Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44545
   


Автор запитання: Женя із міста: Кривой Рог :: Запитання: 41370  
Женя запитує:
Добрый день! Можете помочь найти источники на тему "особливості сімейних конфліктів та шляхи їх вирішення". Спасибо
Наша відповідь:
Доброго дня, Женю. Радимо скористатись відповідими на питання довідки № 31878, 35257, 35272, 40620 та джерелами інформації:

Ганкевич О. В. Соціально-психологічні чинники подружньої дезадаптації в молодій сім'ї : автореф. дис. канд. психол. наук : 19.00.05 / Ганкевич Олександра Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 18 с.

Калинич Л. В. Соціально-психологічні чинники попередження подружніх конфліктів : автореф. дис. канд. психол. наук : 19.00.05 / Л. В. Калинич; НАПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка . - Київ, 2013. - 19 c.

Основи психології сімейного життя : заняття зі старшокласниками / [авт.-уклад.] Лілія Мартинець. - Донецьк : [б. в.], 2013. - 162 с. : табл. - Бібліогр.: с. 161-162. - 100 экз.


Посвістак О. А. Теоретико-історичні основи психології сім'ї : [монографія] / Посвістак О. А. - Хмельницький : ХНУ, 2017. - 402 с. : табл. - Бібліогр.: с. 333-402.

Психологічна допомога учасникам АТО та їх сім'ям : колект. монографія / [М. Мушкевич та ін. ; за заг. ред. М. Мушкевич] ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Фонд Ігоря Палиці "Новий Луцьк". - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 254, [4] с. : іл.

Руденок А. І. Формування у майбутніх психологів готовності до запобігання та подолання сімейних конфліктів : автореф. дис. канд. психол. наук : 19.00.07 / Алла Руденок ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. - Хмельницький, 2016. - 16 с.

Седих К. В. Психологія сім'ї : навч. посіб. / Кіра Седих. - 2-ге вид., стер. - Київ : Академія, 2017. - 190, [1] с. - (Alma Mater ). - Бібліогр.: с. 186-191.

Сивак М. Анатомія і психологія сімейного конфлікту / Михайло Сивак. - Львів : Бадікова Н. О. [вид.], 2014. - 207 с. : рис. - Бібліогр.: с. 195-207.

Столярчук О. А. Психологія сучасної сім'ї : навч. посіб. / Столярчук Олеся Анатоліївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Кременчук : Щербатих О. В., 2015. - 135 с. : рис. - Бібліогр.: с. 133-135.


Федоренко Р П. Психологія сім'ї : навч. посіб. / Р. П. Федоренко ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 363 с. - Бібліогр.: с. 278-283.

Ходаківська, Оксана Мар'янівна.
Соціально-психологічні чинники виникнення стресу в сімейних стосунках молодої сім'ї : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. М. Ходаківська ; Хмельниц. ін-т соц. технологій, ВНЗ Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Київ : Талком, 2014. - 480 с. : табл. - Бібліогр.: с. 423-439.

.: Розділ: Соціологія :: 24.11.2017 16.39.15 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 40898  
Ольга запитує:
Доброго дня. Підкажіть будь-ласка літературу на тему - "Третій сектор в Україні". Щиро дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Соціологія :: 31.07.2017 20.50.11 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Кременчук :: Запитання: 40767  
Юлія запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати інформацію до курсової роботи (предмет "Загальна соціологічна теорія")на тему: "Феномен моди в контексті сучасного суспільства". Дякую!
Наша відповідь:
Шановна Юліє! Пропонуємо Вам скористатися наступними джерелами:

Анорексия. Обратная сторона индустрии моды [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fashionbank.ru/articles/article195.html

Антология моды 20 в. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://modagid.ru/articles/299 4

Барт Р. Система Моды : статьи по семиотике культуры / Р. Барт ; пер. с фр., вступ. ст. и сост. С. Н. Зенкина. - М. : Издательство им. Сабашниковых, 2003. - 512 с.

