Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44892
   


Автор вопроса: Єгор из города: Бровари :: Вопрос: 44738  
Єгор спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть у підборі літератури про соціологію шлюбу. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня!На ваш запит ми вже відповідали, дивіться відповідь: Віртуальна довідка - розширений пошук - Пошук за номером запиту - N 36760.

.: Раздел: Социология :: 3.10.2020 06.54.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Лідія из города: Чернігів :: Вопрос: 44654  
Лідія спрашивает:
Доброго дня! Підберіть літературу за темою "Соціальна відповідальність громадян перед державою". Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Лідіє! Перегляньте наступні джерела:
Алексеєнко Л. М. Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян : моногр. : [у 2 т.]. Т. 2 / Л. М. Алексеєнко, Н. М. Андрєєва, О. М. Ащеулова, А. В. Бардась, Ю. М. Барський ; ДВНЗ "Нац. гірн. ун-т", НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи, Ін-т економіки пром-сті, Ін-т економіки та прогнозування. - Дніпропетровськ, 2014. - 408 c.
Балабан Р. В. Держава і суспільство в Україні: історія та сучасність : [моногр.] / Р. В. Балабан, Т. А. Бевз, С. В. Білошицький, В. В. Близнюк, С. Г. Брехаря ; ред.: О. М. Майборода ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. - Київ, 2013. - 181 c.
Котлер Ф. Корпоративна соціальна відповідальність: як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / Ф. Котлер, Лі Н. ; пер. з англ. С. Яринич. – Київ : Стандарт, 2005. – 302 с.
Ціннісний вимір соціальної відповідальності в демократичній державі / І. Г. Савченко, О. В. Радченко. – Харків : ХНУ ВС, 2008. – 199 с.
Бондар С. В. Соціальна відповідальність як визначальний фактор існування громадянського суспільства [Електронний ресурс] / С. В. Бондар // Гілея: науковий вісник. - 2013. - № 78. - С. 154-158. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_78_49.
Вітковська І. М. Концептуалізація феномена соціальної відповідальності: основні підходи [Електронний ресурс] / І. М. Вітковська // Наук. праці [Чорномор. держ. ун-ту імені Петра Могили]. Сер. : Соціологія. - 2012. - Т. 177, Вип. 165. - С. 32-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdusoc_2012_177_165_9.
Гарасимів О. І. Філософсько-правове розуміння соціальної відповідальності у контексті побудови демократичної правової держави [Електронний ресурс] / О. І. Гарасимів // Форум права. - 2010. - № 4. - С. 183-188. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
Грішнова О. А. Соціальна відповідальність у контексті подолання системної кризи в Україні [Електронний ресурс] / О. А. Грішнова // Демографія та соціальна економіка. - 2011. - № 15. – С. 39-46. – Режим доступу: https://dse.org.ua/arhcive/15/3.pdf.
Залеська Р. О. Поняття соціальної відповідальності особистості та її актуальність у сучасному суспільстві [Електронний ресурс] / Р. О. Залеська // Вісник Нац. технічного ун-ту України «Київ. політехн. ін-т». Філософія. Психологія. Педагогіка. - 2013. - № 2. - С. 49-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKPI_fpp_2013_2_22.
Клочко А. М. Соціальна відповідальність як норма життя сучасного громадянина України [Електронний ресурс] / А. М. Клочко, К. М. Олійник // Правові новели. - 2014. - № 2. - С. 23-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prn_2014_2_7.
Колот А. М. Соціальний діалог як інститут підвищення соціальної відповідальності [Електронний ресурс] / А. М. Колот // Ринок праці та зайнятість населення. - 2013. - № 1. - С. 21-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2013_1_7.
Лібанова Е. М. Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки : колект. моногр. / Е. М. Лібанова, О. В. Макарова, І. О. Курило, Т. М. Калашнікова, В. П. Звонар ; ред.: Е. М. Лібанова ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. - Київ, 2012. - 319 c.
Мануйлов Є. М. Правові аспекти проблеми соціальної відповідальності особистості [Електронний ресурс] / Є. М. Мануйлов // Вісник Нац. юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер. : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. - 2013. - № 2. - С. 3-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_2013_2_3.
Мануйлов Є. М. Соціальна відповідальність особистості У правовій державі [Електронний ресурс] / Є. М. Мануйлов // Вісник Нац. юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер. : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. - 2013. - № 4. - С. 3-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_2013_4_3.
Оборіна А. М. Сучасне буття людини, становлення соціальної та особистісної відповідальності [Електронний ресурс] / А. М. Оборіна // Грані. - 2013. - № 11. - С. 99-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2013_11_20.
Півняк Г. Г. Соціальна відповідальніст ь влади, бізнесу, громадян : монографія : [у 2 т.]. Т. 1 / Г. Г. Півняк, А. І. Амоша, Т. В. Андросова, Б. М. Андрушкін, К. С. Бабенко ; ДВНЗ "Нац. гірн. ун-т", НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи, Ін-т економіки пром-сті, Ін-т економіки та прогнозування. - Дніпропетровськ, 2014. - 629 c.
Пехник А. В. Соціальна природа відповідальності: сутність та роль в формуванні громадянського суспільства [Електронний ресурс] / А. В. Пехник // Актуальні проблеми політики. - 2014. - Вип. 51. - С. 50-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol_2014_51_8.
Сабадуха О. В. Діалектика розбудови громадянського суспільства і формування почуття відповідальності в суб'єктів соціального простору в епохи Просвітництва та Нового часу [Електронний ресурс] / О. В. Сабадуха // Вісник Житомир. держ. ун-ту імені Івана Франка . - 2012. - Вип. 66. - С. 37-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2012_66_10.
Сиченко О. О. Ситуаційний аналіз стану і можливостей реалізації концепції державного сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні [Електронний ресурс] / О. О. Сиченко // Вісник Академії митної служби України. Сер.: Державне управління. - 2011. - № 2. - С. 35-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamcudu_2011_2_5.
Ткаченко Н. О. Аналіз визначення поняття «соціальна відповідальність» та його інтегроване розуміння у фармації [Електронний ресурс] / Н. О. Ткаченко // Запорожский медицинский журнал. - 2013. - № 3. - С. 125-128. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zmzh_2013_3_36.
Халецька А. А. Громадський моніторинг органів державного управління та державної влади як одна з форм реалізації громадянської соціальної відповідальності населення [Електронний ресурс] / А. А. Халецька, Д. О. Березовський // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Державне управління. - 2013. - № 2. - С. 99-103. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamcudu_2013_2_17.
Хома Н. М. Корпоративне громадянство як форма взаємодії держави, бізнесу та суспільства [Електронний ресурс] / Н. М. Хома // Панорама політологічних студій. - 2013. - Вип. 11. - С. 122-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pps_2013_11_18.
Шульга М. Уявлення населення про соціальну відповідальність [Електронний ресурс] / М. Шульга // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. - 2014. - Вип. 1(1). - С. 186-195. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrsoc_2014_1(1)__20.

