Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 45811
   


Автор вопроса: ілона из города: Надвірна :: Вопрос: 47736  
ілона спрашивает:
Добрий день. Будь ласка, літературу до курсової на тему: "Архівна справа у Великобританії". Дякую
Наш ответ:
Добрий день! У доступних для нас джерелах пошуку за вашим запитом вдалось знайти наступну інформацію:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Історія_архівів_у_Великій_Британії
https://www.wikidata.uk-ua.nina.az/Історія_архівів_у_Великій_Британії.html
https://au.archives.gov.ua/index.php/au/article/view/100/62

.: Раздел: Библиотеки. Архивы :: 4.04.2024 11.34.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Оксана из города: м. Вінниця :: Вопрос: 47706  
Оксана спрашивает:
Доброго дня! Потрібні поради, щодо представлення дитячих книги у вигляді кулінарних страв. Наприклад, віршований винегрет, пригодницький пудинг тощо. Дуже хочеться зацікавити своїх читачів нетрадиційною виставкою. Щиро дякую!
Наш ответ:
Вибачте, але у доступних для нас джерелах пошуку, не вдалось знайти відповіді на ваш запит.

.: Раздел: Библиотеки. Архивы :: 16.03.2024 10.41.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Юліана из города: Івано-Франківськ :: Вопрос: 47703  
Юліана спрашивает:
Добрий день. Моя тема курсової роботи "Архівна справа у США". Будь ласка, допоможіть з літературою. Дякую
Наш ответ:
Волкотруб О. Журнал "The American Archivist" як джерело вивчення історії архівної справи у США (1938-2008 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / О. Волкотруб ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — Київ, 2015. — 18 с.
Волкотруб О. Публікації з питань оцінки та відбору документів для архівного зберігання у США на сторінках журналу "The American Archivist" (1940–2002 рр. ) [Електронний ресурс] / О. Волкотруб // Студії з архівної справи та документознавства. — 2013. — Т. 21. — С. 7-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_2013_21_2
Куделко С. М. Архіви США у історичному розвиткові та на сучасному етапі історії Рецензія на монографію: Левченко Л. Л. Архіви і архівна справа Сполучених Штатів Америки: історія та організація (Миколаїв: Іліон, 2013) [Електронний ресурс] / С. М. Куделко // Історичний архів. — 2014. — Вип. 12. — С. 205-208. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ians_2014_12_29
Левченко Л. Архіви і архівна справа Сполучених Штатів Америки: історія та організація : монографія / Л. Левченко. — Миколаїв : Іліон, 2013. — 1203 с.
Левченко Л. Дослідження архівної справи в США та переосмислення внеску Ернста Максиміліана Познера [Електронний ресурс] / Л. Левченко // Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Ч. 1 : зб. матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції. — Львів, 2015. — С. 319-328. — Режим доступу: https://international.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/06/USA_in_modern_world_Lviv_15.05.15-Volume-I.pdf#page=320
Левченко Л. Л. Архівний рух історичних товариств, утворення і розвиток архівних установ у південно-атлантичних штатах США [Електронний ресурс] / Л. Л. Левченко // Архіви України. — 2013. — № 4. — С. 201-243. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2013_4_17
Левченко Л. Л. Видатні історики-архівісти США та їх внесок у збереження документального надбання американської нації [Електронний ресурс] / Л. Л. Левченко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Історія. — 2012. — Т. 198, Вип. 186. — С. 59-72 . — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdui_2012_198_186_14
Левченко Л. Л. До історії створення архівних установ у Середньо-атлантичних штатах США: від історичних товариств до офіційних архівів (на прикладі штатів Нью-Йорк і Пенсільванія) [Електронний ресурс] / Л. Л. Левченко // Національна та історична пам’ять. — 2013. — Вип. 8. — С. 111-123. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ntip_2013_8_17
Левченко Л. Л. До історії створення Національного архіву Сполучених Штатів Америки (Закінчення. Початок у № 6, 2009 р.) [Електронний ресурс] / Л. Л. Левченко // Архіви України. — 2010. — № 1. — С. 141-161. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2010_1_15
Левченко Л. Л. До історії створення Національного архіву Сполучених Штатів Америки [Електронний ресурс] / Л. Л. Левченко // Архіви України. — 2009. — № 6. — С. 227-250. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2009_6_21
Левченко Л. Л. Національний архів США у Другу світову війну та повоєнні роки [Електронний ресурс] / Л. Л. Левченко // Чорноморський літопис. — 2013. — Вип. 7. — С. 179-198. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chl_2013_7_25
Левченко Л. Л. Публікація законів та нормативних актів як функція Національного архіву США [Електронний ресурс] / Л. Л. Левченко // Архіви України. — 2013. — № 2. — С. 163-179. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2013_2_17
Левченко Л. Л. Теоретичний і практичний внесок видатних американських учених-архівістів до розвитку архівної справи в Сполучених Штатах Америки та заснуванні Національного архіву США [Електронний ресурс] / Л. Л. Левченко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Історія. — 2012. — Т. 180, Вип. 168. — С. 100-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdui_2012_180_168_21
Левченко Л. Л. Теоретичний і практичний внесок видатних американських учених-архівістів до розвитку архівної справи в Сполучених Штатах Америки та заснуванні Національного архіву США [Електронний ресурс] / Л. Л. Левченко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Історія. — 2012. — Т. 180, Вип. 168. — С. 100-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdui_2012_180_168_21
Левченко Л. Розвиток архівної справи в Сполучених Штатах Америки (кінець XVIII - початок XXI ст.) : дис. ... д-ра іст. наук : 27.00.02 / Л. Левченко ; Держ. архів. служба України, Укр. НДІ архів. справи та документознавства. — Київ, 2014. — 597 с.
Левченко Л. Утворення та розвиток регіональних архівів США [Електронний ресурс] / Л. Левченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. — 2013. — Вип. 1. — С. 37-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2013_1_23
Сінкевич Є. Г. Перше комплексне дослідження історії архівів, теорії і практики архівної справи Сполучених Штатів Америки в Україні [Електронний ресурс] / Є. Г. Сінкевич // Архіви України. — 2014. — № 1. — С. 236-243. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2014_1_25

