Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44057
   


Автор запитання: Ліна із міста: Київ :: Запитання: 45603  
Ліна запитує:
Доброго дня, підкажіть літературу про кейнсіанську модель грошово-кредитного регулювання економіки. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ліно! Перегляньте наступні джерела:
Гальчинський А. С. Криза і цикли світового розвитку / А. С. Гальчинський. - Київ : «АДЕФ-Україна», 2009. - 392 с.
Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж. М. Кейнс. — М., 1976. — 453 с.
Гронтковська Г. Е. Макроекономіка : навч. посіб. / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік. – Київ : Центр учб. літ., 2010. - 672 с.
Пшик Б. І. Шляхи розвитку фінансово-кредитного забезпечення інноваційних процесів в Україні / Б. І. Пшик, В. Т. Сухаревич // Регіональна економіка. – 2008. – № 2. – С. 145–151.
Сліпченко Т. О. Механізм монетарного регулювання за умов транзитивної економіки : дис. …канд. екон. наук. : 08.00.01 / Т. О. Сліпченко ; Тернопіл. нац. економ. ун-т. – Київ, 2011.- 229 с.
Шпаргало Г. Є. Теоретичні засади та світова практика застосування кейнсіанських підходів до грошово-кредитного регулювання / Г. Є. Шпаргало, Ю. А. Семеряк, І. М. Бриндзя // Наук. вісник НЛТУ України. — 2009. — Вип. 19 (5). — С. 268—275.
Грошово-кредитні засоби регулювання економіки [Електронний ресурс] : моногр. / за заг. ред. д. екон. наук Л. В. Кривенко ; [Л. В. Кривенко, О. М. Дутченко, М. І. Синюченко та ін.]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 210 с. - Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/50215/5/Hroshovo _kredytni_zasoby_rehuliuvannia_ekonomiky.pdf;jsessionid=74067E0665856D4823CBC1964FD97F82.
Коваленко В. В. Центральний банк і грошово-кредитна політика [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / В. В. Коваленко, К. Ф. Черкашина ; Держ. вищ. навч. заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 138 с. - Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/50334/5/Kovalenko_Tsentralnyi_bank.pdf.
Коркач І. В. Теоретико-методологічні аспекти розвитку механізму монетарного регулювання економічних процесів / І. В. Коркач // Економічний вісник університету. - 2017. - № 34. - С. 259-267. - Режим доступу: https://economic-bulletin.com/index.php/journal/article/download/181/181/.
Музичка В. В. Кейнсіанська модель грошово-кредитного регулювання економіки [Електронний ресурс] / В. В. Музичка // Соціально-економічні перспективи України в ХХІ столітті : зб. доп. 80-ї наук. конф. студ. КНЕУ, 11-16 квітня 2013 / відпов. О. А. Петухова. - Київ : КНЕУ, 2013. - С. 111-115. - Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/
197235363.pdf.
Основні засади грошово-кредитної політики на 2020 рік та середньострокову перспективу [Електронний ресурс] / Рада Нац. банку України. - Київ, 2019. - 20 с. - Режим доступу: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/MPG_2020-mt.pdf?v=4.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 3.06.2021 10.14.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Єгор із міста: Київ :: Запитання: 45590  
Єгор запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу про пенсійне страхування. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Єгоре! Ми відповідали на даний запит: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за № запиту - Запит № 45487, 43433.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 1.06.2021 12.51.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Львів :: Запитання: 45560  
Андрій запитує:
Добрий день. Допоможіть знайти літературу по еластичності попиту. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
https://pidru4niki.com/1334020339943/politekonomiya/elastichnist_popitu_propozitsiyi
Еластичність попиту (с.33)
http://posek.km.ua/biblioteka/М/Мікроекономіка Наливайко А.П..pdf
Еластичність попиту і пропозиції
https://stud.com.ua/83676/ekonomika/elastichnist_popitu_propozitsiyi
https://umo.edu.ua/images/content/depozitar/navichki_pracevlasht/mikroekonom.pdf
Еластичність попиту та пропозиції (c.19)
https://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/957/1/посибник_упр.попитом.pdf
Еластичність попиту та її види
https://kykiduki.at.ua/publ/mikroekonomika/mikroekonomika_pidruchnik/elastichnist_popitu_ta_jiji_vidi/21-1-0-1243
https://aboutmarketing.info/osnovy-marketynhu/elastychnist-popytu-i-propozytsiyi-faktory-elastychnosti-popytu/
Еластичність попиту на продовольчі товари як елемент конкурентного середовища
http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2010_2_1/pdf/061-064.pdf

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 22.05.2021 19.43.55 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Прилуки :: Запитання: 45515  
Лариса запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу за темою про роль космічної галузі у розвитку промисловості України. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Бухун Ю. В. Шляхи формування механізму інвестиційного забезпечення відтворювальних процесів в космічній галузі / Ю. В. Бухун // Економічний вісник Нац. технічного університету України "Київський політехнічний інститут". — 2015. — № 12. — С. 121-128.
