Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44057
   


Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 45488  
Аліна запитує:
Доброго дня! Мені потрібна література про адвергеймінг та застосування ігор для просування брендів. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Перегляньте наступні джерела:
Бренд-менеджмент: теорія і практика: навч. посіб. / укл. І. В. Струтинська. - Тернопіль : Прінт-офіс, 2015. - 204 с.
Пінчук О. А. Застосування ігор для просування брендів (адвергеймінг) /О. А. Пінчук // Соціально-економічні перспективи України в ХХI столітті : зб. доп. 80-ї наук. конф. студ. КНЕУ, 11-16 квітня 2013 р. / відп. за вип. О. А. Петухова. - Київ : КНЕУ, 2013. - С. 146-148.
40 лет адвергейминга — ретроспектива рекламных видеоигр [Електронний ресурс] // Pixonic : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://habr.com/ru/company/pixonic/blog/456572/. - Назва з екрана.
Бондар А. Адвергеймінг як нова політична технологія в українському політичному просторі [Електронний ресурс] / А. Бондар // Освіта регіону. - 2011. - № 2. - Режим доступу: https://social-science.uu.edu.ua/article/439.
Бондар А. Формування бренду "Україна" через сучасні інформаційні технології : адвергеймінг [Електронний ресурс] / А. Бондар // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Серія : Політологія. Соціологія. Філософія / редкол.: М. Вегеш (гол. ред.), В. Андрущенко, О. Бабкіна та ін. – Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2010. – Вип. 15. – С. 69–72. - Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/7965/1/ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ УКРАЇНА ЧЕРЕЗ СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ.pdf.
Нянько В. М. Сучасні інструменти інтернет-маркетингу щодо просування бренду та особливості використання статистичних параметрів [Електронний ресурс] / В. М. Нянько, С. В. Капітанець // Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку : зб. наук. праць ХХ Міжнар. наук.-практ. конф., 21 травня 2020 р. / Хмельницька обл. рада, Хмельницький ун-т управління та права ім. Леоніда Юзькова [та ін.]. – Хмельницький, 2020. – С. 190–196. - Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/bitstream/123456789/5641/1/5012_IR.pdf.
Современный адвергейминг: сыграл, оценил, приобрел [Електронний ресурс] // Prmaster.su : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://prmaster.su/termins/sovremennyy-advergeyming-sygral-ocenil-priobrel_159.html. - Назва з екрана.
Чиненов Д. 10 фактов об адвергейминге [Електронний ресурс] / Д. Чиненов // advertology.ru : наука о рекламе : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://www.advertology.ru/article107550.htm. - Назва з екрана.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 3.05.2021 11.27.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Данило із міста: Ніжин :: Запитання: 45487  
Данило запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу про системи пенсійного страхування. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Данило! Перегляньте наступны джерела:
Андрєєва В. В. Система недержавного пенсійного забезпечення / В. В. Андрєєва // Міністерство юстиції : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://minjust.gov.ua/m/str_40557. - Назва з екрана.
Бахмач А. Недержавні пенсійні фонди: статистика, перспективи / А. Бахмач // Вісн. Пенсійного фонду України. - 2008. - № 9. - С. 14-15.
Данилюк О. І. Стан пенсійного забезпечення населення України в контексті євроінтеграційних перетворень / О. І. Данилюк // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 14. – С. 772-776.
Пенсійна реформа в Україні: напрями реалізації : (колект. моногр.) / за ред. Е. М. Лібанової. - Київ : І-нт демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. - 2010. - 269 с.
Сальникова Т. Пенсійне забезпечення: світовий досвід / Т. Сальникова // Вісн. Пенсійного фонду України. - 2008. - № 7. - С. 24-27.
Слюсарчук О. П. Актуальні проблеми подальшого реформування системи пенсійного забезпечення в Україні / О. П. Слюсарчук, Т. О. Бутурлакіна // Теорія та практика державного управління. - 2013. - Вип. 2 (41).
