Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44057
   


Автор запитання: Анна із міста: Київ :: Запитання: 45989  
Анна запитує:
Доброго дня, підберіть інформацію про інформаційні системи і технології в обліку та аудиті. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! Перегляньте наступні джерела:
Адамик О. В. Інформаційні системи і технології в обліку й аудиті : опорний консп. лекцій / О. В. Адамчик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 52 с.
Івахненков С. В. Поняття комп’ютерного контролю та аудиту / С. В. Івахненков // Вісн. Міжгалуз. інституту управління. – 2009. – № 2. – С. 56-60.
Адамик О. В. Реляційні бази даних як сучасний стандарт накопичення інформації в комп'ютерній систем і бухгалтерського обліку / О. В. Адамик, К. Б. Адамик // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти : зб. наук. праць матер. ІІ Всеукр. наук. -практ . конф. (29 -30 березня 2018 р., м. Дніпро). - Дніпро : НМетАУ, 2018 .- 747 с.
Адамик О. В. Розмежування понять "автоматизовані", "комп’ютерні" та "інформаційні" системи бухгалтерського обліку / О. В. Адамик // Економічний аналіз : зб. наук . праць. - 2016. - № 26 (1).
Аудит : підручник / О. А. Петрик, В. О. Зотов, Б. В. Кудрицький, О. І. Мариніч, В. В. Рядська ; ред. О. А. Петрик ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2015. - 498 c.
Кудрицький Б. В. Декілька слів про комп'ютерний аудит / Б. В. Кудрицький // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць / ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. ред. А. М. Мороз]. - 2009. - Вип. 14. - С. 331-338.
Кудрицький Б. В. Комп’ютеризація аудиторської діяльності в Україні: проблеми та шляхи подолання / Б. В. Кудрицький // Фінанси, облік і аудит. – 2011. – № 18. – С. 320-327.
Цебень Р. Л. Застосування інформаційних технологій у внутрішньому аудиті / Р. Л. Цебень // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2015. - № 4 (4). - С. 365–369.
Даценко Г. В. Концептуальні засади інформаційного забезпечення внутрішнього аудиту промислових підприємств [Електронний ресурс] / Г. В. Даценко // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. - 2020. - Вип. 33. Ч. 1. - С. 45-48. - Режим доступу: https://ir.vtei.edu.ua/g.php?fname=27090.pdf.
Управлінські інформаційні системи в обліку та оподаткуванні [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. М. Краєвський, Л. В. Титенко, Т. М. Паянок, Н. В. Параниця, С. В. Богдан / ун-т ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 288 с. – (Серія: Податкова та митна справа в Україні ; т. 136). - Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/4487/1/4304_IR.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 4.11.2021 08.58.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Суми :: Запитання: 45986  
Анна запитує:
Підкажіть будь-ласка літературу для дисертації на тему "Використання Інтернету у сфері продажу товарів та послуг" (елетронний бізнес)
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Балик У. О. Електронна комерція як елемент системи світового господарства [Електронний ресурс] / У. О. Балик, М. В. Колісник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Логістика. — 2014. — № 811. — С. 11-19. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPL_2014_811_4.
Ілляшенко С. М. Перспективи та основні проблеми розвитку інтернетторгівлі в Україні / С. М. Ілляшенко, Т.Є. Іванова // Механізм регулювання економіки. — 2014. — № 3. — С. 72-81.
Криша В. В. Ефективність діяльності підприємств в умовах розвитку електронних ринків / В. В. Криша, А. Р. Колєснік, А. Є. Гессен // Молодий вчений. — 2017. — № 5. — С. 642-646.
Маловичко С. В. Аналіз сучасних тенденцій та динаміки розвитку електронної торгівлі напідприємствах України / С. В. Маловичко // Проблеми економіки. — 2015. — № 2. — С. 71-77.
Павлова В. А. О проблемах развития онлайн-торговли в Украине / В. А. Павлова // Економічний нобелівський вісник. — 2014. — № 1 (7). — С. 349-354.
