Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44553
   


Автор вопроса: Марина из города: Київ :: Вопрос: 44524  
Марина спрашивает:
Допоможіть у підборі літератури за темою: Тенденції розвитку аудіокниг. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Марино! Перегляньте наступні джерела:
Костюк К. Н. Книга в новой медийной среде / К. Н. Костюк. – М. : Директ-Медиа, 2015. – 432 с.
Маркова В. А. Книга в соціально-комунікативному просторі: минуле, сучасне, майбутнє / В. А. Маркова. – Харків : ХДАК, 2010. – 252 с.
Татарінова Л. Аудіокнига. Тенденції розвитку 2020 року : книгознавство. Видавнича справа / Л. Татарінова // Вісник Кн. палати. - 2020. - № 5. - С. 27-31.
Водолазька С. А. Аудіокниги як інноваційний спосіб популяризації книги [Електронний ресурс] / С. А. Водолазька // Наук. записки Ін-ту журналістики. – 2013.- Т 51. – С. 101-106. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzizh_2013_51_24.pdf.
Маркова В. Перспективи розвитку книжкової комунікації [Електронний ресурс] / В. Маркова // Бібл. вісник. – 2016. - № 4. – С. 3-7. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bv_2016_4_3.pdf.
Татарінова Л. Деякі тенденції розвитку книгодрукування у провідних країнах світу [Електронний ресурс] / Л. Татарінова. - Українська Асоціація Видавців та Книгорозповсюджувачів [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: http://upba.org.ua/index.php/uk/zakonodavstvo/knyzhkova-palata/item/121-deiaki-tendentsii. - Назва з екрану.

.: Раздел: Библиотеки. Архивы :: 16.07.2020 10.40.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Настя из города: Ніжин :: Вопрос: 44467  
Настя спрашивает:
Доброго дня! Підберіть літературу про сучасний розвиток документознавства. Дякую
Наш ответ:
Доброго дня, Настя! На даний запит відповідь дивіться: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запитання - номер 44276.

.: Раздел: Библиотеки. Архивы :: 28.06.2020 14.28.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Анна из города: Київ :: Вопрос: 44411  
Анна спрашивает:
Доброго дня, підберіть літературу за темою: Веб-технології на допомогу промоції читання. Заздалегідь дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Анно! Перегляньте наступні джерела:
Білик О. Електронні ресурси бібліотек на допомогу читачу / О. Білик // Бібліотечна планета. – 2017. – № 1. – С. 16-21.
Журавльова І. «Ідеальний експерт», або роман з читачем: продовження триває...// Читання в епоху розвитку електронних ресурсів: книга чи Інтернет ? : матер. наук.-практ. конф. 13-14 вересня 2016 р., м. Полтава / Полт. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, наук.-техн. Б-ка ПолтНТУ ; Центр. наук. б-ка Харків нац. ун-ту ім. Каразіна. – Полтава : НТУ, 2016. - 143 с.
Ключковська Г. Книжкова промоція як взаємодія книжкової справи та ЗМІ (засади формування української моделі) : автореф. дис. … канд. філолог. наук / Г. Ключковська. — Львів, 2000. — 176 с.
Свентах А. Виклики «Промоції літератури в Україні» / А. Свентах // День. – 2015. – 27–28 лютого. – С. 23.
Скочинець О. І. Електронні медіа в контексті їх залучення до реалізації акцій книжкової промоції: спроба типологічного аналізу / О. І. Скочинець // Наук. записки [Укр. академія друкарства]. — Львів : Укр. акад. друк. — 2011. — № 4 (37). — С.152-160.
Скочинець О. Роль електронних медіа у здійсненні акцій книжкової промоції / О. Скочинець // Теле- та радіожурналістика. – 2010. – Вип. 9. Ч. 1. – С. 253-257.
Шевченко О. Веб-технології на допомогу промоції читання / О. Шевченко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2020. – № 2. - С. 13-15.
Фіалко Д. Промоція книжки в Інтернеті / Д. Фіалко // Український інформаційний простір. - 2013. – № 1. Ч. 2. – С. 261-266.
Копистинська І. М. Засоби промоції книжкових видань: досвід незалежної України [Електронний ресурс] / І. М. Копистинська, Т. С. Гринівський // Наук. записки [Укр. академії друкарства]. Серія : Соціальні комунікації. – 2015. – № 1. – С. 37–46. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzck_2015_1_7.pdf.
Підтримка інтересу до читання в новому інформаційному середовищі [Електронний ресурс] // Studfiles: файловий архів студентів : [вебсайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: https://studfile.net/preview/8096953/. – Назва з екрану.
Олефір Д. Новітні способи промоції книги в інтернеті [Електронний ресурс] / Д. Олефір // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., м. Переяслав-Хмельницький : зб. наук. праць. – 2014. – С. 4-12. – Режим доступу: https://confscience.webnode.com.ua/_files/200000040-4d5544e501/Збірник 3.pdf.
Промоція літератури та читання: сучасний досвід України : оглядова довідка за матер. преси, Інтернету та неопублік. документами за 2013-2015 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nplu.org/storage/files/Infocentr/Tematich_ogliadi/2015/temat.pdf. – Дата звернення: 25.09.2017.
Фіалко Д. Промоція книжки в інтернеті [Електронний ресурс] / Д. Фіалко // Студентська наука: видавнича справа. – Режим доступу : http://www.uk.xlibx.com/4raznoe/1214017-1-udk-65555-0047385.