Смутчак З. В. Система пенсійного забезпечення як складова соціального захисту населення / З. В.Смутчак // Економ. вісник Запоріз. держ. інженерної академії. – 2016. – Вип. 5–2 (15). – С. 66-69.
Ткаченко Л. Г. Кодифікація пенсійного законодавства: передумови та проблеми / Л. Г. Ткаченко // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : матер. зб. наук. праць І міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) ; за ред. проф. М. І. Іншина, проф. Н. М. Хуторян, доц. В. І. Щербини. - Київ : Ніка-Центр, 2013. - С. 634-638.
Шумило М. М. Сучасний стан та перспективи розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні / М. М. Шумило // Вісник НАН України. – 2017. – № 2. – С. 76-87.
Чанишева Г. І. Актуальні проблеми теорії трудового права та права соціального забезпечення : моногр. / Г. І. Чанишева, І. М. Сирота, Є. В. Краснов, І. В. Лагутіна, В. С. Тарасенко ; ред. Г. І. Чанишева ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : Фенікс, 2015. - 328 c.
Дахнова О. Є. Сучасний стан і перспективи розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні [Електронний ресурс] / О. Є. Дахнова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2014. - № 2. - С. 59-66. - Режим доступу: http://zt.knute.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=207&Itemid=556&lang=uk.
Накопичувальна система пенсійного страхування [Електронний ресурс] // pfu.gov.ua/ : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.pfu.gov.ua/od/173838-nakopychuvalna-systema-pensijnogo-strahuvannya/. - Назва з екрана.
Петрушка О. В. Досвід реформування пенсійних систем зарубіжних країн та його використання в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Петрушка, Ю. В. Баніт // Наука й економіка. - 2015. - Вип. 1. - С. 19-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nie_2015_1_5.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 2.05.2021 07.57.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Микола із міста: Київ :: Запитання: 45472  
Микола запитує:
Доброго дня! Може знайти матеріали за темою "Світові мегаполіси та їхня конкурентоспроможність". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Миколо! Перегляньте наступні джерела:
Балик Т. В. Управління конкурентоспроможністю міста / Т. В. Балик // Коммунальное хозяйство городов. — 2009. — № 92. — С. 11-19.
Антонюк Б. О. Міжнародна конкурентоспроможність світових мегаполісів / Б. О. Антонюк // Наук. вісник Міжнар. гуманіт. ун-ту. Серія : Економіка і менеджмент. - 2016. - Вип. 16. - С. 36-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2016_16_9.
Марченко І. С. Міжнародна конкурентоспроможність України в європейському конкурентному просторі [Електронний ресурс] : дис ... канд. економ. наук: 08.00.02 / І. С. Марченко. - Харків : Б.в., 2018. - 233 с.- Режим доступу: http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/13889/2/dis_Marchenko 19.02.18.pdf.
Осипов В. М. Конкурентоспроможність міських агломерацій:
світові тренди та перспективи формування в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Осипов, М. С. Кукош // Економічні інновації. - 2014. - Вип. № 57. - С. 283-296. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/72535/28-Osipov.pdf?sequence=1.
Німченко Н. С. Мегаполіси як ключові вузли зовнішньоекономічного простору [Електронний ресурс] / Н. С. Німченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2014. - Вип. 119 (ч. ІІ). - С. 159-166. - Режим доступу: http://apir.iir.edu.ua/index.php/apmv/article/download/2335/2070/.
Парасотченко О. С. Міжнародна конкурентоспроможність світових мегаполісів [Електронний ресурс] / О. С. Парасотченко // Соціально-економічні перспективи України в ХХ столітті : зб. доп. 80-ї наукю. конф. студ. КНЕУ, 11-16 квітня 2013 р. - Київ : КНЕУ, 2013. - С. 131-134. - Режим доступу: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/8857/131-134.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Сассен С. Глобальные города: постиндустриальные производственные площадки [Электронный ресурс] / С. Сассен. – Режим доступу: http://www.urbanclub.ru/?p=77.
