Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44057
   


Автор запитання: Іван із міста: Черкаси :: Запитання: 45450  
Іван запитує:
Добрий день. Потрібна література на тему Стан і перспективи розвитку лізингу у сільському господарстві. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Іване! Пропонуємо вам опрацювати такі джерела інформації:
Баєва О. Лізингові відносини в аграрному секторі економіки України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / О. Баєва ; Нац. наук. центр «Ін-т аграр. Економіки». — Київ, 2004. — 19 с.: рис., табл.
Васильчак С. Кредитні інструменти розвитку лізингу та ризики в аграрних підприємствах [Електронний ресурс] / С. Васильчак, О. Жидяк, О. Жидяк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. — 2016. — Вип. 6. — С. 119-121. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2016_6_27.
Гаврилюк В. Особливості формування лізингових ризиків сільськогосподарських підприємств, їх страхування [Електронний ресурс] / В. Гаврилюк // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. — 2010. — Вип. 18. — С. 325-328. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZnpPdatu_2010_18_74.
Галецька Т. Стан і перспективи розвитку лізингу в технічному забезпеченні сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / Т. Галецька // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Економіка. — 2012. — Вип. 20. — С. 103-106. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2012_20_23.
Гринчук Ю. Лізинг у технічному забезпеченні сільськогосподарських підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Ю. Гринчук ; Львів. держ. аграр. ун-т. — Львів, 2006. — 20 с.
Дяченко О. Лізинг як складова відтворення матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / О. Дяченко // Агросвіт. — 2012. — № 17. — С. 45-48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2012_17_11.
Єпіфанова І. Реалізація основної функції лізингу при його використанні підприємствами сільськогосподарської галузі [Електронний ресурс] / І. Єпіфанова, А. Союменко // Економіка. Фінанси. Право. — 2018. — № 12. — С. 9-14. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2018_12_4.
Карасьова Н. Використання лізингу для реновації основних засобів сільськогосподарських підприємств: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Н. Карасьова ; Житомир. нац. агроекологічний ун-т. — Житомир, 2009. — 20 с.
Лозінська К. Аналіз тенденцій розвитку лізингових відносин сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / К. Лозінська // Економіка і регіон. — 2012. — № 4. — С. 31-35. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2012_4_9.
Лункіна Т. Підвищення економічної стійкості сільськогосподарських підприємств на основі інтенсифікації виробництва: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Т. Лункіна ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2011. — 20 с.: рис., табл.
Павленко О. Розвиток лізингових відносин аграрних підприємств [Електронний ресурс] / О. Павленко, І. Вініченко. // Ефективна економіка. — 2017. — № 8. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2017_8_28.
Прокопенко О. Лізинг як інструмент інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / О. Прокопенко, В. Омельяненко // Маркетинг і менеджмент інновацій. — 2013. — № 2. — С. 150-158. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2013_2_15.
Сичова М. Оновлення матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств України через механізм фінансового лізингу [Електронний ресурс] / М. Сичова, Н. Шевченко // Агросвіт. — 2009. — № 11. — С. 31-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2009_11_8.
Скоцик В. Лізинг як джерело оновлення парку техніки сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / В. Скоцик // Інноваційна економіка. — 2013. — № 6. — С. 258-261. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_6_63.
Шкуратов О. Лізинг як інвестиційний інструмент управління розвитком аграрних підприємств [Електронний ресурс] / О. Шкуратов // Інвестиції: практика та досвід. — 2009. — № 1. — С. 16-20. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2009_1_5.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 23.04.2021 12.53.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліна із міста: Сквира :: Запитання: 45440  
Ліна запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу про інноваційні технології в економіці та їхній вплив на подолання кризових явищ. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ліно! Перегляньте наступні джерела:
Болюх В. Экономический анализ / В. Болюх, В. Бурчевская. - М. : Инфра-М, 2008. - 233 с.
Волчков О. Н. Інноваційна активність фірми на основі застосування механізму оновлення основних фондів - стратегічний ресурс збереження конкурентоспроможності та економічного зросту / О. А. Волчков // Інженерний журнал. - 2007. - N 4. - С. 41-46.