.: Раздел: Библиотеки. Архивы :: 14.03.2024 15.20.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Віра из города: Надвірна :: Вопрос: 47700  
Віра спрашивает:
добрий день. Джерела на тему курсової роботи "Формування архівної системи незалежної України". Дякую
Наш ответ:
Віро, добрий день. Радимо вам таку літературу:
Бездрабко В. В. До концепції нової редакції термінологічного стандарту з діловодства й архівної справи [Електронний ресурс] / В. В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2019. — № 1. — С. 63-72. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2019_1_18.
Бєлая О. Онлайнове документоведення (З досвіду впровадження в архівній галузі) [Електронний ресурс] / О. Бєлая, І. Товкач // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2016. — Вип. 44. — С. 684-693. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2016_44_55.
Бойко Г. В. Шляхи реалізації основних пріоритетів розвитку архівної галузі (впровадження інформаційних технологій) [Електронний ресурс] / Г. В. Бойко // Архіви України. — 2012. — № 5. — С. 47-53. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2012_5_6.
Довжук І. В. Нормативно-правові засади регулювання архівної справи в Україні доби незалежності [Електронний ресурс] / І. В. Довжук // Соціум. Документ. Комунікація . Серія: : Історичні науки. — 2017. — Вип. 3. — С. 13-25. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cdk_2017_3_3.
Дубровіна Л. Основні положення концепції комп'ютеризації архівної справи в Україні [Електронний ресурс] / Л. Дубровіна // Студії з архівної справи та документознавства. — 1998. — Т. 3. — С. 6-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_1998_3_2.
Калакура Я. Архівний менеджмент як галузь наукових знань і навчальна дисципліна [Електронний ресурс] / Я. Калакура // Студії з архівної справи та документознавства. — 2007. — Т. 15. — С. 18-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_2007_15_4.
Калінічева Г. І. Міжнародні стандарти у сфері архівної справи та керування документаційними процесами: проблеми гармонізації в Україні [Електронний ресурс] / Г. І. Калінічева, Р. В. Романовський // Архіви України. — 2015. — № 4. — С. 54-73. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2015_4_5.
Кузовова Н. Інформатизація архівної справи в Україні (1991–2014 рр.): історичні та правові аспекти [Електронний ресурс] / Н. Кузовова // Scriptorium nostrum. — 2015. — № 1-2. — С. 223-239. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/scno_2015_1-2_18.
Ляхоцький В. Організація архівної справи в Україні: тенденції, шляхи модернізації (до концепції визначення прогностичної моделі архівної системи ХХІ ст.) [Електронний ресурс] / В. Ляхоцький, К. Селіверстова // Студії з архівної справи та документознавства. — 1999. — Т. 4. — С. 33-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_1999_4_4.
Новохатський К. Гуманітарна місія архівів та реформування архівної справи в Україні [Електронний ресурс] / К. Новохатський // Архіви України. — 2006. — № 1-6. — С. 79-85. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2006_1-6_6.
Сидоренко А. І. Нормативно-правова база в галузі архівної справи України: історіографія дослідження [Електронний ресурс] / А. І. Сидоренко, О. В. Пранничук // Молодий вчений. — 2019. — № 2(1). — С. 211-214. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_2(1)__49.
Стратегія розвитку архівної справи на період до 2025 року (проєкт) [Електронний ресурс] // Архіви України. — 2020. — № 4. — С. 7-25 — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2020_4_3.
Сукало А. М. Архівна галузь України в умовах глобального інформаційного середовища [Електронний ресурс] / А. М. Сукало // Рукописна та книжкова спадщина України. — 2004. — Вип. 9. — С. 203–216. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2004_9_17.
Христова Н. Стандартизація в архівній справі: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / Н. Христова // Студії з архівної справи та документознавства. — 2004. — Т. 12. — С. 75-77. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_2004_12_12.
Юринець Ю. Л. Адаптація законодавства України у сфері регулювання архівної справи до принципів і норм європейського права [Електронний ресурс] / Ю. Л. Юринець // Правова інформатика. — 2014. — № 3. — С. 77-83. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pinform_2014_3_12.

.: Раздел: Библиотеки. Архивы :: 13.03.2024 10.32.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Катерина из города: місто Прилуки :: Вопрос: 47698  
Катерина спрашивает:
Доброго дня! Яка тематика та назва Всеукраїнського тижня дитячого читання буде в 2024 році під час весняних канікул. Дякую!
Наш ответ:
Добрий день! Тема Всеукраїнського тижня дитячого читання - 2024 "Дитяча книга у добу героїв". Методичні матеріали до тижня читання згодом будуть опубліковані на сайті Національної бібліотеки України для дітей у розділі "Видання бібліотек для дітей" https://chl.kiev.ua/mbm/Book/View/857#page/1/mode/2up

.: Раздел: Библиотеки. Архивы :: 13.03.2024 08.37.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.277601 seconds