Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 44893
   


Автор вопроса: Іра из города: Київ :: Вопрос: 9692  
Іра спрашивает:
допоможіть знайти інформацію на тему дослідження відношення студентів до гомосексуалістів
Наш ответ:

.: Раздел: Социология :: 11.04.2007 00.15.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олена из города: Киев :: Вопрос: 9688  
Олена спрашивает:
Добрий ранок! Допоможіть,будьте ласкаві, знайти інформацію в електронному вигляді для роботи на тему: "Розвиток демографічної думки в Україні" Дякую.
Наш ответ:

.: Раздел: Социология :: 10.04.2007 09.30.55 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Вероніка из города: Київ :: Вопрос: 9651  
Вероніка спрашивает:
Підкажіть будь-ласка літературу до теми дипломної роботи "Теоретико -методологічні засади соціальної роботи з жінками". заздалегідь вдячна
Наш ответ:
Доброго дня, Вероніко!
Перегляньте, будь ласка наступні джерела:
1.Вступ до соціальної роботи: навч. посібник / Ред. Т.В. Семигіна, Ред. І.І. Мигович. - К. : Академвидав, 2005. - 304 с.
2.Капська А. Й. Соціальна робота: навч. посібник для вузів / А.Й. Капська.- К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 325 с.
3.Козлов А. А. Практикум социального работника / А. А. Козлов, Т. Б. Иванова. - Ростов - на - Дону : Феникс, 2001. - 320 с.
4.Лукашевич М. П. Теорія і методи соціальної роботи: навч. посібник для вузів / М.П. Лукашевич, І.І. Мигович. - 2-ге вид., доп. і випр.- К. : МАУП, 2003.- 165 с.
5.Основы социальной работы: Учебник / ред. П. Д. Павленюк. - 2-е изд., испр. и доп. - М : ИНФРА-М, 2001. - 395 с.
6.Социальная работа: учеб. пособие для вузов.- Ростов-на-Дону : Феникс, 2000.- 575 с.- (Учебники и учебные пособия).
7.Соціальна робота в Україні: навч. посібник для вузів / Ред. І.Д. Зверева, Г.М. Лактіонова.- 2-ге вид., переробл. та доп. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 256 с.
8.Соціальна робота в Україні: перші кроки / Сост. В. Полтавець.- К. : КМ Академія, 2000.- 236 с.
9.Соціальна робота: в 3-х ч. - Ч. 1. : Основи соціальної роботи./ Н.Б. Бондаренко, І.М. Грига, Н.В. Кабаченко та ін.; Ред: Т. Семигіна, І. Грига . - К.: Вид. дім. "Києво-Могилянська академія", 2004. - 178 с.
10.Cоціальна робота: в 3-х ч. - Ч. 2. : Теорії та методи соціальної роботи / А.М. Бойко, Н.Б. Бондаренко, О.С. Брижовата та ін.; Ред: Т. Семигіна, І. Грига . - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2004. - 226с.
11.Cоціальна робота: в 3-х ч. - Ч. 3. : Робота з конкретними групами клієнтів / А.М. Бойко, Н.Б. Бондаренко, О.С. Брижовата, І.М. Грига та ін.; Ред: Т .Семигіна, І. Грига . - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2004. - 166с.
12.Соціальна робота: технологічний аспект: Навчальний посібник / ред. А. Й. Капської. - К. : Центр навчальноі літератури, 2004. - 352 с.
13.Теорії і методи соціальної роботи: підручник / Ред. Т.В. Семигіна, Ред. І.І. Мигович. - К. : Академвидав, 2005. - 328 с.
14.Шахрай В. М. Технології соціальної роботи: навчальний посібник / В.М. Шахрай. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 464 с.
**********
1.Бичков С. Соціальна реінтеграція безпритульних жінок //Соціальний захист. - 2005. - N2. - C. 26-28.
2.Гелетко Н. Відрядження не буде: Робочий режим жінок, які мають дітей віком до 3-х років //Голос України. - 2002. - 13 листопада . - С.8.
3.Іванова Н.І. Упевненість жінки на ринку праці//Соціальний захист.-2007.-№2.- С.14-15.
4.Лукьянова Л.Г. О современном уровне жизни семей одиноких матерей //СОЦИС. - 2001. - № 8. - С.86-95.
5.Мельник Н. "Цивілізована дискримінація": В Україні жінка досі має статус "соціального інваліда" //День. - 2003. - 21 січ . - С.1-2.
6.Надьон О. Міжнародна жіноча міграція: соціальний та правовий аспекти //Право України. - 2004. - N3. - C. 29-33.
7.Пазюк О. Проблеми безробіття в Україні //Україна: аспекти праці. - 2004. - N2. - C. 3-10.
8.Пільги. Регулювання та захист/ Сост. В.С. Ковальський, Сост. Л.П. Ляшко, Ред. В.С. Ковальський. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 415 с.
9.Пузирний В. Правовий захист жінок при працевлаштуванні і прийнятті на роботу //Право України. - 2004. - N1. - C. 33-36.
10.Таран А. Українські жінки на порозі тисячоліття //Праця і зарплата. - 2002. - № 9. - С.2.
11.Якуба К.І. Сільська жінка і розвиток соціальної сфери в сільській мережі //Економіка АПК. - 2005. - N11. - C. 62-67.
http://www.poglyad.com/other/2451/?PHPSESSID=7c64857e9d3caeb1bff5e8daa2b5bc1b
http://www.kcws.kharkov.ua/proj.html
http://www.kcws.kharkov.ua/article_r.html
http://podilr.gov.ua/podil_all.php?id=80
Бажаю успіху!

.: Раздел: Социология :: 5.04.2007 09.26.19 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Дарья из города: Симферополь :: Вопрос: 9595  
Дарья спрашивает:
Помогите,пожалуйста,найти в электронном варианте книги Галины Лозко и Владимира Шаяна,а также любую информацию о современном славянском неоязычестве,в особенности украинском.Буду особенно благодарна за информацию в научном аспекте
Наш ответ:

.: Раздел: Социология :: 2.04.2007 00.52.51 :.
.: Центральная детская библиотека им. А.П.Гайдара г. Севастополь :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Станіслав из города: Київ :: Вопрос: 9561  
Станіслав спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть знайти інформацію на питання "Програма соціального дослідження та її структурні компоненти".Буду дуже вдячний!
Наш ответ:

.: Раздел: Социология :: 29.03.2007 10.37.54 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.238515 seconds