.: Раздел: Социология :: 3.09.2020 14.53.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ульяна из города: Херсон :: Вопрос: 44565  
Ульяна спрашивает:
Соціологічні дослідження читання
Наш ответ:
Доброго дня, Ульяно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Аналітичний огляд діяльності бібліотек України для дітей у 2005–2007 роках / Держ. закл. «Нац. б-ка України для дітей». – Київ, 2009. – 44 с.
Книга року – 2008 : бюл. соціол. служби. Вип. 16 / Нац. б-ка України для дітей ; уклад. Н. Г. Душенчук. – Київ, 2009. – 16 с.
Кобзаренко А. Дитяче читання: феномен і традиції в ХХІ сторіччі / А. Кобзаренко // Світ дитячих бібліотек. – 2005. – № 4. – С. 3–7.
Манжула Т. Можливості дитячої бібліотеки у забезпеченні прав дитини на відпочинок та дозвілля / Т. Манжула // Світ дитячих бібліотек. – 2006. – № 4. – С. 35–40.
Огар Е. «Дорослі» проблеми дитячої книги, або Чому діти не читають / Е. Огар // Світ дитячих бібліотек. – 2005. – № 4. – С. 18–20.
Українська художня література в читанні дітей-учнів 5-9 класів (Програма та методика регіонального соціологічного дослідження) / підгот. В. Ф. Щербатюк [та ін.] ; Державна бібліотека України для дітей. — Київ, 1999. — 16 с.
Я читаю сучасну книжку українською мовою : (підсумки регіон. моніторингу) : бюл. соціол. служби. Вип. 15 / Держ. закл. «Нац. б-ка України для дітей» ; О. Б. Петренко. – Київ, 2008. – 12 с.
Які книги ми любимо читати? : список творів укр. письм., які молодь вважає кращими : за підсумками Всеукр. соціол. дослідж. ”Книга року-99” / [підгот. Т. Нікітінська] ; М-во кульутри і мистец. України, Держ. б-ка України для юнацтва. — Київ : Держ. б-ка України для юнацтва, 2000. — 9 с.