Горбулін В. П. Космічна стратегія та перспективи розвитку країни / В. П. Горбулін // Наука і суспільство. - 2020. - № 2. - С.3-10.
Скірка Н. Я. Структурні зміни в економіці України та стратегічні напрями державного регулювання / Н. Я. Скірка // Економіка та підприємництво. – 2013. – № 4 (73). – С. 49.
Анисенко О. В. Розвиток космічної галузі в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Анисенко // Агросвіт. - 2018. - № 11. - С. 55-59. - Режим доступу: http://www.agrosvit.info/pdf/11_2018/12.pdf.
Битва за «новий космос»: яку роль відіграє Україна і хто з вітчизняних бізнесменів готовий скласти конкуренцію світовим гігантам [Електронний ресурс] // Mind.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://mind.ua/publications/20198288-bitva-za-novij-kosmos-yaku-rol-vidigrae-ukrayina. - Назва з екрана.
Бухун Ю. В. Фінансування інновацій у космічній галузі як важіль структурної перебудови промисловості України [Електронний ресурс] / Ю. В. Бухун // Актуальні проблеми економіки та управління. - 2015. - № 9. - Режим доступу: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/14348/1/2015_2_Buhun.pdf.
В Уряді України звернули увагу на потенціал космічної галузі [Електронний ресурс] // Defence-ua.com : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://defence-ua.com/news/v_urjadi_ukrajini_zvernuli_uvagu_na_potentsial_kosmichnoji_galuzi-2576.html. - Назва з екрана.
Горбулін В. П. Космічна стратегія та перспективи розвитку країни [Електронний ресурс] / В. П. Горбулін // Вісник Нац. академії наук України. — 2020. — № 2. — С. 3-10. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/169886/03-Gorbulin.pdf?sequence=1.
Псюк М. О. Роль космічних агентств у формуванні державної політики розвитку космічної галузі [Електронний ресурс] / М. О. Псюк // Економіка, управління та адміністрування. - 2020. - № 3. - С. 70-77. - Режим доступу: http://ema.ztu.edu.ua/article/view/213514.
Радченко Ю. М. Маркетингові стратегії розвитку космічних технологій в Україні [Електронний ресурс] / Ю. М. Радченко, В. М. Маренич // Зміни харчового виробництва в Україні відповідно до вимог ЄС : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 15 грудня 2020 р., м. Харків. - Харків, 2020. - С. 38-41. - Режим доступу : https://ojs.htek.com.ua/index.php/htek/article/view/101/101.
Шаповал С. Л. Механізм державного регулювання космічної галузі України [Електронний ресурс] / С. Л. Шаповал, А. А. Возненко // Економіка та менеджмент. - 2019. - № 1. - С. 177-186. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Oif_apk_2019_1_23.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 12.05.2021 11.49.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: Ніжин :: Запитання: 45513  
Христина запитує:
Доброго ранку! Мені необхідно знайти електронні нові навчальні посібники з теми про управління персоналом. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Хритино! Перегляньте наступні джерела:
Управління персоналом [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. О. Азарова, О. О. Мороз, О. Й. Лесько, І. В. Романець ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 283 с. - Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf
/52158889.pdf.
Управління персоналом [Електронний ресурс] : метод. рекоменд. до виконання курсової роботи : навч. посіб.к для студ. спец. 073 «Менеджмент», освіт. програми «Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. О. А. Сухорукова. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 20 с. – Режим доступу: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/31557/1/MV_KR_Menedzh_pers_Sukhorukova.docx.
Управління персоналом [Електронний ресурс]: навч.-метод. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 288 с. - Режим доступу: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/33638/1/Посібник 2018 УП-верстка_1 (1).pdf.
Криворучко О. М. Управління персоналом підприємства : навч. посіб. / О. М. Криворучко , Т. О. Водолажська. – Харків : ХНАДУ, 2016. – 200 с. - Режим доступу: https://dl.khadi.kharkov.ua/pluginfile.php/38266/mod_resource/content/2/Posobie_Ypr_PersonalomZ.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 12.05.2021 07.05.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.248343 seconds