Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44904
   


Автор запитання: Павло із міста: Дрогобич :: Запитання: 4949  
Павло запитує:
Допоможіть підібрати матеріал по соціальній роботі в громаді. Дуже дякую
Наша відповідь:

.: Розділ: Соціологія :: 29.01.2006 23.04.51 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Київ :: Запитання: 4606  
Андрій запитує:
Допоможіть будь-ласка знайти книжки, чи хочь якусь інформацію по дисципліні "Соціологія управління та організацій" в електронному виді.
Наша відповідь:
http://www.univer.kharkov.ua/main/library/ukr/publ/visnyk/543content.html
http://www.univer.kharkov.ua/main/library/ukr/publ/527.htmhttp://www.i-soc.com.ua/rus/hiz_ru.htm
http://psychology.superreferat.ru/view/detail8404.htmlhttp://marbio-www.dvgu.ru/lib/Keywbook.asp?Page=4&keyw=
http://glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?R1dRu.ouslywo9
http://www.i-u.ru/biblio/archive/sociolorg/
http://www.diplomshop.ru/index.php3?&id=289346
http://fep.vsau.ru/outlines/1999/int_men.htm
http://referats.protoplex.ru/?mess=10&search= &ss=on
http://bobych.ru/referat/72/17331/1.html
http://www.refine.org.ua/pageid-3079-3.html

Димитрова, Людмила Михайлівна
Соціологія управління та організацій: Навчальний посібник/ Людмила Димитрова,; М-во освіти і науки України, НТУУ "КПІ". -2-е вид., випр. і доп.. -Київ: ТОВ "Ліра-К": ІВЦ " Вид-во Політехніка", 2005. -152 с. -Бібліогр.: с. 149-152. -ISBN 966-622-176-4

Зень С.Н.
Социология управления и организаций : учебно-методический комплекс для студентов дневной и заочной форм обучения / Зень Сергей Николаевич; [Минский институт управления]. - Минск : МИУ , 2005. - 195 с. - Библиогр.: с. 187-192. - ISBN 985-490-044-4 : 5400 р.
Сигла: ч;

Гаєвська, Оксана Борисівна
Управління як соціальний феномен/ Оксана Гаєвська,; Мі-во освіти України; Київ. нац. економіч. ун-т. -К.: КНЕУ, 2000. -167, [1] с. -ISBN 966-574-123-3

.: Розділ: Соціологія :: 23.12.2005 23.41.19 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Львів :: Запитання: 4368  
Олена запитує:
Доброго дня!Прошу вас допомогти мені знайти інформацію на тему :"Соціальна політика та ринок праці.Механізми регулювання ринку праці".Дякую
Наша відповідь:
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=12369
http://ebk.net.ua/Book/TPravo/vstup.htm
http://www.minagro.kiev.ua/AgroOsvita/zacon/1_2_3.php3
http://www.refine.org.ua/pageid-2813-1.html
http://www.library.vinnitsa.com/spravka/2005/2/9.html
http://www.comin.gov.ua/download/uryad1.doc
http://design.top.net.ua/mlsp/index.php?Link=01About/Institutions01.html
http://itn.visti.net/cgi-bin/valprint_usi.sh?0p141001.html
http://msoffice.com.ua/moreinfo.php?diplomID=3933
http://refine.org.ua/pageid-1676-15.html
http://eu2001.narod.ru/1/18.htm
http://www.nla.od.ua/stnau/public/public124.htm
http://odessamik.org.ua/main.php?id=116

Структурна трансформація економіки та ринок праці України: тенденції, соціальні наслідки, перспективи/ М-во праці та соц. політики України, Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості, Рада по вивч. продукт. сил України HАH України; Відп. ред. С.І.Дорогунцов. -К., 1999. -268 с.

Ринок праці України: стан та шляхи його реформування: Національний семінар: 16-18 лютого 2000 р. м.Київ/ М-во праці України; Укр. Академія держ. управління при Президентові України; Ін-т Світового Банку. Програма SPRITE; Міністерство праці України (Київ); Українська Академія державного управління при Президентові України (Київ); Інститут Світового Банку. Програма SPRITE. -К., 2000. -[117] с.
Аведян, Людмила Йосипівна
Управління людськими ресурсами на підприємстві: Автореф. дис. на здобуття наук. ступ. кандид. економ. наук: Спец. 08.06.02 - Підприємництво, менеджмент і маркетинг/ Людмила Аведян,; Харків. держ. економ. ун-т. -Харків, 2000. -19 с. -Бібліогр.: с. 16-17
Семикіна, Марина Валентинівна
Мотивація конкурентоспроможної праці: теорія і практика регулювання: Монографія/ Марина Семикіна,; Ред. Д. П. Богиня; НАНУ, Ін-т економіки. -Кіровоград: ПіК, 2003. -425 с.: іл. -Бібліогр.: с. 405-422.
Лібанова, Елла Марленівна
Ринок праці: Навчальний посібник/ Елла Лібанова,; М-во освіти і науки України. -К.: Центр навчальної літератури, 2003. -223 с.: іл, табл..
Петюх, Василь Миколайович
Ринок праці та зайнятість: Навчальний посібник/ Василь Петюх,; МАУП. -К.: Б.в., 1997. -199,[1] с. -Бібліогр.: с.118-119..
Петрова, Ірина Леонідівна.
Сегментація ринку праці: теорія і практика регулювання: Монографія/ Ірина Петрова,; Ін-т економіки, упр. та госп. права. -К., 1997. -299,[3] с. -Бібліогр.: с.293-299.
Ринок праці України: стан та шляхи його реформування: Національний семінар: 16-18 лютого 2000 р. м.Київ/ М-во праці України; Укр. Академія держ. управління при Президентові України; Ін-т Світового Банку. Програма SPRITE; Міністерство праці України (Київ); Українська Академія державного управління при Президентові України (Київ); Інститут Світового Банку. Програма SPRITE. -К., 2000. -[117] с.
Попит та пропозиція робочої сили на ринку праці по регіонах за станом на 1 липня 2001 року // Соціальна політика і соціальна робота. -2001. -№ 3. - С. 131-133
Іванова Н.
Ринок праці диктує нові вимоги/ Н.Іванова // Соціальна політика. -2002. -22 березня. - С. 2
Довжук Б.
Особлива актуальність мотивації: У сфері трудових відносин і зайнятості потрібні корективи/ Б.Довжук // Соціальна політика. -2002. -23 травня. - С. 2
Павловська О.
Шляхи вдосконалення фінансового механізму регулювання ринку праці/ О.Павловська // Україна: аспекти праці. -1999. -№ 8. - С. 3-7

.: Розділ: Соціологія :: 4.12.2005 00.34.55 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероника із міста: Киев :: Запитання: 4364  
Вероника запитує:
Допоможіть, будь-ласка, знайти матеріал на тему "Чи порушуються у нашому місті (Києві) права людини?" Дуже дякую!
Наша відповідь:

.: Розділ: Соціологія :: 3.12.2005 15.55.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Микола Іванович із міста: Київ :: Запитання: 4183  
Микола Іванович запитує:
Допоможіть, будьласка, знайти матеріали для вивчення девіантної поведінки
Наша відповідь:

.: Розділ: Соціологія :: 18.11.2005 10.44.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.239732 seconds