Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44424
   


Автор запитання: Влад із міста: Херсон :: Запитання: 34587  
Влад запитує:
Дякую за відповідь до моєї курсової роботи "Дозвіллєві практики учнів професійних ліцеїв", але мені треба більше розкрити девіантну поведінку учнів. Чому вони проводять свій вільний час застосовуючи алкоголь та наркотики і що призводить до такого вибіру відпочинку. Дуже дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня!
Радимо звернутись до наступних матеріалів:
Профілактика конфліктів у сучасному професійному ліцеї [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://tib.znaimo.com.ua/docs/1100/index-149699.html

Девіантна поведінка: мотиви, причини і умови розвитку [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://novosvit.pp.ua/preventivne-vihovannya-shkolyariv-4-chastina/

Обучение и воспитание учащихся с девиантным поведением в специальных учреждениях профессионального образования [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.dslib.net/prof-obrazovanie/obuchenie-i-vospitanie-uchawihsja-s-deviantnym-povedeniem-v-specialnyh-uchrezhdenijah.html

Мартинюк, А. І. Причини формування девіантної поведінки [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://pidruchniki.ws/17810409/psihologiya/patopsihologiya_-_martinyuk_ia

Максимлюк,С.А. Аналіз причин девіантної поведінки неповнолітніх [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.info-library.com.ua/libs/stattya/182-analiz-prichin-deviantnoyi-povedinki-nepovnolitnih.html

Левицькі, Л. Девіантна поведінка підлітків [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://lydmula.blogspot.com/2014/03/blog-post_6795.html

Девіантна поведінка: поняття, фактори, причини [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://knowledge.allbest.ru/sociology/3c0a65625a2bc78a4d53b88421316d37_0.html

Профилактика девиантного поведения [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://www.coolreferat.com/Профилактика_девиантного_поведения_2

Подолання проблем девіантної поведінки учнів та учнів, які входять до «групи ризику» [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://psyptnz.rv.ua/blog/podolannya-problem-deviantnoyi-povedinki-uchniv-ta-uchniv-yaki-vhodyat-do-grupi-riziku-2

Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://kafpppo.narod.ru/user-files/conference2012.pdf

Чумак І.В. Роль емоційних порушень у виникненні поведінки з відхиленням в учнів професійного ліцею [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://intkonf.org/chumak-iv-rol-emotsiynih-porushen-u-viniknenni-povedinki-z-vidhilennyam-v-uchniv-profesiynogo-litseyu/

.: Розділ: Соціологія :: 29.05.2014 00.04.02 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Влад із міста: Херсон :: Запитання: 34581  
Влад запитує:
Добрий день, допоможіть з курсовою роботою на тему: "Дозвіллєві практики учнів професійних ліцеїв". Дуже дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Владе!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Балахтар, Валентина Візіторівна. Педагогічні засади організації дозвілля дітей та підлітків у системі позашкільної освіти в Україні (1960-1991 рр.) [Текст] : монографія / В. В. Балахтар ; Буков. держ. фін.-екон. ун-т. - Чернівці : Технодрук, 2012. - 263 с.
Балахтар В.В. Педагогічні засади організації дозвілля дітей та підлітків у системі позашкільної освіти в Україні (1960 - 1991 рр.): автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / В.В. Балахтар ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2010. — 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10bvvpou.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Бєлецька І. Дозвілля як фактор виховання та розвитку учнівської молоді [Електронний ресурс] / І. Бєлецька, Я. Юрків // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи . - 2011. - № 38. - С. 115-122. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ppps_2011_38_18.pdf
Белецька І. В. Особливості молодіжного дозвілля на сучасному етапі [Електронний ресурс] / І. В. Белецька // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки . - 2012. - № 22(8). - С. 220-229. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlup_2012_22(8)__29.pdf
Карп’юк М. Д. Пізнавально-виховна інформація як засіб розвитку самосвідомості учнів ПТНЗ в процесі професійної комунікативної взаємодії [Електронний ресурс] / М. Д. Карп’юк // Психолінгвістика . - 2012. - Вип. 9. - С. 70-82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/psling_2012_9_12.pdf
Каташова О.А. Виховання духовних цінностей старшокласників в умовах багатопрофільного ліцею: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / О.А. Каташова ; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2010. — 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10koaubl.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Кашпур Т. О. Особливості виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах [Електронний ресурс] / Т. О. Кашпур // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки . - 2014. - № 2. - С. 54–63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlup_2014_2_9.pdf
Кашпур Т. О. Управління виховним процесом у професійно-технічних навчальних закладах [Електронний ресурс] / Т. О. Кашпур // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія . - 2013. - № 19. - С. 64-66 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Potip_2013_19_19.pdf
Кисільова В.П. Формування творчої особистості учня профільного ліцею у процесі навчання : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / В.П. Кисільова ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2001. — 22 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2001/01kvplpn.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Малков Д. Ю. Соціально-педагогічні шляхи організації соціокультурного дозвілля молоді [Електронний ресурс] / Д. Ю. Малков // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки . - 2013. - № 13(4). - С. 44-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlup_2013_13(4)__8.pdf
Малков Д. Ю. Технології забезпечення соціокультурного дозвілля молоді [Електронний ресурс] / Д. Ю. Малков // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки . - 2013. - № 23(1). - С. 196-205. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlup_2013_23(1)__25.pdf
Мачуліна І. І. Інноваційні тенденції у сфері дозвілля сучасної української молоді [Електронний ресурс] / І. І. Мачуліна // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки . - 2013. - Т. 18, Вип. 2(1). - С. 353-359. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vonu_sip_2013_18_2(1)__38.pdf
Останіна Н. С. Особливості соціально-педагогічної роботи з учнівською молоддю у сфері дозвілля [Електронний ресурс] / Н. С. Останіна. // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки . - 2012. - № 6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzspp_2012_6_24.pdf
Пащенко, Світлана Юріївна. Підготовка соціальних педагогів до організації освітньо- дозвіллєвої діяльності учнівської молоді [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Пащенко Світлана Юріївна ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2000. - 19 с.
Сидор, Ірина Петрівна. Організаційно-педагогічні умови дозвіллєвої діяльності студентів у педагогічних коледжах Великої Британії [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Сидор Ірина Петрівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Т., 2010. - 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10sipkvb.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Форми організації дозвілля дітей та молоді [Текст] : метод. матеріали до тренінгу / авт.-упоряд. В. В. Молочний [та ін.] ; заг. ред. І. Д. Звєрєва. - К. : Науковий світ, 2004. - 58 с. - (Бібліотечка соціального працівника/ соціального педагога) (Серія "Благополуччя дітей та молоді : можливості соціальної роботи в громаді").
Шипота, Галина Євгенівна. Формування культурно-інформаційних потреб підлітків в умовах дозвілля [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.06 / Шипота Галина Євгенівна ; Київський національний ун-т культури і мистецтв. - К., 2005. - 20 с.
http://vin-osvita.gov.ua/article/view/42
http://ukrbukva.net/print:page,1,62022-Formirovanie-kul-tury-molodezhi.html
Додаткову літературу див. в електронних каталогах:
- Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
- Національна парламентська бібліотека України – Режим доступу: http://www.nplu.org/
Якщо наша відповівідь Вас не задовольнить, задайте питання більш конкретно.

