Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45263
   


Автор запитання: Вікторія із міста: Чернігів :: Запитання: 45683  
Вікторія запитує:
Особливості організації бібліотекознавчих досліджень в Україні на сучасному етапі.
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Апшай М. Бібліотечна діяльність у структурі регіональних бібліотекознавчих досліджень [Електронний ресурс] / М. В. Апшай // Вісник Харківської державної академії культури. — 2013. — Вип. 39. — С. 101-108. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2013_39_14

Апшай М. В. Регіональна тематика в бібліотекознавчих дослідженнях в Україні [Електронний ресурс] / М. В. Апшай // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2014. — № 4. — С. 8-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2014_4_4

Апшай М. В. Розширення наукового інструментарію бібліотекознавчих досліджень [Електронний ресурс] / М. В. Апшай // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2015. — № 2. — С. 8-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2015_2_4

Богуш Т. Книга і читання як предмет бібліотекознавчих досліджень / Т. Богуш // Бібліотечна планета. — 2015. — № 3. — С. 9-12.
Воскобойнікова-Гузєва О. Методологія бібліотекознавчих досліджень: новітні підходи [Електронний ресурс] / О. Воскобойнікова-Гузєва // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2015. — Вип. 42. — С. 7-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2015_42_3

Воскобойнікова-Гузєва О. Розвиток методології бібліотекознавчих досліджень: традиції та новації [Електронний ресурс] / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2017. — № 3. — С. 26-31. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2017_3_6

Жукова В. Бібліотечний соціальний інститут у контексті бібліотекознавчих досліджень [Електронний ресурс] / В. П. Жукова // Вісник Харківської державної академії культури. — 2013. — Вип. 41. — С. 205-212. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2013_41_27

Назаровець С. Веб-проект "ДокШир": представлення та поширення вітчизняних бібліотекознавчих досліджень [Електронний ресурс] / С. Назаровець // Бібліотечний вісник. — 2014. — № 2. — С. 8-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2014_2_4
Новальська Т. Український читач у бібліотекознавчих дослідженнях (кінець 19 - початок 21 ст.) : монографія / Т. Новальська ; М-во культури і туризму. Київський національний університет культури і мистецтв. — Київ : КНУКіМ, 2005. — 250 с.
Пастушенко О. Періодичні видання історико­бібліографічного, книгознавчого та бібліотекознавчого прямування як об’єкт сучасних досліджень [Електронний ресурс] / О. В. Пастушенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2012. — № 2. — С. 69-72. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2012_2_11

Соколов В. Бібліотечна політологія: становлення нової галузі бібліотекознавчих досліджень [Електронний ресурс] / В. Соколов // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 9. — С. 17-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2017_9_5

Струнгар В. Бібліотечні проекти в соціальних медіа як джерела бібліотекознавчих досліджень [Електронний ресурс] / В. Струнгар // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2015. — Вип. 41. — С. 371-381. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2015_41_28

Українське бібліотекознавство (1991-2008) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Державний заклад "Національна парламентська бібліотека України" ; уклад. М. С. Слободяник, О. А. Політова ; наук. ред. та авт. вступ. ст. М. С. Слободяник. — Київ : Національна парламентська бібліотека, 2010. — 166 с.

Шипота Г. Концепт "комунікація" у системі бібліотекознавчих досліджень [Електронний ресурс] / Г. Шипота // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 8. — С. 28-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2017_8_9

Шипота Г. Напрями застосування концепту "комунікація" в бібліотекознавчих дослідженнях [Електронний ресурс] / Г. Шипота // Вісник Харківської державної академії культури. Серія : Соціальні комунікації. —2018. — Вип. 52. — С. 80-91.— Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/haksk_2018_52_8

