Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44424
   


Автор запитання: Ульяна із міста: Херсон :: Запитання: 44565  
Ульяна запитує:
Соціологічні дослідження читання
Наша відповідь:
Доброго дня, Ульяно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Аналітичний огляд діяльності бібліотек України для дітей у 2005–2007 роках / Держ. закл. «Нац. б-ка України для дітей». – Київ, 2009. – 44 с.
Книга року – 2008 : бюл. соціол. служби. Вип. 16 / Нац. б-ка України для дітей ; уклад. Н. Г. Душенчук. – Київ, 2009. – 16 с.
Кобзаренко А. Дитяче читання: феномен і традиції в ХХІ сторіччі / А. Кобзаренко // Світ дитячих бібліотек. – 2005. – № 4. – С. 3–7.
Манжула Т. Можливості дитячої бібліотеки у забезпеченні прав дитини на відпочинок та дозвілля / Т. Манжула // Світ дитячих бібліотек. – 2006. – № 4. – С. 35–40.
Огар Е. «Дорослі» проблеми дитячої книги, або Чому діти не читають / Е. Огар // Світ дитячих бібліотек. – 2005. – № 4. – С. 18–20.
Українська художня література в читанні дітей-учнів 5-9 класів (Програма та методика регіонального соціологічного дослідження) / підгот. В. Ф. Щербатюк [та ін.] ; Державна бібліотека України для дітей. — Київ, 1999. — 16 с.
Я читаю сучасну книжку українською мовою : (підсумки регіон. моніторингу) : бюл. соціол. служби. Вип. 15 / Держ. закл. «Нац. б-ка України для дітей» ; О. Б. Петренко. – Київ, 2008. – 12 с.
Які книги ми любимо читати? : список творів укр. письм., які молодь вважає кращими : за підсумками Всеукр. соціол. дослідж. ”Книга року-99” / [підгот. Т. Нікітінська] ; М-во кульутри і мистец. України, Держ. б-ка України для юнацтва. — Київ : Держ. б-ка України для юнацтва, 2000. — 9 с.

.: Розділ: Соціологія :: 30.07.2020 09.05.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Київ :: Запитання: 44560  
Ірина запитує:
Особливості роботи з дітьми трудових мігрантів
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 38687.

.: Розділ: Соціологія :: 29.07.2020 00.01.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Артем із міста: Київ :: Запитання: 44222  
Артем запитує:
Добрий день! Підберіть літературу до повідомлення про трудову міграцію. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Артеме! Ми уже відповідали на дане питання. Дивіться: Віртуальна довідка - — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 36856; 39986. Також радимо Вам переглянути наступні джерела:
Артюшенко О. Трудова міграція – соціальна загроза для України чи перспектива для українців? [Електронний ресурс] / О. Артюшенко // Гілея: науковий вісник. — 2019. — Вип. 142(3). — С. 17-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_142(3)__5.
Балабанова Г. Сучасні пріоритети імміграційної політики ЄС: уроки для України / Г. Балабанова // Стратегія розвитку України. — 2018. — № 1. — С. 123-129.
Бльок Н. Про деякі питання трудової міграції в Україні / Н. Бльок // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". — 2016. — № 837. — С. 175-180.
Бублій М. Державне регулювання зовнішньої міграції робочої сили в Україні: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / М. Бублій ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Харків, 2008. — 20 с.
Громенкова С. Міжнародна трудова міграція як чинник впливу на конкурентоспроможність країн та їх економічне зростання [Електронний ресурс] / С. Громенкова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. — 2018. — Вип. 29(1). — С. 37-40. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2018_29(1)__9.
Єрмак С. Трудова міграція як фактор інноваційного розвитку країни та регіонів [Електронний ресурс] / С. Єрмак, Р. Григоренко // Економіка. Фінанси. Право. — 2018. — № 1(3). — С. 43-46. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2018_1(3)__11.
Кабай В. Трудова міграція: сутність, рушійні сили, роль у розвитку економіки та фінансів країни [Електронний ресурс] / В. Кабай // Фінансовий простір. — 2017. — № 1. — С. 140-146. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2017_1_19.
Коваленко О. Трудова міграція в Україні у контексті зростання соціальної транзитивності сучасного світу [Електронний ресурс] / О. Коваленко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки. — 2018. — Вип. 1. — С. 37-42. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vzduffn_2018_1_9.
Малиновська О.Нашого цвіту– по всьому світу : Зовнішня міграція населення України / О. Малиновська // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2000. — № 6. — С. 2-3.
Малиновська О. Трудова міграція громадян України за кордон: виклики та шляхи реагування [Електронний ресурс] / О. Малиновська // Ринок праці та зайнятість населення. — 2018. — № 3. — С. 39-44. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2018_3_8.
Манов М. Трудова міграція як чинник трансформації ринку праці [Електронний ресурс] / М. Манов // Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти. — 2018. — Вип. 2. — С. 116-125. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/irtpa_2018_2_12.
Мезенцев К. Ринок праці в Україні / К. Мезенцев // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2011. — № 35. — С. 3-6.
Смутчак З. Трудова міграція та її вплив на демографічний потенціал України [Електронний ресурс] / З. Смутчак // Бізнес-навігатор. — 2017. — Вип. 2. — С. 114-119. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2017_2_20.
Ніколаєць К. Трудова міграція до країн Європейського Союзу: фактори та наслідки / К. Ніколаєць // Зовн. торгівля: економіка, фінанси, право. — 2018. — № 5. — С. 101-115.
Романюк Т. Зовнішня трудова міграція як засіб підвищення життєвого рівня населення регіону: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.07 / Т. Романюк ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. — Київ, 2009. — 20 с.
Шушпанов П. Зовнішня трудова міграція населення регіону: соціально-демографічний аспект (на матеріалах Тернопільської області): автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.07 / П. Шушпанов ; НАН України; Ін-т демографії та соц. дослід. — Київ, 2009. — 20 с.

