Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45626
   


Автор запитання: Леся із міста: Житомир :: Запитання: 46394  
Леся запитує:
Доброго дня! Допоможіть з підбором літератури за темою "Особливості лінгвістичного забезпечення АІБС"
Наша відповідь:
Доброго дня, Леся! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Жукова В. Інтеграція дисципліни "Автоматизовані інформаційно-бібліотечні системи" в практичну діяльність бібліотек [Електронний ресурс] / В. Жукова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2017. — Вип. 47. — С. 7-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2017_47_3.
Кочуєва З. А. Методи і моделі інтелектуальної обробки інформаційних об'єктів у сучасних бібліотечних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / З. А. Кочуєва; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2014. — 20 c.
Лобузіна К. Проблеми адаптації, впровадження та адміністрування сучасної автоматизованої бібліотечної інформаційної системи [Електронний ресурс] / К. Лобузіна, І. Лобузін // Бібліотечний вісник. — 2011. — № 5. — С. 14-21. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2011_5_3.
Мартинович В. Впровадження автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи ALEPH-500 у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника [Електронний ресурс] / В. Мартинович, О. Харгелія // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. — 2009. — № 1. — С. 495-506. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lnnbyivs_2009_1_30.
Фісенко Л. Автоматизована бібліотечно-інформаційна система Національної бібліотеки Білорусі [Електронний ресурс] / Л. Фісенко // Бібліотечний вісник. — 2008. — № 2. — С. 24-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2008_2_7.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 10.05.2022 11.22.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Кропивницький :: Запитання: 46357  
Тетяна запитує:
Доброго дня, підскажіть будь ласка літературу в електроному варіанті, для написання реферату на тему:"Інформаційні центри"
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://chdtu.edu.ua/eu-info-center/eu-info-centers-in-ukraine
https://euroquiz.org.ua/network-eu/about/view/177
https://chdtu.edu.ua/eu-info-center/eu-info-centers-in-ukraine#:~:text=Інформаційні центри ЄС – джерела інформації,створені ще в 1963 р.
https://polissiauniver.edu.ua/інформаційний-центр-європейського-с/
https://msu.edu.ua/library/informatsijnyj-tsentr-evropejskoho-soyuzu/
http://uanic.net/

– Дерев’янко А.Г. Інформаційні центри: структура і методи діяльності : навч. посібник / А. Г. Дерев'янко ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин. - Київ : [б.в.], 1999. - 78 с.
– Програма "Створення регіональних інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі публічних бібліотек України" // Бібліотечна планета. - 2002.- № 2. - С.5-8.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 25.04.2022 13.39.18 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Сарни :: Запитання: 46330  
Софія запитує:
Добрий вечір! Потрібна література до теми: "Архівна україніка у США"
Наша відповідь:

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 8.04.2022 17.38.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Сарни :: Запитання: 46316  
Софія запитує:
Добрий день! Потрібна література по темі: "Національний архівний фонд України: зміст та еволюція поняття"
Наша відповідь:
Доброго дня, Софіє! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3814-12#top
https://undiasd.archives.gov.ua/doc/naf.pdf
https://naurok.com.ua/lekciya-3-nacionalniy-arhivniy-fond-ukra-ni-205075.html
https://old.miska-rada.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3149:2015-02-02-13-55-54&catid=83:2015-02-02-13-12-33&Itemid=107
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/science/totalitarizm/doslid/pravila-archive.pdf
http://history.org.ua/JournALL/sid/11/2/2.pdf
https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71046
https://minjust.gov.ua/m/str_7745
http://ua.textreferat.com/referat-21463.html