Стройч З. Розвиток сучасних китайських мегаполісів [Електронний ресурс] / З. Стройч, В. М. Новіков // Демографія та соціальна економіка. - 2020. - № 3 (41). - С. 59-75.- Режим доступу: https://dse.org.ua/arhcive/41/4.pdf.
Хвищун Н. В. Конкурентоспроможність міста: суть й основні фактори її формування [Електронний ресурс] / Н. В. Хвищун, О. Д. Мороз // Економіка й управління підприємствами та національним господарством. – 2009. – № 27. – С. 39–46. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/nvvnu/ekonomika/2009_27/R2/Khvischun.pdf.
Швиданенко О. Формування стійкої конкурентоспроможності міст КНР [Електронний ресурс] / О. Швиданенко, Б. Антонюк // Міжнародна економічна політика. - 2017. - № 2. - С. 118-136. - Режим доступу: http://iepjournal.com/journals/27/2018_5_Shvydanenko_Antoniuk.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 28.04.2021 11.34.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 45471  
Марина запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу про оцінювання персоналу. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Перегляньте наступні джерела:
Виноградський М. Д. Управління персоналом : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. - 2-ге вид. - Київ : ЦУЛ, 2009. - 502 с.
Грішнова О. А. Оцінювання персоналу: сучасні підходи до забезпечення ефективності / О. А. Грішнова // Управління людськими ресурсами: проблеми, теорії та практики. – 2010. – № 7. – С. 42–50.
Данюк В. М. Управління персоналом / В. М. Данюк, А. М. Колот, Г. С. Суков та ін. - Київ : КНЕУ, 2013. - 667 с.
Дяків О. П. Оцінка персоналу методом ASSESSMENT CENTER / О. П. Дяків, М. В. Пилипчук // Вісник Східноукр. нац. ун-ту ім. Володимира Даля. – 2011. – №14 (168). – Ч. І. – С. 100-104.
Колот А. М. Мотивація персоналу : підручн. / А. М. Колот ; Київ. нац. економ. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2002. – 337 с.
Лук’янченко Н. Д. Мотивація персоналу : навч. посіб. / Н. Д. Лук’янченко, Л. Л. Бунтовська. – Донецьк : ДонНУ, 2004. - 302 с.
Хоронжий А.Г. Основи соціального управління : курс лекцій : навч. посіб. – Львів : Магнолія плюс, 2006. – 220 с.
Стахів О. Проведення оцінки персоналу на підприємстві з метою стимулювання працівників до підвищення кваліфікації / О. Стахів // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 1. – С. 29–35.
Ткач А. А. Методи оцінювання управлінського персоналу промислових підприємств / А. А. Ткач // Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємство. – 2008. - № 4. – С. 222-225.
Базалійська Н. П. Концептуальні основи оцінювання персоналу промислового підприємства [Електронний ресурс] / Н. П. Базалійська, Д. І. Бойко // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2015. - Вип. 5. - С. 296-300. - Режим доступу: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/5019/3/59.pdf.
Зленко А. М. Оцінка працівників методом «360 градусів» [Електронний ресурс] / А. М. Зленко // Економічний вісник університету : [зб. наук. праць Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-ту ім. Григорія Сковороди]. – 2012. – Вип. 18/1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Evu/2012_18_1/Zlenko.pdf.
Константинова Ю. П. Теорія підтримки бажаної поведінки як ефективна система мотивації персоналу [Електронний ресурс] / Ю. П. Константинова // Соціально-економічні перспективи України в ХХ столітті : зб. доп. 80-ї наук. конф. студ. КНЕУ, 11-16 квітня 2013 р. - Київ : КНЕУ, 2013. - С. 81-84. - Режим доступу: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/8841/81-84.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Лойко І. Г. Аналіз сучасних методів оцінювання персоналу [Електронний ресурс] / І. Г. Лойко // Зб. наук. праць Укр. державного університету залізничного транспорту. - 2014. - № 146. - С. 129-Режим доступу: http://csw.kart.edu.ua/article/view/73887/69348.
