Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44823
   


Автор запитання: Юлія із міста: Київ :: Запитання: 6733  
Юлія запитує:
Допоможіть будь-ласка знайти інформацію про теорії соціальної роботи. Зокрема, цікавить кнага М. Пейна "Сучасні теорії соціальноїроботи". Також порадьте інтернет ресурси, де є велика кількість інформації по соціальній роботі (електронні бібліотеки, періодичні виданна та ін). Щиро вдячна
Наша відповідь:

.: Розділ: Соціологія :: 4.07.2006 14.26.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 6592  
Світлана запитує:
Допоожіть мені будьласка,мені потрібна інформація "Морально етичний кодекс соціального працівника" Дуже вам дякую
Наша відповідь:
1. Звєрєва І.Д.
" Етичний Кодекс соціальних працівників України": від ідеї до впровадження/ І.Д. Звєрєва // Практична психологія та соціальна робота. -2002. -№ 9-10. - С. 84-87

2. http://www.socwd.uzhgorod.ua/ConfZvit.html

3. http://ccf.kiev.ua/rescenters/kiev/c26.html

.: Розділ: Соціологія :: 14.06.2006 10.26.51 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: наталя із міста: Дніпропетровськ :: Запитання: 6493  
наталя запитує:
допоможіть, будь ласка, знайти інформацію для написання контрольної по темі "соціологія і соціальна робота"
Наша відповідь:
1. http://www.socd.univ.kiev.ua/PUBLICAT/PED/ROMM/index.htm

2. http://66.249.93.104/search?q=cache:BxUZfF1CZTcJ:matriks-pres.com.ua/files/katbook/sociol.rtf соціологія і соціальна робота&hl=ru&gl=ua&ct=clnk&cd=4

3. Теория социальной работы : Учебник для студ. вуз./ Ред. Е.И.Холостова. -М.: Юристь, 1999. -331, [1]

4. Лукашевич, Микола Павлович
Теорія і методи соціальної роботи: Навчальний посібник/ Микола Лукашевич, Іван Мигович,; МАУП. -2-е вид., доп. і випр.. -К.: МАУП, 2003. -165 с. -

5. Соціальна робота в Україні: теорія і практика: Науково-методичний журнал: Видається щоквартально/ Редкол.: А. Й. Капська, С. В. Толстоухова, І. М. Пінчук та ін.; НПУ ім. М. П. Драгоманова, ДСССДМі, БО "ФСР", ВГО "ЛСПУ"
№ 1(9) : Січень-березень. -Б.м.. -2005. -173 с.: фото. -Бібліогр. в кінці розд.

6. Теорії і методи соціальної роботи: Підручник/ За ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. -К.: Академвидав, 2005. -327 с. -(Сер. "Альма-матер"). -Короткий термінологічний словник: с.308-327. -ISBN 966-8226-27-5

7. Черниш, Наталія
Соціологія: Курс лекцій/ Наталія Черниш,; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. -3-є вид., перероблене і доп.. -Львів: Кальварія, 2003.-540 с.

8. Герасимчук, Андрій Андрійович
Соціологія: Навчальний посібник/ Андрій Герасимчук, Юрій Палеха, Оксана Шиян,; Ред. В. Я. Пипченко, Н. М. Труш. -3-є вид., вип. й доп.. -К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2003. -245 с. -Бібліогр. в кінці розд.. -ISBN 966-7508-10-2

9. Соціологія : Підручник/ Н. П. Осипова, В. І. Астахова, В. Д. Воднік та ін.; За ред. Н. П. Осипової; М-во освіти і науки України. -К.: Юрінком Інтер, 2003. -335 с. -ISBN 966-667-122-0

10. Сасіна, Людмила Олександрівна
Соціологія: Навчальний посібник/ Людмила Сасіна, Наталя Мажник; М-во освіти і науки України, Харківський нац. економічний ун-т. -Харків: ВД "ІНЖЕК", 2005. -206 с. -Бібліогр.: с. 205-206. -ISBN 966-8515-67-6

11. Соціальна робота:наука і професія/ І.Мигович // Віче. -1998. -№ 5. - С. 74-86. -Бібліогр.13 назв.