.: Розділ: Соціологія :: 28.05.2014 08.29.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таня із міста: Київ :: Запитання: 34552  
Таня запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка зайти соціологічні дослідження кіноглядачів, та літературу з даної теми. Дуже дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо Вам переглянути такі джерела інформації:
Кіно - http://pidruchniki.ws/10981205/marketing/kino
Кіно - http://studentbooks.com.ua/content/view/224/46/1/3/
Кіно, спеціальні послуги в галузі кінореклами - http://pidruchniki.ws/10981205/marketing/kino
Кіно - http://leksika.com.ua/16740216/ure/kino
Організація та проведення соціологічного дослідження - http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/327/9.pdf
Соціологічні дослідження уадиторії мас-медіа - http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1280
Соціологія кіно - http://ekursova.in.ua/1r/vn-00953.html
Театральне мистецтво.Музика. Кіно - http://studentbooks.com.ua/content/view/224/46/1/7/
Характерні особливості кіноаудиторії - http://pidruchniki.ws/10981205/marketing/kino#790
Шлях до серця кіноглядача лежить через соцмережі - http://www.dw.de/шлях-до-серця-кіноглядача-лежить-через-соцмережі/a-16165668

.: Розділ: Соціологія :: 24.05.2014 14.46.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іра із міста: Берестечко :: Запитання: 34512  
Іра запитує:
Доброго вечора. Мені потрібні матеріали на тему, як змінився образ України (Києва особливо)в світі після подій пов"язаних з Євромайданом. Йдеться про коментарі як експертів, так звичайних людей - мешканців інших держав; статистики, дані, цікаві діаграми, що свідчать про ріст чи ні популярності столиці і країни. Було б добре, якби це базувалося суто на Києві, але може бути загалом про Україну. Бажано джерела з інтернету. Дякую наперед.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино!
Ми вже відповідали це запитання раніше. Див. відповідь–Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по Номеру запитання - 34307, 34501.
Додатково пропонуємо переглянути:
Потапенко Я. Посттоталітарний і постколоніальний характер сучасної України: чи відбулися зміни після Євромайдану? [Електронний ресурс] / Я. Потапенко // Наукові записки з української історії . - 2014. - Вип. 34. - С. 106-111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzzui_2014_34_17.pdf
Англомовні відгуки про Майдан- http://forbes.ua/ua/nation/1363993-anglomovni-vidguki-pro-majdan
Друге пришестя України- http://kyiv.comments.ua/article/2014/05/12/152929.html
Євромайдан очима світу-http://osvita.mediasapiens.ua/material/27640
Євромайдан. Перемоги та поразки- http://blogs.korrespondent.net/blog/users/3291224-yevromaidan-peremohy-ta-porazky
http://uk.wikipedia.org/wiki/Євромайдан, http://uk.wikipedia.org/wiki/Європейська_революція_в_Україні ( посилання)
http://gazeta.ua/articles/culture/_oleksandr-cekmenov-na-majdani-ryatuvali-lishe-zhiletka-presi-ta-molitva/557259
http://osp-ua.info/politicas/33244-tsifri-ne-breshut-lishe-v-dvokh-oblastjakh-ukrayini-bilshist-ludey-proti-maydanu.html
http://krytyka.com/ua/articles/chomu-v-serbiyi-ne-spryymayut-evromaydan
https://www.facebook.com/EuroMaydan/posts/538418996254442?comment_id=3285646&offset=0&total_comments=64
http://economics.lb.ua/state/2014/02/26/257156_ievromaydan_i_devalvatsiya_shcho_dali.html
http://www.civicua.org/main/data?t=2&c=1&q=2169325
http://www.aup.com.ua/uploads/Zvit_ekspertne_oputyvanya_sichen.pdf

.: Розділ: Соціологія :: 16.05.2014 00.53.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Суми :: Запитання: 34502  
Яна запитує:
Доброго дня!Допоможіть знайти цікаву інформацію про сім'ю: цікаві факти, конкурси, вікторини, тести.
Наша відповідь:

.: Розділ: Соціологія :: 15.05.2014 09.29.38 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.288583 seconds