Воронкова А. І. Мода в контексті сучасних соціологічних досліджень / А. І. Воронкова // Грані. – 2016. - № 4(132). – С. 69-73.

Гофман А. Б. Мода и люди : новая теория моды и модного поведения / А. Б. Гофман. – Москва, 1994. – 208 с.

Гурова О. Ю. Социология моды : обзор классических концепций [Електронний ресурс] / О. Ю. Гурова. - Режим доступу: http://ecsocman.hse.ru/data/2011/12/19/1270386284/Gurova.pdf

Зиммель Г. Мода. Избранное : в 2 т. [Электронный ресурс] / Г. Зиммель. – Т. 2. Созерцание жизни. – М. : Юристъ, 1996. – С. 266-291.

Ілляшенко Н. В. Мода як соціокультурний феномен [Електронний ресурс] / Н. В. Ілляшенко. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/NTIP_2006/Philosophia/4_il_jashenko.doc.htm

История моды : 60-е годы [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.melina-design.com/fashion_60.html

Комих Н. Г. Мода як соціальний феномен в сучасному соціокультурному дискурсі / Н. Г. Комих. // Збірник наукових праць з гуманітарних дисциплін "Славута". – Режим доступу: http://slavutajournal.com.ua/arxiv-nomeriv/slavuta-vipusk-4-5-2011/moda-yak-socialnij-fenomen-v-suchasnomu-sociologichnomu-diskursi/

Конева А. В. Мода в социальном бытии : от включенности к исключительности / А. В. Конева. // Фундаментальные проблемы культурологии : сб. ст. по материалам конгресса / отв. ред. Д. Л. Спивак. – М. : Новый хронограф : Эйдос. - Т. 6: Культурное наследие : От прошлого к будущему. – 2009. – С. 127–145.

Мода як об`єкт соціокультурних досліджень [Електронний ресурс] // Электронная библиотека научно-образовательной, финансовой и художественной литературы. - Режим доступу: http://bo0k.net/index.php?p=chapter&bid=4138&chapter=1 44

Молодіжна субкультура : соціологія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.osvita.ua/vnz/reports/sociology/29794/

Сергатюк Ю. В. Мода як чинник формування інформаційної позиції сучасної молоді [Електронний ресурс] / Ю. В. Сергатюк. - Режим доступу: http://nauka.zinet.info/20/sergatyuk.php

Толстых В. И. Мода как социальный феномен. Мода : за и против. / В. И. Толстых. – М. : Искусство, 1973. – С. 7–39.

Шестопалова Ю. А. Еволюція ідеалу краси в динаміці української моди : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.01 «Теория та історія культури» / Ю. А. Шестопалова. – Київ, 2007. – 164с.

Ятина Л. И. Мода глазами социолога : результаты эмпирического исследования [Електронний ресурс]/ Л. И. Ятина. – Режим доступу: http://ecsocman.hse.ru/data/223/542/1216/009Yatina.pdf

http://divovo.in.ua/fenomen-modi-v-konteksti-suchasnogo-suspilestva-teoretichnij-a.html

