Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44057
   


Автор запитання: Альона із міста: Ніжин :: Запитання: 45422  
Альона запитує:
Доброго ранку! Підберіть літературу про фондові ринки України.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Фондовий ринок України: особливості функціонування в сучасних умовах
http://www.economy.in.ua/pdf/5_2020/20.pdfх
Діяльність фондови х бірж в Україні на сучасному етапі
http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/31_2019_ukr/100.pdf
Сучасні тенденції розвитку фондового ринку України
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2019/60.pdf
Структура фондового ринку
https://pidru4niki.com/73090/finansi/struktura_fondovogo_rinku
Аналіз розвитку фондового ринку в Україні на основі індексу ПФТС
https://www.researchgate.net/profile/Illia-Antoshchuk/publication/349943908_ANALIZ_ROZVITKU_FONDOVOGO_RINKU_V_UKRAINI_NA_OSNOVI_INDEKSU_PFTS/links/604840dc4585154e8c8ad188/ANALIZ-ROZVITKU-FONDOVOGO-RINKU-V-UKRAINI-NA-OSNOVI-INDEKSU-PFTS.pdf
Шкиря А.С. Сучасні тенденції розвитку фондового ринку України
http://libfor.com/index.php?newsid=3871
Аналіз діяльності фондових бірж на ринку цінних паперів України
http://global-national.in.ua/archive/19-2017/93.pdf
https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/events/conf/2019/151019/materials.pdf
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
https://www.nssmc.gov.ua/about-us/about-us/
https://ips.ligazakon.net/document/U1063_11?an=34
Українська міжбанківська валютна біржа
https://www.uicegroup.com/pro-birzhu-prat-umvb/istoriya/
https://pidru4niki.com/1228112859684/finansi/ukrayinska_mizhbankivska_valyutna_birzha_umvb
Фондова біржа ПФТС
https://pfts.ua/stock-exchange-pfts
http://www.fbp.com.ua/About/FoundingDocuments.aspx?link=index.php?content=591
Українська фондова біржа
https://ukrse.com.ua/ukrajinska-fondova-birzha
ПАТ «Українська біржа»
http://www.ux.ua/s204

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 20.04.2021 06.33.56 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Київ :: Запитання: 45369  
Інна запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу за темою "Бюджетна політика країн Європейського Союзу". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! Перегляньте наступні джерела:
Базика С. К. Бюджетне планування як інструмент фінансового стратегічного управління / С. К. Базика // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 18. – С. 114-118.
Гаврилова Л. В. Формування бюджету в країнах із розвинутою економікою / Л. В. Гаврилова // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 16. – С. 46-51.
Зубенко В. А. Формирование бюджета собственных ресурсов в Евросоюзе / В. А. Зубенко, А. Масалимова // Междунар. экономика. – 2016. – № 8. – С. 15-28.
Кудряшов В. П. Управління бюджетними операціями з урахуванням фіскальних правил / В. П. Кудряшов // Фінанси України. – 2018. – № 12. – С. 31-51.
Кудряшов В. П. Фіскальні правила та коригування бюджетної політики / В. П. Кудряшов // Економіка України. – 2018. – № 11–12. – С. 47-59.
Плескач В. Зарубіжний досвід застосування середньострокового бюджетного планування / В. Плескач, Н. Конопацька // Банківська справа. – 2016. – № 2. – С. 3-18.
Поручник А. Процеси бюджетної консолідації в Європейському Союзі / А. Поручник, А. Кулай // Міжнар. економ. політика. - 2015. – № 1 (22). –– С. 5–26.
Соколовська А. М. Дискусійні питання реформування ПДВ / А. М. Соколовська, В. О. Твардієвич // Фінанси України. - 2016. - № 8. - С. 35-51.
Хорошаєв Є. С. Формування інтегративної фіскальної моделі в Європейському Союзі / Є. С. Хорошаєв. - К., 2015. 215 с.
Чекановський В. П. Світовий досвід реформування бюджетних систем зарубіжних країн та шляхи його впровадження в Україну / В. П. Чекановський // Економіка та держава. – 2015. – № 10. – С. 127-129.
Єврокомісія представила «бюджет розвитку» ЄС на 2020 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2715566-evrokomisia-predstavila-budzet-rozvitku-es-na-2020-rik.html.
Макогон В. Бюджетна політика у країнах ЄС [Електронний ресурс] / В. Макогон // Фінанси та банківська справа. – 2011. - № 6. – С. 36-46. – Режим доступу: http://visnik.knute.edu.ua/files/2011/06/4.pdf.
Подакова В. Є. Гармонізація системи оподаткування в країнах Європейського Союзу [Електронний ресурс] / В. Є. Подакова, К. В. Бондаревська, В. О. Гришкін // Причорноморські економічні студії. – 2018 . – Вип. 33. – С. 36-40. – Режим доступу: http://bses.in.ua/journals/2018/33_2018/9.pdf.