.: Раздел: Социология :: 30.07.2020 09.05.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ірина из города: Київ :: Вопрос: 44560  
Ірина спрашивает:
Особливості роботи з дітьми трудових мігрантів
Наш ответ:
Доброго дня, Ірино! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 38687.

.: Раздел: Социология :: 29.07.2020 00.01.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Артем из города: Київ :: Вопрос: 44222  
Артем спрашивает:
Добрий день! Підберіть літературу до повідомлення про трудову міграцію. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Артеме! Ми уже відповідали на дане питання. Дивіться: Віртуальна довідка - — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 36856; 39986. Також радимо Вам переглянути наступні джерела:
Артюшенко О. Трудова міграція – соціальна загроза для України чи перспектива для українців? [Електронний ресурс] / О. Артюшенко // Гілея: науковий вісник. — 2019. — Вип. 142(3). — С. 17-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_142(3)__5.
Балабанова Г. Сучасні пріоритети імміграційної політики ЄС: уроки для України / Г. Балабанова // Стратегія розвитку України. — 2018. — № 1. — С. 123-129.
Бльок Н. Про деякі питання трудової міграції в Україні / Н. Бльок // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". — 2016. — № 837. — С. 175-180.
Бублій М. Державне регулювання зовнішньої міграції робочої сили в Україні: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / М. Бублій ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Харків, 2008. — 20 с.
Громенкова С. Міжнародна трудова міграція як чинник впливу на конкурентоспроможність країн та їх економічне зростання [Електронний ресурс] / С. Громенкова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. — 2018. — Вип. 29(1). — С. 37-40. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2018_29(1)__9.
Єрмак С. Трудова міграція як фактор інноваційного розвитку країни та регіонів [Електронний ресурс] / С. Єрмак, Р. Григоренко // Економіка. Фінанси. Право. — 2018. — № 1(3). — С. 43-46. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2018_1(3)__11.
Кабай В. Трудова міграція: сутність, рушійні сили, роль у розвитку економіки та фінансів країни [Електронний ресурс] / В. Кабай // Фінансовий простір. — 2017. — № 1. — С. 140-146. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2017_1_19.
Коваленко О. Трудова міграція в Україні у контексті зростання соціальної транзитивності сучасного світу [Електронний ресурс] / О. Коваленко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки. — 2018. — Вип. 1. — С. 37-42. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vzduffn_2018_1_9.
Малиновська О.Нашого цвіту– по всьому світу : Зовнішня міграція населення України / О. Малиновська // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2000. — № 6. — С. 2-3.
Малиновська О. Трудова міграція громадян України за кордон: виклики та шляхи реагування [Електронний ресурс] / О. Малиновська // Ринок праці та зайнятість населення. — 2018. — № 3. — С. 39-44. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2018_3_8.
Манов М. Трудова міграція як чинник трансформації ринку праці [Електронний ресурс] / М. Манов // Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти. — 2018. — Вип. 2. — С. 116-125. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/irtpa_2018_2_12.
Мезенцев К. Ринок праці в Україні / К. Мезенцев // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2011. — № 35. — С. 3-6.
Смутчак З. Трудова міграція та її вплив на демографічний потенціал України [Електронний ресурс] / З. Смутчак // Бізнес-навігатор. — 2017. — Вип. 2. — С. 114-119. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2017_2_20.
Ніколаєць К. Трудова міграція до країн Європейського Союзу: фактори та наслідки / К. Ніколаєць // Зовн. торгівля: економіка, фінанси, право. — 2018. — № 5. — С. 101-115.
Романюк Т. Зовнішня трудова міграція як засіб підвищення життєвого рівня населення регіону: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.07 / Т. Романюк ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. — Київ, 2009. — 20 с.
Шушпанов П. Зовнішня трудова міграція населення регіону: соціально-демографічний аспект (на матеріалах Тернопільської області): автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.07 / П. Шушпанов ; НАН України; Ін-т демографії та соц. дослід. — Київ, 2009. — 20 с.

.: Раздел: Социология :: 15.05.2020 21.14.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.2397 seconds