.: Розділ: Соціологія :: 15.05.2020 21.14.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Володимир із міста: Золотоноша :: Запитання: 44219  
Володимир запитує:
Соціально-економічні наслідки міжнародної міграції робочої сили для країн світу. допоможіть , будь ласка, зі списком літератури для контрольної роботи
Наша відповідь:
Доброго дня? Володимире. Радимо скористатися наступними джерелами інформації:

Бербенець О. В. Основні тенденції та наслідки міжнародної трудової міграції / О. В. Бербенець // Агросвіт. – 2015. - № 15. – С. 26-29.

Гуменюк Ю. П. Трудова міграція в системі тектонічних зсувів світової економіки : автореф. дис. д-ра екон. наук : 08.00.02 / Ю. П. Гуменюк ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2014. - 40 с. : рис., табл.

Гуржій Т. О. Трудова міграція в Україні : монографія / Т. О. Гуржій, В. Г. Кравченко, Л. В. Ніколаєва ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. - 255 с. - Бібліогр.: с. 222-255 . - 300 прим.

Курунова Ю. О. Міжнародна міграція робочої сили як чинник економічного розвитку країн (на прикладі міграційних потоків між ЄС і Україною) : автореф. дис.. канд. екон. наук : 08.00.02 / Ю. О. Курунова ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 20 с. : табл.

Лабунець В. О. Макроекономічний аналіз сучасного ринку праці України в умовах глобалізації економіки / В. О. Лабунець, В. В. Нікулін // Збірник студентських наукових статей ХНУ. – 2016. – Вип. 11. – С. 90–96.

Малиновська О. А. Перекази мігрантів з-за кордону: обсяги, канали, соціально-економічне значення : аналіт. доп. / [О. А. Малиновська] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2014. - 57 с. : рис., табл. - (Серія "Економіка" ; вип. 18).

Малиновська О. А. Політика сусідніх країн щодо співвітчизників як інструмент поповнення людських ресурсів: виклики та уроки для України / О. А. Малиновська // Стратегічні пріоритети. – 2013. – № 3(28). – С. 138–146.

Онищук В. О. Грошові перекази трудових мігрантів в системі доходів домогосподарств : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.08 / В. О. Онищук ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2018. - 20 с. : рис.

Ровенчак О. А. Міжнародна міґрація: теорія та практика : монографія / О. А. Ровенчак, В. В. Володько ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. - 410 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 367-410.

Смутчак З. В. Соціально-економічні наслідки інтенсивності зовнішніх трудових міграційних потоків / З. В. Смутчак // Науковий вісник Ужгородського національного університет. – 2017. – Вип. 11. – С. 148-152. – (Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство): Режим доступу: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/11_2017ua/35.pdf
Стаканов Р. Д. Регіональна політика регулювання міжнародної трудової міграції : монографія / Р. Д. Стаканов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. - Ужгород : Сабов А. М., 2017. - 550 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 463-518.

Танасієнко Н. П. Міжнародна міграція робочої сили в умовах глобалізації / Н. П. Танісієнко // Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. – 2018. – Вип. 3 (14). – С. 44-48.