Богацька Н. М. Інноваційні технології і економіці підприємства [Електронний ресурс] / Н. М. Богацька, О. А. Гончар. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/10_NPE_2009/Economics/37741.doc.htm.
Костенко О. П. Комерціалізації інтелектуально-інноваційних технологій [Електронний ресурс] : моногр. / О. П. Косенко. - Харків : НТУ "ХПІ", 2015. - 599 с. - Режим доступу: http://repository.pip.kharkov.ua/handle/KhPl-Press/27646.
Кульчинський В. А. Інноваційні технології в менеджменті персоналу і управлінні виробничими системами [Електронний ресурс] / В. А. Кульчинський // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ". Серія: Економ. науки. -2018. - N 19. - С. 127-130. - Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37507.
Соболєва Г. Г. Інноваційні технології як чинник підвищення конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / Г. Г. Соболєва // Молодий вчений. - 2018. - N 2. - С. 424-427. - Режим доступу: molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/2/100.puff.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 22.04.2021 11.12.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 45429  
Яна запитує:
Доброго ранку! Мені потрібна література про цифровий маркетинг в управлінні підприємством. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Перегляньте наступні джерела:
Короткий Г. І. Рекламний менеджмент : навч. посіб. / Г. І. Короткий, І. І. Віннікова. - Київ, 2009. - 241 с.
Вертайм К. Цифровой маркетинг. Как увеличить продажи с помощью социальных сетей, блогов, вики-ресурсов, мобильных телефонов и других современных технологий / К. Вертайм, Я. Фенвик. – М. : Альпина Паблишер, 2010. – 384 с.
Данько Т. П. Количественные методы анализа в маркетинге : [моногр.] / Т. П. Данько, И. И. Скоробогатых. – СПб. : Питер, 2005. – 384 с.
Матвіїв М. Я. Вірусний маркетинг на міжнародному ринку банківських послуг / М. Я. Матвіїв // Журнал Європейс. економіки. – 2012. – Т. 11. – № 3. – С. 360.
Матвіїв М. Я. Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : [моногр.] / М. Я. Матвіїв. – Тернопіль : Економ. думка, 2013. – 415 с.
Окландер М. А. Специфічні відмінності цифрового маркетингу від Інтернет-маркетингу / М. А. Окландер, O. O. Романенко // Економ. вісник Нац. техн. ун-ту України «Київський політехнічний інститут». - 2015. - № 12. - С. 362–371.
Гросул В. А. Digital-маркетинг як дієвий інструмент антикризового розвитку підприємства ресторанного бізнесу в період пандемії та її рецесії [Електронний ресурс] / В. А. Гросул, Н. Ю. Балацька // Підприємництво та інновації. - 2020. - Вип. 11-2. - С. 7-12. - Режим доступу: http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/279/273.
Демків Я. В. Цифрова трансфомація торгівлі: стан та тенденції в Україні і світі [Електронний ресурс] / Я. В. Демків, Л. М. Прокопишин-Рашкевич // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Серія: Логістика. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2018. — № 892. — С. 64–71. - Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/44553/2/2018n892_Demkiv_Ia_V-Digital_transformation_64-71.pdf.
Карпіщенко О. О. Цифровий маркетинг як інноваційний інструмент комунікацій [Електронний ресурс] / О. О. Карпіщенко, Ю. Е. Логінова // Економічні проблеми сталого розвитку : матер. допов. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 20-річчю наук. діяльності ф-ту економіки та менеджменту СумДУ, м. Суми, 3-5 квітня 2012 р. / відп. за вип. О. В. Прокопенко. — Суми : СумДУ, 2012. — Т.5. — С. 177-178. – Режим
доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2811.
Люльчак З. С. Стан та перспективи розвитку DIGITAL-маркетингу [Електронний ресурс] / З. С. Люльчак // Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка". – 2012. – № 749 : Логістика. – C. 200–206. - Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/25852/1/38-200-206.pdf.
Романенко Л. Ф. Цифровий маркетинг: сутність та тенденції розвитку [Електронний ресурс] / Л. Ф. Романенко // Режим доступу: https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/download/201/190/.