Патраманська Л. Ю. Електронна комерція: переваги та недоліки [Електронний ресурс] / Л. Ю. Патраманська. // Ефективна економіка. — 2015. — № 11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_11_33.
Полях В. М. Електронна комерція: теоретико-правові засади та сучасний стан в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Полях, Н. М. Кривошеєва, В. М. Клочко, О. М. Шарапова, Н. В. Чуйко // ScienceRise. — 2017. — № 5. — С. 11-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/texc_2017_5_4.
Семилетов С. И. Информация как особый нематериальный объект права / С. И. Семилетов // Государство и право. — 2000. — № 5. — С. 67-74.
Федулова Л. І. Передумови формування інформаційно-технологічної інфраструктури торговельних підприємств / Л. І. Федулова // Маркетинг і менеджмент інновацій. — 2015. — № 1. — C. 73-86.
Хижняк О. С. Недоліки електронного бізнесу в України і шляхи їх усунення / О. С. Хижняк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. — 2016. — № 16. — С. 90-94.
Ходжаев А. Электронная коммерция – новый рычаг в развитии конкуренции / А. Ходжаєв // Экономическое обозрение. — 2005. — № 6. — С. 7-12.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 3.11.2021 16.29.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 45930  
Олена запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка,з пошуком літератури на тему Практичні поради підліткам про використання грошей. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олено! Перегляньте таку літературу:
Алєксєєнко Т. Діти і гроші : сучасні виміри та осмислення / Т. Алєксєєнко // Шкільний світ. — 2019. — № 22. — С. 5-13.
Біденко С. Книга юного підприємця : 9 детал. планів своєї справи для підлітків / С. Біденко, І. Золотаревич ; [проект «4Mamas»]. — Харків : Основа, 2017. — 143 c. : іл.
Бінгем Дж. Мої гроші : як розумно витрачати, заробляти і заощаджувати кошти / Дж. Бінгем, Г. Бейсі ; іл. Н. Лещнікофф і Ф. Гаррісон ; пер. з англ. В. Левицької. — Київ : Книголав, 2021. — 199 c. : іл. — (Дитяча полиця).
Варуфакіс Я. Розмови з донькою про економіку : коротка історія капіталізму / Я. Варуфакіс ; з англ. пер. Ю. Скавінський ; проект «ICU Business books». — Львів : Видавництво Старого Лева, 2019. — 165 c.
Вермонд К. Таємне життя грошей : дит. путівник світом готівки / К. Вермонд ; іл. К. Генмера ; пер. з англ. Г. Базецької ; дизайнер обкл. М. В. Присяжний. — Харків : Vivat, 2019. — 158 с. : іл. — Для дітей: 10
Гераськіна В. А. Доходи, їх джерела й розподіл. Сімейний бюджет : конспект заняття з дисципліни «Основи економічної теорії» / В. А. Гераськіна // Економіка в школах України. — 2019. — № 1. — С. 29-35.
Гільбо К. Пасивний заробіток : як перетворити ідею на гроші за 27 днів / К. Гільбо ; пер. з англ. О. Асташова. — Київ : Наш формат, 2019. — 240 с.
Гук Н. Порахуємо гроші? : навігатор / Н. Гук ; бесіду вела О. Бузаджи ; фото надані Н. Гук // Однокласник. — 2021. — № 3. — С. 26-27.
Езрох Ю. С. Банки. Чим займаються? Навіщо потрібні? : економіка / Ю. С. Езрох // Країна знань. — 2014. — № 7-8. — С. 31-33.
Заняття по курсу «Фінансова грамотність» [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/zanatta-po-kursu-finansova-gramotnist-29806.html. — Дата звернення : 17.10.2021.
Капіруліна С. Л. Подорож у світ економіки : 7 кл. / С. Л. Капіруліна, К. В. Панькова. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. — 75 c. : іл., табл.
Коблінер Б. Зробіть із дитини фінансового генія (навіть якщо ви не один із них) : посіб. для батьків дітей від 3 до 23 / Б. Коблінер ; пер. з англ. А. Куйбіди ; дизайнер обкл. С. Кривошей. — Харків : Vivat, 2019. — 318 c.