– Архівна справа в Україні // Право і практика : бюлетень. - 2007. - червень (№ 16). - С. 3-117.
– Шевченко О.В. Правові та організаційні засади регулювання архівної справи в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. - Київ, 2011. - 19 с.
– Борко Т. М. Проблеми збереження архівних документів у системі державних архівів України // Гілея : історичні науки, філософські науки, політичні науки. - 2019. - Вип. 141 (№ 2). Ч. 1: Історичні науки . - С. 12-16.
– Матяш І. Б. Національний архівний фонд України: склад, структура, правові засади / І. Б. Матяш, К. Є. Новохатський // Архівознавство : підручник для студ. іст. фак-тів вищ. навч. закладів / ред.: Я. Калакура, І. Матяш. - 2-ге вид., випр. і доп. : Академія, 2009. - С. 99-115.
– Національний архівний фонд : склад, структура, правові засади // Хрестоматія з архівознавства : навч. посібник для студентів іст. спец. вузів. - Київ, 2003. - С. 140-185.
– Національний архівний фонд України: засоби інтелектуального доступу документів : короткий довідник / Державний комітет архівів України. Укр. НДІ архівної справи та документознавства ; упор. Н. М. Христова. - Київ, 2002. - 168 с. - (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).
– Берковський В.Г. Сутність та основні завдання політики держави в архівній справі / В.Г.Берковський // Архіви України. – 2012. – № 5. – С. 5-16.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 31.03.2022 14.19.03 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іванна із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 46301  
Іванна запитує:
Доброго вечора! Шукаю літературу для курсової роботи на тему "Інформатизація архівної справи в Україні: досвід та проблеми на сучасному етапі". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Іванно! Радимо Вам використати наступні посилання із джерел, які на сьогодні доступні: – https://old.archives.gov.ua/Publicat/Researches/Doslidz-Boryak.php
https://tsdea.archives.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/stattia_garanin_kovtaniuk-1.pdf
http://history.org.ua/JournALL/sid/11/2/1.pdf
https://studfile.net/preview/7263800/page:19/
https://studfile.net/preview/9753660/page:46/
https://sdc-journal.com/index.php/journal/article/view/226/171
http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/soc/10oct2016/161.pdf
https://studopedia.com.ua/1_110219_stan-ta-zavdannya-InformatizatsIyi-arhIvnoyi-spravi-v-ukrayinI.html
http://referat-ok.com.ua/work/informacijni-tehnologii-v-arhivnij-spravi/
http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/1012/Хоптяр Ю. А. Наукова інформація в архівній справі.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/643

– Захарченко Т. М. Застосування ЕОМ у роботі державних архівів України / Т.М.Захарченко // Архіви України. – 1996. – № 4-6. – С. 37-47.
– Захарченко Т.М. Автоматизовані інформаційно-пошукові системи архівних установ України та проблеми їх експлуатації / Т.М.Захарченко // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукр. конференції. – Київ, 1996. - С. 344-348.
– Архівна та рукописна Україніка : матеріали розширеної міжвідомчої наради по обговоренню Державної програми “Архівна та рукописна Україніка” Київ, 17 жовт. 1991 р. – Київ, 1992. - (Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика. - Вип.1; Науково-довідкові видання з історії України. - Вип.18). – 120 с.
– Національна архівна інформаційна система “Архівна та рукописна Україніка” і комп'ютеризація архівної справи в Україні : зб. наук. праць. – Київ, 1996. – Вип.1: Інформатизація архівної справи в Україні: Сучасний стан та перспективи. - 308 с.
– Дубровіна Л. Національна архівна інформаційна система: Структура даних : матеріали для обговорення / Л.Дубровіна, О.Сохань. – Київ, 1994. – 46 с.
– Боряк Г. В. Національна архівна спадщина України та Державний реєстр "Археографічна україніка": Архівні документальні ресурси та науково-інформаційні системи / Г.В.Боряк. – Київ, 1995. – 348 с.
– Дубровіна Л. А. Основні положення концепції комп'ютеризації архівної справи в Україні / Л.А.Дубровіна // Студії з архівної справи та документознавства. – 1998. – Т. 3. - С. 6-17.
– Боряк Г. В. Проект комп'ютерного довідника "Археобібліобаза" як складова "Архівної та рукописної Україніки" / Г.В.Боряк // Національна архівна інформаційна система "Архівна та рукописна Україніка". - С. 189-192.
– Боряк Г. В. Архіви України і виклики сучасного суспільства: штрихи до колективного портрету користувача архівної інформації / Г.В.Боряк, Г.В.Папакін. Архіви України. 2003. – № 1-3. – С. 48-52.
– Боряк Г. Десять років інформатизації архівної справи в Україні: проблеми, здобутки, перспективи / Г.Боряк // Архівознавство, Археографія. Джерелознавство. Міжвідомчий збір. наук. праць. Вип. 5. Архіви – складова інформаційних ресурсів суспільства. – 2002. – С. 9-18.
– Дубровіна Л. А. Основні положення концепції комп’ютеризації архівної справи / Л.А.Дубровіна // Студії з архівної справи та документознавства. – Київ, 1998. – Т. 3. – С. 6-17.
– Кузовова Н. Інформатизація архівної справи в Україні (1991-2014 рр.): історичні та правові аспекти / Н. Кузовова // Scriptorium nostrum. – 2015. – № 1-2. – С. 223-239.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 20.03.2022 20.37.14 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.331502 seconds