: теоретико-методологічні та емпіричні студії / Позднякова-Кирбят’єва Елліна Геннадіївна ; Держ. вищ. навч. закл. ”Запоріз. нац. ун-т” М-ва освіти і науки України. — Запоріжжя : ЗНУ, 2014. — 399 с. : табл. — Бібліогр.: с. 365–399.
2. Культура історичної пам’яті: європейський та український досвід / [Ю. Шаповал (керівник) та ін.] ; за заг. ред. Юрія Шаповала ; НАН України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. — К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2013. — 598 с. : іл., табл. — Бібліогр. у підрядк. прим. —. — Імен. покажч.: с. 585–596.
3. Нагорна, Лариса Панасівна. Історична пам’ять: теорії, дискурси, рефлексії / Лариса Нагорна. — К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. — 324 с. — Бібліогр. у підрядк. прим. —. — Імен. покажч.: с. 319–324.
4. Національна та історична пам’ять : зб. наук. пр. / Укр. ін-т нац. пам’яті ; [редкол.: Солдатенко В. Ф. (голов. ред.) та ін.]. — К. : Стилос, 2011.
5. Друга світова війна в історичній пам’яті України : за матеріалами Укр. ін-ту нац. пам’яті / Укр. ін-т нац. пам’яті ; [упоряд.: Л. Герасименко, Р. Пилявець ; редкол.: І. Юхновський (відп. ред.) та ін.]. — К. ; Ніжин : Лисенко М. М., 2010. — 247 с. : портр., [11] мап. — Бібліогр. у підрядк. прим.
6. Формування історичної пам’яті: Польща і Україна : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. (м. Харків, 12 трав. 2007 р.) / Ген. консульство Респ. Польща в Харкові, Пол. Дім у Харкові, Центр. наук. б-ка Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна ; [упоряд.: М. Жур, І. Журавльова ; редкол.: Л. Авраменко та ін.]. — Х. : Майдан, 2008. — 430 с. : іл., табл., [8] арк. іл.(. — Польський альманах. Зб. 3). — Бібліогр. в кінці ст.
http://i-soc.com.ua/files/2/20150630_dis_Rishko-Porcescu-AM.pdf
http://www.sociology-lnu.org.ua/resursy.files/Demkiv_stattja_2.htm
http://www.lvivcenter.org/uk/lia/researches/ww2_in_lviv/
http://www.ipiend.gov.ua/img/monograph/file/culture_of_histrorical_memory_site_163.pdf
http://uamoderna.com/biblioteka/sereda-etnosociology-posibnik
http://www.lnu.edu.ua/page/n60/07.pdf
http://www.osvita.lviv.ua/textes/istpamjat.html
http://papers.univ.kiev.ua/istorija/articles/New_society_of_the_old_town_residents_of_Lviv_in_the_second_half_of_40s_60s_of_the_th_century_18988.pdf
http://www.sociology-lnu.org.ua/Doslidzhennia/Naukova_robota_katedry/Anot_Zvit_2007.htm
http://old.niss.gov.ua/book/StrPryor/9/6.pdf
http://www.ipiend.gov.ua/img/monograph/file/istorychna_pamyat_mon_145.pdf
http://www.memory.gov.ua:8080/ua/publication/content/1665.htm
http://www.inst-ukr.lviv.ua/files/23/810Zashkilniak.pdf
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/14042/1/41_251-256_Vis724_Armiya.pdf
http://journ.lnu.edu.ua/publications/visnyk32/Visnyk32_P2_03_Konyk.pdf
file:///C:/Documents and Settings/Вика/Мои документы/Ues_2012_9_37.pdf
file:///C:/Documents and Settings/Вика/Мои документы/Vlnu_sociology_2013_7_6.pdf
http://www.franko.lviv.ua/institutes/istoryky/usna_ist/oksana-zvit.htm
http://ukrreferat.com/index.php?referat=68658&pg=0
http://www.memory.gov.ua:8080/ua/publication/print/1665.htm
http://www.memory.gov.ua/publication/minule-v-kolektivnii-pam-yati
http://nauka.uagate.com/wp-content/uploads/2014/04/Tymkiv2.pdf
http://mediaosvita.org.ua/index.php/component/content/article/129-problemi-politichnoji-psikhologiji-zbirnik-naukovikh-prats-vipusk-1-15/povni-statti-ukr-movoiu/333-diduk-i-a-istorychna-metafora-iak-kohnityvnyi-mekhanizm-strukturuvannia-politychnoi-kartyny-svitu
http://istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/33/naumova.pdf

.: Раздел: Социология :: 19.10.2015 18.17.11 :.
.: ЦБС Оболонського району м. Києва :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.283454 seconds