12. Кривоконь Н.І.
Професія працівника соціального захисту населення:вимоги та типізація/ Н.І.Кривоконь // Практична психологія та соціальна робота. -2000. -№ 4 . - С. 43-45

.: Розділ: Соціологія :: 4.06.2006 10.25.32 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Київ :: Запитання: 6260  
Наталя запитує:
Політичні ідеї раннього християнства.
Наша відповідь:
Шановна Наталя ! Вибачаюсь, що випадково знищила Ваш запит (його формулювання), але тему запам"ятала, так що пропоную Вам список літератури по темі запиту. Успіхів Вам!!

1.Київська церква : Альманах християнської думки.. -К.;Львів: Міссіонер, 2000.-147 c.; № 1(7

2.Зеньковский, Василий Васильевич.
Основы христианской философии/ Василий Зеньковский,. -М.: Канон , 1996. -559,[1] с. -(Сер. "История христианской мысли в памятниках" ). -ISBN 5-88373-130-9

3.Франк, Эвальд.
Христианство вчера и сегодня: Церковно-исторический обзор: [Пер. с нем.]/ Эвальд Франк,. -Крефельд: Б.в., 1985. -35 с

4.Каутский, Карл.
Происхождение христианства/ Карл Каутский,; Карл Каутский; Предисл. Г.И.Эзрина; Пер. с нем. Н.Рязанова. -М.: Политиздат, 1990. -462,[1] с.: ил.. -(Б-ка атеистической литературы).

5.Головащенко, Сергій Іванович
Історія християнства: Курс лекцій/ Сергій Головащенко,. -К.: Либідь, 1999. -350,[1] с. -ISBN 966-06-0108-

6.Хьюз, Селвин
Первые шаги на пути христианской веры/ Селвин Хьюз,. -М.: Межд. Библейское общество, [1992]. -80 с. -(Сер. "Каждый день с Иисусом

7.Миллер, Вильям
Христианские доктрины и их осуществление на практике/ Вильям Миллер,. Письмо другу. -Ростов-на-Дону: Пробуждение, 1991. -44, [1] с

8. Раннехристианские апологеты II - IV веков: Переводы и исследования. -М.: Ладомир, 2000. -187, [2] с. -ISBN 5-86218-291-

9.Горемыкина, Вера Ивановна
В поисках истины о раннем христианстве/ Вера Горемыкина,. -Минск: Беларусь, 1989. -93,[2] с.; 20 см. -Библиогр. в примеч.: с. 86-94. -ISBN 5-338-00521-

10.Виппер, Роберт Юрьевич
Рим и ранее христианство/ Роберт Виппер,; АН СССР, Ин-т истории. -М.: Изд-во АН СССР, 1954. -266,[1] с

11.Козик, Павел Зотович
Раннее христианство вымыслы и действительность/ Павел Козик,; Под общ. ред. Е. К. Дулумана. -К.: Вища шк., 1987. -111,[2] с.; 20 см. -Библиогр.: с. 108-112 (134 назв.)

12.Барт К.
Христианская община и гражданская община/ К.Барт // Вопросы философии. -2001. -№ 11. - С. 144-166

13.http://www.ukma.kiev.ua/ua/faculties/fac_gum/filosophy/home_page/templ/hist_christ_templ.htm

.: Розділ: Соціологія :: 16.05.2006 07.59.17 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Миколаїв :: Запитання: 6012  
Світлана запитує:
Будь ласка, допоможіть найти інформацію на тему "Соціалізація молоді в сучасних умовах"
Наша відповідь:
Світлано, радимо скористатися Інтернет-ресурсами:
http://www.doba.lviv.ua/lavrychenko.rtf.
http://bdpu.org/scientific_published/Students_publications2/21
http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=27&c=394
http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=31&c=489
http://www.zn.kiev.ua/nn/show/499/46835/
http://politicon.iatp.org.ua/tm/panina18.02.htm, а також:
1. Семенов Г. Социализация, воспитание, развитие: Какой смысл вкладывает в эти понятия современ. наука / Г. Семенов // Воспитание школьников. - 1999.- 6. - С.2-7.
2. Рудницька Л. Юнацька бібліотека як інститут соціалізації особистості / Л. Рудницька // Бібліосвіт. - 2003.- 6. - С.35-44.
3. Остапенко Марина. Політична соціалізація студентської молоді в Україні: Стислий огляд / Остапенко Марина // Нова політика. - 1999.- 6. - С.61-63.

.: Розділ: Соціологія :: 21.04.2006 13.14.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.251917 seconds