Рада ЄС змінила бюджет-2020, виділивши 3,1 мільярда євро на боротьбу з епідемією [Електронний ресурс] // Економічна правда : [вебсайт]. - Електронні дані. – Електронні дані. – Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/14/659378/. – Назва з екрана.
Регіональна політика Європейського Союзу [Електронний ресурс] : підручник / [за ред. В. Чужикова]. — Київ : КНЕУ, 2016. — 495 с. – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/78513626.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 9.04.2021 04.19.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 45360  
Світлана запитує:
Доброго дня, допоможіть підібрати літературу з розвитку моделі "зеленої економіки" та сучасних агротехнологій. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Перегляньте наступні джерела:
«Зелёная» экономика: обзор оценок окружающей среды Европы / ЕАОС. – Копенгаген, 2011. – 213 с.
Агаркова Н. В. Регіональний вимір екологічної безпеки з урахуванням загроз виникненні техногенних і природних катастроф / Н. В. Агаркова, А. Б. Качинський, А. В. Степаненко. – Київ : НІСД, 1995. – 234 с.
Войнаренко М. П. Кластери в інституційній економіці : [моногр.] / М. П. Войнаренко. – Хмельницький : Тріада-М, 2011. – 502 с.
Екологічне підприємництво та екологізація підприємництва: теорія, організація, управління : монографія / Л. В. Жарова, Є. Ю. Какутич, Є. В. Хлобистов ; [за ред. акад. Б. М. Данилишина]. – Суми : Університет. книга, 2009. – 240 с.
Національна політика «зеленого» зростання в Україні : моногр. / Т. П. Галушкіна, Л. О. Мусіна, Н. І. Хумарова. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України ; Саки : ПП «Підприємство Фєнікс», 2012. – 272 с.
Оновлення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року в галузі електроенергетики та вугільної промисловості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.44699.0.
Формування ринку екологічних послуг в форматі розвитку «зеленої» економіки / [за наук. ред. д.е.н., проф., заслуженого економіста України Т. П. Галушкіної]. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України ; Саки: ПП «Підприємство Фєнікс», 2012. – 264 с.
Костерін В. Екоподаткова трудова реформа – основа зеленої економіки [Електронний ресурс] / В. Костерін. – Режим доступу: http://www.greenparty.ua/news/news_23495.html.
Потапенко В. Г. Стратегічні пріоритети безпечного розвитку України на засадах «зеленої економіки» [Електронний ресурс] : моногр. / В. Г. Потапенко. - Київ : НІСД, 2012. – 360 с. - Режим доступу: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2013-04/Potapenko_mon-29b20.pdf.
Рибачук В. П. Кластерна модель інноваційного розвитку агропромислового виробництва регіону на засадах «зеленої економіки» [Електронний ресурс] / В. П. Рибачук // Наук. вісник Херсон. держ. ун-ту. - 2016. - Вип. 19. Ч. 1. - С. 110-113. - Режим доступу: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_19/1/28.pdf
Тищенко О. П. Державна кластерна політика в контексті формування інноваційної моделі розвитку національної економіки [Електронний ресурс] / О. П. Тищенко, С. А. Заніздра // Бізнес Інформ. – 2014. –
№ 8. – С. 34–39 . – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_8_6.
Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/publish/
article?art_id=47920&cat_id=46017&showHidden=1#_Toc231016337.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 8.04.2021 08.01.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 45287  
Лариса запитує:
Доброго дня, підберіть літературу за темою про розвиток льонопереробної галузі України.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Карлюк Д. О. Удосконалення управління інноваційним розвитком підприємств льонопереробної галузі : автореф. дис... канд. екон. наук / Д. О. Карлюк. – Київ, 2006. – 24 с.
Кругла Н. А. Історія розвитку льонарства в Україні : навч. посіб. / Н. А. Кругла, В. А. Верrунов. - Херсон : Адамс, 2002.- 168 с.
Кузьміна Т. О. Якість і стандартизація модифікованих лляних волокон : моногр. / Т. О. Кузьміна, Л. А. Чурсіна, Г. А. Тіхосова. – Херсон : Олді-плюс, 2009. – 416 с.
Наумов О. Б. Розвиток текстипьної промислоdості та ії сировинної бази / О. Б. Наумов. - Херсон : Олдн-плюс, 2004. - 396 с.
Скорченко А. Ф. Наукові основи інтенсифікації виробництва та поглибленої переробки льоносировини : автореф. дис... д-ра с. -г. наук : спец. - 06.00.09 / А. Ф. Скорченко ; Ін-т землеробства. - Київ, 1997. - 47 с.
Чехова І. В. Вітчизняний ринок льону / І. В. Чехова, С. А. Чехов, М. П. Шкурко // Економіка України. – 2017. – № 1. – С. 52–54.
Богданюк О. В. Льонарство України : сучасний стан галузі та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / О. В. Богданюк, Т. М. Гайдученко // Молодий вчений. - 2018. - № 3. - С. 638-640. - Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/3/142.pdf.