Рубан В. В. Цифровий маркетинг: роль та особливості використання [Електронний ресурс] / В. В. Рубан // Економ. вісник Запоріз. держ.інженерної академії. - 2017. - № 2. - С. 20-25. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/evzdia_2017_2(2)__5.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 21.04.2021 06.08.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Вінниця :: Запитання: 45424  
Надія запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, потрібні джерела до курсової про проблеми формування місцевих бюджетів. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Надіє! Пропонуємо вам такі джерела для опрацювання:
Верланов Ю. Децентралізація в Україні: тенденції і фактори формування доходів місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / Ю. Верланов, О. Радиченко // Публічне управління та регіональний розвиток. — 2019. — № 6. — С. 732-752. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/purr_2019_6_4.
Вінницька О. Фінансова політика та її роль у формуванні доходів місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / О. Вінницька, І. Бержанір // Економічні горизонти. — 2018. — № 2. — С. 51-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/fineconsm_2018_2_9.
Дахнова О. Особливості формування доходів місцевих бюджетів України [Електронний ресурс] / О. Дахнова, Ю. Сухіна // Економіка. Фінанси. Право. — 2018. — № 4(2). — С. 46-48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2018_4(2)__13.
Дем’янчук О. Тенденції формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів України в контексті децентралізації [Електронний ресурс] / О. Дем’янчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Економіка. — 2019. — № 13. — С. 55-65. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2019_13_11.
Дем’янюк А. Формування місцевих бюджетів в умовах здійснення реформи децентралізації [Електронний ресурс] / А. Дем’янюк // Економіка. Фінанси. Право. — 2016. — № 11(4). — С. 23-25. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2016_11(4)__7.
Журба О. Формування і використання місцевих бюджетів України, їх вплив на розвиток країни [Електронний ресурс] / О. Журба // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. — 2018. — Вип. 56. — С. 156-160. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2018_56_28.
Зінченко М. Податковий метод формування вхідних фінансових потоків місцевих бюджетів України [Електронний ресурс] / М. Зінченко. // Ефективна економіка. — 2015. — № 2. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_2_70.
Корягіна Т. Роль регіональних податкових надходжень у формуванні місцевих бюджетів в Україні [Електронний ресурс] / Т. Корягіна, В. Ільченко // Причорноморські економічні студії. — 2019. — Вип. 41. — С. 164-169. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2019_41_32.
Ляшенко Ю. Особливості формування бюджетів місцевого самоврядування: досвід України та сусідніх країн [Електронний ресурс] / Ю. Ляшенко, В. Погорєлов. // Ефективна економіка. — 2016. — № 9. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_9_33.
Матросова Л. Сучасні проблеми формування бюджетів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Л. Матросова, Д. Соловйова // Економіка. Фінанси. Право. — 2018. — № 4(3). — С. 30-34. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2018_4(3)__10.
Машкаров Ю. Прикладні аспекти побудови економетричної моделі формування місцевого бюджету в умовах децентралізації [Електронний ресурс] / Ю. Машкаров, М. Коваленко, М. Коваленко, В. Петченко. // Державне будівництво. — 2018. — № 2. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2018_2_7.
Рошило В. Місцеві бюджети в умовах децентралізації: проблематика формування та напрями реформування [Електронний ресурс] / В. Рошило // Бізнес-навігатор. — 2019. — Вип. 2. — С. 135-139. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2019_2_28.
Слюсар С. Вплив децентралізації на формування місцевих бюджетів України [Електронний ресурс] / С. Слюсар // Економічний вісник університету. — 2020. — Вип. 47. — С. 81-92. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2020_47_15.
Татарин Н. Формування місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації [Електронний ресурс] / Н. Татарин, І. Пупко // Причорноморські економічні студії. — 2018. — Вип. 29(2). — С. 85-89. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_29(2)__19.
Щур Р. Особливості формування доходів місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації [Електронний ресурс] / Р. Щур, Т. Зварич // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. — 2017. — Вип. 13(2). — С. 201-209. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2017_13(2)__26.