Уварова І. С. Особливості розвитку процесів міжнародної міграції в Україні у контексті її євроінтеграційних спрямувань : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.02 / І. С. Уварова ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 20 с. : рис., табл.

Цевух Ю. О. Міжнародна міграція робочої сили як чинник економічного розвитку країн : монографія / Ю. О. Цевух, С. О. Якубовський ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. - Одеса : ОНУ, 2017. - 272 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 224-244.

Цибульська Ю. О. Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку транскордонних ринків праці : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.05 / Ю. О. Цибульська; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього. - Львів, 2015. - 21 с. : рис.

Черняк Є. О. Міжнародна трудова міграція у системі факторів конкурентоспроможності країн : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.02 / Є. О. Черняк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 21 с. : рис., табл.

Малиновська О. Трудова міграція населення України: чого чекати в найближчому майбутньому / О. Малиновська // http://migraciya.com.ua/

Наслідки міжнародної трудової міграції // https://buklib.net/books/26964/

Соціально-економічні наслідки міжнародної міграції робочої сили // https://pidruchniki.com/1759091462532/ekonomika/sotsialno-ekonomichni_naslidki_mizhnarodnoyi_migratsiyi_robochoyi_sili

Україна стала десятою країною в світі з грошових переказів трудових мігрантів [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dt.ua/ ECONOMICS/ukrayinataladesyatoyukra yinoyuvsvitizgroshovihperekazivtrudovihmigrantiv157783_.html

.: Розділ: Соціологія :: 15.05.2020 17.19.47 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Маргарита із міста: Ізмаїл :: Запитання: 43764  
Маргарита запитує:
Добрий день! Підберіть список літератури про національні меншини в Україні. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо Вам скористатися такими джерелами інформації:
Бережани : місто біля Раю : [добірка статей] // Пам'ятки України. Історія та культура. — 2013. — № 5. — С. 1 – 71.
Гастинщиков В. Деякі аспекти формування та розвитку ситуації на Кримському півострові / В. Гастинщиков // Вісник Книжкової палати. — 2011. — № 1. — С. 29 – 35.
Етнонаціональна структура українського суспільства : довідник / В. Б. Євтух [и др.] ; Київський національний університет ім. Т. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 2004. — 342 с.
Коцур Л. М. Національні меншини України в етнополітичних процесах наприкінці 1980-х – у 1990-х рр.: автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Л. М. Коцур ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ ”Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди”. — Переяслав-Хмельницький, 2015. — 24 с.
Крупа Т. Україна поліетнічна. Вип. 5 : Поділля / Т. Крупа // Історія та правознавство. — 2015. — № 15. — С. 29 – 31.
Кушнір І. Урок на тему "Самобутність та рівноцінність різних культур" : людина і світ, 11 клас / І. Кушнір // Історія в рідній школі. — 2015. — № 7 – 8. — С. 46 – 50.
Луцишин Г. Національні меншини у політичному житті України : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. політ. наук. 23.00.02 / Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2002. — 20 с.
Міжнаціональні відносини і національні меншини України : стан, перспективи / [упоряд. Р. Чілачава, Т. Пилипенко] ; за ред. Р. Чілачави. — Київ : Голов. спеціалізована ред. л-ри мовами нац. меншин України, 2004. — 382 с.
Національні меншини України у XX столітті: політико-правовий аспект / [М. Панчук, В. Войналович, О. Галенко та ін.] ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України ; [редкол.: І. Курас (голов. ред.) та ін.]. — Київ, 2000. — 357 с. : іл., табл.
Національні меншини України: історія та сучасність : науково-довідкове видання / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; упоряд. І. Винниченко, Р. Марценюк. — Київ, 2006. — 250 с. : табл.
Ніжин – місто 17 храмів : [добірка статей] // Пам'ятки України. Історія та культура. — 2013. — № 7. — С. 1 – 79.
Оніщенко І. Основи етнодержавознавства : навчальний посібник / І. Оніщенко ; Європейський університет. — Київ : Європейський університет, 2004. — 167 с.
Рафальський О. Національні меншини України у XX столітті : історіографічний нарис / О. Рафальський ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України. — Київ, 2000. — 445 с.
Рибка О. Система уроків з теми "Населення України", 9 клас / О. Рибка // Географія та основи економіки в школі. — 2011. — № 3. — С. 20 — 30.
У таборі : [добірка матеріалів : сучасне життя українських ромів] // День. — 2012. — 21 листоп. — С. 8 – 9.

.: Розділ: Соціологія :: 16.01.2020 11.51.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.261044 seconds