Вергун А. М. Управління економічною безпекою підприємств легкої промисловості [Електронний ресурс] / А. М. Вергун, В. О. Кіцай // Актуальні проблеми економіки та фінансів : зб. тез наук. робіт V Міжнар. наук.-практ. конф. (Буковель, 21-24 березня 2016 р.). — 2016. — Т. 1. — С. 99-101. - Режим доступу: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/2347/1/20161006_504.pdf.
Коваленко М. А. Організаційно-економічна стратегія розвитку льонопереробної галузі України [Електронний ресурс] / М. А. Коваленко, Д. О. Карлюка, С. П. Герасемюк // Легка промисловість. - 2005. - № 1. - С. 51. - Режим доступу: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/12157/1/LP_2005_N1_P051.pdf.
Кравчук Н. І. Агропромислова інтеграція як чинник зростання конкурентоспроможності льоновиробництва [Електронний ресурс] / Н.І. Кравчук, В. П. Якобчук. – Режим доступу: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/1887.
Сисоєнко І. А. Вплив інтеграційних процесів на розвиток льонопереробної галузі [Електронний ресурс] / І. А. Сисоєнко // Легка промисловість. - 2007. - № 4. - С. 42-43. - Режим доступу: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/12035/1/LP_2007_N4_P042-043.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 24.03.2021 08.47.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ніна із міста: Київ :: Запитання: 45257  
Ніна запитує:
Добрий день! Мені потрібна література про міжнародний франчайзинг. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте наступні джерела:
Григоренко Т. М. Франчайзинг – прогресивна форма ведення міжнародного бізнесу / Т. М. Григоренко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 12. – С. 26-32.
Кузьмін О. Є. Франчайзинг : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, Т. В. Мирончук, І. З. Салата, Л. В. Марчук. – Київ : Знання, 2011. - 267 с.
Пілюшенко В. Л. Міжнародний маркетинг : навч. посіб. / В. Л. Пілюшенко, С. Ф. Смерічевський, С. В. Борзенков ; Донец. держ. ун-т упр. - Донецьк : ВІК, 2004. - 235 c.
Соковатий О. В. Організаційні методи впровадження нових технологій на основі франчайзингу : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 / О. В. Соковатий ; Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України. - Київ, 2009. - 23 c.
Безрукова Н. В. Міжнародний франчайзинг як форма освоєння світових ринків: особливості розвитку та вплив на світовий валовий продукт [Електронний ресурс] / Н. В. Безрукова, В. В. Семенець // Економ. простір. - 2016. - 106. - С. 16-25. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ecpros_2016_106_4.pdf.
Бондаренко Н. М. Ринок франчайзингових послуг в Україні: переваги та недоліки [Електронний ресурс] / Н. М. Бондаренко, Д. В. Савченко // Науковий погляд: економіка та управління. - 2020. - №2 (68). - С. 7-12. - Режим доступу: http://scientificview.umsf.in.ua/archive/2020/2_68_2020/3.pdf.
Воскресенська Ю. В. Міжнародний франчайзинг та розвиток економіки України [Електронний ресурс] / Ю. В. Воскресенська. - Запоріжжя : ЗНУ, 2020. - 113 с. - Режим доступу: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/
bitstream/12345/3695/1/Воскресенська.pdf.
Галушка Є. О. Особливості та перспективи розвитку франчайзингу в Україні [Електронний ресурс] / Є. О. Галушка // Вісн. Чернівец. торгов.-економ. ін-ту. Серія: Економічні науки. – 2011. – Вип. 2. – С. 61–67. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2011_2(1)__11.
Глушаченко Н. А. Міжнародний франчайзинговий бізнес [Електронний ресурс] / Н. А. Глушаченко ; Укр. академія банків. справи. – Суми, 2012. - 35 с. - Режим доступу: http://docplayer.net/54008822-Glushachenko-nataliyi-anatoliyivni.html.
Дмитришин В. С. Міжнародний досвід правового регулювання відносин у сфері франчайзингу [Електронний ресурс] / В. С. Дмитришин // Часопис цивілістики. - 2012. - Вип. 13. - С. 90-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2012_13_19.
Лукашевич Т. С. Ринок франчайзингу в Україні та світі [Електронний ресурс] / Т. С. Лукашевич, В. Г. Щербак // Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : ІІ всеукр. наук. Інтернет-конф. - Режим доступу: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/9904/1/OIIP2017_P100-106.pdf.
Мазуренко В. П. Розвиток франчайзингових відносин у міжнародному бізнесі / В. П. Мазуренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/nvgeci/article/viewFile/21638/19273.
Огінок С. В. Місце міжнародного франчайзингу у системі бізнесу країн-членів ЄС [Електронний ресурс] / С. В. Огінок // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2019. - Вип. 24. Ч. 3. - С. 23-27. - Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/25520/1/Огінок С. В..pdf.
Франчайзинг в Испании [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kupi-franshizu.ru/stati/675-franchajzing-v-ispanii_franshizy-ispanskih-kompanij_vygodnaja-franshiza-iz-rejtinga.html.
Франчайзинг у Kанаді [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://canadapoint.com/living-in-canada/franchising.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 18.03.2021 14.06.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.260461 seconds