Коваль Т. Навчаймо економити : розробки уроків розв’язування задач економічного змісту, 5-9-ті класи : методика і практика / Т. Коваль // Математика (Шкільний світ). — 2019. — № 20. — С. 4-20.
Консультація-тренінг за темою: «Діти і гроші - вчимо дитину розпоряджатися кишеньковими коштами» [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/konsultacia-trening-za-temou-diti-i-grosi-vcimo-ditinu-rozporadzatisa-kisenkovimi-kostami-340046.html. — Дата звернення : 17.10.2021.
Лобода О. М. Квест «Що ви знаєте про гроші?» : виховна робота / О. М. Лобода // Економіка в школах України. — 2019. — № 9. — С. 17-21.
Потапова Т. В. Кишенькові гроші : година спілкування / Т. В. Потапова // Позакласний час. — 2012. — № 1-2. — С. 35-38.
Харченко Н. Гроші — поганий хазяїн чи гарний слуга : година спілкування для учнів 9-11-х класів / Н. Харченко // Шкільний світ. — 2019. — № 22. — С. 14-21.
Цікаво про гроші : інформаційна мозаїка // Історія для допитливих. — 2012. — № 4. — С. 18-19.
Школа для життя. Підприємливість і фінансова грамотність » [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/skola-dla-zitta-pidpriemlivist-i-finansova-gramotnist-346016.html. — Дата звернення : 17.10.2021.
Як розпоряджатися грошима? : учні запитують // Позакласний час. — 2020. — № 11-12. — С. 37-42.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 17.10.2021 11.29.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Костянтин із міста: Київ :: Запитання: 45915  
Костянтин запитує:
Доброго дня. Підскажіть будь-ласка літературу на тему "Аудит інтегрованої звітності". Заздалегiдь дякую. З повагою, Костянтин.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Візіренко С. В. Методичні аспекти аудиту фінансової звітності підприємства [Електронний ресурс] / С. В. Візіренко, С. С. Макаріхін // Сталий розвиток економіки. — 2015. — № 4. — С. 170-176. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2015_4_26.
Костишин Н. Екологічний аудит як інструмент системи інтегрованого інформаційного забезпечення [Електронний ресурс] / Н. Костишин // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Економіка АПК. — 2014. — № 21(1). — С. 11-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_econ_2014_21(1)__5.
Кочин Т. М. Сучасний стан аудиту в Україні та напрями розвитку аудиту якості фінансової звітності [Електронний ресурс] / Т. М. Кочин // Економічний простір. — 2020. — № 153. — С. 97-104. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2020_153_19.
Кочин Т. М. Якість фінансової звітності як об’єкт аудиту [Електронний ресурс] / Т. М. Кочин // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. — 2020. — № 1. — С. 123-140. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2020_1_12.
Мельник К. П. Трансформація очікувань користувачів результатів аудиту інтегрованої звітності [Електронний ресурс] / К. П. Мельник // Економіка, управління та адміністрування. — 2020. — № 1. — С. 81-87. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2020_1_15.
Мельниченко О. В. Аудит систем електронних грошей на основі інтегрованої звітності банків [Електронний ресурс] / О. В. Мельниченко // Бізнес Інформ. — 2013. — № 12. — С. 301-305. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_12_55.
Назарова К. Аудиторсько-консалтингові послуги в інтегрованій системі внутрішнього та зовнішнього аудиту [Електронний ресурс] / К. Назарова // Економічний аналіз. — 2013. — Т. 12(2). — С. 282-285. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2013_12(2)__57.
Погрібний І. Я. Особливості застосування зовнішнього та внутрішнього аудиту при створенні вертикально-інтегрованих системно-орієнтованих структур [Електронний ресурс] / І. Я. Погрібний // Інвестиції: практика та досвід. — 2013. — № 11. — С. 4-7. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2013_11_3.
Свідерській Д. Є. Методологічні особливості аудиту фінансової звітності [Електронний ресурс] / Д. Є. Свідерській // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. — 2011. — Вип. 8. — С. 399-404. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2011_8_52.