Яковченко Д. Сучасний стан формування та використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів України [Електронний ресурс] / Д. Яковченко, О. Насібова. // Ефективна економіка. — 2018. — № 10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_10_63.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 20.04.2021 08.46.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 45423  
Аліна запитує:
Доброго дня, мені потрібна література про фондові ринки світу. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліна! Перегляньте наступні джерела:
Бутенко Д. С. Розвиток інструментів біржового фондового ринку як необхідна умова забезпечення конкурентоспроможності торгівельної інфраструктури національного фондового ринку / Д. С. Бутенко // Фінансова інфраструктура України: проблеми та напрямки розвитку : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Криниця, 2013. – С. 117–120.
Карлін М. Управління державними фінансами : [навч. посібн.] / М. Карлін, О. Борисюк. – Луцьк : ПП Іванюк, 2013. – 273 с.
Коніна М. Сучасний стан фінансового ринку та шляхи його вдосконалення / М. Коніна // Економ. дискурс. – 2016. – Вип. 2. - С. 183–192.
Мозговий О. Сучасна парадигма функціонування світового фінансового ринку / О. Мозговий // Міжнародна економічна політика. – 2016. - № 1 (24). – С. 29-51.
Чурницька І. Розвиток фінансового ринку в Україні : глобальні виклики та переваги / І. Чурницька // Економіка та держава. – 2015. – № 10. - С. 40–44.
The Global Financial Centres Index [Електронний ресурс] // Longfinance.net : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.longfinance.net/programmes/financial-centre-futures/global-financial-centres-index/. - Назва з екрана.
The Global Financial Centres Index 10 [Електронний ресурс] // Longfinance.net : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.longfinance.net/publications/long-finance-reports/the-global-financial-centres-index-10/. - Назва з екрана.
Банира І. Найвпливовіші фондові біржі світу [Електронний ресурс] / І. Банира. - Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/21218/2/SEIED_2017_Banyra_I-Most_influential_stock_exchanges_154-155.pdf.
Борисюк О. В. Фінансовий ринок України: тенденції розвитку в умовах глобальних викликів [Електронний ресурс] / О. В. Борисюк // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. - 2017. - Вип. 2 (07). - Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/7_2017/47.pdf.
Голуб С. М. Тенденції та особливості розвитку фінансових ринків світу та України [Електронний ресурс] / С. М. Голуб // Наукові праці НДФІ. - 2016. - № 1 (74). - С. 126-136. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npndfi_2016_1_10.pdf.
Еш С. М. Фінансовий ринок [Електронний ресурс] : курс лекцій з дисц. «Фінансовий ринок» для студ. спец. «Фінанси» ден. та заоч. форм навч. / С. М. Еш ; Нац. ун-т харчових технологій. - Київ : НУХТ, 2007. – 141 с. - Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/11006/3/Financial market.pdf.
Зарічна К. Вплив Covid – 19 на стан фондових ринків світу [Електронний ресурс] / К. Зарічна, В. А. Ковтун // Стратегічні пріоритети розвитку економічної системи України : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. / за ред. Н. С. Танклевської. - Херсон : ХДАУ, 2020. - С. 74-77. – Режим доступу: http://dspace.ksau.kherson.ua/bitstream/handle/123456789/4975/ . .- . . 12.11.2020.pdf?sequence=1.
Краснова І. В. Фондовий ринок в Україні: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / І. В. Краснова // Проблеми економіки. - 2014. - № 1. - С. 129-134. - Режим доступу: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/30293/Krasnova_129.pdf?sequence=2&isAllowed=y.
Михайлов О. І. Ефективність інтеграції фондових бірж світу [Електронний ресурс] / О. І. Михайлов ; ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2017 . – 65 с. - Режим доступу: http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/13528/1/6.030203_Kopylova_Olha_Volodymyrivna1.pdf.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua/.
Регіональна політика Європейського Союзу [Електронний ресурс] : підручник / [за ред. В. Чужикова]. — Київ : КНЕУ, 2016. — 495 с. – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/78513626.pdf.
Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 15 Жовтня 2019 р. – Полтава : ПолтНТУ, 2019. – 279 с. - Режим доступу: https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/events/conf/2019/151019/materials.pdf.
Ярошевська О. В. Паритет валют як віддзеркалення стану фондових ринків світу і руху капіталу [Електронний ресурс] / О. В. Ярошевська // Економіка і держава. - 2018. - № 2. - С. 56-61. - Режим доступу: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=3982&i=12.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 20.04.2021 08.27.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.38417 seconds