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 30.06.2021 09.39.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Бовари :: Запитання: 45648  
Аліна запитує:
Доброго дня! Підберіть інформацію про Ю. Палеху. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Нажаль, за вашим запитом знайшли небагато джерел:
Горбань Ю. Бібліотечне фондознавство - культурне надбання нації : рец. / Ю. Горбань // Вісник Кн. палати. - 2019. - № 7. - С. 17-19. - Рец. на кн.: Палеха Ю. І. Бібліотечне фондознавство : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, І. О. Іванова, Л. О. Черепуха ; за заг. ред. проф. Ю. І. Палехи. - Київ : Ліро-К, 2018. - 275 с.
Кушнаренко Н. Відома постать українського документознавства (до 70-річчя від дня народження Ю. Палехи) : видатні діячі та визначні події / Н. Кушнаренко, А. Соляник // Вісник Кн. палати. - 2021. - № 4. - С. 50-52.
Палеха Юрій Іванович [Електронний ресурс] // Dilo.kiev.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://dilo.kiev.ua/author_biography.html. - Назва з екрана.
Плідна співпраця державного і приватного університетів
Європейський університет і НАУ постійно розширюють контакти [Електронний ресурс] // Dilo.kiev.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://dilo.kiev.ua/news/45-pldna-spvpracya-derzhavnogo-privatnogo-unversitetv.html.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 10.06.2021 22.36.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сніжана із міста: Київ :: Запитання: 45602  
Сніжана запитує:
Бібліотечні блоги як сучасна форма бібліографічного інформування користувачів-дітей
Наша відповідь:
Доброго дня, Сніжано! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Блог [Електронний ресурс] // Вікіпедія: вільна енциклопедія : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Блог. — Назва з екрана.
Бродский М. Подростки в Сети: "вызовы" для библиотекарей / М. Бродский, В. Чудинова, А. Михайлова // Библиотечное дело. — 2008. — № 23. — С. 27-30.
Виговська Н. Використання блогів у структурі традиційних медіа (на прикладі регіональних ЗМІ) / Н. Виговська // Магістеріум. Журналістика. — 2012. — Вип. 49. — С. 60-65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Magisterium_j_2012_49_13.
Вы решили стать блоггером?! : рекомендации для библиотекаря / перевод Е. Ивановой // Библиотека в школе (Первое сентября). — 2010. — 1-15 февр. — С. 17-19.
Глинкина Е. Откройте двери WEB 2.0 / Е. Глинкина // Библиотека в школе (Первое сентября). — 2010. — 16-31 марта. — С. 25-28.
Городенко Л. М. Концепція блогу як технології нових медіа / Л. М. Городенко // Current issues of mass communication. — 2014. — Issue 15. — С. 50-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmk_2014_15_6.
Жигаліна О. О. Блог як гіпержанр інтернет-комунікації / О. О. Жигаліна // Психолінгвістика. — 2009. — Вип. 4. — С. 210-216. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2009_4_28.
Иванова Е. Библиотеки и Веб 2.0: веб 2.0: особенности, сервисы, инструменты / Е. Иванова // Библиотека в школе (Первое сентября). — 2010. — 1-15 нояб. — С. 15-20.
Иванова Е. Библиотеки и Веб 2.0: Веб 2.0: особенности, сервисы, инструменты / Е. Иванова // Библиотека в школе (Первое сентября). — 2010. — 1-15 дек. — С. 15-18.
Колисниченко Д. Н. Блоги: создание, раскрутка, заработок [Текст] / Д. Н. Колисниченко. — М. ; СПБ. ; Киев : Диалектика : Вильямс, 2010. — 325 с. : рис., табл.
Кузнецова О. Ідентичність блога і ЗМІ / О. Кузнецова // Теле- та радіожурналістика. — 2013. — Вип. 12. — С. 117-123. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2013_12_36.
Попов А. В. Блоги. Новая сфера влияния [Текст] / А. В. Попов. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2008. — 327 с.: ил.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 3.06.2021 09.13.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ніка із міста: Полтава :: Запитання: 45594  
Ніка запитує:
Добрий день. Цікавить література про роль соціальних мереж у діяльності бібліотек. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ніко! Радимо вам такі джерела:
Булахова Г. Бібліотеки в соціальних мережах та блогосфері як засіб рекламування [Електронний ресурс] / Г. Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2013. — Вип. 36. — С. 192-199. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_36_20.
Булахова Г. Рекламна стратегія просування продуктів і послуг бібліотек у соціальній мережі Facebook [Електронний ресурс] / Г. Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2016. — Вип. 43. — С. 331-345. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2016_43_23.
Вітушко А. Діяльність бібліотек у соціальних мережах: проблеми інформаційної безпеки [Електронний ресурс] / А. Вітушко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2013. — Вип. 35. — С. 213-220. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_35_22.
Вітушко Н. Поширення інформаційно-аналітичних продуктів бібліотек за допомогою соціальних мереж / Н. Вітушко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — 2013. — Вип. 35. — С. 196-202.