Олійнік О. С. Концептуальний механізм організації роботи з персоналом [Електронний ресурс] / О. С. Олійник // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2018. - Вип. 21. - С. 344-348. - Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/21-2018/69.pdf.
Цимбалюк С. О. Оцінювання персоналу [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. О. Цимбалюк, О. М. Білик ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2021. - 311 с. - Режим доступу: http://projects.dune-hd.com/bitstream/handle/2010/35638/Tsymbaliuk Bilyk.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 28.04.2021 09.37.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Житомир :: Запитання: 45456  
Тетяна запитує:
Підберіть літературу за темою "Міжнародні відносини у транскордонному просторі. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Перегляньте наступні джерела:
Бестужева С. В. Міжнародна економічна діяльність України : навч. посіб. / С. В. Бестужева ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 266 с.
Кіш Є., Ковач В. Формування системи транскордонного співробітництва
України. Геополітика України : історія і сучасність : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Ужгород 8–9 квіт. 2011 р. - Ужгород, 2011. – С. 243–246.
Мікула Н. А. Транскордонне співробітництво / Н. А. Мікула, В. В. Толкованов. – Київ : Видавництво «Крамар», 2011. – 259 с.
Мікула Н. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво: моногр. / Н. Мікула. - Львів : ІРД НАНУ, 2004. - 395 с.
Розвиток транскордонного співробітництва / за ред. В. С. Кравців. – Львів: Іститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України,
2016. 125 с.
Стрижиченко Н. О. Єврорегіон як форма транскордонного співробітництва [Електронний ресурс] / Н. О.Стрижиченко // Бізнесінформ. – 2012. - № 7. – С. 61-64.
Тимечко І. Р. Класифікація механізмів взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі / І. Р. Тимечко // Регіональна економіка. - 2016. - № 1. - С. 144-149.
Тихончук Л. Х. Ідентифікація глобальних корпорацій в системі державного регулювання міжнародних економічних відносин / Л. Х. Тихончук // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 23. - С. 93-97.
Транскордонне співробітництво та розвиток транскордонних кластерів / за ред. В. С. Кубійди, А. Ф. Ткачука, В. В. Толкованова. – Київ : Крамар, 2009. – 242 с.
Транскордонне співробітництво України: стан, проблеми, перспективи : моногр. / за заг. ред. І. В. Артьомова. – Ужгород : МПП «Гражда», 2012. – 520 с.
Державна програма розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/554-2016-п.
Про транскордонне співробітництво [Електронний ресурс] : закон України № 1861-IV від 24.06.2004 р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1861-15.
Кухарська Н. О. Транскордонне співробітництво як форма розвитку економічних відносин України на регіональному рівні [Електронний ресурс] / Н. О. Кухарська. – Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7180/1.
Луцька Н. І. Розвиток єврорегіонів в системі транскордонного співробітництва України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Н. І. Луцька ; [наук. керівн. І. М. Школа] ; Ін-т світової екон. і міжнар. відносин НАНУ. - Київ, 2011. - 20 с. – Режим доступу: https://mydisser.com/ua/catalog/view/45/760/8496.html.
Циганов С. А. Вплив транснаціоналізації на розвиток конкурентних відносин [Електронний ресурс] / С. А. Циганов, В. О. Сизоненко, Н. В. Циганова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2018. – Вип. 137. - С. 77-88. – Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/apmv/apmv_2018_137.pdf.
Заплітна Т. В. Транскордонне співробітництво за участю прикордонних регіонів України [Електронний ресурс] / Т. В. Заплітна, М. В. Антонюк. - Режим доступу: http://vstup.ntu.edu.ua/conf-innov-part-1.pdf#page=152.
Редьква О. З. Транскордонне співробітництво в Україні: перспективи розвитку Єврорегіонів / О. Редьква, В. Цеханович // Галицький економічний вісник. —2020. — Том 64. — № 3. — С. 52–58. — (Економіка). – Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/browse?type=ispartof&value=Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 3 (64), 2020.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 26.04.2021 05.28.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.303153 seconds