Семенець A. O. Організація аудиту фінансової звітності підприємства [Електронний ресурс] / A. O. Семенець, Д. В. Мелешко // Економіка. Фінанси. Право. — 2017. — № 12(4). — С. 68-71. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2017_12(4)__18.
Федорова Я. Б. Організація та методика аудиту страхових компаній: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09 / Я. Б. Федорова ; Одес. держ. екон. ун-т. — Одеса, 2009. — 20 с.
Шерстюк О. Л. Трансформація моделі ризику аудиту в умовах перевірки інтегрованої звітності [Електронний ресурс] / О. Л. Шерстюк // Економіка, управління та адміністрування. — 2020. — № 1. — С. 88-95. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2020_1_16.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 8.10.2021 20.40.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Кирило із міста: Чернігів :: Запитання: 45850  
Кирило запитує:
Добрий день! Підберіть літературу за темою "Міжнародний високотехнологічний маркетинг". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Кирило! Перегляньте наступні джерела:
Каніщенко О. Л. Міжнародний маркетинг у діяльності українських підприємств: моногр. / О. Л. Каніщенко. – Київ: Знання, 2007. – 448 с.
Печуляк Ю. С. Особливості управління міжнародним маркетингом на вітчизняних підприємствах / Ю. С. Печуляк, Н. О. Іксарова // Вісн. Приазов. держ. техн. ун-ту : зб. наук. праць ПДТУ. – 2015. – Вип. 30. – С. 325–332.
Птащенко О. В. Теоретичні аспекти використання бенчмаркінгу для просування високотехнологічної продукції на міжнародних ринках / О. В. Птащенко // Вісн. Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну. Серія : Економічні науки. – 2017. – № 6 (117). – С. 72–79.
Гутарева Н. Ю. Проблемы межкультурной коммуникации в современном социуме [Електронний ресурс] / Н. Ю. Гутарева, Н. В. Виноградов // Мол. ученый. – 2015. – № 9. – С. 1274–1276. – Режим доступу: https://moluch.ru/archive/89/17982.
Данько Т. В. Високотехнологічний маркетинг на світових ринках [Електронний ресурс] // Менеджмент, маркетинг та інтелектуальний капітал в глобальному економічному просторі : [моногр.] / під наук. ред. П. Г. Перерви, О. І. Савченко, В. Л. Товажнянського. – Харків : Цифрова друкарня №1, 2012. – С. 474-488. - Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/12526/3/Danko_Vysokotekhnolohichnyy_2012.pdf.
Демків Я. В. Маркетингові стратегії на високотехнологічних ринках [Електронний ресурс] / Я. В. Демків // Вісн. Нац. ун-ту "Львівська політехніка". Сер. : Логістика. - 2010. – № 669. – С. 171–180. - Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/7564/1/24.pdf.
Отенко І. П. Методологічні основи дослідження міжнародного маркетингу високих технологій / І. П. Отенко, О. В. Птащенко // Вісник Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну. Серія : Економічні науки. - 2019. - № 3. - С. 27–37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknutden_2019_3_5.
Птащенко О. В. Міжнародний маркетинг високих технологій та його взаємозв'язок з інтеграцією та глобалізацією [Електронний ресурс] / О. В. Птащенко // Вісник Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну. Серія : Економічні науки. – 2018. - № 3 (122). – С. 68-78. - Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21021/1/Птащенко_Вісник.pdf.
Птащенко О. В. Застосування інтернет-технологій у міжнародному високотехнологічному маркетингу [Електронний ресурс] / О. В. Птащенко // Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного розвитку :
вітчизняний та зарубіжний досвід : тези допов. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студ. – Тернопіль. - 2018. –С. 115-116. - Режим доступу: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36693/1/zbirnyk_2018.pdf#page=116.
Птащенко О. В. Особливості розвитку високотехнологічного маркетингу [Електронний ресурс] / О. В. Птащенко // Вісн. Східноукр. нац. університету ім. В. Даля (Сєверодонецьк). – 2017. - – Вип. 6 (236). – С. 191–195. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VSUNU_2017_6_35.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 19.09.2021 10.35.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.254406 seconds