Жабін А. Соціальні мережеві сервіси в бібліотеках [Електронний ресурс] / А. Жабін // Бібліотечний вісник. — 2017. — № 4. — С. 13-19. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_4_5.
Каращук О. Соціальні мережі як інноваційне джерело надання бібліотечних продуктів і послуг [Електронний ресурс] / О. Каращук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2018. — Вип. 50. — С. 371-387. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2018_50_30.
Перенесієнко І. Використання можливостей соціальної інтернет-мережі Facebook у роботі бібліотек [Електронний ресурс] / І. Перенесієнко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2013. — Вип. 35. — С. 203-212. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_35_21.
Савицька Л. Використання соціальних мереж для популяризації інформаційних ресурсів бібліотек [Електронний ресурс] / Л. Савицька // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2016. — Вип. 44. — С. 54-61. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2016_44_7.
Струнгар В. Використання бібліотеками соціальних мереж та медіа-хостингів [Електронний ресурс] / В. Струнгар // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2019. — Вип. 53. — С. 90-106. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2019_53_10.
Тарасенко Н. Оцінювання ефективності діяльності бібліотек у соціальних мережах: методика, критерії, досвід [Електронний ресурс] / Н. Тарасенко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2018. — Вип. 49. — С. 330-342. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2018_49_26.
Тарасенко Н. Розкриття бібліотечних фондів засобами соціальних мереж як фактор наповнення інформаційного простору / Н. Тарасенко // Наук. пр. Нац. Б-ки України ім. В.І. Вернадського. — 2014. — Вип. 39. — С. 205-218.
Терещенко І. Представлення інформаційно-аналітичних продуктів і послуг бібліотек у соціальних мережах [Електронний ресурс] / І. Терещенко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2018. — Вип. 50. — С. 388-399. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2018_50_31.
Тарасенко Н. Розкриття бібліотечних фондів засобами соціальних мереж як фактор наповнення інформаційного простору [Електронний ресурс] / Н. Тарасенко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2014. — Вип. 39. — С. 205-218. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2014_39_19.
Чернявська Л. Представлення бібліотек у блогах та соціальних мережах як фактор покращення комунікації у віртуальному середовищі [Електронний ресурс] / Л. Чернявська // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2013. — Вип. 36.— С. 200-216. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_36_21.
Чуприна Л. Оперативна інформація в соціальних мережах: особливості обігу та використання бібліотеками [Електронний ресурс] / Л. Чуприна // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2012. — Вип. 33. — С. 507-523. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2012_33_47.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 1.06.2021 16.34.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Київ :: Запитання: 45592  
Людмила запитує:
Допоможіть знайти літературу за темою: "Термінологічна грамотність як складова професійної культури працівників педагогічних бібліотек". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило! Перегляньте наступні джерела:
Зоріна Н. Є. Термінологічна грамотність як складник професійної культури працівників освітянських бібліотек / Н. Є. Зоріна // Шк. б-ка плюс. - 2021. - № 3-4. - С. 5.
Добко Т. До питання розвитку термінології бібліотечно-інформаційної сфери / Т. Добко // Вісник Кн. палати. - 2011. - № 8. - С. 1-4.
Солоіденко Г. І. Українська бібліотечна термінологія: становлення та основні етапи розвитку / Г. І. Солоіденко ; НАН україни. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2010. - 204 с.
Бібліотека: місце традицій, простір інновацій [Електронний ресурс] : матер. круглого столу, присвяч. 55-річчю наук. б-ки Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв, Київ, 30 листоп. 2018 р. / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури и мистецтв, наук. б-ка. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 158 с. : іл. - Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Biblioteka-mistse-traditsiy.pdf.
Гуменчук А. Складові цифрової культури бібліотечного фахівця // Укр. журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. - 2020. - № 5. - С. 96–105. - Режим доступу: http://librinfosciences.knukim.edu.ua/article/view/205733.
Зозуля С. Професійна компетентність працівників бібліотечно-інформаційної сфери: до проблеми визначення поняття [Електронний ресурс] / С. Зозуля // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань. - 2014. - № 8. - С. 218-230.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 1.06.2021 13.35.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.308269 seconds