http://www.sociology.kpi.ua/wp-content/uploads/2015/06/Лебідь.pdf

.: Розділ: Соціологія :: 22.05.2017 15.02.38 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марічка із міста: Миколаїв :: Запитання: 40480  
Марічка запитує:
Доброго вечора, допоможіть будь ласка знайти книги, праці про проблему закритості суспільства
Наша відповідь:
Доброго дня, Марічко. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
http://psychologis.com.ua/zakrytoe_i_otkrytoe_obschestvo.htm
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/307/29.pdf
http://www.ipiend.gov.ua/uploads/nz/nz_62/yatsura_vidrkytist.pdf
http://stud.com.ua/39207/sotsiologiya/sotsialna_mobilnist
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Totalitaryzm
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npchdupol_2012_204_192_23.pdf
http://um.co.ua/13/13-8/13-81740.html
http://www.ipiend.gov.ua/uploads/nz/nz_62/yatsura_vidrkytist.pdf
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com.ua&sl=uk&sp=nmt4&u=http://ukr-socium.org.ua/Arhiv/Stati/2.2009/Pages%20from%20141-153.pdf&usg=ALkJrhhlmBpTQEbSBRyhngCHHpI44vwLhQ
http://www.etica.in.ua/printsip-kolektivizmu-ta-jogo-znachennya/
https://visnyk.zu.edu.ua/Articles/77/7.pdf
https://books.google.com.ua/books?id=ks1RT6uM3YAC&pg=PA67&lpg=PA67&dq=Анрі Бергсон закрите суспільство&source=bl&ots=P5kOqWzXFd&sig=dffoHrR8i33hIYjAC1dOwS_LYfc&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiU0sOJvOzSAhUGEJoKHfYyCKY4FBDoAQgeMAE#v=onepage&q=Анрі Бергсон закрите суспільство&f=false
http://society.polbu.ru/dobrenkov_histsociology/ch45_all.html
http://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/document/HASH985e3a252c08647b945098

.: Розділ: Соціологія :: 22.03.2017 19.34.51 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Київ :: Запитання: 40397  
Юлія запитує:
Доброго дня! Мене цікавить література на тему "Культурно-просвітницька діяльність дитячих бібілотек"
Наша відповідь:
Добрий день, Юліє! Пропоную Вам скористатися такими джерелами:
1. Форми роботи з читачами-дітьми у бібліотеках Заліщицької ЦБС // http://zal-lib.pp.ua/formy-roboty-z-chytachamy-ditmy-u-bibliotekah-zalishhytskoyi-tsbs/
2. Дитячі бібліотеки України як компонент культури // http://www.refotext.com/referat-text-1107-1.html
3. Естетичне виховання в діяльності дитячої бібліотеки// http://www.library.kherson.ua/lib/esteducation.htm
4. Виховання студентської молоді - місія бібліотек ВНЗ // http://library.zntu.edu.ua/for_librarian/crim_2012/nehaeva.pdf
5. Тюхай, Наталія.Дитячі бібліотеки м. Маріуполя: ми такі різні й такі цікаві своїм читачам : [з досвіду роботи] / Н. Тюхай // Світ дитячих бібліотек. - 2011. - № 2. - С. 7-11.
6. Кириченко, Н. Г. Інформаційний супровід навчальних і виховних заходів в школі, які впливають на ціннісні пріоритети учнів / Н. Г. Кириченко, Л. В. Гайтан // Шкільна бібліотека плюс. - 2013. - № 5-6 (березень). - С. 7-10.
7. Коханова, Ірина. Бібліотека як заклад просвіти й провідник елементів соціальної реклами / І. Коханова // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 6. - С. 21-24.
8. Разом будуємо майбутнє дитини : на допомогу класному керівнику // Позакласний час. - 2016. - № 7. - С. 19-34.
9. Митрохіна, Ольга. Художньо-масова робота з учнівською молоддю / Митрохіна, Ольга
// Позашкілля (Шкільний світ). - 2014. - № 1. - С. 8-13.
10. Белібова, Таїсія.Розвивайся та відпочивай разом з бібліотекою / Т. Белібова, І. Ярошевська // Світ дитячих бібліотек. - 2010. - № 1. - С. 8-10.
11. Мартинова, В. Ніч у бібліотеці: цікаво, весело і... зовсім не страшно! / В. Мартинова
// Бібліотечна планета. - 2010. - № 1. - С. 29-30.
12. Захарова, Наталія. Культурно-просвітницька функція національної бібліотеки в умовах державотворення : (з досвіду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / Н.Захарова // Бібліотечний вісник. - 2010. - № 4. - С. 49-54. - Бібліогр.: с. 54.
13. Кардашова, Я. М. Бібліотека в особистісно орієнтованому вихованні учнів / Я. М. Кардашова // Шкільна бібліотека. - 2011. - № 1. - С. 61-62.

.: Розділ: Соціологія :: 6.03.2017 14.54.12 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.290129 seconds