.: Раздел: Библиотеки. Архивы :: 15.06.2020 09.09.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Антоніна из города: Полтава :: Вопрос: 44398  
Антоніна спрашивает:
Цікавить тема "Бібліотеки в умовах децентралізації". Дякую!
Наш ответ:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Амельченко Ю. Бібліотека ОТГ: новий формат існування : децентралізація і бібліотеки / Ю. Амельченко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2019. — № 2. — С. 13-15.
Амельченко Ю. Бібліотеки ОТГ Одещини: вплив трансформації фондів на формування позитивного іміджу бібліотек місцевих громад : децентралізація і бібліотеки / Ю. Амельченко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2020. — № 1. — С. 2-4.
Данилова Л. Працюємо в умовах ОТГ: нові реалії бібліотечного життя в Запорізькій області [Електронний ресурс] / Л. Данилова // Бібліотеки для дітей в умовах реформи децентралізації: нові практики і технології розвитку : матер. наук.-практ. конф. директорів обл. бібліотек для дітей, 9-11 жовт. 2018 р., м. Маріуполь. — 2018. — С. 61-65.
Захарченко М. Бібліотеки об'єднаних територіальних громад Сумщини : публічні бібліотеки і реформа децентралізації / М. Захарченко // Бібліотечна планета. — 2019. — № 3. — С. 6-9.
Ігнатюк М. Проблеми та перспективи бібліотечно-інформаційного обслуговування аграрної галузі України в умовах реформи місцевого самоврядування (На прикладі Житомирського регіону) [Електронний ресурс] / М. Ігнатюк // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2016. — Вип. 44. — С. 95-104. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2016_44_10
Манжула Т. Забезпечення професійного розвитку бібліотечних фахівців як одне із пріоритетних завдань методичної діяльності в умовах реформи децентралізації [Електронний ресурс] / Т. Манжула // Бібліотеки для дітей в умовах реформи децентралізації: нові практики і технології розвитку : матер. наук.-практ. конф. директорів обл. бібліотек для дітей, 9-11 жовт. 2018 р., м. Маріуполь. — 2018. — С. 66-72.
Методична служба: індикатор та імпульс інноваційної культури в умовах децентралізації : матеріали VI Всеукр. шк. методиста, 27 - 30 листоп. 2017 р. / уклад.: Т. І. Богуш; Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. — Київ, 2018. — 151 c.
Пальчук В. Реформування мережі регіональних публічних бібліотек у період проведення реформи з децентралізації влади [Електронний ресурс] / В. Пальчук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2018. — Вип. 50. — С. 195-211. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2018_50_17
Пальчук В. Роль сучасних бібліотек як соціально-комунікаційних інституцій в умовах реформи з децентралізації влади [Електронний ресурс] / В. Пальчук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2018. — Вип. 49. — С. 107-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2018_49_10
Примак В. Проблеми та здобутки публічних бібліотек об'єднаних територіальних громад на Чернігівщині : публічні бібліотеки і реформа децентралізації / В. Примак // Бібліотечна планета. — 2019. — № 4. — С. 11-13.
Реформа децентралізації і публічні бібліотеки : зб. матеріалів / уклад.: Н. І. Розколупа, Т. І. Богуш; Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. — Київ, 2018. — 103 c.
Розколупа Н. Що відбувається з українськими публічними бібліотеками? : публічні бібліотеки і реформа децентралізації / Н. Розколупа // Бібліотечна планета. — 2019. — № 4. — С. 9-10.

.: Раздел: Библиотеки. Архивы :: 11.06.2020 09.09.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Діма из города: Київ :: Вопрос: 44364  
Діма спрашивает:
Книги Г. М. Шведцова-Водка
Наш ответ:
Доброго дгя, Дмитро! В фонді Національної бібліотеки України для дітей є такі книги:
Швецова-Водка Г. Н. Вступ до бібліографознавства : Навч. посіб. для студ. / Г. Н. Швецова-Водка ; Рівненський державний гуманітарний університет. - Київ : Кондор, 2004. - 216 с. : іл.
Швецова-Водка Г. Н. Документознавство : слов.-довід. термінів і понять : навч. посіб. / Г. Н. Швецова-Водка. - 2-е вид., стер. - Київ : Знання, 2012. - 319 с. : портр.
Швецова-Водка Г. Н. Общая теория документа и книги : учеб. пособие / Г. Н. Швецова-Водка. - Київ : Знання, 2009. - 487 с. : табл.
Чекаємо на вас після закінчення карантину, за адресою: м.Київ, вул. Януша Корчака, 60.
Тел.: (38044) 443-25-30, (38044) 443-26-31.

.: Раздел: Библиотеки. Архивы :: 2.06.2020 23.06.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.357331 seconds